Offentleg journal 06 01-02 2013.pdf - Helse Førde

helse.forde.no

Offentleg journal 06 01-02 2013.pdf - Helse Førde

Offentlig journalSeleksjon:Rapport generert:Journaldato: 1.6.2013 - 2.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A03.06.2013Innhold:Utlysning - WebCruiter annonseSakstittel:Kreftsjukepleiar medisinsk eining MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON LSH /MEDISINSK EINING LSH - st. ref. 1799105085DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3593-1 14646/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:28.05.2013Saksansvarlig:MEDEIN-L/GRKI0211(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSKAVDELING / MEDISINSK SEKSJONLSH / MEDISINSK EINING LSHAvsender Gry Katrine KirkelutenMEDEIN-L/GRKI0211Innhold:Søknad og CV m/vedlegg - Fast stilling for LIS-lege - st. ref. (1786411310) - ***** ***** ***** *****Sakstittel:Fast stilling for LIS-lege MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS - st. ref.1786411310DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3408-5 14647/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:MEDSEK-F/HITH1766(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFMEDSEK-F/HITH1766 02.06.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling for LIS-lege MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSKSEKSJON FSS - st. ref. 1786411310 ***** ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Fast stilling for LIS-lege MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSK SEKSJON FSS - st. ref.1786411310DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3408-6 14648/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:MEDSEK-F/HITH1766(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderHildur ThingnesMEDSEK-F/HITH1766Side: 1 av 11


Innhold:Tilbud om jobb - Ambulansearbeidar 100 % fast, Årdal Ambulansestasjon KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FORAKUTTMEDISIN / AMBULANSESTASJONER / AMBULANSE OMR INDRE SOGN - st. ref. 1732539448 ***** ********** ***** *****Sakstittel:Ambulansearbeidar 100 % fast, Årdal Ambulansestasjon KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN /AMBULANSESTASJONER / AMBULANSE OMR INDRE SOGN - st. ref. 1732539448DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2012-21 14649/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:AMB-IS/KAHEGG(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderKjartan Kristiansen HeggøAMB-IS/KAHEGGInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sjukepleiar/helsefagarbeidar STAB OG STØTTE / INTERN SERVICE /PASIENTHOTELL - st. ref. 1743391152 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sjukepleiar/helsefagarbeidar STAB OG STØTTE / INTERN SERVICE / PASIENTHOTELL - st. ref. 1743391152DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2474-7 14650/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:PASH/ANFOSS(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderAnnette FossePASH/ANFOSSInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-87 14651/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNSide: 2 av 11


Innhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-88 14652/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-89 14653/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-90 14654/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNSide: 3 av 11


Innhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-91 14655/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-92 14656/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-93 14657/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNSide: 4 av 11


Innhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-94 14658/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-95 14659/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Tilbud om jobb - Sommarvikarar til medisinsk sengepost i Førde MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING /MEDISINSK SEKSJON FSS - st. ref. 1691046974 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikarar til medisinsk sengepost i Førde MEDISINSK KLINIKK / MEDISINSK AVDELING / MEDISINSKSEKSJON FSS - st. ref. 1691046974DokTypeUSak/dok nr:2013/1101-108Løpenr.:14660/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:MEDSEK-F/HITH1766(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderHildur ThingnesMEDSEK-F/HITH1766Side: 5 av 11


Innhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-96 14661/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Søknad og CV m/vedlegg - LIS / VIKARIAT - st. ref. (1793252918) - ***** *****Sakstittel:LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE / UNGDOMSPOSTEN PSYKISKHELSEVERN - st. ref. 1793252918DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3394-3 14662/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:UPH/FRKA2776(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFUPH/FRKA277602.06.2013 TOAvsender *****Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE /UNGDOMSPOSTEN PSYKISK HELSEVERN - st. ref. 1793252918 ***** ***** ***** *****Sakstittel:LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE / UNGDOMSPOSTEN PSYKISKHELSEVERN - st. ref. 1793252918DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3394-4 14663/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:UPH/FRKA2776(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderFrank Roger KalstadUPH/FRKA2776Side: 6 av 11


Innhold:Takket nei til tilbud - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OGHUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-97 14664/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGINGTRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALD FSS - st. ref. 1653652773 ***** ***** ***** *****Sakstittel:Sommarvikar 2013 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI / REINHALDFSS - st. ref. 1653652773DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1030-98 14665/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:30.05.2013Saksansvarlig:RF/EIHN(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderElin HøylandRF/EIHNInnhold:Søknad og CV m/vedlegg - LIS / VIKARIAT - st. ref. (1793252918) - ***** *****Sakstittel:LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE / UNGDOMSPOSTEN PSYKISKHELSEVERN - st. ref. 1793252918DokTypeISak/dok nr: Løpenr.:2013/3394-5 14666/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:31.05.2013Saksansvarlig:UPH/FRKA2776(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker Helse Førde HFUPH/FRKA277602.06.2013 TOAvsender *****Side: 7 av 11


Innhold:Svarbrev, søknad mottatt - LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE /UNGDOMSPOSTEN PSYKISK HELSEVERN - st. ref. 1793252918 ***** ***** ***** *****Sakstittel:LIS / VIKARIAT PSYKISK HELSEVERN / PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE / UNGDOMSPOSTEN PSYKISKHELSEVERN - st. ref. 1793252918DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/3394-6 14667/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:31.05.2013Saksansvarlig:UPH/FRKA2776(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderFrank Roger KalstadUPH/FRKA2776Innhold:Offentleg søkjarlisteSakstittel:Intensivsjukepleiar, fast og vikariat KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN / AAM FSS INTENSIV -st. ref. 1662753885DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1034-14 14668/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:AAM/MATE1178(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker KIRURGISK KLINIKK / AVDELINGFOR AKUTTMEDISIN / AAM FSSINTENSIVAvsender Mari Veien TeigeAAM/MATE1178Innhold:Offentleg søkjarlisteSakstittel:Intensivsjukepleiar, fast og vikariat KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN / AAM FSS INTENSIV -st. ref. 1662753885DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1034-15 14669/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:AAM/MATE1178(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker KIRURGISK KLINIKK / AVDELINGFOR AKUTTMEDISIN / AAM FSSINTENSIVAvsender Mari Veien TeigeAAM/MATE1178Side: 8 av 11


Innhold:Komplett søkjaroversiktSakstittel:Intensivsjukepleiar, fast og vikariat KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN / AAM FSS INTENSIV -st. ref. 1662753885DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1034-16 14670/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:AAM/MATE1178(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderMari Veien TeigeAAM/MATE1178Innhold:InnstillingsrapportSakstittel:Intensivsjukepleiar, fast og vikariat KIRURGISK KLINIKK / AVDELING FOR AKUTTMEDISIN / AAM FSS INTENSIV -st. ref. 1662753885DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1034-17 14671/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:AAM/MATE1178(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderMari Veien TeigeAAM/MATE1178Innhold:Offentleg søkjarlisteSakstittel:Ferievikarar: Sjukepleiarar/sjukepleiarstudentar MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGIOG REHABILITERING - st. ref. 1685655439DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1094-62 14672/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:NRRS/IRHJ0879(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker MEDISINSK KLINIKK / AVDELINGFOR NEVROLOGI, REVMATOLOGIOG REHABILITERINGAvsender Irene HjortholNRRS/IRHJ0879Side: 9 av 11


Innhold:InnstillingsrapportSakstittel:Ferievikarar: Sjukepleiarar/sjukepleiarstudentar MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGIOG REHABILITERING - st. ref. 1685655439DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/1094-63 14673/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:NRRS/IRHJ0879(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderIrene HjortholNRRS/IRHJ0879Innhold:Offentleg søkjarlisteSakstittel:Sjukepleiar/helsefagarbeidar STAB OG STØTTE / INTERN SERVICE / PASIENTHOTELL - st. ref. 1743391152DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2474-8 14674/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:PASH/ANFOSS(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker STAB OG STØTTE / INTERNSERVICE / PASIENTHOTELLAvsender Annette FossePASH/ANFOSSInnhold:InnstillingsrapportSakstittel:Sjukepleiar/helsefagarbeidar STAB OG STØTTE / INTERN SERVICE / PASIENTHOTELL - st. ref. 1743391152DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2474-9 14675/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:PASH/ANFOSS(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderAnnette FossePASH/ANFOSSInnhold:InnstillingsrapportSakstittel:Sjukepleiar/helsefagarbeidar STAB OG STØTTE / INTERN SERVICE / PASIENTHOTELL - st. ref. 1743391152DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2474-10 14676/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:PASH/ANFOSS(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderAnnette FossePASH/ANFOSSSide: 10 av 11


Innhold:InnstillingsrapportSakstittel:Sjukepleiar/helsefagarbeidar STAB OG STØTTE / INTERN SERVICE / PASIENTHOTELL - st. ref. 1743391152DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2474-11 14677/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:PASH/ANFOSS(enhet/initialer):Tilg.kodePHjemmel:offl. §25Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker *****AvsenderAnnette FossePASH/ANFOSSInnhold:Offentleg søkjarlisteSakstittel:Sjukepleiar 80% fast stilling MEDISINSK KLINIKK / AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OGREHABILITERING - st. ref. 1774961227DokTypeUSak/dok nr: Løpenr.:2013/2973-18 14678/2013Journaldato:02.06.2013Dok.dato:29.05.2013Saksansvarlig:NRRS/IRHJ0879(enhet/initialer):Tilg.kode Hjemmel:Klassering:211Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.(enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:Mottaker MEDISINSK KLINIKK / AVDELINGFOR NEVROLOGI, REVMATOLOGIOG REHABILITERINGAvsender Irene HjortholNRRS/IRHJ0879Side: 11 av 11

More magazines by this user
Similar magazines