Københavns Kommunes Skybrudsplan - Vand i Byer

vandibyer.dk
  • No tags were found...

Københavns Kommunes Skybrudsplan - Vand i Byer

Hvorfor lave en skybrudsplan?Den 2. juli 2012 viste, at fremtidens klimaallerede er her


Hvorfor lave en skybrudsplan?Den 2. juli 2012 viste, at fremtidens klimaallerede er herTab for mere end 5 milliarder kr. alene iforsikringsudbetalinger


15. august 20102. juli 201115. august 2011Derfor!5


15. august 20102. juli 201115. august 2011Derfor!6


15. august 20102. juli 201115. august 2011Derfor!7


15. august 20102. juli 201115. august 20118


15. august 20102. juli 201115. august 20119


Skybrudsplanens formål• At gøre København robust overforskybrud indenfor en tidshorisont på 20år


Skybrudsplanens formål• At gøre København robust overforskybrud indenfor en tidshorisont på 20år• At formindske risikoen foroversvømmelser


Skybrudsplanens formål• At gøre København robust overforskybrud indenfor en tidshorisont på 20år• At formindske risikoen foroversvømmelser• At sikre at politiske beslutninger træffespå et sikkert fagligt grundlag


Skybrudsplanens formål• At hjælpe politikere til at beslutte• Hvilken grad af ”robusthed” er bedst forKøbenhavn.


Skybrudsplanens formål• At hjælpe politikere til at beslutte• Hvilken grad af ”robusthed” er bedst forKøbenhavn.• Hvilke metoder er bedst til at opnå dennerobusthed


Skybrudsplanens formål• At skabe en masterplan for etableringaf skybrudsvandveje.


Skybrudsplanens formål• At skabe en masterplan for etableringaf skybrudsvandveje.• At skabe den planmæssige ramme forfremtidens skybrudssikring


Udfordringer• Alt er nyt• Nyt serviceniveau ellerrisikodimensionering• Konflikt med Vandplanersmålsætninger?• Finansiering


Metoder• Overfladisk afstrømning• På vejen – i rendestenen• På vejen – i ”kanal”/grønt element• Tilpasning af vejprofil - fra konvekst tilkonkavt• Naturlige vandløb


Metoder


Metoder• Tunnelering• Gennem den tætte by• Velegnet til ”punktering” af lavninger• Kan håndtere store vandmængder• ”Billig”• Kan evt. benyttes til spildevandsbassin


Prioritering af indsatsen• Områder med høj risiko• Områder med ”lette” løsninger• Områder med andre anlægsaktiviteter• Områder med synergieffekter


Det videre forløb• Planen skal behandles politisk• Der skal laves detailprojekter forskybrudsvandvejene for hvert afdeloplandene• En række øvrige projekter

More magazines by this user
Similar magazines