12.07.2015 Views

hybrid-brosjyre_2013 - Toyota

hybrid-brosjyre_2013 - Toyota

hybrid-brosjyre_2013 - Toyota

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HVA SLAGS MILJØPROFILSIGNALISERER BILPARKENI DIN BEDRIFT?1


Vis at bedriftentar ansvarFirmabilene er på mange måterbedriftens ansikt utad. De blir sett avmange mennesker hver eneste dag.Derfor legger de aller fleste bedrifterstor vekt på at firmabilene skal gipositive signaler til omverdenen.Det handler ikke bare om at bilenebør være rene og pene – det blir ogsåstadig viktigere at de er mest muligmiljø vennlige. Folk forventer at størrebedrifter og organisasjoner tar ansvarog viser vilje til å gå foran.Vis vei med hybridbilerVed å velge hybridbiler synliggjør bedriftenat man er seg sitt ansvar bevisst. Fremforalt er det et tiltak som har effekt, både nårdet gjelder klimautslipp og ikke minst lokale,helseskadelige utslipp fra bilparken.I dag domineres norske bedrifters bilparkav biler med bensin- og dieselmotorer.De senere årene er dieselbiler blitt merutbredt, fordi de har noe lavere utslipp avklimagassen CO2 enn bensinbilene. Dessverreer dieselbilenes utslipp av helseskadeligeNOx-gasser desto større. I takt med detøkende antall dieselbiler har derfor luftkvaliteteni byene blitt stadig verre. Denneutviklingen må snus, og den må snus raskt.3


Hvorfor hybrid?Det unike med hybridbiler (bensin/el-motor)er at de har lave utslipp av både CO2 oghelseskadelige NOx-gasser. En hybridbilsom Lexus CT 200h har 50 ganger lavereutslipp av NOx enn en dieselbil av sammestørrelse. Likevel er motorytelsene like høyesom i en tilsvarende diesel- eller bensinbil.I motsetning til el-biler som har begrensetrekkevidde mellom hver lading, lader vårehybridbiler seg selv automatisk under kjøring.Ingen annen lading er nødvendig.Figurene viser at hybridbilen er klart best både på klimagasser og ikke minst helseskadeligeNOx-utslipp. Diesel og bensin er cirka like på klimagasser, mens bensin er mye bedre på NOx.Utslipp av klimagassen C02Utslipp av helseskadelige NOx-gasser20020015015010010050500g/km 1 2 3 mg/km 1 2 30Hybridbil (Lexus CT 200h) Bensinbil (VW Golf 1,4 TSi) Dieselbil (Audi A3 2,0 TDI)4


Staten belønner degfor å velge hybridbilerI tillegg til å være langt mer miljøvennlige enn dieselbiler, gir også hybridbiler mye merbil for pengene grunnet lavere avgifter. Prisene for leasing er også betydelig gunstigere.Eksemplene under viser miljøavgifter på sammenlignbare hybrid- og dieselbiler:Dieselbil:Toyota VW Touran Avensis TDI DSG 2.0 Edition (xxx HK): (140 hk): Avgift til Avgift staten til staten kr 115.000,– kr 142.035,–Hybridbil:Toyota Prius m/automat (xxx HK): (136 hk): Avgift til Avgift staten til staten kr 39.000,– kr 51.955,–Dieselbil:Audi Ford Fiesta A3 1,6 diesel TDI Econetic (140 HK): (95 hk): Avgift til Avgift staten til staten kr 102.000,– kr 27.347,–Hybridbil:Lexus Toyota Yaris CT 200h 1,5 m/automat (138 HK): (100 hk): Avgift til Avgift staten til staten kr 43.000,– kr 14.587,–”I dagens situasjon anser vi hybridbiler (bensin/el-motor) for å være detbeste og mest realistiske alternativet for å få redusert utslippene av CO2 oghelseskadelige NOx-gasser fra biltrafikken.”Geir Endregard, generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund.5


UBEGRENSET REKKEVIDDE,INGEN lading nødvendigOrdet hybrid betyr en kombinasjon avto eller flere ting. For Toyota og Lexusinnebærer begrepet hybrid ganskeenkelt kombinasjonen av to energikilder– bensinmotor og elektriskmotor.Det avanserte fullhybridsystemet i våre bilerer konstruert slik at det registrerer vei- ogkjøreforholdene og automatisk vekslermellom elektrisk drift, bensinmotordrifteller en kombinasjon av begge. Kraften frade to fremdriftskildene flyter mykt og koplerumerkelig inn og ut. Hybridenheten sørgerfor at effekten optimaliseres, og sørger for atdrivstoffet utnyttes maksimalt til enhver tid.Batteriet skal aldri lades manuelt. Detlades automatisk under kjøring både vedregenera tiv bremsing og ved hjelp avbensin motoren.I tillegg til normalinnstilling, kan du velgemellom ren, elektrisk drift (EV), ECO- ogPower-modus slik at du kan tilpasseytelsene til behovet:• EV: for kjøring over kortere distanser medren elektrisk drift, perfekt i tett bytrafikk.Svært stillegående og null utslipp.• ECO: riktig valg for det meste av vanligkjøring. Systemet veksler mellom bensinmotorog elektromotor. Ved behov jobberbegge kraftkildene sammen. I ECOmoduser det innlagt en liten forsinkelse iresponsen fra gasspedalen, slik at bensinforbruketgår ned.• Power: gir raskere og mer effektfullmotorrespons og er perfekt å brukepå motorvei, samt ved behov for raskakselerasjon – f.eks. ved forbikjøring.6


Med våre hybridbiler er du sikretrekordlave eiekostnaderHybridbilene gir i gjennomsnitt 20–40 %lavere eiekostnad enn tilsvarende bensinogdieselbiler. Hybrid kan derfor sies å væreden mest kostnadseffektive teknologienå drifte. Taxi-eiere har oppdaget dette oghevder at det faktisk dreier seg om opptil40 % lavere eiekostnader.Tabellen viser totale eiekostnader for bensin/diesel-biler versus hybridbiler:Vedlikehold/slitasje/feil 90.000 km > 200.000 km:Typiske kostnader bensin/diesel:• Skift av diverse belter• Bremser• Registerrem• Startmotor• Dynamo• Clutch• Partikkelfilter• Høytrykkinjektor• Svinghjul• DrivstoffBesparelser med hybrid:> Motor er “belteløs”> El.motor/generator (60 %)> Kjede> Hybridsystem – har ikke startmotor> Hybridsystem – har ikke dynamo> Har ikke clutch> Har ikke partikkelfilter> Lavere trykk> Kun for balanse> Betydelig lavere utgifter7


Hybridbiler fraToyota og LexusToyota-konsernet har mer enn 15 årserfaring med hybridmotorer, og lageri dag verdens mest avanserte hybridbiler.Ingen andre bilprodusenter kantilby et så bredt spekter av gjennomprøvdehybridbiler som oss.På verdensbasis er det solgt mer enn firemillioner Toyota og Lexus hybridbiler de senereårene. Erfaringene viser at disse bilene er demest problemfrie og driftssikre som finnes.I Norge har vi til nå solgt 11.900 hybridbiler.I tiden fremover vil dette tallet øke betydelig– på bekostning av dieselbiler og tradisjonellebensinbiler. Det vil bety reduserte utslipp avbåde CO2 og helseskadelige NOx-gasser.Din bedrift kan bidra til denne positive og heltnødvendige utviklingen. Til glede både formiljøet og bedriftens anseelse.8


TOYOTA Yaris HYBRIDSom den første fullhybridbilen i sin klassemarkerer nye Yaris Hybrid en viktig milepæli Toyotas plan for å tilby hybrid drivlinje foralle kjernemodeller i Europa. Yaris hybridkommer i en smart innpakning og byr påurbane egenskaper i særklasse. Den erlettkjørt, usedvanlig bensingjerrig og harklasseledende utslippsnivåer.Total ytelse bensin-/elektromotor: 100 hk0–100 km/t: 11,8 sekunderForbruk: 0,35 l/milCO2-utslipp: 79 g/kmNOx-utslipp: 6 mg/kmPris fra kr 190.400,–9


TOYOTA auris HYBRIDAuris hybrid byr på alt som har gjort Toyotashybridteknologi anerkjent og populær. Den erstillegående, kvikk og svært drivstoff økonomisk.Drivlinjen består av en intelligent kombinasjonav to elektriske motorgeneratorer og en 1,8liters bensinmotor med VVT-i.Total ytelse bensin-/elektromotor: 136 hk0–100 km/t: 11,4 sekunderForbruk: 0,35 l/milCO2-utslipp: 89 g/kmNOx-utslipp: 6,7 mg/kmPris fra kr 251.800,–10


TOYOTA PriusPrius er selve ikonet på en hybridbil. Nåforeligger fjerde generasjon, med en rekkenye funksjoner og finesser som gjør kjøringenenda mer sikker og behagelig. Utstyret eromfattende selv på rimeligste variant, medblant annet automatgir (e-CVT), nøkkel frisentrallås og startknapp, auto matisk klimaanlegg,mulitimediaenhet, navigasjon ogryggekamera som standard.Total ytelse bensin-/elektromotor: 136 hk0–100 km/t: 10,4 sekunderForbruk: 0,39 l/milCO2-utslipp: 89 g/kmNOx-utslipp: 5,8 mg/kmPris fra kr 269.800,–11


TOYOTA Prius+ sevenDen nye 7-seters utgaven av Prius kombinererrikelige plassforhold med dynamiske linjer oglav luftmotstand – og dermed lavere driftskostnader.Med 7 seter og 535 liters variabelbagasjekapasitet får du all den plassen dutrenger til en aktiv livsstil.Total ytelse bensin-/elektromotor: 136 hk0–100 km/t: 10,3 sekunderForbruk: 0,41 l/milCO2-utslipp: 96 g/kmNOx-utslipp: 6,5 mg/kmPris fra kr 311.900,–12


Toyota Prius Plug-in hybridToyota Prius Plug-In hybrid byr på det bestefra to verdener; den er både en hybrid, menogså en el-bil. Man kan lade bilen via plug-inkabelen og velge å kun kjøre elektrisk. Menman kan også kjøre den som en vanlig fullhybridder motoren lader batteriet. Prius Plug-inhar rekord lave utslipp av CO2 (49 g/km) ogNOx (2 mg/km).Total ytelse bensin-/elektromotor: 136 hk0–100 km/t: 10,5 sekunderForbruk: 0,21 l/milCO2-utslipp: 49 g/kmNOx-utslipp: 0,7 mg/kmPris: Lanseres høst 201213


Lexus CT 200hVerdens eneste premium hybridbil i kompaktklassen.Høyt komfort- og utstyrsnivå kombinertmed klassens laveste utslipp av miljø- ogklimagasser har gjort CT 200h til Lexus’ størstesalgs suksess i Europa.Total ytelse bensin-/elektromotor: 136 hk0–100 km/t: 10,3 sekunderForbruk: 0,38 l/milCO2-utslipp: 87 g/kmNOx-utslipp: 3 mg/kmPris fra kr 302.900,–14


LEXUS RX 450hLexus’ berømte firehjulsdrevne hybrid-SUVer klasseledende på utslipp, samtidig somytelsene er helt i toppklasse. Total ytelse frabensin/el-motorer er 299 hk. Lexus RX 450hkombinerer stillegående komfort med rausplass og elegante interiørløsninger.Total ytelse bensin-/elektromotor: 299 hk0–100 km/t: 7,8 sekunderForbruk: 0,63 l/milCO2-utslipp: 145 g/kmNOx-utslipp: 7,3 mg/kmPris fra kr 879.800,–15


LEXUS GS 450hEn suveren kombinasjon av eleganse,komfort og sportslighet. Nye Lexus GS 450her den mest kraftfulle og dynamiske hybridbilenpå markedet og byr på en fantastisk kjøreopplevelse.Til tross for 345 hk og akselerasjonfra 0–100 km/t på 5,9 sekunder, er forbruk ogutslipp imponerende lavt.Total ytelse bensin-/elektromotor: 345 hk0–100 km/t: 5,9 sekunderForbruk: 0,59 l/milCO2-utslipp: Fra 137 g/kmNOx-utslipp: 6,5 mg/kmPris fra kr 860.400,–16


Lexus LS 600hVerdens første hybriddrevne luksuslimousin,med enorme kraftressurser og gedigentutstyrsnivå. Lexus LS 600h byr på all tenkeligkomfort og velvære, både for de som liker åkjøre selv og for de som foretrekker å la segkjøre. En representasjonsbil som virkeligsignaliserer nytenkning og kvalitet.Total ytelse bensin-/elektromotor: 445 hk0–100 km/t: 6,3 sekunderForbruk: 0,93 l/milCO2-utslipp: 199 g/kmNOx-utslipp: 15 mg/kmPris fra kr 1.662.500,–17


vi hjelper deg å Gi bedriftenet miljøbevisst ansiktLes mer om verdens ledende hybridbiler og se flere detaljerom modellutvalget på www.toyota.no og www.lexus.noFor mer informasjon eller avtale om prøvekjøring av våre hybridmodeller,ta kontakt med din lokale forhandler eller direkte med en av oss:Sverre Meløe, Toyota Norge.E-post: sm@toyota.noJan Christian Holm, Lexus Norge.E-post: jch@lexus.no19


Miljømerket trykksak 241 501. Foto forside: Jan M. Lillebø/Bergens Tidende og Scanpix.www.toyota.nowww.lexus.noBPostboks 665 Strømsø, 3003 Drammen.Telefon: 32 20 50 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!