Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

situasjoner der man i liten grad er eksponer for nabolagets blikk: enten går tur i marka, erhjemme i boligen eller sitter på balkongen. Aktivitetene i sentrumsområdene er knyttetmer til bruk av byrom der mye folk innebærer en viss anonymitet. Samtidig er det viktigå påpeke at mange eldre er aktive i lokale foreninger og lag, og oppholder seg i offentligesosiale rom der man kan treffe på likesinnede (Haslum 2005:196). I tillegg er det ogsåmange eldre som setter pris på det nye bylivet som erfares i nærmiljøet, og som ønskermangfold, liv og røre velkommen (Ruud 2003: 231ff). Behovet for egnede møtestedergjelder alle aldersgrupper, men med ulik tilrettelegging som ivaretar behov for både åvære ”eksponert” og anonym.2.4 Møteplasser i et kjønns- og minoritetsperspektiv2.4.1 MennTorget foran Grønland T-banestasjon ved inngangen til gågaten, fungerer som møteplass.Her finnes det trær og noen båser med benker. Plassen blir mye brukt i sommerhalvåret.Særlig om våren og sommeren sitter folk på benkene i timevis og snakker. Iundersøkelsen om møtesteder finner man at plassen imidlertid ble nesten utelukkendebrukt av menn, og av menn med innvandrerbakgrunn (Ganapathy og Søholt 2000). Manfinner menn i alle aldersgrupper her som møtes rundt benkene, mange med pakistansk,somalisk og tamilsk bakgrunn. Andre grupper som iranere, marokkanere og afrikanerebrukte plassen innimellom. Når gruppene møttes ved benkene, så møttes de hver for seg.Hvis de traff en de kjente fra de andre gruppene, så hilste de og slo av en prat. Det sammeskjedde når de traff folk av norsk bakgrunn. I og med at plassen ligger strategisk plassertmed butikker på den ene siden og T-banen på den andre siden, kunne de som satt påbenkene følge med på alle som kom og gikk og treffe både venner og bekjente. Noen iden pakistanske gruppen fortalte at noen av dem pleide å møtes hver dag ved de sammebenkene. Det var særlig de som var blitt pensjonister eller trygdet, eller som av andregrunner ikke var i jobb. For dem ble torget og benkene et fristed. Her kunne de sitte åsnakke uforstyrret fra kvinner og barn. Temaene de tok opp varierte fra politikk, ogsærlig den politiske situasjonen i Pakistan, til religion, barns fremtid i Norge, jobb ogekteskap. De sa at plassen minnet dem om markedsplassen eller handlegata hjemme i28

More magazines by this user
Similar magazines