Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

arna på fritidsaktiviteter. Dette bildet må imidlertid nyanseres, noe som følgende avsnittvil vise.3.1.1 Piknik i parkeneSom vist tidligere er særlig er parkene flittig brukt til familiesammenkomster og måltider,særlig av familier med minoritetsbakgrunn. Familier og venner går ofte ut og drar påpiknik eller grilling sammen, enten i en av byens parker eller de drar opp på Ekeberg.Valg av parker er imidlertid ikke tilfeldig. Parker med mange som soler seg lettkledde eret problem som de søker å unngå (Haslum 2005:199, Ruud 2003: 272). For eksempel erTøyenparken et ”sikkert” sted som hele familien kan benytte, fordi det er få som soler segder. Funn fra undersøkelser viser også at majoritetsbefolkningen begynner å ta hensyn iområder der de vet at avkledde kropper støter andre (Ruud 2003:273). Eksempeletillustrerer hvordan kjennetegn ved offentlige parker kan trekke til seg brukere eller skyvefra seg avhengig av hvordan andre bruker parkene.Måltidsfellesskap med storfamilie og venner fra hjemlandet er viktig for mange etniskeminoritetsgrupper. I flere gårdsrom har borettslaget eller sameie tilrettelagt for at allebeboergrupper skal føle seg velkomne til å bruke gårdsrommet, ved at det er satt oppspesielle griller til halalkjøtt. Hvilke implikasjoner har denne ”fritidskulturen” fortilrettelegging av parker?• Sittegrupper• Griller eller grillplasser som også kan brukes av muslimer• Offentlige toaletter i parkene• Aktivitetsareaner3.1.2 Besøksgårder som sentrale møtestederAv tilrettelagte fritidstilbud for familier kan nevnes de mange besøksgårdene som liggerfor eksempel på Kampen eller i randsonene i Oslo, i tilknytning til drabantbyene.Gårdene er tatt i bruk både som lokale møtesteder for befolkningen i nærområdene og for32

More magazines by this user
Similar magazines