Produktkatalog Fiberkabel - General Cable Nordic AS

generalcable.no
  • No tags were found...

Produktkatalog Fiberkabel - General Cable Nordic AS

FiberkabelProduktkatalog Fiberkabel


General Cable er blant verdens ledende kabelprodusentermed 9000 ansatte og 36 modernefabrikker i Nord Amerika, Europa og Oseania.General Cable leder den verdensomspennendesalgsvirksomheten fra tre sentrale enheter.General Cable USA, General Cable Europaog General Cable New Zealand.General Cable Europa’s hovedkontor ligger iBarcelona. Herfra ledes produksjon i tre fabrikkeri Spania, en i Portugal og en i Brasil.General Cable Europa har salgskontor i England,Argentina og Norge. General Cable Nordic haransvar for markedsføring av gruppens produkteri hele Skandinavia.General Cable’s verdensomspennende virksomhetomfatter produkter innefor områdene: E.verk-(lokal – distribusjons- og regionalnett), industri,skip og offshore, tele og data.General Cable Nordic AS • Tlf. +47 64 95 59 00 • Fax. +47 64 95 59 10 • www.generalcable.no


InnholdBetegnelse Bruksområde/type SideMicrokabel Kanalfiber 4Minikabel Kanalfiber 5AWAI Singlemodus kombikabel 6QXXE Kanalfiber 7QENE Fiberkabel for jord 8QXWE 7x1,4 Fiberkabel for luft med stål bæreelement 9QXWE 7x2,5 Fiberkabel for luft med stål bæreelement 10QXWE D7 Fiberkabel for luft med FRP bæreelement 11QXWE D9 Fiberkabel for luft med FRP bæreelement 12ADSS Lavsp. Fiberkabel for luft med Kevlar 13ADSS Høysp. Fiberkabel for luft med Kevlar 14OPGW CAT Fiberoptisk jordline 15Spesial fiberkablerMCS- Vannavløp Fiberkabler for vannavløp 16S.L.I.M Fiberkabler for kloakk 17MCS Fiberkabel for nedlegging i asfalt 18Hybridkabel Kombikabel (fiber + parkabel) 19Minisub (12-144) Sjøkabel 20Fargekode for fiberFargeskjema Kanal- og luftkabel 21Fargeskjema OPGW-ADSS-Minisub 22


Microkabel4Microkabel 9/125Halogenfri. For blåsing i microrør (Ø 3,5mm)BruksområdeMetallfri, fettfylt, fiberkabel forinne/utendørs installasjoner i microrørLangsgående vanntett.Fiber er fargekodet.Halogenfri Ytre kappe (LSF)Farge: BlåBøyeradiusMin. bøyeradius: 20 x DDia. 2 mmRør min Ø 3,5 mmForklaring til kabelsnitt1 Fargekodet fiber2 Strekkelementer3 Fettfyllt4 Ytrekappe halogenfri5 Lavfriksjon-beleggFiberstandardITU G.652 DTemp. områdeVed bruk: -40ºC til 60ºC.Ved lagring: -40ºC til 70ºC.Installasjon: -15ºC* til 60ºC* varm kabelMed forbehold om endringerAntall SM fiber 1 2 4 6 8 12Antall rør 1 1 1 1 1 1Antall fiber pr rør 1 2 4 6 8 12Kabeldiam (mm) 2 2 2 2 2 2Vekt kg/km 4 4 4 4 4 4BlåsemaskinPlumettazEM25 formicrokabelmed diameteropptil 3 mmDL microrørØ 4,4 - Ø 6,0 mmSub microrørØ 3,5 mmMai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


MinikabelMinikabel 9/125For innblåsing i rør5BruksområdeMetallfri, fettfylt, mini/microfiberkabel forutendørs installasjoner i kanaler og rør.Langsgående vanntett.IEC 794-1-F5. Fiber og fiberrør er fargekodet.Ytre kappe polyetylen.Metermerket.Farge: Sort.BøyeradiusMin. bøyeradius: 20 x DFig. 1 Dia. 2 mmRør min Ø 3,5 mmFig. 2 Dia. 3,5 mmRør min Ø 6 mmFiberstandardITU G.652 DTemp. områdeVed bruk: -40ºC til 60ºC.Ved lagring: -40ºC til 70ºC.Installasjon: -15ºC* til 60ºC* varm kabelPlumettaz PR-140for microkabel meddiameter 3-7,5 mmFig. 3 Dia. 5,8 mmRør min Ø 10 mmFig 4 Dia. 6,8 mmRør min Ø 10 mmKabeloppbygningFig 1/2 2 - 24 fiber senterrør, fettfylltFig 3/4 24 - 144 fiber, fiberrør (loose tube)slått rundt strekkelementYtrekappe HDPEMed forbehold om endringer2 4 8 12 24 48 72 96 144Antall rør 1 1 1 1 2 4 6 8Antall fiber pr rør 2-12 4 2-12 2-12 12 12 12 12 12Kabeldiam (mm) 3,5 3,5 3,5 3,5 5,8 5,8 5,8 6,8 9,8Vekt kg/km 10 10 10 10 25 25 25 40 80Maks. strekkstyrkeved inst. N 80 80 80 80 450 450 450 1000 1000BlåsemaskinEl nr10 04 12910 04 13010 04 13110 04 13210 04 13310 041 3410 057 6610 04 13710 05 731Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


KanalkabelQXXE 9/125For innblåsing/fløting i rør7BruksområdeMetallfri, fettfylt, fiberkabel for utendørsinstallasjoner i kanaler og rør.Langsgående vanntett iht. IEC 794-1-F5.Fiber og fiberrør er fargekodet.Ytre kappe polyetylen.Metermerket.Farge: Sort.BøyeradiusMin. bøyeradius: 15 x DFiberstandardITU G.652 DTemp. områdeVed bruk: -40ºC til 60ºC.Ved lagring: -40ºC til 70ºC.Installasjon: -15ºC* til 60ºC* varm kabelForklaring til kabelsnitt1 Løs kledning, fettfylt. Fargekodet telleretning:1. rør - rød, 2. rør - grønn. Øvrige rør er gule.2 Strekkelement av kompositt materiale.3 Vannabsorberende materiale.4 Vannabsorberende svelletape.5 Kevlar strekkelement.6 Ytre kappe av polyetylen.123456Med forbehold om endringerAntall SM fiber 8 12 16 24 32 48 64 96 144 192Antall rør 1 1 2 2 4 4 8 8 12 16Antall fiber pr rør 8 12 8 12 8 12 8 12 12 12Kabeldiam (mm) 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 12,7 16,0 16,0Vekt kg/km 91 91 91 91 91 91 91 125 190 190Maks. strekkstyrkeved inst. N2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700El. nr10 05 72310 05 72410 05 72510 05 72610 05 72710 05 728Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


Jordkabel8QENE 9/125Stålarmert kabel for direkte forlegning eller i rør.BruksområdeStålarmert, fettfylt fiberkabelfor utendørs installasjon direkteforlagt i jord.Langsgående vanntettiht. IEC 794-1-F5.Fiber og fiberrør er fargekodet.Ytre kappe polyetylen.Metermerket.I tillegg har den en armeringav korrugert stål som giren god mekanisk beskyttelse.FiberstandardITU G.652 DEgenskaperMin. bøyeradius: 20 x DTemp. områdeVed bruk: -40ºC til 60ºC.Ved lagring: -40ºC til 70ºC.Installasjon: -15ºC* til 60ºC* varm kabelOppbygningMed forbehold om endringerAntall SM fiber 8 12 16 24 32 48 64 96 144 192Antall rør 1 1 2 3 4 4 8 8 12 16Antall fiber pr rør 8 12 8 8 8 12 8 12 12 12Kabeldiam (mm) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 19 19 23 27Vekt kg/km 255 255 255 255 255 255 335 335 465 630Maks. strekkstyrkeved inst. N3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500Forklaring til kabelsnitt1 Løs kledning, fettfylt. Fargekodet telleretning:1. rør - rød, 2. rør - grønn. Øvrige rør er gule.2 Strekkelement av kompositt materiale.3 Vannabsorberende materiale.4 Vannabsorberende svelletape.5 Kevlar strekkelement.6 Polyetylen (PE) indre kappe.7 Korrugert stål8 Polyetylen (PE) ytre kappe, metermerket12345678Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


LuftkabelQXWE 9/125 – 7 x 1,4mmFiberkabel for luft med stål bæreelement9Bruksområde8-tallskabel med stål sombæreelement. Anbefaltspennlengder opptil 70 m.SpesifikasjonITU - G. 652. DVanntett iht. IEC 794-1-F5.Farge: Sort.BøyeradiusFOC = Fiberoptisk kompTemp. områdeVed bruk: -40ºC til 60ºC.Ved lagring: -40ºC til 60ºC.Installasjon: -15ºC* til 60ºC* varm kabel1234Konstruksjon1 Bæreelement av stål2 Løs kledning, fettfylt.Fargekodet telleretning.1. rør - rød, 2. rør - grønn.Øvrige rør er gule.3 Strekkelement av komposittmateriale.4 Polyetylen (PE) ytre kappe.Sort. MetermerketOppbygningMed forbehold om endringerAntall SM fiber 8 12 16 24 32 48 64 96 144 192 288Antall rør 1 1 2 2 4 4 8 8 12 16 24Antall fiber pr rør 8 12 8 12 8 12 8 12 12 12 12Kabel bredde (mm) 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 13,5 15,2 19,0 21,7 23,5Kabel høyde (mm) 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 24,7 26,4 30,2 32,8 35,1Vekt kg/km 236 236 236 236 236 236 265 302 382 379 465Min bøyeradius 220 220 220 220 220 220 235 265 360 355 405FOC mmMaks. strekkstyrkeved inst. N9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000El. nr10 05 70310 05 70410 05 70510 05 70610 05 70710 05 73110 05 733Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


LuftkabelQXWE 9/125 – 1 x 7,0mmMetallfri fiberkabel for luft med FRP bæreelement11Bruksområde8-tallskabel med FRP sombæreelement. Anbefaltspennlengder opptil 70 m.Egner seg for fellesføringeller kryssing av høyspentlinjer.Farge: SortFiberstandardITU - G. 652. DVanntetting: IEC 794-1-F5.BøyeradiusFOC = Fiberoptisk kompTemp. områdeVed bruk: -40ºC til 60ºC.Ved lagring: -40ºC til 60ºC.Installasjon: -15ºC* til 60ºC* varm kabel1234Konstruksjon1 Bæreelement av FRP(Fibre Reinforced Plastic)2 Løs kledning, fettfylt.Fargekodet telleretning.1. rør - rød, 2. rør - grønn.Øvrige rør er gule.3 Strekkelement avkomposittmateriale.4 Polyetylen (PE) ytre kappe.Sort. MetermerketOppbygningMed forbehold om endringerAntall SM fiber 8 12 16 24 32 48 64 96 144 192Antall rør 1 1 2 2 4 4 8 8 12 16Antall fiber pr rør 8 12 8 12 8 12 8 12 12 12Kabel bredde (mm) 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 13,5 15,2 19,0 21,7Kabel høyde (mm) 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 23,8 27,0 28,7 32,5 35,2Vekt kg/km 240 240 240 240 240 240 263 300 395 491Min bøyeradius 220 220 220 220 220 220 235 265 335 380FOC mmMaks. strekkstyrke N 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000El. nr10 05 71310 05 71410 05 71510 05 71610 05 71710 05 744Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


LuftkabelADSS for lavspenning linjeSinglemode og Multimode13BruksområdeMetallfri selvbærende luftkabel.Spennlengder inntil 60 meter.Leveres med senterrørog slåtte fiberrørdesign.Design av kabel gjøres medgrunnlag fra kunde.Bestemmende grunnlag er:Spennlengder, temperaturog snøforhold.Bør pilberegnesDatablader vedlegges tilbud.Farge kode for fiberrør iht tiltelenor tellerekkefølge.Kundedrop2-12 fiberSenterrør24-144 fiberSlåtte fiberrør24-144 fiberOpphengsmateriellor ADSS LavspentEndefeste for spennlengder < 60 meterMellomfeste for spennlengder < 60 meterAntall SM fiber 4 12 24 36 48 60 96 144Antall rør 1 1 2 3 4 5 8 12Antall fiber per rør 4 12 12 12 12 12 12 12Diameter mm 6,5 6,5 10,7 10,7 10,7 10,7 13,1 17,5Vekt kg/km 40 40 87 87 87 87 137 240Min bøyeradius 100 110 110 110 110 110 130 180FOC mmStrekkstyrke kN 2500 2500 3300 3300 3300 3300 5200 8700El. nr10 04 11510 04 11610 04 12110 04 11710 04 11810 04 119Henviser til brosjyre APGW’/ADSS-fiberoptikkMai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


Luftkabel14ADSS for høyspenning luftlinjeMetallfri optisk luftkabelBruksområdeMetallfri luftkabel.Spenning inntil 400 kV (med anti tracking system)Spennlengder inntil 1000 meter.Fibertall: maks 144 (12 x 12)12 fibre ”bundles” med farget trådKan leveres med senterrør og flerrørs design.Design av kabel gjøres med grunnlag fra kunde.Bestemmende grunnlag er:Spennlengder, temperaturforhold,spenning på linjen og snøforhold.Bør pilberegnes.Datablader vedlegges tilbud.Dette er et prosjekt produkt.Pris på forespørsel.Opphengsmateriell forADSS 12 kV og høyere(Spennlengder mer enn 80 meter)Endefeste for spennlengder > 80 meterMellomfeste for spennlengder > 80 meterMai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


FiberkabelS.L.I.MFiberkabel for kloakkrør17BruksområdeDenne metoden benytter seg avkloakkavløpet som fremføringssvei.Det blir brukt en robot for å installerekabelen. Roboten borrer et hullog fester kabelen med plastikklips.Konstruksjon- Høy strekkavlastning.- Opp til 192 fibere med endiameter på 16 mm.- Hver tube kan inneholde opptil 24 fibere og tubene liggerrundt senterlederen.- Kabelen er sikker mot gnagere.- Yterkappa er beskyttet mot hardestoffer/væsker.Fordeler- Kan bli installert i alle kloakkavløpmed bruk av robot.- Rask installasjonstidPris på forespørsel.Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


FiberHydridkablerSinglemode og Multimode19KonstruksjonVåre leverandører kan levere en langrekke med kombinasjoner undersamme kappe. Både type ogantall for kobber og fiber kankombineres.Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


Sjøkabel20MinisubTM fiberoptisk sjøkabelEnkel-dobbel eller trippelarmert kabelBruksområdeLange lengder.Alle dybder.Mekanisk beskyttelse etterlokale krav og påkjenninger.Kobberrør hindrer hydrogenpåvirkningpå fiber.Turn key installasjoner.Testet iht internasjonale standarder.Mai 2008General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 VestbyTlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.no


Notater:


General Cable Nordic AS • Postboks 113 • 1541 Vestby • Tlf. 64 95 59 00 • Fax. 64 95 59 10 • www.generalcable.noDesign: Brosjyre Consult AS • Tlf 32 77 01 01 • www.b-c.no

More magazines by this user
Similar magazines