Bilyd - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Bilyd - Vestre Viken HF

Kun gyldig dato: 06.11.2010Dokument-ID: 30211Versjon: 1Status: GyldigUtarbeidet av:Jardar Hals, avdelingsoverlege og Bas DelsingDato: 31.03.20081. InformasjonBakgrunn :Omtrent 70% av alle hjertefeil oppdages innen første levemåned der dealvorligste oftest diagnostiseres innen første leveukeCa. 60-70% av alle friske småbarn har en bilyd over hjertet. Hos noen barnhøres bilyden bare under forhold som gir tachykardi (feber, anemi,anstrengelse og lignende). Andre barn kan ha konstant bilyd.Hjertebilyd og/eller symptomer hos nyfødte kan først komme etter hjemreise:oooDuctusavhengige hjertefeilNår trykket på høyre side faller i dagene og ukene etter fødselen(venstre til høyre shunt)Økende alder (økende minuttvolumet)Fysiologiske/uskyldige bilyder :Vibratorisk/systolisk ejeksjonsbilyd (Still´s murmur): tidlig/midtsystolisklavfrekvent (vibrerende, musikalsk) bilyd grad 1-2, med pm mot apeks, nedrevenstre sternalrand og 1-2 høyre interkostalrom. Ofte noe utstråling til halskar.Svekkes ofte når barnet setter seg opp.Pulmonal ejeksjonsbilyd: Tidlig midtsystolisk lavfrekvent bilyd, grad 1-2, medpm 2-3 venstre interkostalrom, delvis hørbar langs hele øvre del av sternum.Venesus-bilyd: Systolisk-diastolisk, nærmest kontinuerlig litt blåsende bilydmed pm i 1-2 høyre interkostalrom (grad 2-3). Bilyden blir tydelig svakere ellerforsvinner når hodet dreies mot siden eller v jugularis komprimeres, samt iliggende stilling.


De fysiologiske bilydene diagnostiseres ved auskultasjon. EKG og rtg thoraxgir vanligvis ingen tileggsinformasjon.Fysiologiske bilyder er vanligvis ikke: Over grad 3Hørbare på ryggen (unntak perifere pulmonalstenoser hos nyfødte/spedbarn)Diastoliske (unntak venesus, men den svekkes/forsvinner ved hodedreining)Holo- eller sensystoliskeFremissement (= palpabel bilyd) er ikke fysiologiskIndikasjoner for henvisning til barnekardiologisk vurdering:Alle bilyder med symptomer eller tegn på hjertesykdom (cyanose, svikt,tachypne, nedsatt fysisk yteevne, manglende/svake lyskepulser og lignende).Sterke bilyder (over grad 3) uansett symptomer/tegn. Febrile barn uten andretegn på hjertefeil kontrolleres når de er friske.Alle diastoliske, holosystoliske eller kontinuerlige bilyder, og de som erhørbare på ryggen.Konstant spaltning av 2. hjertetone.Barn med identifiserte syndromer (Downs syndrom og lignende) ellerdysmorfe trekk uavhengig av tilstedeværelse av bilyd som ikke har værtkardiologisk utredet.Alle barn med bilyd < 3 måneders alder.2. Referanser1. Veileder i generell Pediatri. Norsk Barnelegeforening. Ansgar Berg og GunnarNorgård.Informasjon Bilyd hos barn - informasjon til førstelinjetjenesten Dokument-Id: 30211 - Versjon: 1Utarbeidet av: Jardar Hals, avdelingsoverlege og BasGodkjent av: Kai Handeland Endret av: Kai HandelandDelsing, konstituert overlege

More magazines by this user
Similar magazines