Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

1 InnledningKonsulentoppdraget skal gi innspill til Oslo kommunes kommunedelplan for torg ogmøteplasser. Målet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nye ogvidereutvikle eksisterende møteplasser for hele Oslo, og som skal omfatte hver bydel.Oppdraget har spesiell fokus på multietniske bymiljøer, med vekt på hvilke typer stederog aktiviteter som kan fremme samhandling og møter mellom folk med ulike bakgrunn idet offentlige uterom, hvem som bruker og hvem som faller utenfor.Hensikten med utredningen er å diskutere følgende påstand:”Det antas at det til en viss grad er mulig å fremme møter mellom ulike mennesker medulike kulturer, gjennom fysisk planlegging, opparbeidelse og tiltak i det offentlige rom.” 1I den sammenhengen ønskes det konkrete innspill på følgende:• Påvise steder og aktiviteter i det offentlige uterommet som er av betydning i deflerkulturelle miljøene. Dette vil kunne gi et bredere grunnlag for å kunne utpekemøteplasser i bydelene som fremmer samhandling, og vil kunne være til hjelp forå prioritere i forhold til planen• Gi indirekte innspill til viktige aspekter som fremmer samhandling og kontakt ioffentlige rom. Innspillene vil kunne være til hjelp ved utforming avbestemmelser og retningslinjer, og kunne gi føringer ved planlegging ogprosjektering av uterom. Eksempler vil kunne gi innspill til utviklingen av planens”verktøykasse”. 21 Hentet fra ”Møteplasser i multikulturelle utemiljøer – beskrivelse av konsulentoppdrag.”Kommunedelplan for torg og møteplasser 01.02.2006.2 Hentet fra ”Møteplasser i multikulturelle utemiljøer – beskrivelse av konsulentoppdrag.”Kommunedelplan for torg og møteplasser 01.02.2006.6

More magazines by this user
Similar magazines