CSR i DSV - Transportens Innovationsnetværk

tinv.dk
  • No tags were found...

CSR i DSV - Transportens Innovationsnetværk

CSR i DSVGroup CSR Manager Thomas SuséNetværksmøde i Transportens Innovationsnetværk17. juni 2010


CSR før = fokus på transportens miljøbelastningCO 2SO 2PartiklerNO xHC CO4 | CSR i DSVTransportens Innovationsnetværk - 17. juni 2010


CSR før - 2‣ Redegøre for miljøbelastningen fra DSVs transportaktiviteter.‣ Rapportere om miljøbelastningen til kunder.‣ Rapportering af diverse medarbejderdata.5 | CSR i DSVTransportens Innovationsnetværk - 17. juni 2010


CSR i DSV – i dag – lige nu og her!‣ Tiltrådt Global Compact i oktober 2009.‣ Tilgang til CSR: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder,miljø og anti-korruption.Gennem analyse og workshops fastlagt rammer for CSR arbejdet:‣ CSR strategi >< forretningsstrategi.‣ Målgrupper.‣ Ambitionsniveau.‣ Væsentlige CSR temaer.‣ Rapportering.Grundlag for arbejdet:‣ Code of conduct (forretningsetik).‣ CSR politik og strategi.6 | CSR i DSVTransportens Innovationsnetværk - 17. juni 2010


Målgrupper for DSVs CSR arbejde7 | CSR i DSVTransportens Innovationsnetværk - 17. juni 2010


Væsentlige CSR temaer i DSV‣ Miljø/Klima‣ Medarbejdere/Arbejdsmiljø‣ Forretningsetik/Anti-korruptionMiljø/klimaArbejdsmiljøForretningsetikArbejdstagerrettighederBørnearbejdeMenneskerettighederTvangsarbejde8 | CSR i DSVTransportens Innovationsnetværk - 17. juni 2010


CSR i DSV – fremover/strategi‣ Udrulning og implementering af CSRpolitikker og strategi.‣ Tilpasning af dataopsamling ograpportering.‣ Implementere projekter i koncern,divisioner og/eller selskaber som støtterop om forskellige emner og mål i CSRstrategi.9 | CSR i DSVTransportens Innovationsnetværk - 17. juni 2010


Tak for opmærksomheden.- Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines