Hvem er du? - OSI Fjell

osifjell.no

Hvem er du? - OSI Fjell

Fjellposten

OSI Fjell • vår 2010


2

Leder

Strekk strikken!

Jeg sitter ute, et sted på fjellet, bålet varmer

mest sannsynlig ikke så veldig, luften er for

kald. Bålet er ett av mange, stiller seg pent

inn i rekken av andre bål, andre minner, som

har krøpet seg under huden. Jeg liker disse

minnene best, de er så klare. Ikke fordi alt var

bare varmt, fint og bra, nei, ofte var det ganske

kaldt og vått. Men nettopp derfor står de i så

klar kontrast til det behagelige hverdagslivet

som vi ellers lever. I friluft lever vi ofte litt

på siden av de vanlige grensene, strekker litt

i komfort-strikken vår. Ofte skal det ikke mye

strekk til før mange får nok, mens noen liker å

strekke den helt til bristepunktet, der marginene

er små, seieren større og tapet bitrere.

Uansett strikkstrekk-nivå; jeg utfordrer deg

til å dra ut, rykke litt i strikken, kjenne litt

på følelsen av å ikke alltid ha stålkontroll. Ta

kurset, klatre ruta eller kom deg på den toppen

du vil på, men ikke tør. Strekk deg så langt din

strikk går, kjenn mestringsfølelsen og de klare,

kalde dagene sige inn.

Jeg lover deg det blir minner av det, og om et

år kan du kanskje le av dem også.

Ida Eri Sørbye, leder

Fjellposten utgis av OSI Fjell, og utkommer en gang i semesteret. Blekka inneholder fjellgruppas turprogram, samt

mer eller mindre aktuelt fjellstoff. Den sendes ut til forrige semesters medlemmer, ellers ligger den på Blindern

og Domus Atlethica og deles ut på fjellmøter. Den kan også lastes ned på www.osifjell.no. Bidrag mottas som alltid

med takk!

Redaktør: Ida Eri Sørbye Grafisk: Morten Ødegaard Øvrig redaksjon: Marte Knutsson

Bidragsytere: Bodil Oust og alle kontaktpersoner som har skrevet turbeskrivelser

Fotografer: For mange til å nevnes her, takk alle sammen!

Trykk: CDDU Opplag: 400


Ekstremamok kanon raserer Marka

Amok: Fjellgruppas snøkanon

«Snøkanon amok i Nordmarka» var det å lese i alle landets største aviser tidlig vinteren

2010. Folk lette forgjeves etter Sognsvann og Ullevålseter, men nedsnødd og borte var de.

Og det var ikke det at de var borte noen dager, nei i ukesvis lette folket til fingrene nesten

var frosset av og ryggene ømme etter all gravingen. For det var ikke en hvilken som helst

snøkanon som hadde gått amok, det var nemlig Fjellgruppas egen H6 Extreeem Super12X78,

donert av avidealisert skiheis-eier fra Svarstad Skisenter i indre Vestfold, engang tidlig på

2000-tallet, etter alt for mange fallerte vintre, der ikke engang H6 Extreeem Super12X78

kunne hamle opp med de milde vinder fra sør.. H6, som den ofte blir kalt på folkemunne,

har derfor likt seg godt i Fjellgruppas eie, der den har blitt fraktet med til både Snøhetta

og Slogen for å sikre snø også helt oppe på toppen, og har derfor oppført seg praktisk talt

eksemplarisk. Det er altså uvisst hvorfor H6 nå har valgt å forlate gruppen på denne måten

og det er også uvisst når H6 skal ha kommet seg ut, ettersom ingen har hatt kontakt med

den siden siste snefall forrige vinter.

3


4

Info om OSI Fjell

OSI Fjell er fjellsportgruppen ved Universitetet

i Oslo. Gruppen arrangerer turer og kurs

innen de fleste aktiviteter som kan gjøres

over tregrensen, og mange under. OSI Fjell

ble stiftet i 1963, og har mellom 80 og 120

medlemmer hvert semester.

OSI Fjell disponerer et variert utvalg av

utstyr til bruk på fjellet, blant annet telt,

primuser, breutstyr og isklatreutstyr. Dette

står til medlemmenes disposisjon, både på

offisielle OSI-turer og til privat bruk. Du

finner en liste over utstyret på side 18.

På gruppens nettside www.osifjell.no finnes

oppdatert informasjon om hva som skjer i

OSI Fjell. Aktiviteter kunngjøres også ved

oppslag på Blindern Atlethica og Domus

Atlethica.

Medlemsskap

Medlemsskap i OSI Fjell koster 100 kroner

pr semester pluss 75 kroner i OSI-avgift, til

sammen 175 kroner. Medlemsskap er obligatorisk

for deltakelse på turer og kurs og lån

av utstyr. Gruppens årlige bevilgning fra OSIs

hovedstyre er avhengig av medlemstallet, så

det er viktig at alle som deltar på klubbens

aktiviteter følger opp dette og melder seg

inn – både turer og utstyr finansieres slik,

så et medlem er for oss langt mer verdt enn

bare medlemsavgiften.

Innmelding og betaling skjer

www.osi.uio.no

Turer og kurs

OSI Fjell arrangerer et variert utvalg turer

og kurs, selvfølgelig mange vandreturer, men

også turer som har med bre, sportsklatring,

fjellklatring, isklatring, kiting, nedoverski,

bortoverski, kanopadling og grotting å gjøre.

Det blir arrangert kurs i telemark, skred,

isklatring, kiting, bre, fjellklatring og alpin

førstehjelp.

Hver tur har en kontaktperson, og spørsmål,

påmelding og så videre skjer til kontaktpersonen.

Det blir avholdt et informasjonsmøte

i forbindelse med turen, som regel onsdagen

i forveien ved utstyrlageret på Blindern

Atlethica. Kontaktpersonen har ansvaret for

den praktiske tilretteleggelsen av turen,

men er ikke en ansvarlig turleder. Hver

deltaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet.

Kontaktpersonen har likevel rett til å avvise

deltakere som ikke synes skikket til å gjennomføre

turen.

Det arrangeres turer og kurs for personer

alle nivåer, både hva gjelder fysisk form og

ferdighetsnivå. I turprogrammet er turene

forsøkt gradert. Denne vurderingen av

vanskelighetsgrad er subjektiv og må kun

forstås veiledende, men den kan gi en god

pekepinn om hvem den enkelte tur egner

seg for.

TEK

Lett – de aller fleste vil kunne

være med. Ikke særlig tunge sekker

og ingen drøye dagsmarsjer.

Medium – tyngre, men er du i

normalt grei form, er dette intet

problem.

Tung – her bør du vite med deg selv

at du er i god form før du melder

deg på, og at du har relevant

erfaring.

Teknisk – spesiell kunnskap eller

ferdighet kreves av turdeltakerne,

for eksempel på bretur, til klatring,

bratt skikjøring og så videre.

Dugnader

For å få økonomien til å gå rundt – særlig i

forhold til kjøp av nytt utstyr, og vedlikehold

av gammelt utstyr – tar styret sikte på å

avholde et visst antall dugnader i løpet av


På tur til Snøhetta i januar 2009, nok en tur uten å se snurten av toppen.

året. Her stiller fjellgruppen staut personell

til rådighet for eksempelvis flyttinger og

annet fysisk arbeid, og all lønn går direkte

i klubbkassen. Alle medlemmer oppfordres

til å stille på dugnad. Dette semesteret har

vi dessuten satt opp en egen dugnadshelg i

turprogrammet, og håper det er enklere å

delta på enn ukedager på kort varsel.

Fjellmøter

Tre ganger i semesteret trommer vi sammen

til fjellmøte, som regel på Chateau Neuf.

Her er det blant annet fjellfaglige foredrag,

øl, presentasjon av turprogrammet fremover,

fjellquiz og god mulighet for å bli kjent med

andre fjellfanter. De enkelte fjellmøtene

presenteres i turprogrammet og ved oppslag.

Epostlisten

OSI Fjell har en epostliste hvor informasjon

om turer, kurs og andre arrangementer

sendes ut. På- og avmelding til listen skjer

på gruppens nettside. Alle medlemmer er

velkommen til å bruke mailinglisten også

til private turer. Den enkelte epost blir da

godkjent av styrets nettansvarlige, før den

sendes ut til medlemmene. Send til

fjellgruppa@osi.uio.no.

5


6

Styret 2010

Leder:

Ida Sørbye

920 95 786

idasorbye@yahoo.no

Økonom:

Lukas Gudmundsson

998 76 119

lukas.gudmundsson@gmail.

com

Utstyrsansvarlig:

Esben Kuhnt

473 58 193

esbenkuhnt@gmail.com

Internasjonalt ansvarlig:

Marie-Theres Fojuth

414 00 721

mfojuth@gmail.com

Styremedlem:

Johannes Østensjø

934 94 371

johannes@ostensjo.net

Nestleder:

Kikki Seem

957 07 646

gikkilure@hotmail.com

Sekretær:

Vegard Nymoen

957 63 761

vnymoen@hotmail.com

Internettansvarlig:

Morten Ødegaard

938 27 212

mortodeg@ifi.uio.no

Styremedlem

Øyvind Kolbu

970 22 272

oyvind@kolbu.ws

Styremedlem:

Hans Olav Heggen

917 56 005

hanshe@math.uio.no


Fjellnytt

●● Beerenberg på Jan Mayen har endelig fått bli med å

kjempe om heder og ære i den nye utgaven av «Norske

topper over 2000 meter», redaksjonen gratulerer.

●● Ingen nye par å melde om i Fjellgruppa i inngangen til

2010, Fjellposten oppfordrer til mer klemming på tur!

●● «Tinder og banditter» er årets anbefaling på bokfronten,

en bok som bør befinne seg i enhver tindebestigers

fjellbibliotek! Handlingen er hundre år gammel, men

pennen frisk som få og kommentarene treffsikre. Sprell

man ikke trodde de drev med i gamle dager får plass på

turene til Alpene og Korsika. Her har avtroppede ledere

ELBRUS

Juni og juli 2010

Pris for OSI Fjell: 18 500 kr

Kaukasus er en av verdens vakreste fjellkjeder,

og den sagnomsuste toppen er

like stolt som den er vakker. Hopp i det

og bli med oss på det russiske eventyret

- vi reiser både i juni og juli 2010!

funnet mangt et gullkorn til fjellmøtene.

●● Den lille toppboken fra 1977 er en perle blant bøkene

som omhandler toppsanking. Dette er en hendig oppslagsbok

som er liten nok til å ha med i sekken, og som tar for

seg det aller mest sentrale som er verdt å vite for folk

som samler på topper. Fra innledningen lærer vi: «For en

nybegynner kan det være praktisk å begynne med noen

få topper, og da slike som man lett kan skjelne fra andre

topper. Av slike vanlige topper som man ikke kan forveksle

med uspiselige topper, kan nevnes steintopp og piggtopp,

men også rimtopp, sleiptopp og vanlig vintertopp. Etter

hvert kan man utvide repertoaret.»

Gamme.no er en nyhets- og inspirasjonsside for

alle eventyrlystne. Men du kan også bli med oss

på luftige eventyr!

Som medlem i OSI Fjell får du rabatt på turer

med Gamme.no. Sjekk våre nettsider

www.gamme.no for mer informasjon og flere

turer.

KILIMANJARO

August/september 2010

Pris for OSI Fjell: 29 000 kr

Å bestige verdens høyeste frittstående

fjell er en tøff utfordring, men oppnåelig

for de fleste som kan bite tenna

sammen. Et vanvittig eventyr etterfulgt

av safari og late dager på eksklusive

lodger i Afrikas villeste natur.

Annonse

7


8

Hvem er du?

I en stadig mer fragmentert, flyktig og

ustabil verden kan det noen ganger være

vanskelig å skape mening og sammenheng i

tilværelsen.

Du som leser dette er allerede blitt, eller

vurderer å bli, medlem i OSI Fjell. Din

allerede etablerte, eller nært forestående,

tilhørighet til gruppa kan komme til å

utgjøre en sentral arena i din identitetskonstruksjon.

Vi i Fjellposten vil gjerne hjelpe

deg til å oppnå økt innsikt om egne beveggrunner,

slik at du kan få mest mulig utbytte

av å være medlem i OSI Fjell. Basert på

enkle, psykologiske prinsipper har vi utviklet

et verktøy som kan hjelpe deg på veien mot

å besvare spørsmålet om hvem du – egentlig

er.

Testen er utviklet for OSI Fjell av

hobbypsykolog Marte Knutsson

Svar på alle spørsmålene, og tell opp hvor mange du får av hver bokstav.

Deretter kan du gå til resultat-delen og lese hvem du er.

1) Dersom du eksisterte som et annet

individ, ville du helst vært:

a. En elghund

b. Et lodjur (i Sarek nasjonalpark)

c. En ulvunge (les: liten speidergutt)

2) Hvilket av følgende redskaper/utstyr

beskriver deg best som person?

a. Skredsøker

b. Baufil

c. Refleksvest

d. Lag ditt eget alternativ:

__________________

3) Hvem ville du hatt med deg på en

slitsom tur?

a. Jarle Traa (fordi han skjønner når

gode råd er dyre)

b. Cecilie Skog (fordi hun har vært ute

en vinternatt før)

c. Stein P. Aasheim (fordi han er

liten og lett)


4) I hvilken grad er du av lei all oppmerksomheten

rundt Lars Monsen?

a. Ikke i det hele tatt. Jeg vil bare høre mer

og mer om ham.

b. I noen grad. Ganske lei.

c. I stor grad. Drittlei.

5) Hva drikker du helst på tur?

a. OSI Lemen Juice

b. Noe varmt, med eller uten klumper

c. Noe kaldt og rislende

6) Fullfør tanken: Det er ikke over før ...

a. ... den fete damen synger

b. ... musene danser på bordet

c. ... Kikki har sagt det

7) Hva irriterer deg mest?

a. Tåke på akkurat den toppen du skal

bestige

b. Miljøgifter

c. Hundebæsj som har gjemt seg under

snøen og kommer frem om våren

8) Når er utstyrslageret på Blindern åpent?

a. Mandager mellom 17:00 og 17:30

b. Torsdager mellom 16:30 og 17:00

c. Fredager mellom 08:00 og 08:30

d. Ingen av delene. Dette er et lure-spørsmål,

og svaret kan ikke bli brukt som bakgrunn

for å analysere min personlighet.

9) Hvem er greiest i OSI Fjell?

a. Ida

b. Ida

c. Ida

På tur er det mange rolige stunder der man kan fundere over hvem man egentlig er.

10) Hva tror (eller vet) du en gemse er?

a. Et samisk skojern

b. Et oksedyr innen pattedyrgruppen hvaler

og klovdyr

c. En delgruppe av blomsterplantene som

utgjør den overlegent største gruppen av

nakenfrøede planter

11) Hvor høy tillit har du til personlighetstester?

a. Svært høy

b. Særdeles høy

c. Imponerende høy

9


10

Noen sliter veldig med å finne sin posisjon, og prøver å late som de er andre enn de er.

12) Hvor foretrekker du å ta en dukkert?

a. I et bittelite, islagt fjellvann

b. I en klukkende bekk

c. I en varm flod

13) Hva får deg til å se tøffest ut?

a. Truger

b. Dunjakke

c. Skinnvest

14) Hvilken saftig frukt tar du helst med

deg på søndagstur?

a. En kjøttfull appelsin

b. En bløt mango

c. En fuktig vannmelon

15) Hvilken av disse hobbyene passer best

for deg?

a. Puslespill (med veldig, veldig, små og

mange biter)

b. Perling (av typen man stryker med

strykejern til slutt)

c. Kims lek

16) Hvordan kommer du deg helst opp på

et fjell?

a. Med helikopter

b. Via ruta ingen har tatt siden Slingsby lurte

seg opp

c. På hesteryggen

17) Hva er viktig for deg når du velger

turmål?

a. At ingen jeg kjenner har vært der før

b. At jeg får nok en 2000-meter i samlingen

c. Det spiller ingen rolle hvor jeg drar så

lenge det er turdram å få

18) Hvem er du i gruppa?

a. Rävdilteren (som bare følger etter)

b. Førerhunden (som tar kommandoen)

c. Fjellrypa/orrhanen (som trives best i

baris)

19) Hvorfor er du medlem i OSI Fjell?

a. For å møte en livsledsager

b. For å lære å sette opp telt

c. For å delta i rituelle handlinger og

dermed skape mening i tilværelsen


20) Hva er drømmeturen for deg?

a. Storen

b. Nordmarkas fem høyeste fjell

c. Mount Everest (alene og uten oksygen)

Flest a:

Du er et allsidig, nyskapende og dynamisk

menneske. Du er fantasirik, frihetselskende

og eventyrlysten, med legning for å «tenne»

og kaste deg ut i ting, ofte med smittsom

energi og entusiasme. Du kan imidlertid fort

tape motivasjon og rastløst begynne å søke

etter nye inspirasjonskilder. Du har ikke

mye til overs for å innordne deg strukturer

og hierarkier, og du kan bli direkte opprørsk

dersom du blir forsøkt påtvunget noe som

går på tvers av dine verdier og overbevisninger.

Anbefalt turmål: Svartdalspiggene

Flest c:

Du er handlingsorientert, våken

og rådsnar. I livet og i arbeidet er

du tilpasningsdyktig og tolerant,

og oppfattes som grei å ha med å

gjøre av de aller fleste. Du danner

deg gjerne et bilde av situasjonen

slik den faktisk er, og så bruker du

sunn fornuft for å finne fleksible

og pragmatiske måter å håndtere

tingene på. Du er orientert mot

fakta og erfaring, og har lite til

overs for teoretisering og abstraksjon

før virkelighetens prøve er

bestått. Du har som regel et høyt

aktivitetsnivå, men synes lite

om å bruke tiden på ting du ikke

spontant finner interessante eller

meningsfulle.

Anbefalt turmål: Snøhetta by

winter (ta en prat med Terje WJ)

Flest b:

Du er omsorgsfull, punktlig og jordnær. Du

ser hva som skal gjøres her og nå og gjør

det, samtidig som du er observant når det

gjelder andres behov og følelser. Du er sensitiv

for stemninger og nyanser i mellommenneskelig

samspill, og påpasselig med at ting

skjer på en måte som ivaretar menneskers

behov og bidrar til å skape og opprettholde

harmoni. Innenfor visse grenser er du imidlertid

villig til å strekke deg ganske langt i å

gi andre rett selv om du er uenig.

Anbefalt turmål: En knaus i Nordmarka

Er du en hund?

11


12

Fraktalar i naturen

Har du nokon gong tenkt over kva ei bjørkegrein, den norske

kystlinja og ein mosedott har til felles? Dette er berre eitt av

mange døme på korleis nysgjerrigheit og eit auge for detaljar

kan gjere turopplevinga rikare.

Tekst: Bodil Oust

Du har kanskje høyrt om fraktalar, som

var eit heitt tema i populærvitskapen

i ein del år etter at uttrykket vart

innført i 1975. Sjølv om definisjonen

på ein fraktal er temmeleg matematisk

treng ein ikkje vere talfanatikar

for å ha glede av denne vetle

greina av naturvitskapen. Vanlege

folk oppfattar oftast fraktalar

som mønster og strukturar

som er fine å sjå på, og det er

denne estetiske sida av læra

som vil vere til glede for den

jamne turgåaren.

Eit klassisk døme på ein fraktal i naturen

er ei kystlinje. Viss du sit i eit fly

nokre tusen meter over bakken

vil du på ein skyfri dag få god

oversikt over korleis ei kystlinje

ser ut, og du kan prøve å telje

kor mange øyar du ser. Viss du

flyr over den same kysten med

eit helikopter vil du sannsynlegvis

fly berre nokre hundre meter over

bakken. No ser du mange små

holmar og skjær som du ikkje fekk

auge på då du sat i flyet, samstundes

som du kanskje tek feil av

nokre av dei største øyane og trur

dei høyrer til fastlandet. Det er

dette som gjer at vi kallar kystlinja


sjølvliknande: grovt sett ser ho lik ut på alle

målestokkar; ho er bygd opp av ei krokete,

forgreina strand med øyar utanfor, og viss du

zoomar inn på ein liten del så vil

det sjå om lag likt ut som når du

kika på heile strukturen.

Forgreiningar bringer oss inn

på kva som er samanhengen

til bjørkegreina og mosedotten.

Desse er to gode døme

på strukturar som ser veldig

like ut anten vi studerer dei

med det blotte auget eller med

eit forstørringsglas. Viss vi zoomar

inn på ein del av mosedotten så

vil vi oppdage stadig fleire «generasjonar»

av forgreiningar etter kvart som vi endrar

skalaen. På bjørka vil vi berre sjå dei tjukkaste

greinene på lang avstand, medan vi

på kloss hold kan sjå alle dei små kvistane.

Grovt sett er strukturen og måten greina

delar seg opp i mindre og mindre kvistar

på den same uansett målestokk vi studerer

treet i. Greier du å komme på fleire døme

på sånne såkalla sjølvliknande strukturar

i naturen? Kva med alle dei mikroskopiske

bekkane som gradvis samlar seg til eit

vassdrag og tilslutt ei stor moderelv? Har du

nokon gang studert bladet til ein bregne?

Tek du deg tid til å beundre isrosettane på

bilruta før du finn fram isskrapa og øydelegg

heile sulamitten? Eg kan halde fram i det

uendelege: her er det berre fantasien og din

eigen observasjonsevne som set

grenser. Gå ut og sjå sjølv!

Alle med ei viss fartstid i OSI

Fjell har sikkert teke del i

ein og annan diskusjon om

fuglelydar, botanikk eller

steintypar ute i det fri. I

tillegg har adekvat fjellmusikk

og konseptet homo

ludens allereie sine ivrige

tilhøyrarar i medlemsmassen.

No er det på høg tid å slå eit slag

for matematikken!

13


14

Vil du bli brefører?

Benytt tiden i OSI Fjell

til å skaffe deg verdifull

kompetanse og erfaring!


... eller skiinstruktør?

OSI Fjell gir hvert år støtte til utdanning

av førere og instruktører. Ikke bare for

bre, men også for fjellklatring og ski.

Utdanningen sørger du selv for å ta hos

NF-godkjente kursarrangører, men du kan

søke OSI Fjell om støtte på veien. Dersom

du sender en søknad til fjellstyret kan du

få refundert en andel av dine utgifter i

forbindelse med utdannelsen, mot å binde

seg til å holde kurs og lede turer for OSI

Fjell i fremtiden. Dette innebærer gjerne

å stille opp som instruktør på telemark-

kurset, brefører på Friluftstreffet og som

assistent på fjellgruppas brekurs, noe som

er en glimrende anledning til å opparbeide

seg praksis og erfaring.

Spørsmål eller søknad kan sendes til

fjellstyret: fjell-styret@osi.uio.no

For mer info om utdanning innen fjellsport

og Norsk Fjellsportforums nasjonale

standard (NF-standarden) kan du gå inn på

NFs nettsider: www.fjellsportforum.no

For info om utdanning som skiinstruktør se

www.skiskole.no

15


16

Utstyr

Som medlem av OSI Fjell disponerer du betraktelig mer utstyr enn

den jevne utstyrsfanatiker. Penger spart, krefter vunnet, turen kan

gå rett til fjells.

Deltakere på fjellgruppas offisielle turer har fortrinnsrett på lån av utstyr, men

det meste lånes også ut til privat bruk. Stikker du innom lageret en onsdags

kveld kan du finne utstyr for fjellturer sommer som vinter, fjellklatring, grottevandring,

breturer, isklatring eller kanopadling. Trenger du kanskje et telt

til helga, en pulk i påskefjellet, en øks eller to? Sjekk nettsiden for en mer

detaljert beskrivelse av hver enkelt duppeditt.

Utstyrslageret er åpent på onsdager mellom klokken 17:30 og 18:00. Lageret

ligger på Blindern Athletica, inn til venstre innenfor resepsjonen.

Husk depositum på 200 kr.

Telt

1 Hilleberg Nammatj 3

1 Helsport Svalbard 5

1 Helsport Lavo Varanger 14 personer

3 Hilleberg Keron 4

2 Hilleberg Nallo 3 GT

2 The North Face VE 25

1 Helsport Svalbard 3

Div. teltplugger

80 vinterplugger

Kokeapparat og kjeler

6 primuser

6 vindskjermer

4 brennstofflasker

5 kjeler, store (4l.)

3 kjeler, små

1 kaffekjele

1 stekepanne

Sikkerhetsutstyr for høyfjellet

15 søkestenger

14 skredsøkere

11 snøspader

1 snøsag

6 vindsekker

6 førstehjelpssett

1 GPS

Bre- og klatreutstyr:

16 breøkser

5 par klatreøkser

18 par stegjern m/bag

5 par klatrestegjern

Div. bre- og klatretau

15 klatreseler

15 brystseler

20 klatre- og grottehjelmer

23 skrukarabiner

2 taubremser

1 rappellåtter

10 snøankere

27 isskruer

Div. prusiker og slynger

Kano

2 Ally 16,5’ DR sammenleggbare kanoer

2 kanosekker med bæreremmer

2 reperasjonssett

5 årer

4 flytevester

3 vanntette pakksekker

Diverse utstyr

24 hodelykter

3 liggeunderlag

2 pulker

1 grill

1 slakkline

1 drill m/bor til slalomporter

Div. kart og bøker, se nettsida for liste


Godtebutikken for

turfolk og klatrere!

Spesialforretningen for fjelltur,

reiser, klatring og opplevelser!

Sjekk utvalget vårt på Internett eller kom innom for en

turprat i butikken vår. Du finner oss i Olav Vs gt. 6 i Oslo. Du

kan sende oss en mail med spørsmål på post@sportsnett.no

Veibeskrivelse og åpningstider på www.sportsnett.no

17


Kalender vår 2010

Januar Februar Mars

1 1 1

2 2 2

3 3 Handlekveld Sportsnett 3

4 4 1. hjelp teorikveld Ida 4

5 5 Isklatrekurs

5 Topptur ved Eresfjorden

6

7

6

7

Lukas Gudmundsson

6

7

Hans Olav Heggen og

Esben Kuhnt

8 8 8

9 9 9

10 10 10 Fjellmøte Chateau Neuf

11 11 11

12 12 Telemarkkurs

12 Snøhuletur

13

14 Go’runden

13

14

Kikki Seem og

Stein-Ivar Lothe Eide

13

14

Johannes Østensjø

15 Kart og

Terje Wold

15 15

16

17

kompass

Kikki Seem

16

17

16

17

18 18 Skredkurs

18

19 19

Esben Kuhnt

19 Hallingskarvet på langs

20 Fjellmøte Chateau Neuf 20 20

Øyvind Kolbu Birken

21 Skredsøkertrening Daniel 21 21

22 22 22

23 23 1. hjelp praksiskveld Ida 23

24 24 Skredsøkertrening Daniel 24

25 25 25

26 26 Isklatring Fjellsport- 26

27

28 Snøhetta

27

28

Eirik

Svendsen

festivalen

Oddveig

27

28

Påske

Inviter til tur!

29

Terje Wold

29

30 30

31 31


April Mai Juni/juli/august

1 Påske 1 Galdhøpiggen

2 2

Morten Ødegaard

Klatretur til Nissedal

3

4

3

4

16. – 20. juni

Christian E. Pettersen

5 5 Fjellmøte Chateau Neuf

6 6 Ally-kanobyggekurs Dag Brekurs

7

8

7

8

Highcamp på Turtagrø

21. – 27. juni

Esben Kuhnt

9 Tjørnholstind

9

10

Kikki Seem

10 Store Skagastølstind

11

12

11

12

24. – 27. juni

Vegard Nymoen

13 13 Josten på langs

14

15

16 Skåla

14

15

16

Johannes Østensjø og

Morten Ødegaard

Advanced BaseCamp

19. – 25. juli

Kikki Seem og Vegard Nymoen

17

Ida Sørbye

17

18 18 Vinjerock

19

20

19

20

22. – 25. juli

Ida Sørbye

21 21

22 22 Kanotur

23 Kitetur

23

Bjørnar Beylich

24

Sverre Søraas

24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 Sommerfest

30 Galdhøpiggen 30

31

Styret


20

Tirsdagstreninger

Tid: Tirsdager

Sted: Varierer

Kontaktperson: Kikki Seem,

957 07 646,

gikkilure@hotmail.

com

Tirsdagstreninger starter opp tirsdag

19. januar. Vi ønsker oss selvfølgelig

et variert opplegg dette semesteret

også, men når snøen ligger så fint

som nå blir det nok naturlig å

trimme langrennskiene i starten.

Epost sendes ut hver uke med

møtested, tidspunkt og opplegg.

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.

Vel møtt på trening!

Hilsen treningsgjengen

Kikki, Ida og Vegard

Skredsøkertrening

Tid: Torsdag 21. januar

og 25. februar

begge kl 19

Sted: Sognsvann

Utstyr: Skredsøker, spade,

søkestang

Kontaktperson: Daniel Todt,

951 61 919

danitodt@gmail.com

Snøkred, i Alpene også kalt Den Hvite

Død, er et skummelt troll man alltid

bør ha i øyene når man beveger

seg i bratte pudderbakker. I tillegg

til å bygge opp solid kunnskap for

å kunne vurdere farepotensial og

redusere risiko er det også viktig å

trene regelmessig kameratredning

med bruk av elektronisk skredsøker.

Du har nemlig kun et drøy kvarter for

å finne og grave ut kameraten din i

live. Du må kjenne ditt utstyr for å

kunne klare dette, da du neppe har

tid til å lese bruksanvisningen først.

Det hjelper ikke hvis du akkurat har

kjøpt siste skrik men ikke har peiling

på hvordan man skal bruke den! Det

anbefales derfor å trene kameratredning

regelmessig, minst 2-3 ganger

per sesong, helst før hver større tur.

Vi skal derfor organisere to

treningskvelder på Sognsvann i

kameratredning skred. Vi skal bygge

opp forskjellige situasjoner med en

eller flere skredtatte som kan være

veldig krevende også for godt trente

folk!

Bare å møte opp, og lån gjerne

skredutstyr på lageret.

Fjellmøte

Tid: 20. januar kl. 19:00

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Tradisjonen tro sparker vi semesteret

i gang med et fjellmøte. Vi

får i god, gammel familietradisjon

Fjellquiz på årets første møte, i år

presentert av Kikki. Det blir høye

fjell, sagnomsuste personligheter og

skarp konkurranse, så det er bare å

starte puggingen. Gjensynsklemmer

skal utveksles, nye bekjentskaper

skal stiftes, turer skal presenteres,

planer skal legges, øl skal drikkes og

latteren skal runge.

Ta med en venn eller to og møt opp!


Go’runden

Tid: 14. – 17. januar

Sted: Sørøst Jotunheimen

Påmeldingsfrist: 13. januar

Transport: Bil og/eller buss

Overnatting: Telt

Utstyr: Fjellski og utstyr for høyfjellet.

Planleggingsmøte: Onsdag 13. januar

Kontaktperson: Terje Wold, 934 56 663,

terjewj@gmail.com

I Januar håper jeg å få med en gjeng fra vår flotte

fjellgruppe til Sørøst Jotunheimen, hvor det i området

Bygdin ligger en rekke 2000-meter topper i skjønn

vinterdrakt. Muligens pudder. Altså pudder opp og

pudder ned. Vi starter med å gå på ski fra der brøytingen

stopper på rv 51, ved Gardli, til Bygdin og langs vannet

(ikke over, da isen visst ikke er trygg pga kraftproduksjon?).

Deretter tar vi - hvis værgudene er med oss, altså

de ydmyke fra OSI Fjell - Nørdre Kalvehølotinden/2019,

så Vestre Kalvehøgde/2208, fortsetter så østover og

glir på blåswix over Midtre Kalvehøgde/2122, deretter

den siste med ‘kalv’ i navnet, nemlig Austre Kalvehøgde/2178,

så Mugna/2159, deretter Rasletinden/2105

og til slutt Austre Rasletinden/2010. Deretter felleløse

ned en tusen meter til Valdresflya på søndag. Da har

vi unnagjort en god runde, og derfor heter også turen

Go’runden. Er det pent vær, er alt vel. Er været og føret

vanskelig, er også alt vel - vi har jo hverandre.

Kart og kompass-kurs

Tid: 15. – 17. januar

Sted: Nordmarka

Påmeldingsfrist: 13. januar

Transport: Bil

Overnatting: Privat hytte

Pris: Kun for mat og bensin

Antall deltakere: Maks 8

Utstyr: Kart og kompass og ski

Planleggingsmøte: 13. januar på Glassbaren

Kontaktperson: Kikki Seem, 957 07 646,

gikkilure@hotmail.com

Hva gjør du når været faller nedpå og verden rundt deg

blir hvit i alle himmelretninger... Skisporene blir borte

like fort som du tråkker dem og du lurer på om du ikke

har passert den steinen der borte tre ganger allerede.

Du er usikker på om du går oppover eller nedover der

i dypsnøen, men du er ganske sikker på at du lengter

tilbake til hytta...

Dette er tidspunktet hvor kart og kompassferdigheter

kan redde deg fra å passere den steinen fjerde gang. Vi

i OSI Fjell vært så heldige å få med oss Øyvind Trier fra

OSI Orientering til å holde et kart og kompass-kurs for

oss. Og denne mannen skal lære oss, med hjelp av kart

og kompass, å finne hytta igjen med ski på beina (noe

som ikke er så fryktelig ulikt fra hyttefinning uten ski på

beina).

Fredag ettermiddag vender vi nesen mot Mylla (Nord i

Nordmarka hvor trær vil erstatte white-out) og flytter

inn i en privat hytte for helgen. Reisen opp vil bli gjort

med bil, så fint om de som kan disponere bil sier ifra.

Ellers blir det plassbegrensning på maks 8 deltakere og

noen må kanskje belage seg på en natt eller to på gulvet

eller i telt, da hytte ikke er verdens største. Men det er

hjerterom, peis og innlagt støm (men ikke vann) så vi

skal nok overleve.

Så velkommen med på tur for å lære om kartet og

kompassets finurligheter og anvendligheter.

21


22

Topptur til Snøhetta

Tid: 28. – 31. januar

Sted: Dovrefjell

Påmeldingsfrist: 20. januar

Transport: Tog eller bil

Overnatting: Telt

Pris: Rundt 600 kr med minipris på toget

Antall deltakere: Maks 10

Utstyr: Fjellski med feller, vanlig vinterutstyr

for høyfjellet

Planleggingsmøte: I løpet av fjellmøtet 20. januar

Kontaktperson: Terje Wold, 934 56 663,

terjewj@gmail.com

Det er januar og tid for tur, nærmere tradisjonsbestemt

til Snøhetta, Dovres dronning, en gang Norges dronning,

implisitt nevnt i eden fra Eidsvoll i 1814, husket på i all

ettertid av alle som har sitt land kjært, og neppe glemt

av dem som nå sitter i fengsel i Kongo, Bolivia og Brasil i

påvente av dom.

De som tar tog går av på en av NSBs mest travle stasjoner,

gudsforlatte Hjerkinn, hvor det tidligere har vært så

få mennesker at forsvaret fikk lov til å opprette skytefelt

der i den arbeiderpartitåkelagte etterkrigstid, ikke

det at vi ikke fremdeles befinner oss i etterkrigstiden,

det gjør vi selvfølgelig, men med en endring, nemlig

at folk (ikke lenger fe) for alvor har begynt å ferdes

til fjells, hvilket tok til på slutten av seksittallet, altså

sammenfallende med den første utdanningseksplosjonen

og den sløve, tiltaksløse og daffe hippibevegelsen, hvis

eneste gave til verden var en hel masse hår, hår som

ingen etterhvert var interessert i, og derav som logisk

konsekvens: Stage Dolls, puddelrockens chihuahuaer.

Vi slår leir et granatkast fra forsvarets miliære forlegning

torsdag kveld. Nesten morgen går vi i retning

Snøhetta og slår leir relativt tett inntil foten, slik at

vi på lørdag har så liten strekning å gå til toppen som

overhodet mulig. Er været dårlig, slår vi nok leir ved

Snøheim, hvor en bu ved navn Larsbu står åpen. Der er

det en vannkoker til disposisjon, så ta med te. Lørdag er

det opp og ned, forhåpentligvis i bra vær med god sikt,

på søndag er tilbake til Hjerkinn, til bil og tog.

Handlekveld på Sportsnett

Tid: Onsdag 3. februar kl. 18:00

Sted: Sportsnett i Olav Vs gt. 6

En gang i semesteret arrangerer fjellgruppens sponsor

Sportsnett handlekveld for oss. Det aller meste i butikken

selges da til 20 % rabatt eller mer, i tillegg til noen

spesialtilbud etter vårt ønske. Følg med på epostlista,

så kan du komme med forslag til duppedingser du vil slå

kloa i. Dette er en god anledning til å spare noen kroner

på utstyrskjøp og få et slunkent studentbudsjett til å

strekke litt lenger.


Førstehjelpskurs

Tid: 4. og 23. februar, kl 18-22

Sted: Oslo

Pris: Ca 1000 kr

Antall deltakere: Maks 20

Kontaktperson: Ida Eri Sørbye, 920 95 786,

idasorbye@yahoo.no

Tar du fjellet og dets luner på alvor er dette et kurs

du må få med deg! I løpet av to dager skal vi lære

både teorien bak og praksisen for å redde kamerater i

fjellet. Vi har fått med de dyktige instruktørene Halvard

Stave og Sven Christjar Skaiaa fra Norsk Fjellmedisinsk

Selskap. De er begge leger og har mange års erfaring

med fjellmedisin. Den første kvelden, 4. februar, vil

vi gå igjennom teoridelen. Her vil vi lære om, og ikke

minst lære å identifisere ulike skader som brudd,

forfrysninger og nedkjøling ved f.eks. skred, og hvordan

dette skal behandles. Den andre kvelden, 23. februar, vil

vi gjennomgå den praktiske delen av kurset. Her skal vi

øve på behandling og redding i fjellet og også hvordan

man lager bårer av tilgjengelig utstyr. Dette vil foregå

utendørs for å få mest mulig realistiske situasjoner.

Isklatrekurs

Tid: 5. – 7. februar

Sted: Rjukan

Transport: Bil

Overnatting: Inne

Pris: Rundt 1200 kr i kursavgift, 350 kr

for overnatting, pluss mat og

transport

Antall deltakere: Maks 6

Utstyr: Stive støvler, resten kan lånes

Planleggingsmøte: 3. februar

Kontaktperson: Lukas Gudmundsson, 998 76 119,

lukas.gudmundsson@gmail.com

Nå har nettopp et nytt år begynt og hva er vel bedre

enn å starte det med en splitter ny og altoppslukende

interesse? Vinter, is og klatring. Hvilken herlig blanding!

Bli med på vinterens nervesprengende eventyr i isklatrernes

mekka, Rjukan. Her trengs basis klatreerfaring

og pågangsmot når nye isklatrerentusiaster skal skapes.

Vi drar opp fredag ettermiddag, og på lørdag og søndag

vil instruktør Arild Arnesen vise oss nye sider av oss selv.

Kurset er beregnet på oss som ikke har drevet med dette

før, men som kanskje har vært borti enn klatrevegg ved

tidligere anledninger.

Kursavgift blir på rundt 1200 kroner.

Det er kun seks plasser, så husk å være tidlig ute!

TEK

23


24

Telemarkkurs

Tid: 12. – 14. februar

Sted: Hallingskarvet

Påmeldingsfrist: 2. februar

Transport: Felles buss

Overnatting: Hytter

Pris: 1600 kr (dekker buss, hytte, mat,

heiskort og instruksjon)

Utstyr: Telemark- eller fjellski (kan leies for

ca 500 kr)

Kontaktpersoner: Kikki Seem, 957 07 646,

gikkilure@hotmail.com

Stein-Ivar Lothe Eide, 959 72 442,

s.i.eide@no.cisv.org

Tradisjonen tro arrangerer OSI Fjell telemarkkurs på

Hallingskarvet skisenter 12-14. februar. Vi tilbyr instruktører

for alle nivåer, og lover en flott helg med masse

snø, slitne knær og hyggelige friluftsfolk. Hallingskarvet

skisenter er i Sudndalen i Hol Kommune, og er yndet

sted for akrobatikk på ski.

Instruksjonen deles inn etter følgende nivåer:

Nivå 1: Lite eller ingen erfaring på ski. Mestrer ikke

plogsving.

Nivå 2: Mestrer godt svinger begge veier. Liker seg best

i blå løype.

Nivå 3: Kjører telemarksving. Mestrer rød (og svart)

løype.

Fjellskigruppe: Mestrer telemarksving med

telemarkutstyr, og vil lære det på fjellski.

Vi setter opp buss fra Blindern, og bor på trivelige hytter

i nærheten av anlegget.

For info om påmelding, se nettsidene. Vær tidlig ute,

kurset er populært!

Skredkurs

Tid: 18. – 21. februar

Sted: Josterdalen

Påmeldingsfrist: 13. februar

Transport: Bil

Overnatting: Hytte

Pris: Mellom 1500 og 2000 kr i kursavgift.

Transport, overnatting og mat i tillegg.

Utstyr: Ski. Skredutstyr kan lånes av gruppa

Kontaktperson: Esben Kuhnt, 473 58 193,

esbenkuhnt@gmail.com

NF Metodekurs Skred er for de som utdanner seg innenfor

Norsk Fjellsportforums instruktørstige, men også for

de som ønsker å være skikkelig gode på skredkunnskapen

selv.

Kurset tilfredsstiller Norsk Fjellsportforums krav til

Metodekurs Skred for NF-instruktører. For å få kurset

godkjent, må du dokumentere erfaring fra vinterfriluftsliv,

og sende dette til meg på forhånd. Du vil bli vurdert

med bestått/ikke bestått under kurset. Det er imidlertid

også mulig å delta på kurset uten å bli vurdert om man

bare blir med for egen læring.

Dette kurset har som mål å forberede deg på hva du

kan møte og må forholde deg til i alpine fjellområder.

Sentrale temaer vil være trygg ferdsel i bratt snø, trygge

veivalg og skredvurderinger, kameratredning fra skred,

bruk av elektronisk skredsøkerutstyr, samt bruk av

stegjern og isøks.


Isklatretur

Tid: 26. – 28. februar

Sted: Rjukan

Transport: Biler

Overnatting: Inne

Pris: Rundt 700 kr for overnatting,

transport og mat

Vanskelighetsgrad: Må ha litt isklatreerfaring

Utstyr: Isklatreutstyr (gruppa har masse),

stive støvler, varme klær

Kontaktperson: Eirik Svendsen, 452 58 523,

eirikt.svendsen@gmail.com

Bli med på isklatring på Rjukan!

Vi kjører fra Oslo fredag ettermiddag og leker oss i isen

lørdag og søndag. For å bli med må du ha litt isklatreerfaring

fra før, så vi kan fokusere på bratte fosser eller

enklere fosser på flere taulengder.

Fjellgruppa har mye isklatreutstyr, så det burde ikke by

på problemer.

Vi finner et sted å bo med tak over hodet, for eksempel

alltid trivlige Rjukan Ice Hostel. Lørdag er det dessuten

tid for det obligatoriske besøket i Rjukans badeland,

med nye sjanser for å slå tidsrekorden i vannsklia!

TEK

Fjellsportfestivalen

Tid: 24./25./26. – 28. februar

Sted: Sogndal

Påmeldingsfrist: 15. februar

Transport: Buss eller bil

Overnatting: Festivalcamp, dvs telt inne i en

idrettshall (!)

Pris: 1300-2200 kr

Antall deltakere: Ubegrenset

Utstyr: Ski og utstyr til dagsturer

Planleggingsmøte: Ja, annonseres senere

Kontaktperson: Oddveig Kjøsnes, 992 44 513,

oddveikjosnes@yahoo.no

Fjellsportfestivalen arrangeres for tredje gang i år, og

høres ut som et artig arrangement. Det settes opp festivalcamp

inne på kunstgrasbanen i Sognahallen så vi bor

varmt og tørt og har tilgang på dusj og toalett. På dagtid

kan man være med på mange forskjellige aktiviteter,

man kan gjøre alt fra rolige turer på bortoverski og

bakkekjøring til krevende toppturer. Det er også mulig å

delta på konkurranser, guida turer og kurs. På kveldstid

er det mange forskjellige aktiviteter i hallen der vi

bor (filmer, show, konkurranser, trampoline, slakkline,

klatring/buldring, skiverksted, seminar, kunstutstilling,

etc). Som om det ikke er nok arrangeres det i tillegg

studentveke i Sogndal parallelt med festivalen.

For mer info og kjøp av festivalpass: www.fjellsportfestivalen.no

Festivalpass koster 1500 kr og inkluderer overnatting,

frokost og nistepakke, buss mellom campen og skiområdene,

T-skjorte, heiskort i 5 dager, startkontingent til

eventuelle konkurranser og fri tilgang til aktivitetene

på campen. Guidede turer og kurs kommer i tillegg.

Festivalpass uten heiskort, overnatting og mat koster

500 kr.

Buss tur/retur Sogndal kommer på 700 kr.

25


26

Toppturer i Eresfjorden

Tid: 4. – 7. mars

Sted: Eresfjorden

Transport: Bil

Overnatting: Telt eller hytte

Pris: Ca 600 kr for

transport

Antall deltakere: 8

Utstyr: Skredutstyr,

toppturski, varme

klær

Planleggingsmøte: Onsdag 3. mars

Kontaktpersoner:

Hans Olav Heggen, 917 56 005,

hanshe@math.uio.no

Esben Kuhnt, 473 58 193

esbenkuhnt@gmail.com

TEK

Mars er en flott tid å stå på ski, ikke

minst på det vakre nord-vestlandet. Vi

håper å reise torsdag etter arbeidstid,

da reisen er lang og vi ønsker å få

noen dager med pudderkjøring når vi

først reiser så langt.

For å bli med bør du ha skredkurs

eller god erfaring i å kjøre bratte og

skredutsatte fjellsider.

Fjellmøte

Tid: Onsdag 10. mars kl. 19:00

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Vi samles igjen, ikke akkurat ved

leirbålet, men rundt snacksskålene i

biblioteket på Chateau Neuf. Tiden

er moden for å presentere del to av

turprogrammet.

Snøhuletur

Tid: 12. – 14. mars

Sted: Hallingskeid

Påmeldingsfrist: 3. mars

Transport: Tog

Overnatting: DNT-hytte og

snøhule

Pris: Det du må betale

for tog, mat og

en overnatting på

DNT-hytte

Utstyr: Ski, spade og utstyr

for å overnatte ute

i vinterfjellet

Planleggingsmøte: 10. mars på

Frederikke

Kontaktperson: Johannes Østensjø,

934 94 371,

johannes@ostensjo.

net

Er du erfaren snøhulegraver eller

har du aldri gjort det før? I begge

tilfelle er du velkommen på tur.

Fredag ettermiddag tar vi toget til

Hallingskeid (stasjonen etter Finse på

Bergensbanen) hvor det ligger en flott

selvbetjent DNT-hytte et steinkast

fra stasjonen. Der overnatter vi til

lørdag hvor vi så legger ut for å finne

et sted å grave snøhule. Det blir maks

et par kilometer å gå på ski så vi kan

bruke dagens krefter på å grave hule.

Snøhule høres kanskje kaldt ut, men

sammenlignet med telt blir det både

lunt og varmt. Søndag blir det å pakke

sammen og komme seg tilbake til

toget pluss eventuelt en skitur for de

som vil.


Hallingskarvet på langs

Tid: 19. – 21. mars

Sted: Hallingskarvet

Transport: Tog

Overnatting: Telt

Pris: Det toget koster (minipris fra 400 kr)

Utstyr: Fjellski og utstyr for vinterhøyfjellet

Planleggingsmøte: Ja, info senere

Kontaktperson: Øyvind Kolbu, 970 22 272,

oyvind@kolbu.ws

Få steder i Norge kan du gå så høyt, i 1700-1900 meters

høyde, så lenge, uten å se snurten av et naturinngrep

som Hallingskarvet. Bare hvite vidder og hvite fjell fra

Jotunheimen til Gaustatoppen. Å krysse skarvet fra Finse

til Geilo er en tradisjonsrik tur, der terrenget hverken

er veldig bratt eller vanskelig. Turens høyeste punkt er

Folarskardnuten på 1933 meter. Vi tar tog opp til Finse

fredag ettermiddag og starter så turen østover mot

Geilo. Retur med tog fra Geilo søndag ettermiddag.

Turen over skarvet er en sjarmøretappe i finvær, men

kan by på en del utfordringer i dårlig vær. I fjor kom vi

ikke helt til Geilo... Deltagere som skal være med bør

derfor ha gått på ski med sekk før, samt ha overnattet

ute om vinteren.

Birkebeinerrennet

Tid: 20. mars

Sted: Rena-Lillehammer

Påmelding/pris: Se www.birkebeiner.no

Transport: Haik med OSI Langrenn (felles buss)

Overnatting: På en skole

Utstyr: 3,5 kg sekk, ski og passe bekledning

Kontaktperson: Ubestemt

Har du en liten birkebeiner i leggene? Har du allerede

skapet fullt av merker? Velkommen til OSI sin birkentropp

2009! 20. mars stiller vi samlet for å oppleve

vinterens høydepunkt på 54 km. Vi har hatt store

(personlige) seire her tidligere, og oppfordrer selvfølgelig

til repetisjon. Vi hadde ingen kontaktperson da

Fjellposten gikk i trykken, men har du planer om å bli

med er det bare å si ifra til styret, så blir du raskt sjef

for troppen. OSI Langrenn pleier å ha opplegg for buss og

overnatting, så forhåpentligvis kan vi henge oss på dem

i år også.

27


28

Påske

Tid: 27. mars – 5. april

Sted: Hele NorgeRena-Lillehammer

Transport: Helst på ski

Overnatting: Helst på fjellet

Utstyr: Ballaklava, goretex, blå ekstra, pulk

og mulepose

Kontaktperson: Deg?

Vi har ingen felles påsketur i år, men oppforder alle

som har planer om noe om å invitere med seg gruppas

øvrige deltakere når tiden nærmer seg. Bare send en

epost på epostlista, så får du nok med nye hyggelige

turkamerater!

Hytte til hytte? Hyttevakt? Toppturer? Norge på tvers?

Marka på langs? Alpintur? Det er utrolig hva man kan få

til denne lange og velplasserte ferien, så sitt for all del

ikke hjemme og tro du må lese til eksamen. Kom deg ut,

og inviter oss med!

Tjørnholstind på ski

Tid: 9. – 11. april

Sted: Jotunheimen

Påmeldingsfrist: 7. april

Transport: Bil

Overnatting: Privat hytte

Pris: Drivstoff til folk og biler

Antall deltakere: 8

Utstyr: Fjellski, telemark eller randonee

Planleggingsmøte: 7. april på Glassbaren kl 18

Kontaktperson: Kikki Seem, 957 07 646,

gikkilure@hotmail.com

Planen er å dra oppover mot Jotunheimens østerlige

deler fredag ettermiddag med biler til en privat hytte,

lokalisert like ved Hindsæter Fjellhotell. Lørdag morgen

kjører vi den 20 minutter lange turen over til Valdresflya

og derfra starter turen opp til Tjørnholstind (2330m)

(Vestre og Austre, eller Steinflytinden for de som

foretrekker det) via Høgdebråten (2226m). På returen

får vi med oss Tjørnholsoksle (2145m), dagens fjerde

2000-meter (for de som teller).

Jeg vil tørre å påstå at denne turen er ganske overlegen

når det gjelder å få bryne seg på hva Øst-Jotunheimens

fjell har å tilby. Det bør nevnes at eggen mellom Austre

og Vestre Tjørnholstind er noe luftig (men bare så det

kribler litt i magen) og du må minimum ha erfaring fra

turer med fjellski for å være med.

Tilbake på hytta lager vi en bedre middag, fyrer opp

i badestuen og koser oss foran peisen mens vi snakker

om dagens bragder, nye muligheter og gamle triumfer.

Søndagen tar vi som den kommer. Muligheter for

Nautgaardstind, men føler vi oss ikke i så god form kan

vi for eksempel heller gå på Besseggen (morsom skitopp)

eller en annen lokal hø eller pigg.


Topptur til Skålatårnet

Tid: 16. – 18. april

Sted: Loen

Transport: Buss eller bil

Overnatting: Hytte

Pris: Ca 1000 kr for transport, overnatting

og mat

Antall deltakere: 10

Utstyr: Fjellski/toppturski og vinterutstyr

Planleggingsmøte: 14. april

Kontaktperson: Ida Eri Sørbye, 920 95 786,

idasorbye@yahoo.no

Vi har tenkt oss til Skålatårnet (1848 m.o.h) og en av

Norges lengste oppoverbakker! Skålatårnet var egentlig

bygget for tuberkulosepasienter, men har heldigvis blitt

DNT-hytte med spektakulær utsikt i stedet. Hit kommer

man ved å kjøre til Loen på fredag, overnatte på Tjugen

camping og starte oppovergåingen derfra i rimelig tid

lørdag. Da rekker man kanskje en pils i solnedgang, før

en bedre middag lages og inntas på Skålatårnet kafé og

bar. Vi overnatter i tårnet og drømmer om nedkjøringen

dagen etter. Søndag blir det hele til virkelighet, når

vi suser ned mot havnivå i strålende sol. En viss form

kreves naturlig nok for å komme seg opp, så litt trening i

forkant skader ingen.

Kitetur

Tid: 23. – 25. april

Sted: Beitostølen

Påmeldingsfrist: 15. april

Transport: Bil og/eller buss

Overnatting: Hytte

Pris: Transport + mat

Antall deltakere: 10 sengeplasser

Vanskelighetsgrad: Må ha vært på kitekurs

Utstyr: Kite, ski/snowboard

Planleggingsmøte: 21. april kl. 18:30

Kontaktperson: Sverre Søraas, 944 31 944,

sverre@vasli.com

er det vinter og snøen ligger flat og fin under skiene

våre. I luften blåser det tidvis friskt og den vinden skal

vi benytte oss av. Enten på Valdresflya som åpner i disse

dager, eller på et vann/en vidde i nærheten av hytta

hvor vi skal bo, på Beitostølen. Jeg håper på en gjeng

fra flotte OSI Fjell på tur sammen hvor vi kan seile under

de mange 2000-meters-toppene som er i området. Om

vi ikke fyller hytta med kitere fra Fjellgruppa er andre

kitere også velkomne.

Er det vind er alt vel. Er det ikke vind, er også alt vel –

vi har jo hverandre.

TEK

29


30

Camp på Norges tak

Tid: 30. april – 2. mai

Sted: Galdhøpiggen

Påmeldingsfrist: 21. april

Transport: Bil

Overnatting: Telt

Pris: Litt for transporten

Utstyr: Fjellski, feller og vinterutstyr

Planleggingsmøte: 28. april på Frederikke

Kontaktperson: Morten Ødegaard, 938 27 212,

mortodeg@ifi.uio.no

Hvor høyt går det an å overnatte i Norge egentlig? Jo,

det må jo være på 2469m på toppen av Galdhøpiggen!

Hvis været tillater det er altså målet å slå opp

teltene en natt helt oppunder toppen. Vi reiser fredag

ettermiddag opp til Juvasshytta og telter i nærheten der

første kvelden, før vi lørdag spenner på oss skiene og

satser på å komme oss på toppen fra lørdag til søndag.

Juvass er forøvrig det høyeste man kan komme med bil i

Norge, så her kan det bli noe å skryte av for både deg og

bilen... Søndag blir det å komme seg ned og tilbake til

Oslo, kanskje via en av fortoppene i nærheten hvis noen

«samler». Turen krever god værmelding for å gjennomføres,

så man må være forberedt på avlysning eller

alternativt opplegg på kort varsel. Særlig er det mulig vi

må starte ved Spiterstulen i stedet, dersom veien ikke

er åpnet.

Turen fra Juvasshytta er omtrent 600 høydemeter, og må

kalles lett dersom været er bra. Starter vi fra Spiterstulen

øker det til 1100 meter.

For alle fjellfanter som enda ikke har vært på Norges

tak – grip sjansen, og ta igjen det forsømte med en

overnatting få andre kan skryte av!

Fjellmøte

Tid: Onsdag 6. mai kl. 19:00

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Ingenting overlates til tilfeldighetene når vår eminente

fjellmøtekomitè har regien og trommer sammen til

semesterets siste fjellmøte. Hvilke planer som er lagt

denne gangen kan vi foreløpig bare spekulere i. Vi

kommer for å glede oss over at turprogrammets siste del

fortsatt er rikt på fristelser, og vi kommer kanskje for å

oppnå ny innsikt om et ukjent tema, kanskje for ganske

enkelt å la oss underholde.


Highcamp

Tid: 6. – 9. mai

Sted: Turtagrø

Transport: Bil/Buss

Overnatting: Telt

Pris: For pris på festivalpass se

highcamp.no

Utstyr: Toppturutstyr

Kontaktperson: Deg?

Highcamp arrangeres årlig på Turtagrø og Fjellgruppa

ønsker seg gjerne en tur dit. Dessverre har vi ikke funnet

noen kontaktperson til en slik tur i skrivende stund. Har

du tenkt deg Highcamp og kunne tenke deg å arrangere

en tur for fjellgruppa dit i samme slengen, ta kontakt

med styret. Se evt nettsidene om en kontaktperson er

på plass.

På highcamp.no kan vi lese:

«Highcamp på Turtagrø er etterhvert blitt en av årets

faste høytider. Hyggelige mennesker, tinder, bratte

fjellsider, heftige rytmer, underholdende lysbildeshow

og nyttige kurs. Sånn kan man kort og greit oppsummere

topptursamling på Turtagrø. Det er i 2010 den tiende

gangen det arrangeres Highcamp på Turtagrø.

Målet er som alltid å samle de triveligste menneskene i

kongeriket til felles opplevelser ved foten av fantastiske

fjell.

På Highcamp er den enkelte deltager 100 prosent

ansvar for egen sikkerhet. På dagtid går mange turer

egenhånd, eller mange blir med Highcamp-guidene på

organiserte turer til mange av de flotteste toppene rundt

Turtagrø (noen av disse turene har en egenandel i tillegg

til camp-passet). Det settes også opp en rekke kurs som

egner seg for både erfarne og ferske toppturentusiaster.

På kveldstid lager Fri Flyt-teamet de beste rammer for

arrangementet på og rundt Turtagrø hotell - med musikk,

fjellquiz, filmvisninger, fellesbål og foredrag.»

Ally-kanobyggekurs

Tid: 6. mai

Sted: Blindern

Påmeldingsfrist: 3. mai

Pris: Gratis!

Antall deltakere: Maks 15

Kursholdere: Dag L. Nielsen, 976 68 196,

dagnielsen@gmail.com

Mari Olerud

Før Pinsehelgen og muligheten for å være med på

kanotur med fjellgruppa ønsker vi at alle som skal bruke

fjellgruppas Ally-kanoer har prøvd å sette sammen og

bygge kanoene en gang på forhånd, slik at alle er godt

kjent med delene og rekkefølgen på sammensetningen.

Derfor arrangerer vi for andre år på rad kanobyggekveld.

Siden vi har to kanoer deler vi de oppmøtte i to grupper

å hjelper hverandre med å sette sammen og ta fra

hverandre kanoene og pakke de godt ned i pakksekkene

de fraktes i. Det er obligatorisk å ha vært med på dette

for å få låne kanoene våre.

31


32

Josten på langs

Tid: 12. – 16. mai

Sted: Josterdalsbreen

Påmeldingsfrist: 3. mai

Transport: Buss

Overnatting: Telt

Pris: Rundt 800 kr for transport

Antall deltakere: Maks 8

Vanskelighetsgrad: Tung, noe breerfaring trengs

Utstyr: Fjellski, feller, noe breutstyr, fullt

vinterutstyr

Planleggingsmøte: Onsdag 5. mai kl. 18 på Frederikke

Kontaktpersoner: Johannes Østensjø, 934 94 371,

johannes@ostensjo.net

Morten Ødegaard, 938 27 212,

mortodeg@ifi.uio.no

Josten på langs er den store klassikeren blant vårskiturene.

Her får man opplevd vår langs fjorden, mektige

breer, høye topper (2000m+) og flere årstider på samme

tur. Planen er å gå den vanlige ruten fra Erdal, opp

Erdalsbreen, opp Småttene, kanskje en tur på Lodalskåpa

og Brenibba, videre over breen via Bings gryte

til Flatbreen og ned til Fjærland. Turen er imidlertid

fysisk krevende med lange dager hvor det blir mange

høydemeter med tung sekk. Det kreves også grunnleggende

brekunnskaper da mesteparten av turen går på

snødekt bre. Hvis været blir bra blir dette garantert

vårens flotteste skitur!

TEK

Pinsetur med kano

Tid: 21. – 24. mai

Sted: Isteren på langs

Påmeldingsfrist: 14. mai

Transport: Biler

Overnatting: Telt

Pris: Kun for transport og mat

Antall deltakere: Maks 6, med mindre vi får tak i flere

kanoer

Utstyr: Sommerutstyr og noe tett å pakke det i

Planleggingsmøte: 19. mai kl 18 ved biljardbordet på

Frederikke

Kontaktperson: Bjørnar Beylich, 951 07 307,

bjornaab@gmail.com

Pinsen forærer oss også i år en ekstra fridag, så da

kan vi padle kano fra fredag til mandag. Som primær

plan har jeg tenkt til at vi kan padle i Isteren-området

ved Femunden, dette er et stort langt vann som vi kan

padle på langs, det er mulighet for litt elvepadling og

ryktene vil ha det til at det er både usedvanlig vakkert

og fiskerikt der oppe. Men det har seg slik at det hender

at isen går ganske seint på vannene der oppe, så vi er

nødt til å ha en reserveplan, i den forbindelse er jeg

åpen for debatt blant de påmeldte, men et alternativ er

Nordmarka på langs fra Mylla til Skar.

Uansett hvor turen ender med å gå er dette en fin introduksjon

til kanolivets gleder, og vi satser på hyggelige

kveldsbål med gourmetmåltider.


Sommerfest

Tid: 29. – 30. mai

Sted: Sentrumsnært skogsområde

Påmeldingsfrist: 26. mai

Transport: Kollektivt, sykkel

Overnatting: Åpen himmel, lavvo, hengekøye, mm

Pris: Antagelig gratis

Antall deltakere: Alle

Utstyr: God mat, sovestæsj

Kontaktperson: Styret

Noen har gravd snøhule, andre har snødd ned i en

vindsekk, mange har kjørt telemark og enkelte har kjørt

rett ned. Tiden er kommet for å oppsummere sesongen,

og da er det på sin plass å samle hele fjellgruppa til

en heidundrende sommerfest. Her kan du treffe gamle

venner og ukjente turkamerater, mimre hele kvelden og

planlegge sommerens mange utflukter til langt på natt.

Stedet er ubestemt, men Nordmarka eller Østmarka

er et hett tips. Kanskje gjør vi som i fjor og drar til

Hauktjern hvor vi også kan klatre, eller kanskje vi finner

på noe annet. Uansett kan vi love grilling, bading,

slakk line og god stemning. Kanskje får vi også med oss

kanoene. Mer nøyaktig info kommer på epost og nett når

det nærmer seg.

Naturlige Nissedal

Tid: 16. – 20. juni

Sted: Nissedal i Telemark

Påmeldingsfrist: 8. juni

Transport: Biler

Overnatting: Telt

Pris: Ca 500 kr for transport og mat

Vanskelighetsgrad: Deltakelse forutsetter kunnskap og

erfaring med flertaulengders klatring

og bruk av naturlige sikringsmidler

Utstyr: Ta med rubb og stubb

Planleggingsmøte: 9. juni

Kontaktperson: Christian E. Pettersen, 476 39 165,

christian_pettersen@hotmail.com

Bli med til Nissedal for kilekos! Denne bratte lokaliteten

kan by på flotte naturlig-sikrede ruter over mange

taulengder. To eksempler er klassikerne Via Lara (grad 4)

og Mot sola (grad 6), begge på 10 taulengder. Det finnes

ruter for klatrere av alle kalibre, men det er nødvendig

med gode klatreferdigheter. Foruten fin fin klatring

blir det garantert lystig leirliv samt bading i Nisser, og

kanskje i ei jettegryte.

TEK

33


34

Brekurs

Tid: 21. – 27. juni

Sted: Bødalsbreen

Påmeldingsfrist: 1. juni

Transport: Bil

Overnatting: Telt

Pris: 2600 kr i kursavgift, transport og mat

i tillegg

Utstyr: Fjellstøvler med stive såler. Du får

låne alt breeutstyr.

Planleggingsmøte: Se nettsidene

Kontaktperson: Esben Kuhnt, 473 58 193,

esbenkuhnt@gmail.com

Nok en gang skal vi på brekurs. For alle de som ikke

er helt sikker på hva dette innebærerer formålet å

med brekurset å tilegne seg ferdigheter for brevandring

i taulag uten fører. Breer har lenge vært kjent som

enkleste adkomst til en del fjelltopper, men flere og

flere har i senere år fått øynene opp for de opplevelser

breen byr på i seg selv; spennende blåisformasjoner i

vakre omgivelser, isgrotter, svimlende stup og trange

tunneller!

Etter brekurset bør du besitte tilstrekkelige ferdigheter

til å kunne gi deg i kast med blåisens og brevandringens

fantastiske verden sammen med andre som har samme

ferdighetsnivå som deg selv. I tillegg åpnes et vell av

rutemuligheter for din neste toppbestigning.

Kurset arrangeres antagelig sammen med fjellgruppene

på NTNU og UiB, slik at man blir en passe stor gjeng.

Man bor i telt på Bødalsseter, der man også har toaletter

og tørkerom. Mat lager vi på primus. Vi trenger bil for å

komme helt frem.

Dette er et NF-godkjent brekurs som har fem fulle

kursdager, der man lærer alt fra knuter til stegjernsteknikk

og rutevalg. Alle får prøve seg som leder av

taulaget. Bødalsbreen er en arm av Josterdalsbreen, og

en av dagene er det normalt langtur helt opp på platået,

eventuelt også innom totusenmeterstoppen Lodalskåpa.

Store Skagastølstind

Tid: 24. – 27. juni

Sted: Hurrungane

Påmeldingsfrist: Fortløpende

Transport: Bil

Overnatting: Telt

Pris: For transport og mat

Antall deltakere: Maks 9 personer / 3 taulag, avhengig

av utstyr og biler

Utstyr: Div klatreutstyr

Planleggingsmøte: 22. juni

Kontaktperson: Vegard Aasland Nymoen, 957 63 761,

vnymoen@hotmail.com

Dette fjellet, som med sine 2405 meter er Norges tredje

høyeste fjell og er det høyeste fjellet i Norge med alpin

karakter. Jeg vil våge å påstå at denne skarpe toppen

byr på en av de mest spektakulære turene man kan

begi seg ut på i norsk målestokk. Med en primærfaktor

på hele 1010 meter dominerer den skarpe toppen i

landskapet rundt. Utsikten fra toppen er i seg selv turen

verd, da ingen fjell i nærheten rager høyere.

Hurrungane er av mange regnet for å være utilgjengelig

og truende. Jotunheimens vanskeligste topper ligger

også her, med Storen blant disse. Jeg legger opp til

at turen skal gå normalruta fra Turtagrø via Hytta på

Bandet og Heftyes renne. På veien må det forseres blåis

og ruten er tidvis svært eksponert. I tillegg er selve

turen temmelig lang. T/r fra Turtagrø er beregnet til

10-14 timer og fra Hytta på Bandet 5-8 timer. Det kan

derfor bli aktuelt å dele turen inn i 2 etapper.

For å være med må du takle en fysisk krevende tur,

kunne grunnleggende naturlig sikringsteknikk og helst ha

noe eget sikringsutstyr.

TEK


ABC – Advanced Base Camp

Tid: 19. – 25. juli

Sted: Jotunheimen

Påmeldingsfrist: Se web

Transport: Bil/buss

Overnatting: Telt, turisthytte eller privat hytte

Pris: Spørs hva vi vil

Antall deltakere: Maks 8

Vanskelighetsgrad: Krever litt kunnskap om sikring på

fjell og bre

Utstyr: Personlig utstyr til brevandring,

fjellklatring og tinderangling

Planleggingsmøte: Antagelig i juni

Kontaktpersoner: Kikki Seem, 957 07 646,

gikkilure@hotmail.com

Vegard Aasland Nymoen, 957 63 761,

vnymoen@hotmail.com

Planen er løs, men enkel. Vi stikker over tregrensen for

å bestige tinder, gjerne de med noen tekniske momenter

som bratte sider eller bre på veien. Så denne turen er

ikke ment å være for alle, en viss erfaring med sikring,

høyde og bre er nødvendig om du vil være med.

Kanskje avslutter vi uka på Vinjerock på Eidsbugarden,

men før den tid drar vi dit vi lyster og været frister.

Jotunheimen (og nærliggende fjellområder) er et

eldorado av muligheter. DNT-hytter som Olavsbu,

Fondsbu og Gjendebu er perfekte utgangspunkter for

mange spennende turer. Legge seg i telt i Leirungsdalen/

Svartdalen er heller ingen dum idè. Kanskje hvis vi er

heldige får vi låne en hytte på Eidsbugarden. Kanskje

noen andre deltakere har tilgang på en hytte et annet

sted? Planleggingsmøte blir en gang i juni, dato kommer

litt nærmere. Så for de av dere som drømmer om en litt

barsk fjelluke i sommer sammen med andre fjellgruppemedlemmer,

sett av denne uken allerede nå. Da skal vi

få brynt oss.

TEK

Vinjerock

Tid: 22. – 25. juli

Sted: Eidsbugarden

Påmeldingsfrist: Bare skaff deg billett du

Transport: Bil og/eller buss

Overnatting: Telt

Pris: 1200 kr for festivalpass

Antall deltakere: Ganske mange

Utstyr: Festivalglis, sommerteltliv

Planleggingsmøte: 14. juli

Kontaktperson: Ida Eri Sørbye, 920 95 786,

idasorbye@yahoo.no

Sommerens sosiale happening for fjellfolk har i år store

ambisjoner og har fått med seg blant annet Gåte, Ingrid

Olava og The New Wine på lasset. Her er det høy gore

tex faktor, fantastiske turmuligheter og masse bra

musikk! Uranostind og Falketind frister med sitt nærvær,

ellers er godstolen i campen alltids et godt alternativ.

Vinjerock arrangerer turer i til topper i området, men

man kan også utforske på egenhånd. Fjellgruppa satser

på felles reise og tidenes teltleir. Dette er noe du ikke

bør gå glipp av! Sjekk sidene til festivalen for mer

informasjon: www.vinjerock.no.

35


www.osifjell.no

Full oversikt

Lurer du på hva du skal til helga?

Lur ikke lenger. Kast bare et blikk på

Fjellpostens bakside, og vips, så er

planene klare!

Januar

14. – 17. Jotunheimen

15. – 17. Kart og kompass-kurs

20. Fjellmøte

28. – 31. Topptur til Snøhetta

Februar

5. – 7. Isklatrekurs

12. – 14. Telemarkkurs

18. – 21. Skredkurs

26. – 28. Fjellsportfestivalen

26. – 28. Isklatretur til Rjukan

Mars

5. – 7. Topptur ved Eresfjorden

10. Fjellmøte

12. – 14. Snøhuletur

19. – 21. Hallingskarvet på langs

20. Birken

April

9. – 11. Tjørnholstind på ski

16. – 18. Topptur til Skålatårnet

23. – 25. Kitetur

30. – 2. Natt på Galdhøpiggen

Mai

5. Fjellmøte

7. – 9. Highcamp på Turtagrø

13. – 16. Josten på langs

22. – 24. Kanotur

29. – 30. Sommerfest

Juni

16 . – 20. Klatretur til Nissedal

21 – 27. Brekurs

24. – 27. Store Skagastølstind

Juli

19. – 25. Advanced Base Camp

22. – 25. BaseCamp i Jotunheimen

More magazines by this user
Similar magazines