12.07.2015 Views

Toyota Magasinet

Toyota Magasinet

Toyota Magasinet

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEDERToyota tilbake på offensivenDen store jordskjelvkatastrofen i Japangjorde et svært sterkt inntrykk på alle – ogkanskje i særdeleshet på oss i Toyotaorganisasjonensom er tett knyttet til landet.I takknemlighet til Japan og med etoppriktig ønske om å bidra til gjenoppbyggingen,tok Toyota-forhandlerne initiativ tilå samle inn penger. Det kom inn nesten enmillion kroner som går uavkortet til detJapanske Røde Kors – en stor takk til alleforhandlere, ansatte, leverandører ogToyota-kunder som bidro! Etter problemermed deleleveranser og ventetid på nye bileretter katastrofen, er produksjonen nå i ferdmed å normaliseres for Toyota, noe sominnebærer kortere leveringstider fremover.Toyota Magasinet vil fremover komme utto ganger i året, med neste utgivelse inovember/desember og i tillegg nyhetsbrevpå e-post. Utgaven du har i hendenehar fokus på miljø – med hovedvekt på lokalluftforurensing og NOx-utslipp, som skaperstore helseplager for stadig flere. Bensiner langt bedre enn diesel når det gjelderluftkvalitet, med bare en femtedel av NOxutslippene.Bensin-hybrider er unike ved atde både har lavest CO 2 -utslipp og i særklasselavest NOx-utslipp, og i tillegg tilbyren unik kjøreopplevelse og komfort. Derforer det gledelig å kunne presentere de kommendehybridbilene Yaris HSD, Prius+ ogPrius Plug-in hybrid som alle kommer isalg i 2012.Hybridbiler er ikke lenger for de spesieltinteresserte. I Norge har vi nylig leverthybrid nummer 10.000, og lenger ut imagasinet kan du lese om kunden som fikkoverlevert sin nye Auris HSD i Drammen. Påverdensbasis er det levert over 3 millionerbiler siden 1997 – da den første Prius blelansert i Japan.På bilutstillingen i Geneve i mars visteToyota tydelige tegn på et nytt designspråk– ikke minst med sportsbilkonseptet FT-86II som går i produksjon i 2012. Vi møttedesignsjefen fra Japan, som viste seg åvære like spennende som de nye designlinjenehan presenterte under parolen”Lidenskap er tilbake”. I tillegg gir ytelseneog spesifikasjonene at mange sportsbilentusiastergleder seg!Det skal være godt å være Toyota-kunde itiden fremover. Forhandlerne fortsetter åinvestere stort i nye og oppgraderte anleggog vi har tatt i bruk nye IT-løsninger som girkunderådgiverne enda bedre mulighet til åyte topp service. Men – det viktigste er ogblir det menneskelige aspektet som viønsker å styrke ytterligere i tiden fremover.Vi kaller det ganske enkelt ”kunden først”,og vi er svært interessert i å høre mer omhva dere kunderønsker fraToyota ifremtiden.Følg med itiden fremover!espen.olsen@toyota.no02


Toyota-produksjonen økerProduksjonen i Europa er tilbake på nivået før jordskjelvet i Japan etteren måned med redusert hastighet i mai på fem av Toyotas europeiskefabrikker og normaliseringen av produksjonen i Japan skjer raskere ennforventet.Toyota kunngjorde nylig atproduksjonen kommerraskere tilbake til normaltenn tidligere antatt, etterstore problemer meddeleleveranser i periodenetter jordskjelvet i detøstlige Japan i mars.Normaliseringen vil nåstarte fra juni, og ikke julisom tidligere antatt.I Europa er allerede produksjonenav Yaris i Frankrikeoppe på 100 % av kapasitetenallerede fra 16. mai,og andre fabrikker vil væretilbake med full kapasitetsutnyttelsefra juni. Det forventesat produksjonen vilvære helt normal igjen franovember/desember påverdensbasis.“Dette er svært godenyheter for våre kunder ogfor våre ansatte”, sa DidierLeroy, toppsjef i TME. “Jegvil takke våre leverandørerfor den jobben som gjort forå løse utfordringene meddeleleveranser etter jordskjelvet,og jeg vil samtidigtakke kundene for derestålmodighet og forståelse, ”la han til.“Selv om denne katastrofenhar hatt betydelig innvirkningpå den japanskeøkonomien og våreoperasjoner, er vi fastbestemt på å løse situasjonen,”sa Leroy. “I Europahar vi et utmerket produktutvalgog etterspørselen ersterk – og vi akter å gjørealt vi kan for å komme sterkttilbake og øke vårt salg iforhold til i fjor.” la han til.“Jeg tror at den bestemåten å støtte Japan ioppbyggingsfasen er åøke salget, inntjeningenog markedsandelen forToyota”.Etter denne bekreftelsenkan kunder nå forventevanlige leveringstider itiden fremover.04


Toyota-hybrid nr 10.000 levert!Toyota har hatt stor suksess med sine fullhybrid biler i det norske markedet. Skepsisen til hybridbiler finnes ikkelenger, og bilistene setter miljø og drivstofføkonomi høyt på ønskelisten når de skal kjøpe bil. Nylig ble Toyotahybridnummer 10.000 overlevert til sin eier.Tekst og bilde: Morten LarsenHybrid-kunde nr 10.000: Alf Runar Frydenlund (t.v.) får bilen overrakt av Lars-Erik Årøy, adm. direktør i Toyota Norge AS.– Dette er min første Toyota hybridbil, fortellerAlf Runar Frydenlund. Han har kommet tilToyota Drammen AS for å hente en splitter nyToyota Auris HSD, og blir overrasket når han fårhøre at han er kunde nr 10.000 med HybridSynergy Drive som er solgt i Norge.– Jeg var ikke klar over at det var solgt såmange hybridbiler her i landet. Det erimponerende, sier Frydenlund. Han forteller athan skifter bil omtrent hvert tredje år.– Jeg kjører 25 – 30.000 km i året og var på jaktetter en kostnadseffektiv og ikke minst drivstofføkonomiskbil. Så er det i tillegg gunstig atjeg på denne måten bidrar til å redusere denglobale oppvarmingen!Toyota PrivatLeieFrydenlund er daglig leder av et firma som drivermed utleie av maskiner og utstyr til industrien.I den sammenheng besøker hanavdelinger og kunder, slik at det blir myebilkjøring. Han er gift og har tre barn.– Hele familien får fint plass i en Toyota AurisHSD, men denne bilen har jeg kjøpt til meg selvog til bruk i jobben. Jeg har fra før av en størrebil som brukes når vi skal på hytta og i familiesammenheng.Siden dette er ”min bil”, spandertejeg den nest høyeste utstyrspakken,Executive, forteller Alf Runar Frydenlund ogsmiler. Bilen er finansiert ved at han har inngåtten avtale om Toyota PrivatLeie av bilen.– Dette er en form for leasing som har spesieltgunstige betingelser på grunn av hybridbilenesspesielle momsregler. Selgeren som tok meg imot her var særdeles dyktig, og fortalte meg omflere av fordelene ved Toyotas hybridbiler jegikke var klar over.StillegåendeToyota Auris HSD har et avansert fullhybridsystemmed en kombinasjon av to elektriskemotorgeneratorer og én 1,8 liters VVT-i bensinmotor.Motorene tilpasser seg kjøreforholdeneog inngår et perfekt samspill. Hybrid-systemetmåler kontinuerlig akselerasjon og kjørestil ogvelger sømløst om bilen skal gå kun på strøm,bensindrift, eller begge deler.Alf Runar Frydenlund kan velge mellom trekjøreinnstillinger; EV, ECO eller Power. VelgesEV, blir Auris HSD en stillegående og ren, elektriskbil med null utslipp i inntil 2 kilometer nårforholdene ligger til rette. Langt Velges opp betyr ECO, også gir langt detbest mulig drivstofføkonomi. ned, stup Power-innstillingengir raskest mulig motorrespons. I følge spe-bratt ned.sifikasjonene yter bilen 136 hk, men bruker bare0,38 liter per mil i Advance-versjon og slipperikke ut mer enn 89 gram CO2/km.Hybridsystemet samspiller dessuten med dentrinnløse E-CVT automatgirkassen slik at førerenkan konsentrere seg om kjøringen ogtrafikken.– Nå gleder jeg meg til å komme hjem og visefrem bilen til kona og ungene, forteller Alf RunarFrydenlund og triller lydløst og utslippsfrittavsted.Toyota hybrid nr 10.000 ble solgt av ToyotaDrammen AS.05


service09


Norges største bilundersøkelse viser:Toyota holder stand iNorsk KundebarometerToyota er Norsk Kundebarometers mestvinnende bedrift gjennom de år undersøkelsen er gjennomført.For vel et år siden opplevde Toyota en av sine mest utfordrende perioder, med massiv presseomtale nårselskapet tilbakekalte et stort antall biler for å rette opp potensielle problemer.Det knyttet seg stor spenning til hvordandette ville slå ut da Toyotas bilforhandlereskulle opp til årets kundeeksamen i regi avNorsk Kundebarometer.Toyotas bilforhandlere oppnådde i år 81,7 av100 oppnåelige kundetilfredshetspoeng, ogendte dermed på en 6. plass i årets måling.Det er beskjeden tilbakegang på tre plassersiden i fjor.- En sjette plass er en sterk prestasjon når viser hva Toyota har vært gjennom. Det er enindikasjon på at de har håndtert problemenepå en god måte. Samtidig viser det at Toyotaher får igjen for å ha bygget opp kundenestillit over flere år, fremholder Pål RasmusSilseth, som er prosjektleder for NorskKundebarometer ved Handelshøyskolen BI.Resultatene kommenteres av informasjonssjefEspen Olsen i Toyota Norge: - Vi er gladefor at Toyota holder stand i NorskKundebarometer 2011, og det bekrefter detgode arbeidet våre forhandlere gjør mot kundenehver dag. Det siste årets hendelser hargitt oss mange utfordringer, og vi akter åjobbe enda hardere med å forbedre kundetilfredsheteni tiden fremover. Målet er heltklart å ha de mest fornøyde kundene.10


Toyota har innført fem års garantiBedregarantivilkår forkundeneToyota i Norge har innført fem års garanti for alle nyepersonbiler og varebiler solgt fra 1. januar 2011.PersonbilNybilgaranti:Lakkgaranti:Gjennomrusting:Spesielle garantier:Taxi:5 år / 160 000 km eller 1 år ubegrenset km3 år12 årToyota Eurocare – 3 år / 100 000 km (24 timersvei- hjelp mobilitetsgaranti i hele Europa)Egen garantiVarebil/KombibilNybilgaranti:Lakkgaranti:Gjennomrusting:Spesielle garantier:Taxi:5 år / 160 000 km eller 1 år ubegrenset km3 år6 årToyota Eurocare – 3 år / 100 000 km (24 timersvei-hjelp mobilitetsgaranti i hele Europa)Egen garantiVårt mål: Fornøyde kunder.Topp 10 Kundetilfredshet 2011Plass Bedrift Kundetilfredshet1. (-) One Call 83,72. (1) Flytoget 83,33. (6) Hurtigruten 83,04. (9) Skoda 82,15. (4) Vinmonopolet 82,16. (3) Toyota 81,77. (11) Komplett.no 81,48. (5) Audi 81,19. (19) Vitusapotek 80,910. (7) Finn.no 80,8Kilde: Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.Tabellen viser oppnådde kundetilfredshetspoeng (av maksimalt100 oppnåelige). Resultater fra 2010 i parentes.11


Vil vi ha ren luft må vi sørge for kjøretøy med lave utslipp av helseskadelige avgasskomponenter.Som det nå er får vi hver vinter overskridelser av de anbefalte grenseverdiene for NO2 (NOx) ogpartikler (PM10) i de store norske byene. For å kunne sette i verk de rette tiltakene i Oslo og iBergen må vi vite hva forskjellige kjøretøy slipper ut når det er kaldt og de kjører i bytrafikk.Toyota Norge og Transportøkonomisk institutt fikk i februar og mars 2011 testlaboratiet VTT iFinland til å gjennomføre nye avgasstester med bykjøring i kulde. Testene ga oss verdifull og nyinformasjon. For de som ikke kjører så mye i byer med luftproblemer kan dieselmotorer være etgodt alternativ, men for kjøring i bytrafikk indikerer de nye avgasstestene at hybrid- eller bensinbilerer de beste alternativene for å unngå dårlig luftkvalitet.Fakta om lokalt helseskadelige avgassutslipp og NOxDe to typene av avgasskomponenter som gir overskridelse av kriteriene for akseptabel luftkvalitet er NOx ogpartikler (PM10). Partikler dannes i dieselmotorer når drivstoffet forbrenner under høyt trykk og høy temperatur.Lokal mangel på oksygen i motoren vil medføre at ikke alle karbonatomer oksideres til CO 2 men danner partikler.Dannelse av nitrogenoksidene NO og NO 2 skjer i forbrenningsmotoren ved at luftens oksygen reagerer med luftens nitrogen.Hovedsakelig skjer denne reaksjonen på grunn av meget høy temperatur lokalt i sylindrene. NO 2 er en helseskadelig gass som gir pustevanskerfor personer med astmatiske problemer. Ved måling av luftkvalitet er det mengden NO 2 per kubikkmeter som teller. NOx står forsummen av NO og NO 2 . Grunnen til at NOx og ikke NO 2 er den størrelse som oppgis ved avgassmåling av biler er at all NO etter hvert bliromdannet til NO 2 . Det er helt enkelt for vanskelig å få sikre verdier og repeterbare måleverdier ved kun å måle NO 2 ved avgasstesting avbiler.Foto: Juhani Laurikko12


Rolf Hagman, Sivilingeniør og forsker vedTransportøkonomisk institutt, TØITekst: Rolf Hagman, Transportøkonomisk instituttHybrid- og bensinbiler bedre enn diesel på lokale utslippRett valg når det er farefor dårlig luftkvalitetLokalt helseskadelige avgassutslippHvilke personbiler skal vi bruke for å redusereutslippene av NOx og PM i Oslo og Bergen?Toyota Norge har sammen medTransportøkonomisk institutt fått testet enAvensis 1.8 l bensin, en Avensis 2.0 l diesel oghybridbilen Prius hybrid ved avgasslaboratoriettil VTT i Finland.Resultatet av testene er interessante og viserat Toyota Prius og Avensis 1.8 l bensin hartilnærmet null utslipp av NOx og partikler(PM) ved bykjøring i nordisk kulde (-7 °C). Nårbensinmotorene etter noen få minutter harblitt varme fungerte motorstyringen og denkatalytiske rensingen på en imponerendeeffektiv måte også i den krevende Helsinkibykjøringssyklusen. Tidligere har vi vært vanttil at motorstyringen i bensinbiler ikke harklart å styre forholdene for effektiv rensing itreveiskatalysatoren ved raske akselerasjonerog stopp under bykjøring.Dieselbiler har tradisjonelt hatt et rykte om ågi store utslipp av helseskadelige avgasser.De tre bilene, inklusive Avensis 2.0 l diesel,klarer alle de nye strenge Euro V typegodkjenningskravenefor utslipp avhelseskadelige avgasser. Den testede ToyotaAvensis 2,0 l D-4D DPF (Diesel - partikkelfilter)viste seg i likhet med hybridbilen ogbensinutgaven av Avensis å ha tilnærmet nullutslipp av partikler. I bykjøring og nordiskkulde var dog utslippene av NOx fra dieselbilenmange ganger så store som verdiene fra den”snille” kjøresyklusen som brukes ved typegodkjenning.Dieselbiler har mange fordeler, men dedagene på vinteren når det er risiko for dårligluft og overskridelser av NO 2 i langs veiene ide store byene er det en fordel å kjøre ToyotaPrius og Avensis 1.8 l bensin fremfor å brukedieselbil. Ved avgasstestene med bykjøring ogi kulde var avgassutslippene av NOx forToyota Avensis ca. 7 ganger høyere enn vedtypegodkjenning med EDC kjøresyklusen(European Driving Cycle).Figur: Utslipp av NOx fra tre Toyota-modeller som ble testet ved avgasslaboratoriet til VTT i Finland våren2011. Utslippen er for alle modellene størst ved kaldstart og de første 3,7 km av kjøresyklusen.Etter 3,7 km (de mørkeblå søylene) er utslippene tilnærmet null for de to bilene som har bensinmotor ogtreveiskatalysator. For dieselbilen er det de krevende kjøreforholdene under bykjøring som er den fremsteårsaken til de høye utslippene av NOx, men kulde bidrar også til høyere utslipp enn ved +23 °C (den vanligetemperaturen for avgasstester og typegodkjenning).13


Kunnskap fra nord.”Når du kjører 2000 km iuken, oppdager du at detvirkelig er forskjell på dekk.”Hannu Kossi, testførerNye Nokian Hakka Green.Trygghet på nordiske veier.Nye Nokian Hakka Green er et dekk som du tidligere bare har kunnet drømmeom. Dette dekket kombinerer det ypperste av sikkerhetsløsninger, komfort ogkompromissløs miljøtankegang. Den uvanlig lave rullemotstanden redusererdrivstofforbruket med opptil over 5 % og reduserer dermed utslippene. Din trygghetoppnås med den unike Hakka-garantien og den nye Hakka-veitjenesten.**For medlemmer av Hakka Club, forutsetter registrering på forhåndTrust the Natives.www.nokiantyres.com


Mange tror at biler med lave klimautslipp ogsåer bra for det lokale miljøet. Det er imidlertidingen automatikk i dette. Biler med bensinmotorkan bruke treveiskatalysator og kandermed oppnå meget lave utslipp av NOx, PMog andre lokalt helseskadelige avgasskomponenter.Dieselbiler kan med partikkelfiltre avhøy kvalitet få ned avgassutslippene av PM tilmeget lav og helt akseptabel nivå.Den fremste fordelen med dieselmotorer erlave utslipp av CO 2 og den store utfordringener utslippene av NOx. Dieselmotorer er normaltmer energieffektive enn bensinmotorerog dermed blir utslippene av klimagassen CO 2lave. For dieselbiler er det generelt slik at høyforbrenningstemperatur gir lave utslipp avklimagassen CO 2 men høye utslipp av NOx.Ved avgassmålingene i Finland viste det segat hybridbilen Toyota Prius i bykjøring, etterde første 3,7 km i kulde og med kuldestart,hadde CO 2 utslipp som var ca 45 % lavere ennToyota Avensis 1,8 l bensin og ca 35 % lavereenn Toyota Avensis 2,0 l diesel. Konklusjonener at med hybrid fremdrift kan man oppnå destørste klima- og miljøgevinstene i krevendebytrafikk med start, stopp og lav gjennomsnittshastighet.Avgassmåling i FinlandFoto: Juhani LaurikkoAvgasslaboratoriet: Avgassmåling på ”rullende landevei” med en strengt definert kjøresyklus i avgasslaboratoriet til VTT iFinland.Testing og avgassutslippTypegodkjenningen har hittil vært enestekilde til informasjon om avgassutslipp.Typegodkjenningen skjer ut fra den ”snille”EDC kjøresyklusen, som kjøres ved temperaturen23 °C.For å kunne måle avgassutslipp fra en bil påen tilfredsstillende måte må man ha tilgang tilet avgasslaboratorium. I avgasslaboratorietkjøres en strengt spesifisert kjøresyklus ogunder hele syklusen samles avgassene opp oganalyseres. Utslippene blir svært forskjelligeavhengig av hvordan bilen kjøres (hvilkenkjøresyklus som brukes).Helsinki bykjøresyklus er ikke direkte sammenlignbarmed den offisielle EDC kjøresyklusensom alle bilfabrikker benytter for offisielletall. Utslippene blir høyere, og gir et merrealistisk bilde av hvor store utslippene er ikrevende bykjøring .Figur (over): Utslipp av klimagassen CO 2fra tre Toyota-modeller som ble testet vedavgasslaboratoriet til VTT i Finland våren2011. Forskjellene i utslipp av klimagassermellom de to Avensis modellene var mindreenn det vi hadde forventet. En interessantobservasjon var de høye utslippene av CO 2for Toyota Prius ved kaldstart og de første3,7 km ved -7 °C. Toyota har tydelig prioritertat bensinmotoren starter og går for ågenerere varme og komfort for passasjerenenår det er skikkelig kaldt.Figur (over): Helsinki bykjøresyklus til venstre viser hvordan bilene kjører i virkelig bytrafikk. EDCkjøresyklus (European Driving Cycle) til høyre er den syklus som brukes ved typegodkjenning avalle nye bilmodeller i Europa. Ved kjøring av EDC er akselerasjonene lave og bremsingen mindreaggressiv enn i virkelig trafikk sammenlikning15


Toyota på Geneva Motor Show 2011• Genève-standen forbeholdt Hybrid Synergy Drive® teknologi• Verdenspremiere for ”Yaris HSD konsept” – forbereder fremtiden for Toyota i Europa• Verdenspremiere for Prius+ - den første fullhybrid 7-seter i EuropaNye fullhybrider fra ToyotaYaris HSD konsept og Prius+Toyota er overbevist om at fullhybrid teknologier nøkkelen til fremtidens bærekraftigemobilitet, og visningen på Geneva MotorShow 2011 var forbeholdt selskapets utvalgav biler som benytter avanserte HybridSynergy Drive® teknologier. Dette produktutvalgetinkluderer fullhybrid, Plug-in hybrid,elbiler og biler drevet av brenselceller.Yaris HSD fikk sin verdenspremiere påGeneva Motor Show 2011 og er en forsmakpå Toyotas introduksjon av hybridteknologieni B-segmentet, som er det største segmenteti Europa. Modellen markerer neste milepæl iutrullingen av fullhybrid teknologien forToyota. Yaris HSD vil få en fremtidsrettetdesign og egne hybridspesifikke designelementer.Prius+ fikk også sin debut på Genèveutstillingen,og er en utvidelse av Priusfamilien.Prius+ er den første bilen som gireuropeiske kunder tilgang til en allsidig 7-seters konfigurasjon kombinert med en fullhybriddrivlinje. Som navnet antyder vil Prius+tilby betydelig større plass til passasjerer ogbagasje, samtidig som den beholder fordelenerotfestet i Prius DNA, slik som det lavestedrivstofforbruket av alle 7-seters flerbruksbilerpå markedet.16


GenevaMotorShowVerdenspremiere for Yaris HSD fullhybridYaris HSD konseptHybrid (HSD) – En ny kjøre- og eierskapsopplevelse for krevende og miljøopptatte kunder• Hybrid tilbyr en unik,behagelig og sofistikertkjøreopplevelse• Fremtidsrettet designretningfor neste generasjon Yarissom kombinerer dynamikkog effektiv innpakning• Hybrid leverer klasseledendedrivstofføkonomi, CO 2 -utslipp og lave eierkostnader• Miljøegenskaper forsterketgjennom full-elektrisk kjøremodus(EV) med null CO 2 ,NOx og partiklerYaris HSD konsept hadde verdenspremiere påGeneva motor show 2011, og markerer et viktigsteg i utrullingen av fullhybrid-teknologien iEuropa.Toyota vil ha fullhybrid-teknologi på alle hovedmodelleri Europa tidlig på 2020-tallet. Etter ensuksessfull introduksjon av Auris HSD i kompaktsegmenteti 2010, har turen nå kommet tilYaris HSD som bringer Hybrid Synergy Drive tilB-segmentet, det største segmentet i Europa.Undersøkelser viser at stadig flere oppgirmotortype som viktigste kjøpsmotiv ved valg avny bil. Hybridteknologi har blitt akseptert som etalternativ på linje med bensin- og diesel-motorer,og antall kunder som vurderer hybrid drivlinjefor sin neste bil har doblet seg de siste to årene iEuropa.Toyotas utprøvde Hybrid Synergy Drive teknologiretter seg mot krevende kunder som forventeren ny kjøre- og eierskapsopplevelse.Den kombinerer lavt drivstofforbruk, laveutslipp og lave eierkostnader med en unik ogavslappende kjøreopplevelse med lavt støynivå.Hybridteknologien beviser at kjøreglede ikketrenger å gå på kompromiss med miljøegenskaperog lave eierkostnader.En ny designretning for neste generasjonYarisYaris HSD konseptet arver DNA fra dagens Yaris,og tilbyr kunder i B-segmentet en genial kombinasjonav kompakt størrelse og innpakning og etrommelig og praktisk interiør, samtidig som denintroduserer en ny, avansert og sofistikerteksteriørdesign.Produksjonsmodellen av Yaris hybrid kommeri 2012.Vekker oppsikt17


Toyota på Geneva Motor Show 2011Prius familien – Verdens første fullhybrid produktlinjePrius, den originale fullhybriden,forut for sin tid• Globalt salg av den prisvinnendePrius passerer 2,1 millioner enheter.• Prius Plug-in Hybrid – 20 kmelektrisk rekkevidde og CO 2 -utslipp på bare 59 g/km• Leasingprosjektet med PriusPlug-in Hybrid med godetilbakemeldinger• Prius+ den første fullhybridsyvseter i Europa• Prius+ første fullhybriden sombenytter et litium-ion batteriPrius+ - Den første fullhybridsyvseter flerbruksbil i EuropaTre modeller: Foran dagens Prius, Prius+ syvseters flerbruksbil og Prius Plug-in Hybrid. Utvidelsen vil dekke behovene tilflere kunder. De tre modellene vil utvide Prius kundegrunnlag betydelig og etterhvert også salget.Prius ble verdens første masseprodusertefullhybrid da den ble lansert i 1997 i Japan ogi år 2000 i Europa. Mens andre bilprodusenternå lanserer sine første hybridvarianter erPrius allerede inne i sin tredje generasjon.Det globale salget passerer nå 2,1 millionerenheter, og Prius har fått et makeløst ryktefor pålitelighet, driftssikkerhet og laveeierkostnader.Prius har vært Japans mest solgte bil i 20påfølgende måneder og har slått landetssalgsrekorder gjennom alle tider. Den forrigerekorden ble holdt av Toyota Corolla som i1990 ble solgt i 300.008 enheter. Prius sloden gamle bestenoteringen med klar marginog ble totalt solgt i 315.669 enheter i 2010.Prius har konsistent vært forut for sin tid vedå adressere CO 2 -utslipp og samtidig lokalluftkvalitet. Selv når den opereres i normalhybridmodus, slippes det ut langt lavereNOx-utslipp enn sammenlignbare diesel- ellerbensinbiler. I fullelektrisk modus (EV) slipperden ut null CO 2 , NOx og partikler.Interne Toyota-studier med tredje-generasjonPrius viser at ved typisk bykjøring hvorgjennomsnittshastigheter er under 30 km/t,vil mer enn 25% av turen drives elektrisk vedat bensinmotoren er avslått. Dette resultereri betydelig redusert drivstofforbruk ogutslipp.Kundenes oppfatninger av fullhybridteknologienhar utviklet seg betydelig i løpetav det siste tiåret. Prius appellerte tidligere tilspesielt miljø- og teknologiinteresserte,mens hybridbilene nå er fullt ut akseptertsom en teknologi for folk flest.Interessen for hybridteknologi vokser raskt,og en nylig gjennomført Toyota-undersøkelseviser at hybrid nå er et klart tredjevalgnår det gjelder drivlinjer etter konvensjonellebensin- og dieselmotorer. Den blirikke lenger sett på som en ”alternativ”kraftkilde, men blir anerkjent som en drivlinjefor massene.Uansett er Prius en forløper for teknologiskinnovasjon. Hver generasjon har introdusertnye avanserte teknologier til segmentet forutfor sin tid. Blant de mange nye teknologienesom ble tilgjengelig med tredje generasjonPrius er verdens første anvendelse av solcellerfor å drive ventilasjonen, et fjernstyrtklimaanlegg, et head-up display oget Pre-crash sikkerhetssystem.Siden utnevnelsen til Car of the Year i2005 av europeiske motorjournalister harPrius – og Hybrid Synergy Drive® drivlinjevunnet en rekke andre utmerkelser. Nyligble Prius utropt til den mest påliteligebilen i 2-3 års alderskategorien og fikkprisen Goldene TÜV-Plakette i tyskeAuto Bild TÜV Report.Prius vant også vintertesten utført avdet finske motormagasinet TekniikanMaailma’s i 2010. Denne utmerkelsen eret klart uttrykk for forbedringene gjortpå hybridsystemet for å takle kaldeomgivelser enda bedre.Prius vil fortsatt være ledestjernen iToyotas strategi for utrulling av fullhybridi Europa. Stadig flere modeller vil benytteToyota HSD drivlinjen og dermed nå enstadig økende kundebase, mens Prius vilforbli en showcase for nye teknologier ogvidere forbedringer i HSD-drivlinjen.18


GenevaMotorShowVerdenspremiere for Prius+7-seters fullhybrid flerbruksbilPrius familien – utvidelse for å dekke behovene til flere kunderPrius blir nå den første fullhybridensom blir tilgjengelig ien komplett produktlinje.Prius Plug-in Hybrid vil appelleretil en ny gruppe urbanekunder, mens Prius+ retterseg mot en voksende gruppeav miljøbevisste familer iEuropa som ønsker økt plassog fleksibilitet fra en størresyvseter.Den nye Prius+ hadde verdenspremiere påGeneva motor show og representerer en videreutvidelse av Prius familien. Toyota vil med dettefå en bredere appell med fullhybridteknologienog vil nå et enda bredere publikum.Prius+ er en showcase for siste generasjonHybrid Synergy Drive® drivlinje fra Toyota. Denblir den første vanlige hybriden fra Toyota medlitium-ion batteripakke.Denne teknologien ble først tilgjengelig i PriusPlug-in Hybrid, og den kompakte litium-ionbatteripakken er ideell for installasjon undersenterkonsollen mellom fører og passasjer.Løsningen gir plass til syv seter og medføreringen kompromisser angående plass tilpassasjerer og bagasje.Som i en standard Prius vil Prius+ ha tre valgbarekjøremoduser. EV-modus gir lydløs fremdriftmed elmotor alene, noe som gir null forbrukog utslipp. ECO-modus maksimererhybridsystemets effektivitet og Power modusøker systemets ytelse.De tre modellene vil utvide Prius sitt kundegrunnlagbetydelig og etterhvert også salget.Prius Plug-in Hybrid vil appellere til en nygruppe urbane kunder, mens Prius+ retterseg mot en voksende gruppe av miljøbevisstefamiler i Europa som ønsker økt plass ogfleksibilitet fra en større syvseter.Prius+ den første fullhybrid syvseter flerbruksbil i Europa19


Norges mest kjøpte dekkOverlegenvinnerav Motorssommerdekktest2011Mens hansover trygt i stolenkan du trygt stolepå ossDen norske sommeren er våt, men Continental dekk harsvært gode bremseegenskaper på både vått og tørt føre.Tester* viser at ved nedbremsing fra 80 til 0 km/t på vått føre,kan bremselengden på nye dekk være opp mot 20 meter kortereenn dekk med minimum tillatte mønsterdybde 1,6 mm.Med nye Continental dekk vil risikoen for en lang og farefull nedbremsingvære vesentlig lavere. God sommer med sikker kjøring!80 km/t 0 km/t 0 km/t 0 km/tFull mønsterdybde 3 mm mønsterdybde 1,6 mm mønsterdybde*se www.continental.no+9,5m+18,6m


Toyota på Geneva Motor Show 2011GenevaMotorShowEuropeisk premiere for Toyota Elbil-prototypeEV prototype forurban mobilitet• Elektrisk drivlinje basert på Hybrid Synergy Drive®teknologi• Kompaktformat, rommer fire passasjerer ogbaserer seg på Toyota iQ• Nyutviklet flat og kompakt litium-ion batteripakkePå Geneve-utstillingen viste Toyota frem sin siste elbil-prototypesom baserer seg på selskapets erfaring med Hybrid Synergy Drive®teknologi og smarte innpakning hentet fra iQ-modellen.Toyota benytter sin anvendelige Hybrid Synergy Drive® teknologi somplattform for sin nye EV-drivlinje. Den elektriske drivlinjen er utviklet iparallell med selskapets fullhybrider, Plug-in hybrider og brenselceller,og representerer Toyotas lansiktige visjon for bærekraftig mobilitet forkortere distanser.Den nye EV-prototypen har en helelektrisk drivlinje plassert i enToyota iQ innpakning.Den tilbyr småbilens enkle håndtering og kjøring uten skadelige utslippeller støy. Bilen får en rekkevidde på inntil 105 km etter japanskkjøresyklus.Benyttelsen av en nyutviklet, flat og kompakt litium-ion batteripakkegir muligheten for en intelligent plasshåndtering, og EV-prototypengir plass til både bagasje og fire personer.Den nye Toyota-elbilen vil gjennomgå tester i Europa i løpet av 2011og en endelig produksjonsutgave vil bli lansert i Europa i 2012.Over 3 millioner hybridbilerEtterspørsel ettermiljøvennlige bilerSalget av hybridbiler fra Toyota Motor Corporationoverstiger 3 millioner enheter.Toyotas Motor Corporation (TME)salg av hybridbiler har passert3 millioner enheter per februar2011.I 1997 lanserte Toyota "CoasterHybrid EV" i august, og Prius -verdens første masseprodusertehybridbil i desember. Salgetav Prius ble utvidet til Nord-Amerika, Europa og andre land iår 2000. Andregenerasjon Priuskom på markedet i 2003, og selskapetshybridsystem ble tatt ibruk i flerbruksbil, SUV, sedan ogkombi. Tredjegenerasjon Priuskom i salg i mai 2009, og detsamlede salget av hybridbilerpasserte 2 millioner enheter iaugust samme år.I januar 2011 har TMC forsattutvidelsen av sin produktlinje forhybridbiler, ved å lansere LexusCT 200h - den første dedikertehybridmodellen i premiumkompaktsegmentet. TMC selgeri øyeblikket 16 hybridmodeller iomlag 80 land, inkludert tre varebilmodelleri Japan. TMC planleggerå introdusere 11 nyehybridmodeller innen utgangenav 2012, inkludert seks helt nyemodeller og fire modeller somhar blitt redesignet. TMC erbestemt på å utvide dette utvalgetytterligere og dessutenøke antall land og regioner somselger hybridbiler.Per februar 2011 kalkulerteTMC at selskapets hybridbilerhar redusert CO2-utslippenemed omlag 18 millioner tonn,sammenlignet med utslipp frabensinbiler med samme størrelseog ytelse.Respons på miljøutfordringerhar vært høyt prioritet hosToyotas ledelse, sammenmed en tro på at bilersom er vennligemot miljøet kunbidrar når de fårstor utbredelse.TMC har gjortstore bestrebelserfor å utvide akseptog bruk av hybridbiler.Med et samletsalg som overstiger3 millioner, menerTMC at slike biler har fått aksepti massemarkedet.TMC har til hensikt å forsetteutviklingen og utbredelsen avandre miljøvennlige teknologieri tillegg til bensin-elektriskehybrider. Kunnskap og teknologierhøstet fra hybridsatsningendanner et godt utgangspunkt forå øke ytelse, redusere kostnadeneog tilby produkter som kundeneer interessert i å kjøpe.21


Toyota på Geneva Motor Show 2011Toyotas nye designspråkDriftssikker designsjefSpiller bilens utseende noen rolle så lenge den starter om morgenen?Toyotas designsjef forklarer hvorfor Toyota skal ”bli ny”.Hvilken hjerne bestemmer egentlig Toyotasfremtidige design?Er det en lydløs robot som alltid jobber i lunsjen,og som aldri kaster bort tiden på sladderog småprat? En som bare krever smøring avledd og utskifting av batterier, og som knirkefrittskisser stadig mer fullkomne designforslaguten pausebehov? En hun eller hansom alltid starter om morgenen med etautomatisk smil, og som er nærmestirriterende driftssikker gjennom hele arbeidsdagen?Eller er det en omskolert samurai-kriger medåtte års sushi-utdannelse, med magiske hendersom former hver bilmodell like sylskarptmed nyslipt kniv? En som aldri gjemmer seg ikontortilværelsens skyttergraver, og somaldri går fra jobb før seieren er et faktum ogstyret er fornøyd.Eller er det et Kenzo-dresskledd trendmenneskesom barberer seg to ganger om dagen ijakten på glatte overflater?Nei, absolutt ingen av disse har ansvar forToyotas neste design. Svaret er imidlertidAkihiro Nagaya, med kallenavnet Dezi.53-åringen har halvlangt hår, et smykke rundthalsen som hinter til surfekultur, samt klærsom er mer forventet på åpningen av enkunstutstilling enn i gangene hos verdensstørste bilprodusent. En av hans mangefavoritthobbyer er å lage spennende mat,og deretter invitere mange venner.– Lidenskap er tilbake hos Toyota, forklarerAkihiro. Han fekter riktignok ikke med armenesom italienske designguruer gjør, men ser fastpå oss, før han fortsetter:– Gjennom mange år har Toyota overbevistverdens bilkjøpere med driftsikkerhet ogkvalitet. Dette er ofte kunder som menerbilens former kommer i annen rekke.Men nå er disse bilkjøperne blittmer oppmerksom på estetikk, ogtiden er også kommet for Toyotaå bli blant de ledende på design.Akihiro sitter foroverlent ogutviser et dårlig skjult engasjement. Han er daogså mannen som har fått i oppgave å starteen stille revolusjon. Det er nærliggende åspørre om Toyota har blitt inspirert avkonkurrenter som har hatt suksess med spennendeformspråk?– Toyotas design skjeler i liten grad til bilindustrien,men følger nøye med på utviklingenav ny teknologi. Det finnes en drøss med rasktakselerende kommunikasjonsmuligheter, somiPhone og iPad, som folk er ekstremt opptattav. I øyeblikket er slike produktkategorierdrivere innen nyskapende design.Ifølge Akihiro skal Toyota nye formspråk snartgjelde hele modellprogrammet. Først ut erkonseptbilen Yaris HSD som antyder linjene tilkommende Yaris, samt den intelligent energisparendesportsbilen FT-86 II. La oss snakkeom den siste først.– FT-86 II er allerede vist i ulike konseptvarianter.Denne seneste versjonen er svært nærdesignen til den endelige produksjonsutgavensom presenteres senere i år. Dette er Toyotasførste sportspregede kjøretøy på lang tid.Legg spesielt merke til frontlyktene. De ermed vilje trukket høyt opp. Dette grepetbidrar til å gi bilen karakter, mener Akihiro.Førsteinntrykket er tøft. Der andre biler kanvirke noe slappe i uttrykket, har FT-86 II etvåkent blikk.På 70-tallet introduserte Toyota en rekkeulike modeller som gjorde merket vilt populærti hele verden, og ikke minst i Norge,hvor folkemodeller som Corolla slo godt an.Men side om side med ”bruksgjenstandene”,hadde Toyota en nydelig portefølje medsportslige fulltreffere,som MR2,Celica ogSupra.– Vi gjenopptar sportsbiltradisjonen, menselvsagt med langt mer energiøkonomiskedrivlinjer. Tidene har forandret seg. Bådekundene og Toyota definerer ”sport” på enny måte. Nå handler det om å få mest muligkrefter ut av minst mulig energiforbruk. Dennye holdingen skal gjenspeile seg i designen,lover Akihiro.Hva synes han om såkalt ”snill og søt” bildesign– en trend i tiden for å understrekemiljøvennlighet?– Toyota IQ, vår minste modell målt i lengde,er allerede eksempel på et designuttrykksom vekker oppsikt. En av inspirasjonene varformene til tulipanen. Toyota Prius har ogsåblitt en stor suksess uten bruk av ”søtladne”estetiske virkemidler. Vi tror bilkjøperneønsker design som til en viss grad gjør demstolte.Konseptbilen Yaris HSD er en viktig budbringerfor Toyota. Drivlinjen er den sammeløsningen som har gjort Prius verdensberømt.Designet er mer voksent enn for tidligereYaris-utgaver. Yaris er blant få småbiler somhar gjort det skarpt på norske salgsstatistikkerover lang tid.– Konseptbilen avslører mye som vi vil se hossamtlige fremtidige Toyota-modeller.Samtidig er Yaris en egen modellrekke somhar et særegent designspråk. Det er blantannet betinget av modellens kompakte ogpraktiske ytre, forklarer Akihiro.Den entusiastiske designsjefen vet mer ennnoen annen hvordan de neste Toyota-modellenevil se ut.22


GenevaMotorShowAkihiro NagayaSamtidig har han et enormt ansvar for å forvalte”den gode smak” slik at mange av oss faktisk åpnerlommeboken. Hva bygger han sin estetiske retningssanspå? Hvilke biler snudde han seg etter dahan var guttunge?– Jeg husker jeg var veldig fascinert av bilen frafilmen Back to the Future, den irsk-amerikanskeDeLorean. Min glede var stor da jeg oppdaget eteksemplar som kom kjørende på gaten i Tokyo. Destramme linjene representerte noe nytt da, og stårfortsatt ut i trafikken.Akihiro er sjef for flere hundre designere. Er det lovå ha musikk til arbeidet i de ulike designstudioenesom Toyota har over hele verden?– Personlig er jeg veldig glad i musikk. Ja, jeg lyttertil gamle og nye skiver hver dag. I tillegg har jegspilt trompet gjennom flere år. Det gir meg myeglede.Akihiro maler også når han kommer hjem. – Jegliker fortsatt å tegne med blyant. – Det er heltnødvendig for meg, på linje med å puste. Å tegneer den enkleste måten å demonstrere hva jegtenker. Det er en elementær uttrykksform somaldri går av moten, ler han.Toyota bekrefter spesifikasjoner forproduksjonsmodellen av 2012 FT-86Produksjonsmodellen av FT-86 vilvære den første bilen som kombinererSubarus boxermotor med Toyotasdoble innsprøytningssystem D-4S.Den selvpustende 2.0-literen er etresultat av samarbeidet mellom Subaruog Toyota, hvor partene har kombinertsin tekniske ekspertise og lidenskapfor sportsbiler.Subaru bidrar med sin nyutvikledeboxermotor hvor stemplene liggerhorisontalt, mens Toyota tar med sinD-4S teknologi (direkte innsprøytningkombinert med portinnsprøytning).Dette resulterer i økt ytelse og dreiemoment,uten å ofre drivstofføkonomieller miljømessige ytelser.Boxermotoren vil bli koblet til enten ensekstrinns manuell- eller en sekstrinnsautomatisk girkasse. Den manuelle vilgi raske og presise girskift med kortvandring, mens den automatiske fårsportslige girskift kontrollert med girhendlerpå rattet. Kraften vil bli effektivtdistribuert til bakhjulene ved hjelpav en Limited-Slip differensialbrems.Med en helt ny frontmontert motor ogbakhjulstrekk vil produksjonsmodellentilby føreren trygg stabilitet og manøvreringsevne,og samtidig være rask ogsmidig inn og ut av svinger.Produksjonsmodellen av FT-86 basererseg på en ide om unik balanse, takketvære kompakte dimensjoner, lettvektsdesignog lavt tyngdepunkt, noesom skal gi det beste muligeytelse/vekt forholdet og en iboendekjøreglede.23


Nye Toyota Verso-S er en kompakt flerbruksbil som samtidig har rikelig med innvendigplass og mange smarte oppbevaringsløsninger. Effektive motorer og aerodynamiskdesign sørger for klasseledende drivstofføkonomi og CO2-utslipp fra kun 113 g/km.Verso-Sny kompakt flerbruksbilVerso-S er Toyotasnye flerbruksbil,Yaris Verso var enpopulær modell tilproduksjonsstoppi 2005.Nå kommer det enetterlengtet erstatningsom mange harventet på.I mars ble den nye Verso-S introdusert i segmentetfor kompakte flerbruksbiler (B-MPV) som Toyota selvskapte og holdt seg i teten med med Yaris Verso i1999-2005.Segmentet har tredoblet sin størrelse i Europa siden2002. Trenden er tydelig mot mindre biler, men samtidigetterspørres et fleksibelt interiør og lastekapasitetsom tilbys av en kompakt flerbruksbil.En plassrevolusjon for femFemseteren Verso-S er mindre enn 4 meter lang, ogmed akselavstand på 255 cm betyr det korte overhengbåde foran og bak. Størrelsen gjør bilen sværtenkel å manøvrere i urbane omgivelser. Samtidig hardet blitt lagt stor vekt på alle detaljer i interiørdesignenfor å gi maksimal plass, komfort og opplevdkvalitet. Verso-S tilbyr takhøyde, bakseteplass ogbagasjerom på nivå med biler i kompaktklassen.Baksetene kan legges ned i 60/40-splitt, og foldesenkelt til et flatt gulv i en bevegelse. Dette kan dugjøre mens du står ved bagasjerommet, med spakerpå begge sider.Fleksibelt bagasjeromDen topphengslete bakdøren er utformet for å gienkel tilgang til et lasterom som er 76 cm dypt, ogmed et fleksibelt gulv som kan plasseres i to høyder.Med gulvet plassert på høyde med støtfangeren, erkapasiteten 336 liter. Alternativt kan gulvet senkesmed en hånd, og dermed øker volumet til 393 liter.Med baksetene nedfelt er totalt lasteevne 1388 liter.Multimedia grensesnitt - Toyota Touchberøringsstyrt fargeskjermDet er vel verdt å merke seg at bilen kommer med etnytt 6,1-tommers fullfarge multimediasystem. Vedlansering inkluderes ryggekamera, radio, CD-spiller,Bluetooth håndfrisystem og USB-port for oppkoplingav bærbare musikkspillere.En DAB-radioenhet og en navigasjonsenhet vil blitilgjengelig som ekstrautstyr på et senere tidspunkt.Tre utstyrsgraderKunder kan velge mellom tre utstyrsgrader. Somstandard har bilen en rekke systemer for aktiv sikkerhetinkludert. Selv laveste grad har syv SRS-kollisjonsputer,manuelt klimaanlegg, elektriske vindusheiserforan, stabilitetskontroll, ABS-bremser, Elektroniskbremsekraftfordeler (EBD), Bremseassistanse (BA),Traction-kontroll (TRC) og Stabilitetskontroll (VSC).Toyota Verso-S vil være tilgjengelig med 15-tommersstålfelger eller 16-tommers aluminiumsfelger. Dukan velge mellom ni eksteriørfarger, inkludert en nysatinblå metallic lakk.Bensin eller dieselValg mellom bensin og diesel Toyota Optimal Drivemotorer for klasseledende drivstofforbruk og CO 2utslipp, fra hhv. 0,43 l/mil og 113 g/km - beskjedent24


Fleksibelt bagasjeromsgulv med to nivåer slik at du kan velgemellom ekstra stor oppbevaringsplass eller ekstra stor høydenår du skal ha med større ting. Dersom det øvre gulvplanetflyt-tes ned eller tas ut økes lastekapasiteten til totalt 430 liter.Baksetene er 60:40 delt og kan legges ned i bagasjeromsgulvet slik at rommet blir helt flatt. Med et håndtak løser du ut eller låsersetene etter behov, og du kan gjøre det enten du står ved bakdøren eller sidedørene. Dersom baksetene foldes ned er total lasteevne1.388 liter.til å være en flerbruksbil. Verso-S blirtilgjengelig med en 1,33-liter Dual VVT-ibensinmotor med stopp/start, og en 1,4-literD-4D turbodiesel. Begge motorene kombineresmed 6-trinns manuell girkasse.Vil du vite mer?Snakk med dinToyota-forhandlereller les mer påwww.toyota.noBensinmotoren kan alternativt utstyres med Multidrive Skontinuerlig variabel girkasse med rattbetjening.Bensinmotoren yter 99 hk ved 6000 omdreininger og har etmaksimalt dreiemoment på 126 Nm ved 4000 omdreininger.Forbruket ved blandet kjøring er oppgitt til 0,55 l/mil, noesom tilsvarer et CO 2 -utslipp på 127 g/km.Dieselmotoren gir 90 hk ved 3800 omdreininger og harmaksimalt dreiemoment på 205 Nm fra 1800 til2800 omdreininger. Her er drivstofforbruketbeskjedne 0,43 l/mil, og dermed kan denvise til et CO 2 -utslipp på respektable113 g/km.- enda en trendsetter fra Toyota"S" står for ”Small, Smart, Spacious & Sophisticated”25


Oslo kommune“plugger inn”Toyota startet i fjor etdemonstrasjonsprogramfor Prius Plug-in hybridermed over 600 biler påverdensbasis. En av dissebilene er svært synlig iOslo-trafikken, siden denpatruljerer gatene forBymiljøetaten. Brukernehar så langt svært positiveerfaringer med bilen.Skriver ut en parkeringsbot:Les parkeringsreglene godt før duløser billett og forlater bilen din.Vi møtte vaktleder Anita Sletvold for å høremer om hennes inntrykk av den nye plug-inteknologien som kommer i normalt salg i 2012.Hva er hovedoppgavene for etaten?-Vår rolle er å sikre at kollektivtransport ogutrykningskjøretøyer kommer frem. Vi måogså bidra til å rydde gatene før renholdetom våren. Av og til hender det også at vi mådirigere trafikken når for eksempel trikkenhar driftsstans.Er det mye feilparkering i Oslo?-Det varierer en del, men særlig etter ferierser det ut til at mange glemmer seg bort. Nåhar det også blitt enda enklere å betale vedhjelp av mobiltelefon.Hva slags biler har dere og hvordanbruker dere Prius Plug-in hybrid?- Divisjon trafikk har totalt en bilflåte på15 biler, hvorav 12 er vanlig Prius. Vi har ogsåen Caddy varebil, en Pajero og en i-MiEV elbil.Den nye ladbare Priusen er ute på oppdragomtrent hele tiden, og det er 13 forskjelligebrukere på den. Den har gått 25.000 på littunder ett år og vi er godt fornøyd med bilen.Dere er kjent med Prius fra før, og det nyenå er lademuligheten fra strømnettet.Hvordan utnytter dere dette?-Vi benytter enhver anledning når bilen erinne til å lade, det vil si mellom hvert skift og imatpauser. Til sammen blir det 5-6 ladinger iløpet av et døgn.26


Fullading tar litt under halvannen time,og under gode kjøreforhold kan detteholde i inntil 3 timer eller 20 kilometerskjøring.Skjønner at det blir mye småkjøring?-Ja, det blir mye stopp og start og lavehastigheter. Bilen er overraskende godå kjøre, den har liten svingradius og gårveldig stille.Hvordan er drivstofforbruket på Priusplug-in sammenlignet med vanlig Priusfor dere?-Plug-in bilen har hatt et forbruk på 0,47liter på mila, mens den vanlige Priusbruker 0,56 med vårt kjøremønster.Overrasker: Vaktleder Anita Sletvold kunne tenkt seg en en kunstig lyd for å høres i trafikken.Vi har også en lysbøyle på taket som brukerstrøm og som gir høyere luftmotstand.Det er en kjent problemstilling at kuldepåvirker forbruk og batteridrift negativt.Hvordan har den kalde vinteren påvirketbilen?-Det er helt klart at bilen går betrakteligkortere på ren batteridrift om vinteren.Når det er kaldt startes bensinmotorenfor å få opp varmen i kupeen.Er det noen ting du mener kunne værtforbedret før bilen går i endelig produksjon?-Først og fremst kunne jeg tenkte meg enmindre og lettere ladekabel og lengre EVrekkeviddepå vinteren. Kanskje hadde detogså vært lurt med kunstig lyd ved lavehastigheter, for det er ikke lett å høre ossnår vi kjører elektrisk!fakta:Hjelpsom: Ikke alltid handler det omparkeringsbøter.Prius Plug-in hybrid:• Litium-ion batteripakke på 5,3 kWh• Elektrisk rekkevidde på 20 km, etterladetid på 1.5 time• Bensinmotor bistår over 100 km/tog eventuelt ved maks akselerasjon• Fungerer som vanlig hybrid nårelektrisk rekkevidde er oppbrukt• Kombinert forbruk på 0,26 l/mil ogCO2-utslipp på 59 gram/km ettereuropeisk kjøresyklus• Ikke bekreftet utsalgspris, avhenger avvarslede endringer i engangsavgiften• Lanseres i Norge første halvår 201227


TEMARIKTIG PAKKINGAV A BILUsikretbagasje kan volde alvorlig ekstra skade på deg selv eller dine medpassasjerer dersomdu skulle komme opp i en ulykke eller situasjon der du må bråbremse. Bruk noen sekunderekstra når du skal sette pc-veska i bilen på vei til jobben, eller plassere handleposene etterbutikkturen – det er vel investert tid. Her gir vi noen tips om hvordan du bør pakke bilen forferieturen og hverdagsturen.AMye bagasje: Familien skal på sommerferie,og det er ganske mye som skal inn i bilen.Her gjelder det å pakke riktig!Hvis du må bråbremse, eller du krasjer, vilgjenstander i bilen forflytte seg. For defleste er det opplagt at tunge ting ikke måligge slik at de kan få fart framover mot passasjerene,men det kan faktisk også værealvorlig å få en førstehjelpspute i bakhodetnår den har en fart på 70 kilometer i timen.Hvert år tar trafikken 300 menneskeliv, og12.000 personer skades. Utrykningspersonellser mange eksempler på skader somkunne vært unngått om løse gjenstandervar riktig plassert. Derfor er det viktig åbruke bagasjerom eller brønnen foransetene når du har løse gjenstander i bilen.28


TIPS FOR HVERDAGSTURENBare en tur i butikken, bare rett hjem fra kontoret, bare bort inabobygda på det neste:maleroppdraget… Selv om det er en korttur, er ikke det noen garanti for at ingenting skjer på veien. Her ervanlige feil – og hva som er riktig..Ikke slik! En enkelhandlepose somveier ni kilo får envekt tilsvarende220 kilo hvis densuser framover i80 kilometeri timen.SLIK! Handleposene inne ved seteryggen i bagasjerommet,eller i brønnen ved setene, der man har beina til vanlig.Ikke slik! Mange vil kjenne seg igjen i plasseringen avPC-vesken i setet rett bak føreren.SLIK!To sekunder ekstrapå å plasserepc-vesken riktig– nede i brønnen.SLIK PAKKER DU FOR FERIETURENOm sommeren forbereder mange en kortere eller lengre ferieturmed bilen som framkomstmiddel.:Ved å tenke gjennom hvordan du:1Tungt: Legg de tyngste tingeneinnerst mot seteryggen. Da unngårdu at de får fart framover dersomdu skulle være så uheldig å få enbråstopp.:2Ferdig: Her er bilen ferdig pakket,med de tunge tingene innerst ognederst. Varsel-trekanten er letttilgjengelig.pakker bilen, unngår du at løse gjenstander i bilen utgjør en ekstrafare for deg selv eller passasjerene.:4Skiboksen: Mange bruker skiboksentil ekstra bagasje på turen. Kontrollérbilens maksimale taklast. På nyere bilerse vognkort eller spør fabrikant. Sjekkspesifikasjon på skiboks.Ikke legg i merenn den laveste angitte vekt.:5Klare for avgang:God tur og god sommer!:3Sikring: I denne bilen er det bådenett mellom bagasjerom ogskjerm til å trekke over bagasjen.Det sikrer at ingen gjenstanderflyr framover.Toyota samarbeider medstiftelsen Norsk Luftambulanse29


Som et bilmerke med nyskapende teknologi og godt fotfeste i Europa, innehar Toyota alle vinnerkortene,sier Didier Leroy. Han er Toyota Motor Europe (TME) sin nye president og gir her et eksklusivt intervju medToyota Magasinet.Ny toppsjefi EuropaKvalitet er i dag mer enn noen gang, Toyotas grunnpilar. Hvordan vilToyota lykkes i å bevise dette?“Toyota har alltid fokusert på kvalitet. Likevel, for et år siden - etter dekjente tilbakekallingene - besluttet vi å sette våre standarder enda høyere.Det var et spørsmål om å øke vårt forsprang på konkurrentene enda mer.Derfor besluttet vi å flytte på ca. 1000 ingeniører som fikk hovedoppgaveå etterse kvalitet, pålitelighet og sikkerhet. Dette gjorde vi for at våre nyemodeller følger den høye standard vi ønsker. I tillegg ble utviklingstidenfor hver modell forlenget med fire uker, slik at alle deler og komponentergjennomgår enda strengere tester. I tillegg har hver region fått tildelt ensåkalt ”Chief Quality Officer”. Hans eller hennes oppgave er å sørge for attilbakemeldinger fra forhandlere og kunder når våre ingeniører endaraskere. Dersom en forhandler eller distributør rapporterer om et problem,vil våre kvalitetspesialister komme med en gang og finne gode løsninger.De store kvalitetsprisene vi nylig har vunnet er bevis på at vår tilnærmingdefinitivt fungerer”.Toyota er også kjent for å ha lave totale eierkostnader, som blant annetholdbarhet, pålitelighet og drivstofføkonomi.“Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. I denne sammenheng er våre hybridbilerselve spydspissen. Disse bilene er virkelig super-økonomiske ogmotordelene har lang levetid. Hybridbiler sørger for en helt ny form forgrønn kjøreglede: Komforten og bekvemmeligheten som automatgir girgjør at sjåføren virkelig ønsker å kjøre i ren elektrisk modus så lenge sommulig. Det gir sjelefred og legger forholdene til rette for en mer avslappetkjørestil. Og i sin tur vil dette føre til redusert slitasje, mindre feil og faktiskfærre ulykker”.I følge spesialister er hybrid teknologi det beste grønne alternativ. Vildette fortsatt være tilfelle om femten år?“Jeg er glad du stilte dette spørsmålet. I dag er det over tre millioner avToyotas hybridbiler på veien. Disse gir oss en stadig større skattekiste avinformasjon og erfaringer som kundene igjen nyter godt av.Ingen bilprodusent har så mye erfaring med elektriske motorer ogbatterier som Toyota. Fremtidsutsiktene per i dag er å tilby tre muligemotorteknologier: Det er den tradisjonelle forbrenningsmotoren, denelektriske motoren og brenselcelleteknologi på litt lengre sikt. Vårhybridteknologi kan brukes på alle tre systemene. For å holde drivstofforbrukog dermed kostnader innenfor akseptable grenser, vil metodersom f. eks. regenerativ bremsing bli anvendt. Dette er en teknologi somvi har brukt i våre hybridbiler i lang tid. Mens vi i dag knytter den elektriskemotoren til en konvensjonell forbrenningsmotor, kan vi om noen år kombinereden med en brenselcelle som lager strøm. Vårt hybrid konsept vilalltid gi en merverdi”.Nyere undersøkelser viser at 1 av 3 kjøpere vurderer kjøp av enelektrisk eller hybrid bil, hvordan vurderer dere dette?“Toyota tok hybridteknologien fra en nisje til å bli folkelig akseptert. Inntilnylig, gjorde hybridbil eiere et tydelig valg med Prius som nærmest enestemulighet. Nå, med innføringen av Auris HSD er dette ikke lenger tilfellet. ITyskland, har Auris HSD blitt valgt til ”Car of the Future” fordi den ertilgjengelig på markedet i dag. Vi vil ikke vise frem urealistiske konseptbilersom aldri vil gå i produksjon. Vi vil innføre vår banebrytende teknologiumiddelbart. Våre konkurrenter arbeider i hovedsak på CO 2 -reduksjon,men det er bare en liten del av den økologiske historien. Man kommer ikkeunna det faktum at våre hybridbiler bidrar til mindre lokal forurensing avluften, men sine ultralave utslipp av NOx og partikler”.Hva kan våre lesere forvente av Toyotas nye designspråk?“En god del! I det siste, har vårt europeiske design senter i Nice fått enviktig rolle i utformingen av alle nye modeller. Erfaringen forteller oss atdet som blir satt pris på i Europa i dag har en tendens til å bli mote i heleverden i morgen. Hver eneste nye modell vil ha en spennende, lidenskapelig,svært individuell og lett gjenkjennelig design. Den nye sportsbilenvi er i ferd med å lansere - og har gitt en forsmak på med vårt FT-86 IIkonsept - vil sette tonen”.30


Toyota Motor Corporation(TMC) kunngjorde nyligplaner for sin videremiljøsatsning og kommendelanseringer, samtstatus for forskning pånestegenerasjon batterier.Selskapet utvikler miljøteknologiersom skal bidratil å redusere de fremtidigeklimautslippenegjennom bruk av elektrisitetog andre alternativedrivstoffer.Toyota presenterer plan for miljøsatsningog status for batteriforskningToyota legger store ressurser i forskningog utvikling som tar sikte på å redusereutslipp av CO 2 og samtidig minimere lokalluftforurensning fra NOx og partikler.Selskapet ønsker å redusere utslippene ogdrivstofforbruket fra konvensjonelle forbrenningsmotorersom fortsatt står formajoriteten av det globale salget. Samtidigønsker Toyota å øke utbredelsen avfremtidsteknologiene hybrid, Plug-inhybrid, EV og hydrogendrevne brenselceller.1. HybridbilerTMC planlegger å introdusere 11 hybridmodellerinnen utgangen av 2012, hvornoen er helt nye modeller og andre er oppgraderingerav eksisterende modeller.2. Plug-in hybridbilerFra tidlig 2012 planlegger TMC å startesalget av en Prius-basert Plug-in Hybrid,hovedsakelig i Japan, USA og Europa.Salgsmålet er over 50.000 enheter årlig,og prisen i Japan er antatt å bli om lag3 millioner yen.3. El-bilerI 2012 vil Toyota lansere en iQ-basertel-bil i USA, Japan og Europa. Bilen vil haen rekkevidde på ca. 100 km og fulladespå under 4 timer ved 200 V. Makshastighet er 125 km/t. Batteriene erav typen Litium-ion og plasseres undergulvet.Som en del av forberedelsene vil detbli utført testprogrammer i Japan, USAog Europa fra 2011. Lansering i Kinaer også under vurdering, med testerplanlagt fra 2011.4. Brenselcelle-bilerTMC fortsetter utviklingen av en sedandrevet av brenselceller, med planlagtsalgsstart rundt 2015 i Japan, USA ogEuropa – markeder hvor hydrogeninfrastrukturer forventet å utvikle seg.Selv med en pris på om lag 10 millioneryen på modellen i dag, har selskapet etmål om å redusere kostnadene ytterligerefor å kunne lansere teknologien til enstørre del av markedet.5. Neste generasjon oppladbarebatterier for bruk i bilerTMC driver forskning på neste generasjonoppladbare batterier for bruk i hybrid- ogel-biler, med ytelser som klart overgårlitium-ion batterier. Forskningen retterseg mot revolusjonerende fremskritt ibatteriytelsene, noe som vil være nødvendigfor å utvide utbredelsen av ladbarebiler.Tørre batterier:TMC har har gjort fremskritt i å settesammen tørre batterier med elektrolytt ifast form i en kompakt innpakning. Internresistanse som tidligere har vært enutfordring med teknologien er reduserttil 1/100, gjennom en sulfur-basert fastelektrolytt og keramisk belegg på depositive elektrodene.Metall-luft batterier:Ved å bruke oksygen til katode og litiummetall til anode kan størrelsen reduseresi forhold til vanlige litium-ion batterier.Gjennom forskningen har Toyota kommetfrem til en ny elektrolytt som sikrer atoksygen produserer litiumoksid på ønsketmåte, noe som sikrer at batteriet kanlades opp igjen mange ganger.I januar 2010 etablerte TMC en divisjonfor å studere produksjon av nestegenerasjonbatterier. Divisjonen somhar om lag 100 forskere akselererer nåsin forskning.31


Hydrogenbilerkommer i 2015Hydrogensjef: Katsuhiko Hirose,ansvarlig for utvikling av brenselcelleri Toyota. Tidligere sentral i utviklingenav Prius, verdens første masseprodusertehybridbil.32


Hydrogenbilerhar hittil vært påutprøvingsstadietfor de fleste storebilprodusentene.Toyota bekrefternå at hydrogenbilerdrevet av brenselcellervil komme i normalt salg fra2015. Sjefen for utviklingen avbrenselceller hos Toyota var nylig i Norge,og han tror at hydrogenbiler har et stortpotensiale her til lands.Katsuhiko Hirose er ansvarlig for utviklingenav brenselceller for Toyota Motor Corporationog var nylig på besøk i Norge for å presenteresitt syn på fremtidens bilteknologier forpresse og fagfolk. Han forklarte at det harblitt lagt ned store ressurser i å teste ut ogforbedre brenselcelleteknologien, som snarter klar for markedet. Toyota har nyligoffentliggjort at de første bilene drevet avbrenselceller vil komme på markedet i 2015.Tre retninger for bærekraftig transportHirose var tydelig på at avhengigheten av oljemå reduseres, både med tanke på klimaet ogpå grunn av lavere tilgang - og høye priser påfossile drivstoffer. Han forklarte at det erhovedsakelig tre drivstoffer som vil gibærekraftig mobilitet i fremtiden, nemligelektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Alledisse har sine fordeler og ulemper og tilfredsstillerforskjellige behov:Produksjon av førstegenerasjon biodrivstoffvil i en del tilfeller komme i konflikt med matproduksjon,og Toyota fokuserer derfor ikkeså mye på denne retningen. Biler drevet avelektrisitet gir null utslipp av klimagasser,dersom strømproduksjonen benytter fornybarekilder som vannkraft og vindkraft.Hovedutfordringen for elbiler er kostnader påbatterier og begrenset rekkevidde, som på debeste nye elbilene er 150 kilometer mellomhver lading.Hydrogen som drivstoff gir også null klimagassutslippfra bilen, men også her er selveproduksjonen av hydrogenet avgjørende forhvor bærekraftig teknologien er. Dersom manbenytter fornybare energikilder som i Norgevil produksjonen gi lave klimautslipp.Rekkevidden mellom hver fylling blir ca. 700-800 kilometer, omtrentlike langt som vanlige bensinellerdieselbiler. Hovedutfordringen erknyttet til tilgjengelighet på fyllestasjonersom tilbyr hydrogen, og han viste tilerfaringer i Japan hvor et samarbeid mellombilprodusenter, oljeskaper og kraftselskaperog myndighetene har fått fart på utbyggingenav fyllestasjonene.Kostnadene fallerTidligere har kostnadene på brenselcellenevært en utfordring, men Hirose hevdet nå atkostnadene er redusert til en fjerdedel avutprøvingsmodellen FCHV-adv. Før bilen går iendelig produksjon i 2015 vil kostnadene hakommet ned på en tidel. Dette innebærer atteknologien blir konkurransedyktig mot elbilermed batterier når man har behov for enrekkevidde over 100 kilometer.Rammebetingelser og behov avgjørHvilken teknologi som til sist viser seg å hastørst potensiale i Norge avhenger av flerefaktorer, mente Hirose. Han mente at myndighetenei Norge allerede har lagt sværtgode incentiver på bordet, gjennom nullengangsavgifter og moms ved kjøp, samt tilgangtil kollektivfelt og gratis hydrogenfylling.Dersom dette opprettholdes liggerforholdene godt til rette, men svært mye vilavhenge av utbyggingen av fyllestasjoner forhydrogen. Hirose tror at kundene vil verdsettefriheten til å kjøre langt mellom hverfylling, mens elbiler vil ha begrenset rekkeviddei mange år enda. Uansett ser han for seg atinnfasing av hydrogenbilene vil ta tid, som allannen ny teknologi, og han viste til at det tokflere år før salget av hybridbiler virkelig tok av.Hydrogen i NorgePå seminaret forklarte organisasjonen HyNor,som jobber for utbredelse av fyllestasjoner forhydrogen i Norge, at det er konkrete planerfor å øke fra dagens 4 til minst 10 stasjoner i2015. I første omgang ser man for segutvidelse i Oslo-området og senere rundt deandre store byene. De omlag 20 bilene som idag benytter hydrogen som drivstoff harombygde forbrenningsmotorer, og er i følgebilprodusentene et teknologisk blindspor.Senere i år vil 10 Mercedes B-klasse medbrenselceller bli testet ut i Norge, etterfulgtav 5 Think City med hydrogen og Hyundai harogså planer for å teste slike biler i Norge.Toyota har enda ikke bekreftet sine planer,men legger ikke skjul på at rammebetingelsenefor hydrogenbiler gjør at Norgeer et aktuelt utprøvingsmarked.33


Storslått åpning i EgersundOppslutningen fra lokalbefolkningenvar imponerendeda Bøgh Hafsø Bilforretningåpnet sitt nye anlegg utenforEgersund. Over 1000 kunder oginviterte overvar et feiendeflott arrangement og fikk se etlekkert og funksjonelt bilanlegg.Det nye forhandleranlegget til Bøgh HafsøBilforretning ble høytidelig åpnet i vinter, medover 1000 skuelystne innenfor dørene, noesom overgikk alle forventninger.De fremmøtte ble ønsket velkommen på rødløper av daglig leder Geir Baardsen. Det lokalemannskoret underholdt med flott sang ogskapte en høytidelig stemning. Einar BøghHafsø, som er andregenerasjon i bedriften, fikkæren av å klippe snoren. Dagens hovedeier,Hans Petter Bøgh Hafsø, er 4. generasjon ogjobber også som salgssjef.Budsjett for nybygget har vært på 25 millioner,og det kan konstateres at forhandleren har fåttsvært mye for pengene. Anlegget er på totalt3000 kvadratmeter og har en utstillingshall påhele 1500 kvadratmeter. Store vindusflater oglyse fliser på gulvene gjør butikken sværtinnbydende for kundene.Det nye verkstedet rommer seks løftebukkerog nytt moderne utstyr. Arbeidsplassene hargodt med lys og rikelig plass.Karosseriverkstedet har også overflod av plassog gir arbeid til to opprettere.Byggeprosjektet har fokusert sterkt på å møtefremtidige miljøkrav og energiforbruk. Til oppvarmingbenyttes luft til vann varmepumpe ogsolfangere som gir inntil 16 kW.I 2010 solgte forretningen 226 nye og 218brukte biler og hadde en omsetning på 63 millionermed et resultat på 2,1 millioner kroner.Åpning: Einar Bøgh Hafsø klipper snoren sammen medGeir Baardsen (t.v.) og Hans Petter Bøgh Hafsø.Salgshall: En stor salgshall på 1500 m 2 står klar for åbetjene kundene.God arbeidsplass: Innbydende arbeidsplasser med blankegulvflater. Leiebiler tilgjengelig til 150 kr dagen.Fullt hus: Åpningen trakk over 1000 besøkende.34


Funnemark KongsbergNytt praktanleggI anledning åpningen avFunnemark Kongsbergs flunkendenye anlegg ble det invitert tilstorstilt åpningsshow. Stemningeni det flotte lokalet ble ytterligereforsterket med positivt fortegnnår Øystein Sunde kom på scenen.Tekst og foto Tommy SperreModerne og funksjonelt: Funnemark Kongsberg kan glede seg over å ha det flotteste lokalet blant forhandlerne i området.Onsdag 30. mars 2011 ble en merkedag iFunnemark Kongsbergs historie. Fra dennedato kunne forhandleren vise frem de flotteToyota-produktene i et moderne ogfunksjonelt anlegg. Med en lys og luftig salgshallmed stor takhøyde er det nye lokalet lettsynlig fra bilveien overfor. I tillegg kanFunnemark Kongsberg glede seg over å hadet flotteste lokalet blant forhandlerne iområdet.Med rundt 50 spesielt inviterte og ansattetilstede kunne Robert Mederud, daglig leder iFunnemark Kongsberg ønske hjerteligvelkommen. Han fortalte at de nå disponereret anlegg på rundt 1200 kvm totalt og medden nært forestående oppgraderingen avverkstedet og av utearealene har de et toppmoderne anlegg. Forhandleren leverte i 2010nær 800 biler, og med det nye lokalet operativtligger alt til rette for en fortsatt positivvekst.Administrerende direktør i Toyota NorgeLars-Erik Årøy fikk æren av å klippe over denrøde snoren som markering av den offisielleåpningen. Han var mektig imponert overinnsatsen og investeringene Funnemark harlagt ned og uttrykte stor glede av å være tilstedeunder åpningen.Konsernsjef Egil Funnemark trakk frem alle dedyktige medarbeiderne og kollegaene somden viktigste årsaken til konsernets godeposisjon. I tillegg mente han det gode samarbeidetmed Toyota Norge og ellers i Toyotafamilenviser sin styrke når man støter påutfordringer. Han fortale videre at Funnemarkkonsernet fyller 100 år i 2014 og fremhevetat en av de klokeste beslutningene var å søkepå Toyota-agenturet når det i sin tid bletilgjengelig.Etter at både snitter, kaffe og kake var fortærtentret ingen ringere enn Øystein Sunde scenenog underholdt med sine treffende kommentarerog humoristiske låter. At en personlighetsom Sunde skulle være tilstede komnok som en svært positiv overraskelse for defleste. Etter litt undersøkelser kom det fremat Øystein Sunde har vært Toyota-eier i snartto år. Og modellen han har er selveste grombilen– nemlig en Land Cruiser V8.Fra torsdag arrangeres det åpent hus for kundene,med gode åpningstilbud og underholdningfor hele familien.Gave: Adm.direktør i Toyota Norge Lars-Erik Årøy (t.v.) overrakte Robert Mederud, dagligleder i Funnemark Kongsberg den offisielle åpningsgaven på vegne av Toyota.Storstilt åpningsshow: Øystein Sunde underholdt med sine treffende kommentarer oghumoristiske låter.35


Vennligst ikke skriv eller gjør merknader i dette feltet som kan forstyrre optisk gjenkjenning av adressaten.Returadresse:Action CenterBoks 150 Oppsal0619 OsloHer henvender du deg til Toyota:800 33 105 Toyota Eurocare, 24t veihjelp, 365 dager i året (fra Europa + 47 22 71 71 05)32 20 51 90 Kundesenter Toyota Norge AS (man.-fre. 08-16)32 20 50 00 Importør Toyota Norge AStoyota.noForhandlerguide. Finn din Toyota-forhandler på internett.Dette angår deg !Da vi anser det som viktig for deg som Toyota-kunde at vi kjenner din adresse og eierforholdtil bil, ber vi vennligst om at du fyller ut nedenfor og oppdaterer oss.Stryk det som ikke passer - bruk blokkbokstaverJeg har solgt min Toyota/flyttet til:Kjennetegn:Jeg har kjøpt ny/brukt Toyota:Kjennetegn:Navn:Adr:Postnr/sted:Tlf:Ja takk, jeg vil gjerne motta informasjon og tilbud pr e-poste-post:Ønsker ikke bladetInformasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven og kun hos din forhandler og Toyota Norge AS. Informasjonen vilikke bli utlevert til andre. Du kan når som helst trekke tilbake og endre dine tillatelser ved å sende en e-post til dialog@toyota.no01/2011Toyota Norge ASSvarsending 62490095 OsloNorge er det landet i Europa hvorvi flytter nest mest på oss, så har duendret din adresse så husk å meldefra - også til TOYOTA NORGE AS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!