Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

upretensiøst. Den store blandingen av mennesker gjør at det er vanskelig å sette strengenormer for hva som er akseptert. Mennesker fra ulike sosiale og økonomiske lag, grupperog trosretninger bruker området. Det er vanskelig å skille seg ut, fordi alle på en måteskiller seg ut, og det blir dermed mindre press på konformitet og ytre adferd. Dette gjør atdet er mye å se på, lytte til, lukte og oppleve. Fremmede språk og musikkuttrykk høres pågata, og en møter ulike lukter fra både mennesker, spisesteder, butikker og boliger.Mangfoldet i inntrykk inspirerer fantasi og opplevelse og tiltrekker seg dem som likerdenne formen for gateliv, uavhengig av etnisk bakgrunn.Drabantbyene kjennetegnes ikke på samme måte av mangfold og opplevelser i detoffentlige rom som sentrum øst i Oslo. De blir i langt større grad oppfattet som konformeog ensformige. I stedet for et variert og mangfoldig næringsliv spredd rundt i gatene, erdenne type aktivitet som oftest samlet i et lokalt kjøpesenter. Det er få kvaliteter viforbinder med det urbane, som det å ferdes i det offentlige rom i et mylder av fremmedemennesker og arkitektoniske rom. Myldret er samlet i kjøpesenteret og ved T-banestasjonen, knutepunktet som bringer folk ut og inn av bydelen.Verdien av natur i byenTil tross for at urbane trekk ved sanseopplevelser blir trukket frem som positivt, blirkvalitetene ved å bo i byen eller i sentrum gjerne målt opp mot hvorvidt naturen ertilstede i byen eller ikke. Det kan dreie seg om alt fra synspunkter på beplantning oggrøntarealer, til turmuligheter i naturskjønne omgivelser enten i sentrum eller rett utenforbykjernen. Naturen er til stede i hvordan bylivet vurderes, enten som noe positivt ved atdet er lett adkomst til naturen, eller som noe negativt ved at naturen savnes i byen. I enundersøkelse gjennomført for noen år siden om hva Oslofolk trekker fram som positivtog negativt ved byen, er nærheten til naturen det som først nevnes når byens fortrinnbeskrives. 4 En avhandling fra Grønlandsområdet bekrefter dette (Ruud 2003).Kontrasten til det hektiske bylivet blir naturen. I en undersøkelse fra 1995 ble turgåereintervjuet langs Akerselva om deres opplevelser av og motiver for å gå på tur akkurat der.4 «Marka og mangfold gir Oslo særpreg». Aftenposten 15.4.98.43

More magazines by this user
Similar magazines