3. mulighedsrum - Welfare Tech

welfaretech.dk
  • No tags were found...

3. mulighedsrum - Welfare Tech

MULIGHEDSRUM:Telecommunications ‘cloud’INTENTION:Reducer spildtid og frustrationer ved at skabeoverblik og fleksibilitet i et moderniserettelekommunikationssystem mellem personaleOPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Kommunikationens vigtighed: Telefonen er alt!• Personalet benytter de konventionelle faste og trådløse telefoner til at organiseredet komplekse work flow mellem hinanden.• Dette skaber mange telefonopkald mellem personale for at informere, organisereog koordinere de forskellige grupper af medarbejdere.Source: Observation by Kenneth Weigelt, DEVELOPA. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Telefonen bruges til at jagte forsvunden information• ”Nogen gange skal vi vente på, at lægens diktering bliver skrevet i journalen”• Skadestuen bliver kontaktet så de kan kontakte lægen og få ham til at pushe forinformationen• ”Vi kan ikke fortsætte uden den”Source: Observation by Kenneth Weigelt, DEVELOPA. Quote: Anette, Orthopedic Dept. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Dobbelttjek: Telefon ‘fall back’ system.• Manglende tillid til OPUS planlægning system betyder dobbelttjek af de flesteprocedure gennem telefonen.• Mislykkede opkald hvor det ikke er muligt at få fat på de rigtige personer skaberspildtid.Source: Observation by Kenneth Weigelt, DEVELOPA. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Telefon kommunikation : Flaskehals.• Behovet for at tage mange telefonopkald for at samle personale og organisererarbejdet skaber ofte forsinkelser og forvirring• Et 1-1 kommunikationssystem er meget ineffektivt, når den samme besked skalviderebringes til flere personerSource: Observation by Andrew Nagel, DEVELOPA. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Kommunikationssammenbrud: Kirurg glemmer telefon!• Kirugen lægger sin telefon på en hylde i operationsstuen. Den bliver ofte glemt, nårkirurgen forlader operationsstuen. Det gør, at en anden operationsstue må vente.• En operationssygeplejerske har skabt en venskabelig 20 kroner bøde til kirurger,der glemmer deres telefon. Siden juli har de ortopædiske kirurger på hendes stueskullet af med 1300 kroner. Det er 26 tilfælde og der er 8 operationsstuer!Source: Observation by Andrew Nagel, DEVELOPA. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Håndtering af telefoner: Man tager hinandens opkald• Efter kirurgen kommer ind på operationsstuen og lægger sin telefon, da er det denikke-sterile operationssygeplejerske, der er ansvarlig for at svare på opkald.• Det er en uskreven regel.Source: Observation by Nicolai Mendgaard-Larsen, INVIA. Quotes: Operation Nurse, Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Ringer for hjælp• Man ringer til en portør, når en patient skal løftes eller man skal have dem til atholde en arm/benSource: Observation by Nicolai Mendgaard-Larsen, INVIA. Quotes: Operation Nurse, Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Telefon forstyrrelser• Personalet bliver ofte forstyrret og afbrudt af telefonopkald.Source: Observation by Kenneth Weigelt, DEVELOPA. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Telefoner: Intet fælles kontakt styringssystem• Der er ikke et standard system for kontaktdetaljer• Mange har kontaktoplysninger nedskrevet i egne lommebøger• Personale skal selv sørge for, at være up to date med andres kontaktoplysningerSource: Observation by Andrew Nagel, DEVELOPA. Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Telefoner: Analog kontakt information!• Hver dag er det en ny anæstesilæge, der har ansvaret = ny telefonnummer.• Forvirring om, hvilket nummer man skal ringe, når man har behov for hjælp.• ”Jeg skriver telefonnummeret på mine bukser – det bliver aldrig væk og jeg har demtæt på mig”Source: Observation by Tina Nissen, INVIA. Quotes: Anesthetist nurse, Aabenraa Hospital, Sept’11.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation


Inspiration: Communication Clouds• Kontaktinformation gemmes i en “cloud”.• Organiserede grupper for forskellige kategorier/typer af kommunikation• Eksempler: iCloud, Linkedin, Adressbook, Twitter, Skype, Facebook, Google+,Microsoft Live Messenger.Source: iCloud, Linkedin, Adressbook, Twitter, Skype, Facebook, Google+, Microsoft Live Messenger.OPERATION THEATRE INSIGHTDEVELOPAdesign innovation

More magazines by this user
Similar magazines