Bio-raffinaderi - Bioenergi

bioenergi.di.dk
  • No tags were found...

Bio-raffinaderi - Bioenergi

BIOREFINING ALLIANCESådan kommer vi videre25. April 2012Anne Grete Holmsgaard


Visionen• At skabe mere værdi for samfundet – behov forbæredygtige løsninger der håndterer de storeudfordringer:• Fødevarer nok til + 2 mia. mennesker• Erstatning for oliebaserede produkter(brændstoffer, plast mv.)• Sikre recirkulation af næringsstoffer og sikrebiodiversitet• Udnytte danske styrkepositioner


Indenfor den ramme vil vi• Skabe innovation og nye job• Arbejde for politisk forståelse – herhjemme og iEU - for betydningen af biobaserede produkter• Synliggøre danske styrkepositioner og arbejde forde politiske beslutninger, der er nødvendige for atfå produkterne ud på markederne• Være en alliance, der går foran fremfor at ventepå politiske beslutninger


Den biobaserede kæde fra jord til produkt til jordFibreHøjværdikomponenterFarvestofferSmagsstofferAromastofferLægemiddelstofferAndre stofferHøstFindelingLagringModningTransportBio-raffinaderiOlieC 6C 5LigninBrændstofferByggestenMaterialerJordforbedringGødningRestFoderFødevarerAnden restReaktorGas


Hvad sker der i alliancen?• 4 arbejdsgrupper• Offentliggørelse af første samlede strategi ijuni 2012


Produktion af biomasseAndetHav(fisk/alger)FølsommeVandjordeløbRobustejorde Skov Dambrug(fisk/alger)Bio-raffinaderiJordforbedringGødningRestFoderFødevarerRestReaktorGasAffald


Logistik i forbindelse med bio-raffinaderierHøstLokalt lager(modning med mikroorganismer)JordforbedringGødningRestReaktorRestBioraffinaderiLagerGas


Brændstoffer fra biomasseEtanolGul/brun biomasseGrøn biomasseFrøplanterBio-raffinaderiMikrobiel omdannelseSyre og baseEnzymatisk hydrolyseVarme (inkl. forgasning)Hydro-processingGasOlieSynteseJet-fuelSkovBlå biomasseBiogasreaktor


Materialer fra biomasseBleerGul/brun biomasseGrøn biomasseFrøplanterBio-raffinaderiMikrobiel omdannelseSyre og baseEnzymatisk hydrolyseVarme (inkl. forgasning)Hydro-processingDækPlastikKonstruktionsmaterialerSkovBlå biomasseBiogasreaktorKemikalier

More magazines by this user
Similar magazines