Views
3 years ago

prosjektet

prosjektet

Innledning om Semicolon-prosjektet
Aktivitetsskolen - et prosjekt for overvektige barn
Prosjekter i studien - Energi Norge
Se ferdigmelding for prosjektet - Statsbygg
Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket
Prosjektet Digitalt og lokalt
Det første prosjektet. - Cybernetics
Omtale av prosjektene (pdf) - Drammen kommune
68 69 ALUMINIUM ALUMINIUM - prosjekta
SLUTTRAPPORT BETA-PROSJEKTET - Fredrikstad kommune
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Omstillingsprosesser med IKT prosjekter
proSjekt Sammen om minnene - Halden kommune
Prosjekt Arbeidsglede - Helse Midt-Norge
Erfaringer fra Diadem prosjektet - Norsk Regnesentral
MATERIAL- HÅNDTERING I KNARR- PROSJEKTET
Presentasjon av Talegjenkjennings prosjektet - InfoShare Solutions
Sluttrapport for prosjekt Gravi og i arbeid- GIA - Fredrikstad kommune
Verktøykasse for analyse i prosjekters tidligfase - Concept - NTNU
Prosjekt: Oppgradering Hol I kraftverk - Energi Norge
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Trondheim kommune – Pågående prosjekter:
Konseptuell modell og metaforbruk for prosjektet (Trond Are) - NTNU
EVALUERING AV PROSJEKTET «TRYGG OVERFØRING» - Bibsys
Prosjekt 2012 og Cerebral synshemming - Norges Optikerforbund