Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

sted med bestemte sanseinntrykk. På den annen side kan opplevelse av sted, eller det åhøre navnet eller på annen måte gjenkalle et sted, for så å gjenkjenne stedets opphav –være det som gjør at stedet ikke bare er en lokalitet i rommet, men utgjør etbetydningsfullt aspekt i menneskers liv (Ganapathy og Søholt 2000:23-25).LuktFor eksempel kan luktesansen føre til gjenkjennelse og knytte følelsesmessige båndmellom brukere og sted. ”Hver gang jeg kommer og spiser her så minner det meg veldigmye om India, maten stemning og lukten” (person av norsk bakgrunn). ”Når jeg står påGrønlands torg så kan jeg lukte India fra Punjab Tandoori” (person med indiskbakgrunn). Lukt kan bidra til at personer med etnisk minoritetsbakgrunn kan opplevesterke assosiasjoner til hjemlandet. Lukt kan gi positive assosiasjoner, men også negative.De samme luktene kan oppleves som gode og vonde, alt etter egne erfaringer og hva somoppleves som attraktivt. Lukt på utendørs møtesteder kan stamme fra planter slik som iBotaniske hage, og fra at folk har med egen mat som de ev. griller. Lukt fra blomster ogplanter vil være et særtrekk ved urbane møtesteder ute, til forskjell fra for eksempel eksos(Ganapathy og Søholt 2000: 23-25)LydDe samme følelsesmessige bånd kan frembringes av lyder, slik som følgende sitaterviser: ”Jeg drar ofte inn til byen for å besøke den tyrkiske kafeen som ligger påGrønland. Her kan jeg sitte i timevis å høre på tyrkisk musikk som spiller i bakgrunnen,og høre på de andre når de snakker mitt språk” (person med tyrkisk bakgrunn fraFuruset). ”Jeg pleier å treffe mine venner både fra Brasil og Norge ute på dansesteder.Jeg går stort sett til latinske steder, fordi da kan jeg høre musikk fra mitt land. Dette girmeg en følelse av å være i Rio. Jeg får hjemmelengsel når jeg hører sånn musikk”(brasiliansk kvinne på Furuset). På lignende måte kan etnisk norske beboere foretrekke”norske lyder” fordi annen musikk og andre språk kan gi få positive assosiasjoner. Foreksempel har pakistanske kvinner fortalt at de kan få klager hvis de snakker høyt på egetspråk. De forklarer det selv med at nordmenn ikke skjønner hva de sier og ikke er41

More magazines by this user
Similar magazines