et magisk eventyr - PlayStation

no.playstation.com

et magisk eventyr - PlayStation

Komme I GangKonfigurer PlayStation®3-systemet i henhold til instruksjonene i instruksjonsheftet.XMB MenuSørg for at det er nok ledig plass på harddisken (HDD) før du begynner å spille.Ikke sett inn eller fjern eksternt utstyr når strømmen er på.Sorcery har en autolagringsfunksjon. Ikke slå av strømmen når tilgangsindikatorenfor HDD blinker.Informasjonen i denne håndboken var korrekt da den ble trykket, men det kan ha blittgjort enkelte mindre endringer sent i produktutviklingen. Alle skjermbilder i dennehåndboken er fra den engelske versjonen av produktet.BRUKE EN PlayStation®Move-BEVEGELSESKONTROLLDu må ha en PlayStation®Move-bevegelseskontroll for å spille Sorcery. Hvis dutrenger informasjon om konfigurasjon og bruk av bevegelseskontrollen eller omsikkerhetsforanstaltninger, kan du se i instruksjonsboken som følger medutstyret, eller besøke eu.playstation.com/help-support/manuals.Fest den medfølgende stroppen på bevegelseskontrollen og ha alltid stroppen påhånden når du spiller, slik at du ikke glipper bevegelseskontrollen.

More magazines by this user
Similar magazines