12.07.2015 Views

Re menighetsblad - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Re menighetsblad - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

Re menighetsblad - Re kirkelige fellesråd - Den norske kirke

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Retur:Re kirkekontor, postboks 123, 3164 RevetalInformasjonNr. 3 mai 2011 - 11. årgangHerberge for pilegrimer i Reside 2-3Terapi og helse i hvert skrittside 4-5Kirkens 17. mai-programside 8RE-NYTTSnu bladet


Pilegrimsherberge i ReMed åpne armer ønsker Tove og Jan EgilHenriksen på Vissestad gård i Re alle pilegrimervelkommen. De byr på både mat,drikke og ly for natten for slitne pilegrimer.Tekst: Per Astrup AndreassenSiden 2003 har Vissestad gård tatt imot pilegrimer. Hversommer har de kommet fra både fjernt og nært. Selv omdet i hovedsak er nordmenn som søker husly hos Tove ogJan Egil Henriksen hender det også at langveisfarendekommer - i fjor høst kom det en New Zealender. Hungikk hele veien fra Trondheim til Santdiago de Compostelai Spania, 3700 km!PilegrimsstandardDet er ikke hotellstandard som møter pilegrimene, menenkel og rimelig losji. Det er også det pilegrimene forventer,og som er en del av konseptet med pilegrimsvandring.Noen ligger over en natt andre blir litt lengre. – Jegsynes det er helt topp å drive herberge for pilegrimer,sier Tove. Alle er så hyggelige. –Det kommer mange forskjelligetyper mennesker, men alle er hyggelige, leggerJan Egil til. Foreløpig har det ikke vært stor pågang,men det skyldes nok at leden gjennom Vestfold og Reikke har vært så godt merket.Egen merkerSammen med Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, med EivindLuthen i spissen er diakon Ole Hafell i Den norskekirke i Re og vertskapet på Vissestad i gang med åplanlegge merking av ruten gjennom Re. Både kirken,kulturkontoret, historielaget og Mental Helse er viktigesamarbeidspartnere. Ole A. Hafell sier at de åtte kilometernegjennom Re skal være merket om ikke lenge.Det vil nok føre til flere som ønsker å gå ruten, menerHafell.Tove og Jan Egil Henriksen på Vissestad gård i Re driverherberge for pilegrimer.Roe sjelenVertskapet på Vissestad er ikke i tvil om at det er helseog sjelepleie i pilegrimsvandring. -De fleste går for å roesjelen, sier Tove. På vandringen er det ikke noe som skalgjøres eller rekkes. På spørsmål om hvem som bør gå erTove rask med å svare: Jeg! For foreløpig har hun ikkekommet seg ut på pilegrimsleden selv.Guidede pilegrimsvandringerBli kjent med Vestfolds historie på en spennende oguforglemmelig måte. Guidede vandringer beståendeav mindre grupper som følger gamle pilegrimsveieri naturskjønne omgivelser.Du vil få se, høre om og oppleve:Valfartssteder - Undere og mirakler - Hellige kilderSagn og legender - Middelalderkirker - Spennende fortidsminnerFolkemedisinens urter og vekster langs pilegrimsveieneUnderholdning med forskjellige kunstneriske innslag.Velg mellom seks forskjellige turer i Vestfold, fraen til fem dager. For mer informasjon kontakt arkeologog pilegrimsvandrer Ole Rojahn, tlf. 947 92494, pilegrimen@gmail.com. Bli med på et vakkertog åndelig sommereventyr!


Det skjer i ReGudstjenester11.05 Ramnes kirke kl 18.00. Samtalegudstjenestev/ S.K.Lewin og T.Gran15.05 Grette skole kl 11.00. Gudstjenestev/N.Ø.Kjøl og B.V.Ulvedalen15.05 Røråstoppen skole kl 11.00. Gudstjenestev/S.Askjer17.05 Undrumsdal kirke kl 09.30. Familiegudstjenestev/S.Lewin ogB.V.Ulvedalen17.05 Fon kirke kl 10.00. Familiegudstjenestev/N.Ø.Kjøl og T.Gran17.05 Røråstoppen skole kl 10.00. Andaktv/S.Askjer17.05 Ramnes kirke kl 11.30. Familiegudstjenestev/N.Ø.Kjøl og T.Gran17.05 Vivestad kirke kl 11.15. Familiegudstjenestev/N.Ø.Kjøl og B.V.Ulvedalen17.05 Våle kirke kl 12.40. Friluftsgudstjenestev/N.Ø.Kjøl22.05 Fon kirke kl. 11.00. Konfirmasjonsgudstjenestev/N.Ø.Kjøl, R.A.Skaardalog T. Gran22.05 Undrumsdal kirke kl 11.00. Konfirmasjonsgudstjenestev/S.Lewin ogB.V.Ulvedalen25.05 Re sykehjem kl 17.00. Nattverdgudstjenestev/N.Ø.Kjøl og B.V.Ulvedalen29.05 Ramnes kirke kl 10.30. Konfirmasjonsgudstjenestev/S.Lewin og T.Gran29.05 Ramnes kirke kl 12.30. Konfirmasjonsgudstjenestev/S.Lewin ogT.Gran29.05 Røråstoppen skole kl 11.00.Gudstjeneste v/S.Askjer02.06 Øyfjell kl 11.00. Gudstjenestev/N.Ø.Kjøl, S.K.Lewin og T.Gran05.06 Våle kirke kl 10.30. Konfirmasjonsgudstjenestev/N.Ø.Kjøl, S.K.Lewinog B.V.Ulvedalen05.06 Våle kirke kl 12.30. Konfirmasjonsgudstjenestev/N.Ø.Kjøl ogB.V.Ulvedalen12.06 Bygdetunet Brår kl 11.00. Friluftsgudstjenestev/S.Lewin og T.Gran12.06 Våle kirke kl 11.00. Gudstjeneste v/N.Ø.Kjøl, S.H.Askjer og B.V.Ulvedalen13.06 Vivestad kirke kl 11.00. Gudstjenestev/N.Ø.Kjøl og T.Gran19.06 Fon kirke kl 12.15. Gudstjeneste. Turpå Prestestien fra Vivestad. Mat påkirkebakken etter gudstjenesten22.06 Re sykehjem kl 17.00. Nattverdgudstjenestev/S.Lewin og B.V.Ulvedalen26.06 Undrumsdal kirke kl 11.00. Gudstjenestev/S.Lewin og B.V.UlvedalenArrangementer17.05 17-mai fest på Brårsenteret kl 18.30.Tale for dagen. Pølser, brus og bløtkake.17.05 17-mai fest på Våle Menighetshus kl18.00. Program for hele familien. Viserverer rømmegrøt og (masse)pølsertil barna.21.05 Stokke Storband har solistkonsert iVåle kirke 18.00. Bill. kr 150,-26.05 Våle Normisjon arrangerer tur tilRyksåsen. Avgang fra Våle kirke kl18.00 for de som sykler og kl 18.30 forde som kjører bil. Ta med niste.26.05 Konsert og allsang ved Mølledammenkl 1930. Ved dårlig vær Ramnes kirke.Arr.: Våle og Orkesterforening14.06 Fon kirkegård kl 18.00. Dugnad. Tagjerne med barn, river og lukeredskap.Kveldsmat når jobben er gjort.Værforbehold.Eldretreff på VåletunLørdager kl. 16.00. 21. mai, 18 juniFor skyss ring:Anfin Borge: 33 06 00 94Roar Hillestad: 33 06 26 70Nils Husabø: 33 06 20 19Sangkvelder for utviklingshemmedemed vennerSang, andakt og kveldsmat. Ta med kr. 30,-til kveldsmat (Gjelder også ledsagere).Kl. 18.30-20.1518.05 Undrumsdal kirke15.06 Fon kirke. SommeravslutningKuff’ens barneklubb i Ramneskl. 17.30-19.30 hos Main Rosnes, Ramnesveien79602.05 Lage blomster30.05 AvslutningBabysangkl. 10-11 i biblioteket på Brårsenterethver tirsdagBarnekoREtFor alle barn fra fylte 4 år opp til 10 år kl.18-18.45 Øvelse på Røråstoppen skole torsdagi partallsuker. Dirigent OlaugJacobsen, musikalsk ansvarlig Truls GranGospelkoREtkl.19-21 Øvelse på Røråstoppen skole. Øvelseretter avtale pga samarbeid med Ila AutoVåle kirkes barnekorLedes av kantor Bjørn Vidar Ulvedalen.Øvelse onsdager kl. 17.30-19.00 i Våle kirke.Våle kirkekor i Våle kirkeØvelse hver mandag kl. 18.45-21.00Ten SingFor alle fra 8. klasse til 19 år, hver tirsdagkl. 19-21. Følger skolens planMiniklubben i Fonkl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage4 år – 1.klasse20.05 Klubbkveld03.06 Sommeravslutning for hele familienhos Marit Louise Solberg. Mulighetfor bading.Fredagsklubben i Fonkl. 18-19.30 i underetasjen Fon barnehage2. – 7.klasse20.05 Klubbkveld03.06 Sommeravslutning for hele familienhos Marit Louise Solberg. Mulighetfor bading.SuperfredagRøråstoppen skole kl. 18:30-20:45Annenhver fredag. For 5.-8. klassingerSøndagsskolen og K-klubb på RevetalPå Røråstoppen skole kl. 11.00,15.05, 29.05.Søndagsskolen i VåleI gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00,08.05 I kapellet12.06 I kapellet avslutningstur med grillingSøndagsskolen i RamnesMøtes siste mandag i hver måned, i Ramneskirke kl 1730 til 1830. 30.05Fon misjonssambandMøtene er søndager kl. 19.00. 05.0623.06 St.hans møte hos Marit og Harald SolbergVåle misjonssambandMøter på Våle Menighetshus kl 19.00Våle Normisjon26.05 Møte på Våle Menighetshus kl 19.00.Tema: Stell av uteplanter. Dag Arnesonforteller og holder andakt. Kveldsmatog kollekt.16.06 Tur til Ryksåsen. Avgang fra Våle kirkekl 18.00 for de som sykler og kl 18.30for de som kjører bil. Ta med niste.HimalPartner Våle (tidl. Våle Tibetmisjon)30.juni – 3.juli. Sommerstevne på RønningenFolkehøgskole i Oslo. Hovedfokus i år er Haugiansktankegang, og hvordan man med kristentro og verdier i bunn driver misjon fokusertpå praktisk handling og verdiskapning.Følg med på www.himalpartner.noØstre og Vestre Misjonsforening06.06 Kl 18:00 hos Sofie ÅsenLinnestad Misjonsforening12.05 Kl 1800. Fellesmøte med RamnesMisjonsforening hos Ruth Drillen.Ramnes MisjonsforeningHar sine møter 1. tirsdag i hver måned. Seminneliste i Tønsbergs Blad mandagen før.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!