Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

2.2 Barn og ungeDet som kjennetegner barne- og ungdomsmiljøer i multietniske miljøer er at barn ogungdom gjør mange forskjellige ting, på forskjellige arenaer og sammen med forskjelligepersoner i løpet av en dag. Både arenaene og situasjonene skifter gjennom en dag og enuke. Det innebærer at en vil inngå i ulike sosiale systemer i dagliglivet og samhandle medforskjellige personer. Den praktiske samhandlingen barn og ungdom i mellom vil være etresultat av samspill mellom relasjoner, sted og aktivitet (Søholt 2001).Når barn og ungdom oppholder seg i nærmiljøet, kan de velge i de mulighetene somfinnes der. De fysiske mulighetene er noe ulike i sentrum og i drabantbyen, noe som fårbetydning for hvor man er, hvordan man er sammen og hva man kan gjøre (Søholt 2001).Nedenfor vises barns møteplasser i nærmiljø i sentrum og drabantby:Tabell: Hvor barn og ungdom møtes i nærmiljøetSentrumKvartaler og gårdsromSkolegårderParker og lekeplasserKlubber/tiltak for barn eller ungdomOslo City/sentrumDrabantbyenÅpne, grønne områder mellom blokkeneBallplasser rundt skolenHjemme hos hverandreKlubber for ungdomOslo City i helgene (noen)På nettet og via mobiltelefon (få)Hvilke aktiviteter foregår hvor? Ballspill var en aktivitet som de fleste holdt på med, i særfotball, men også basket, håndball, slåball, døball og dansk stikkball. Hovedinntrykket erat både gutter og jenter spilte mye fotball etter skoletid. De spilte i bakgården der det varlov, i skolegården, på løkka eller på tilrettelagte plasser. Det som kjennetegnetfotballspillet var at det fungerte inkluderende. Det kom fram at stort sett kunne de somville være med å spille. Uorganisert fotball på fritida var både kjønnsdelt ogkjønnsblandet, det kom an på situasjonen og hvem som var tilgjengelige. Skolegårder er24

More magazines by this user
Similar magazines