BizWeb integrasjon med Visma CRM - Proplan AS

proplan.no

BizWeb integrasjon med Visma CRM - Proplan AS

Automatisk oppdatert kundeinformasjonVisma BizwebOppdatert informasjonNyhetssøkAll informasjon om kundenBedriftsinformasjon og nyheter inn i Visma CRMVisma Bizweb er Vismas oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter. Nå har du muligheten til åhente inn informasjon fra Visma Bizweb til Visma CRM, slik at du får automatisk oppdatert informasjon omkundene dine og markedet.De gode grunnene• Oppdaterte opplysninger om kunder og prospects, direkte inn i Visma CRM• Tilgang til alle norske selskaper• Spar tid på å registrere og oppdatere informasjon om kunder og prospects• Kundebase av bedre kvalitet ettersom antall feil eller mangelfulle registreringer blir minimert• Mer effektiv arbeidsdag


Oppdatert informasjon gir den beste kundeoppfølgingenVisma CRM lar deg bruke mer tid på det som virkelig teller, nemlig kundepleie og god oppfølging.Med bedriftsinformasjon fra Visma Bizweb inn i Visma CRM er du alltid oppdatert og du slipper åbruke tid på manuell registrering av kundeinformasjon.Tre ulike funksjoner som kan leveresi Visma CRM:Søk i Bizweb – denne funksjonen henterinn oppdatert informasjon om dine kundereller prospects.En komplett databaseVisma Bizweb består av en database medoppdatert informasjon om alle norskeselskaper. Basen blir kontinuerlig oppdatertfra Brønnøysundregistrene, StatistiskSentralbyrå, Telenor og andre teleoperatører,samt alle norske nettmedier. Nåkan du få oppdatert informasjon fraVisma Bizweb om kunder og prospectsdirekte inn i Visma CRM. Informasjonensom leveres er oppdatert firmanavn,adresse, telefon/faks, organisasjonsnummer,e-post og webside hvis registrert, itillegg til informasjon om kontaktpersoner,antall ansatte, bransje og økonomi.Nyttig for alle brukerne av Visma CRMAlle ansatte som jobber med salg og/eller kundeoppfølging vil ha nytte avinformasjonen fra Visma Bizweb. Derevil spare mye tid, jobbe mer profesjoneltmot kundene og gi bedre oppfølging.Oppdatert informasjon gir bedre kvalitetpå kundebasen, noe både kunder ogansatte vil nyte godt av.EffektivtDu sparer tid når du skal legge inn nyekunder eller prospects i Visma CRMfordi du kan importere informasjonen,i stedet for å registrere denne manuelt.Det er enkelt å opprette en tidsstyrt oppgavesom med jevne mellomrom sjekkerom det har kommet ny informasjon omnoen av kundene. Dette kan gjøres såofte du ønsker, og du får da opp en listeover de kundene som har fått oppdaterteopplysninger i Visma Bizweb.Bedre treff på kampanjerFor markedsavdelingen er dette et uvurderligkampanjeverktøy – utsendelser går tilriktig adresse og returprosenten går ned.Med tilgang på riktig bransjeinformasjonsikrer du dessuten at kampanjer går tilriktig målgruppe.BizNews – gir tilgang til manuelt nyhetssøkom bedriften eller kontaktpersoner.Her kan du søke i vårt nyhetsarkiv sominneholder artikler fra alle norske nettaviser.BizSearch – Med denne funksjonenkan du få muligheten til å søke opp merutfyllende informasjon om alle norskeselskaper. Du kan få informasjon omregnskapstall opptil 12 år tilbake, dagligleder og styremedlemmer samt deresnettverk, kredittinformasjon, årsrapporter,med mer.Flere muligheterVisma Bizweb har flere frittstående produktersom gir stor nytteverdi i kombinasjonmed Visma CRM. Med BizSelectkan du trekke ut lister over bedrifter etteren rekke ulike kriterier som f.eks økonomi,geografi og bransje. Den utvalgtemålgruppen kan enkelt importeres tilVisma CRM for videre bearbeiding.Mer informasjon om Visma CRM:visma.no/vismacrmVisma CRM gir deg full oversikt over alle dine kunder og forbindelser, og hjelper degmed å ivareta alt fra bearbeiding av potensielle salg til service og pleie av eksisterende kunder.Visma Software Norge AS • Biskop Gunnerusgt. 6 • PB 774, Sentrum • 0106 Oslo • NorgeTel: +47 46 40 40 00 • Faks: +47 23 15 80 81 • visma.no

More magazines by this user
Similar magazines