Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

påvirker bruk og aktivitet positivt. Det blir områder kjent som at der foregår det noe, ellerder går det an å gjøre noe, eller der er det sjanse for å treffe noen.I drabantbyene handler det derimot ikke om å revitalisere etablerte parker, men om åformulere og skape nye møtesteder. Drabantbyene mangler ikke uterom, men de manglerdefinerte og attraktive møtesteder i rommene. Noen erfaringer kan være overførbare fraindre by.Eksempler:Rudolf Nilsens plass i bydel Gamle Oslo er lagt til rette for uorganisert lek og sport forbarn og ungdom. Kunstgressbane, ballbinge, skøytebane og basketballmål bidrar til dette.I tillegg til opprydding og fysisk opprustning har plassen i perioder vært bemannet.Bydelens ferieklubb har brukt plassen til aktiviteter, og har på den måten gjort plassenkjent og legitim for bruk av barn i området. Dessuten er Friluftssenteret for Gamle Oslo(FRIGO) lokalisert ved plassen. FRIGO låner ut sportsutstyr gratis og bidrar på denmåten til at skøytebanen kan brukes av alle uavhengig av familiens økonomi og foreldresinteresse av fritidsaktiviteter for egne barn. FRIGO bemanner plassen på kveldstid og ihelgene om vinteren (For mer informasjon, se Øystein Bettum 2006).Fotograf: Øystein Bettum46

More magazines by this user
Similar magazines