UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG - Glava

glava.no

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG - Glava

STYROFOAM TM 250 SL-A-NTilbakefylling med drenerende masserBrukes til varmeisolering av utvendig kjelleryttervegg der en har drenerende grunn eller ved tilbakefyllingved drenerende masser. Langtidslast på hele 90 kN/m 2 gjør at produktet kan benyttes ved oppfyllingshøyder opptil ca. 8 m. Alle platesider har falser for å unngå monteringsfeil. Sammen med fiberduken gjør isolasjonsplatene atytterligere grunnmursplater er unødvendige.Slik gjør du:1 Kjellerytterveggene støpes/mures ogfuktsikres. Evt. støpesår utbedres medsementmørtel. Lettklinker må ha pusseller slemmes to ganger med mørteleller annen fukttetting.2. Platene kan festes med frostsikkertsementbasert lim (baksiden må rubbes oppfor å sikre god heft til underlaget).Festingen av platene som kommer underterrengoverflaten kan betraktes som enmontasjehjelp, hvis platene senere blir holdtpå plass av tilbakefyllingen. Brukes pluggerunder bakken bør disse vinkles litt oppoverfor å unngå at fukt føres inn mot veggen.Ved hjørner føres platen utenfor muren iaktuell platetykkelse. Evt. overskytendeplate skjæres bort. Tilstøtende platelegges tett inntil og kan med fordel påføresløsemiddelfritt monteringslim.3. Blir ikke platens øvre kant dekket avutvendig kledning, bør det brukes enavslutningslist av plast eller metall påoversiden, for å lede vann utenforplatene. Listen skrus i fugemasse motveggen.4. En filtrerende fiberduk legges slik atden blir et skille mellom opprinneligemasser og de senere tilbakefyltedrenerende massene. Drensledningenlegges med fall minst 1:200 og i høydemed underkant av gulv/isolasjon.Laget med drenerende masser bør væreminst 5 cm under ledningen og minst10 cm på siden.5. Det fylles tilbake med drenerende masser.Stor trykkstyrke og gode mekaniskeegenskaper, minimaliserer sjansen forskader ved tilbakefyllingsarbeidet.4

More magazines by this user
Similar magazines