søknad om statlig støtte og medvirkning sykkel-vm bergen ... - Sykling

polsak.ivest.no

søknad om statlig støtte og medvirkning sykkel-vm bergen ... - Sykling

SØKNAD OM STATLIG STØTTE OG MEDVIRKNINGSYKKEL-VM BERGEN 2017


SYKKEL-VM 2017 I BERGEN OG BERGENSREGIONEN– DET STØRSTE SOMMERIDRETTSARRANGEMENTETNORGE KAN VÆRE VERTSKAP FOR!Norges Cykleforbund (NCF) vil søke Det internasjonale sykkelforbundet UnionCycliste Internationale (UCI) om å arrangere sykkel-VM (UCI Road World Championships) på landevei i2017. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden er medarrangørerav sykkel-VM.Sykkel-VM er et av verdens aller største idrettsarrangement, og antakelig det største sommeridrettsarrangementetNorge kan være vertskap for. Mesterskapet samler deltakere fra 70 nasjoner fra alleverdensdeler. Det konkurreres i junior kvinner og menn, U23 menn, elite kvinner og menn, samt profflag forkvinner og menn. Til sammen er det 12 øvelser over 9 arrangementsdager.Sykkel-VM har en unik markedsføringsverdi med mer enn 300 millioner reelle tv-seere. Det vil være norsknatur, kultur, idretts- og folkefest som formidles til hele verden.Den norske sykkel-VM søknaden er godt forankret i norsk idrett. NCF har vært i tett og god dialog medNorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) under hele søknadsprosessen. NIF stillerseg fullt og helt bak sykkel-VM søknaden.Bergen og bergensregionen vil presentere et spektakulært og kompakt sykkel-VM konsept der målområdeter lagt midt i hjertet av Bergen, og løypene i og rundt byen. Den fantastiske kystkulturen vil bli presentert foret internasjonalt publikum, og dette vil gi en helt spesiell opplevelse for alle aktører.Arrangøren vil skape et flott mesterskap som bygger på det beste av det norsk idrett står for. Visjonen vår erå arrangere et spektakulært, populært og inspirerende sykkel-VM som kan styrke norsk sykkelsportgenerelt, og idretten og sykkelsporten på Vestlandet spesielt. Arrangementet er forankret i idrettensfelles verdigrunnlag, og sykkel-VM i Norge skal være et signal-arrangement i antidoping arbeidet.Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen vil være det største arrangementet som har funnet sted påVestlandet til dags dato. Arrangementet vil samle Hordaland i et felles løft for idrett, frivillighet og folkehelse.Sammen med NCF, NIF og andre samarbeidspartnere skal sykkel-VM brukes til å stimulere og inspirereflere mennesker til å velge mer aktive liv, slik at de langsiktige effektene av arrangementet gir positiveeffekter på mange områder.Det skjer en storstilt utbygging av sykkelveger i Bergen i tråd med Bergensprogrammet. Mer enn kr. 1 milliardskal brukes på dette formålet i perioden 2010-2019. Sykkel-VM vil bidra til å gi dette viktige arbeidetytterlige stimulans, noe som igjen gir viktige bidrag for byutviklingen og miljøet i Bergen.NCF, Bergen og regionen har stor vilje og kompetanse til å arrangere sykkel-VM. Vi ber derfor gjennomdenne søknaden om støtte og medvirkning fra staten slik at Norge i 2017 på ny kan være vertskap for et avverdens største idrettsarrangement.Bergen 10. juli 2013For Bergen kommuneFor Hordaland fylkeskommuneFor Norges CykleforbundMonica MælandByrådslederTom-Christer NilsenFylkesordførerHarald Tiedemann HansenPresident3


SPEKTAKULÆRT, POPULÆRT OG INSPIRERENDEBergen har et kompakt og spektakulært konsept for sykkel-VM som legger alt til rette for en fantastiskfolke fest i hjertet av byen. Hele Region vest tas i bruk i det som blir det største arrangementet påVestlandet noensinne.VM skal innledes med lagtemporitt fra Øygarden og Askøy, dernest vil temporittene og fellesstartrittene gåi og rundt Bergen. Målområde for alle disse rittene vil være Festplassen. På denne måten får man vist fremdet aller beste av byen og regionen, samtidig som mesterskapet blir tilgjengelig for flest mulig. Alle løypenehar en avslutning som går rundt Bryggen og fisketorget slik at hele sentrum blir en sammenhengendefansone.Den avsluttende fellesstarten for menn elite vil vise frem den flotte kysten og den helt spesielle norske kystkulturenved å inneholde en Tour de bergensregionen. Visjonen er kort og godt at:Sykkel-VM 2017 skal være spektakulært, populært og inspirerendeVerdigrunnlaget for Sykkel-VM 2017 vil være bygget på norsk idretts felles verdigrunnlag:Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighetNorge vil ha et klart mål om å arrangere ”Clean UCI Road World Championships”, og NCF vil sammen medNIF, Antidoping Norge, WADA og UCI legge til rette for et sterkt antidoping-arbeid, ikke minst innenfor detholdnings- og verdiskapende arbeidet for å sikre et rent sykkel-VM.Målet er å skape et signal-arrangement innenfor sykkelsporten, gjennomført i Norge, der anti-doping arbeidetog rene utøvere står i sentrum.Sykkel-VM i Norge skal være et signal-arrangement for sykkelsporten når det gjelder antidoping arbeidet!Norge har her en fantastisk mulighet til å påvirke internasjonal sykkelsport på samme måte som Norge har tatten tilsvarende posisjon innenfor blant annet langrenn og skiskyting. Norsk idrett arbeider for fair play, en renidrett og sunne verdier.Norsk idrett og det norske idrettspublikummet er en sterk merkevare som er anerkjent internasjonalt.Når 35.000-40.000 nordmenn hvert år reiser til Frankrike for å følge Tour de France live, skaper det internasjonaleoverskrifter. De fantastiske bildene fra ski-VM i Oslo 2011, ski-VM i Trondheim i 1997 og OL påLillehammer i 1994 glemmer ingen. Nå kan verden bli invitert til Bergen og bergensregionen- for å skape etuforglemmelig arrangement i et av verdens vakreste kystområder. Markedsverdien dette vil ha for Norge,Vestlandet, Bergen og bergensregionen er dokumentert som mange ganger det bidrag byen og regionenstiller opp med for å kunne arrangere VM.5


ET FANTASTISK LØFT FOR NORSK SYKKELSPORT– VM VIL INSPIRERE TUSENVIS AV BARN OG UNGESykkel-VM 2017 skal bidra til å:1) Promotere og utvikle sykkelsporten i Norge.2) Bygge kompetanse, skaffe erfaring og styrke frivilligheten, slik at Norge regelmessig kan påta segfremtidige internasjonale sykkelarrangement .3) Skape ytterlige sportslig vekst slik at Norge styrker sin posisjon som en av verdens topp 10 sykkelnasjoner– spesielt på ungdoms og juniorsiden for begge kjønn.Norsk sykkelsport har hatt en fantastisk vekst siden Norge sist arrangerte VM på landevei og bane i Osloog Hamar i 1993. Spesielt har veksten de siste 10 årene vært formidabel. Dette har resultert i store sportsligefremganger. Norge har siden 2010 tatt både OL og VM-medaljer. Thor Hushovd ble verdensmester iMelbourne i 2010, og Oscar Svendsen fulgte opp med å bli tidenes første juniorverdensmester fra Norge iLimburg i 2012. Her tok også Eline Brustad Norges første kvinnelige juniormedalje med sølv på fellesstarten.Edvald Boasson Hagen kompletterte tidenes beste sykkel-VM for Norge med sølv på fellesstarten for menn elite.Alexander Kristoff viste med bronsemedaljen i OL i London 2012 at Norge har fått frem en fantastisk breddei toppen. Norge er i dag blant de aller fremste sykkelnasjonene på junior – og ungdomssiden, og det jobbessvært bra med rekrutteringen. Det er en bevisst og villet strategi fra NCF. Et sykkel-VM på hjemmebane i2017 vil bidra til å gi dette gode arbeidet et fantastisk løft.Spesielt vil Sykkel-VM inspirere tusenvis av barn og unge til å sykle, og en dag bli like god som forbildeneThor Hushovd, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff.I 2013 vil Norge arrangere intet mindre enn tre store internasjonale UCI etapperitt. Glava Tour (Øst-Norge),Tour des Fjords (Sørvest-Norge) og Artic Race (Nord-Norge) står alle på den internasjonale kalenderen.Disse arrangementene er spredt over hele Norge, og det viser hvor bredt sykkelinteressen favner. Detbygges opp en omfattende teknisk arrangørkompetanse, og disse arrangementene vil dra god nytte av etsykkel-VM. Spesielt legges det til rette for et godt samarbeid på Vestlandet der sykkelmiljøene i Hordalandog Rogaland søker et tettere og bedre samarbeid. Tour des Fjords i 2013 blir første arrangement hvor detteer tilfellet, og det foreligger klare mål om å bygge opp sykkelsporten på Vestlandet sammen. Et sykkel-VM iBergen og regionen vil dra særskilte veksler på det kompetente og gode miljøet i Rogaland.Sykkel-VM 2017 vil også dra veksler på de gode erfaringene fra Ungdoms-OL(Youth Olympic Games) påLillehammer 2016 når det gjelder å skape et kompetanseløft for frivilligheten generelt og ungdom spesielt.7


VM SKAL GI SYKKELGLEDE FOR ALLE– ET ARRANGEMENT FOR FOLKEHELSE, BYUTVIKLINGOG MILJØSykkel-VM 2017 skal bidra til å:1) Styrke satsingen på sykkelveger i byutviklingen – i Bergen satses det over 1 milliard NOK i perioden fremtil 2019 i tråd med ”Bergensprogrammet”.2) Styrke bruk av sykkel som fremkomstmiddel – og gjennom dette bidra til å redusere luftforurensningen.3) Gi et generelt løft i folkehelsen gjennom å få flere til å sykle, samt å dokumentere alle de positivegevinstene ved å sykle.4) Gi barn og unge bedre sykkelopplæring, og økt sykkelglede.Sykkel-VM i Bergen og bergensregionen gir virkelig store muligheter i et bredere samfunnsperspektiv.Bergensprogrammet er det gjeldende styringsdokumentet som Bergen kommune, Hordaland fylkeskommuneog Statens vegvesen står bak. Her skal det satses kr. 1 milliard på målrettede tiltak for å etablere et sammenhengendegang- og sykkelvegnett i Bergen, slik at det blir attraktivt og trygt å sykle for alle. Et viktig mål er å fåflere til å velge sykkel som transportmiddel fremfor bil. Tiltak for transportsyklistene prioriteres fordi det ogsågir størst gevinst når det gjelder miljø og helse. Nylig har Bergen kommune utlyst en stilling som sykkelsjeffor ytterligere å styrke denne satsingen. NCF vil være en sentral samarbeidspartner for de offentlige myndighetenei dette arbeidet.Med sykkel-VM vil denne satsingen få et løft, og både når det gjelder byutvikling, miljø og folkehelse er dettesvært fordelaktig.Tiltak rettet mot barn og unge gjennom skoler og idrettslag vil også bli et viktig satsingsområde i et løp fremmot, under og etter sykkel-VM i 2017. Sammen med NCF og det regionale syklemiljøet skal det etableresmålrettede tiltak for disse aldersgruppene slik at flere får oppleve mestring og sykkelglede. Under VM vildet også bli arrangert sykkelritt for funksjonshemmede for å inkludere alle i festen. Dette er også i tråd medmålet i Idrettspolitisk dokument 2011-2015 om å gi barn og unge opplevelser og ferdigheter som grunnlagfor livslang glede av idrett og fysisk utfoldelse.9


SYKKEL-VM GIR EN UNIK PROFILERING AV NORGESykkel-VM vil gi Norge, Bergen og bergensregionen en fantastisk profilering. De økonomiske ringvirkningeneav mesterskapet er store. Med mer enn 300 millioner reelle tv-seere gir sykkel-VM storemarkedsføringsmuligheter for Norge. Dette er norsk natur, kultur, idretts- og folkefest på sitt vakreste.I Bergen og bergensregionen finner vi de viktigste næringene hvor Norge er verdensledende;olje og gassnæringen, de maritime og marine miljøene, og reiselivsnæringen. Arrangementet og løypene forde ulike konkurransene gir næringslivet unike rammer til å presentere seg i verdenssammenheng.Bergen søker status som UNESCO Creative City of Gastronomy. Kystkultur, sjømat og lokale mattradisjonervil bli særskilt vektlagt i profileringen av Sykkel-VM 2017.10


HVORFOR VI SØKER STATLIG STØTTE OG MEDVIRKNINGSykkel-VM er det største sommeridrettsarrangementet Norge kan værevertskap forI mars 2013 vedtok Stortinget den nye idrettsmeldingen, Meld.St.206 “Den norske idrettsmodellen”.Her uttrykkes det både vilje og ønske om at Norge skal være vertsskap for store internasjonaleidrettsarrangement. Norge har en stolt tradisjon med å arrangere store internasjonalevinteridrettsarrangement. Det er et idrettspolitisk ønske at Norge også i sommeridrettene skal værearrangør av store internasjonale idrettsbegivenheter.Sykkel-VM er det største sommeridrettsarrangementet Norge kan være vertskap for.Sykkel-VM er det største internasjonale mesterskapet Norge kan være vertskapfor som ikke krever omfattende anleggsinvesteringerSykkel-VM skiller seg fra de andre store internasjonale idrettsarrangementene som Norge søker å værevertskap for, ved at det ikke fordrer store investeringer i anlegg. Idrettsanlegget for sykkel-VM er bruk avoffentlige veger og offentlige rom. Dette gir sykkel-VM særskilte utfordringer.Sykkel-VM er et «mega-event» som vil samle hele VestlandetHele Vestlandet vil bli mobilisert rundt et sykkel-VM i Bergen og bergensregionen. De økonomiske ringvirkningeneav mesterskapet, i særskilt grad for reiselivsnæringen, vil komme hele Vestlandet til del.Promoteringen av næringslivet likeså.Vestlendingene vil få servert et fantastisk idrettsarrangement og en kultur, idretts- og folkefest som ikkehar vært arrangert i denne delen av landet tidligere.Sykkel-VM er et gratis arrangement for publikumEt annet sentralt poeng ved sykkel-VM er at det skiller seg fra en rekke andre store internasjonaleidrettsarrangement ved at arrangementet for i hovedsak er gratis for publikum.Dette er sykkelsportens kultur, og det er en vesentlig bidragsyter til at mellom 30.000-40.000 nordmennhvert år reiser til Tour de France.Sykkel-VM er en stor folkefest for publikum i alle aldre.13


Sykkel-VM vil generere langvarige og positive effekter på folkehelse,byutvikling og miljøFå store arrangement har den samme muligheten som sykkel-VM til å lenkes mot de store samfunnsmessigeutfordringene knyttet til folkehelse, byutvikling og miljø. Satsing på sykkel og tilrettelegging av sykkelvegerblir et av de viktigste satsingsområdene i flere norske byer de neste 30 årene der målet er å reduserebiltrafikken og dermed redusere forurensningen, og bedre luftkvaliteten.Sykkel-VM vil være en viktig drivkraft i dette arbeidet, ikke minst når det gjelder å øke oppmerksomhetenrundt sykkel og de positive gevinstene man kan hente ved å satse på tilrettelegging av et godt sykkelvegnett.Sykkel-VM vil gi et kompetanseløft og et løft for frivillighetenMed et sykkel-VM i Bergen og Bergensregionen vil idretten generelt og sykkelsporten spesielt få et løft idet frivillige arbeidet. Bare rundt selve arrangementet vil det være behov for ca 2000 frivillige til forskjelligeoppgaver.I tråd med den store satsingen norsk idrett gjør rundt YOG Lillehammer 2016, ønsker NCF å implementerede beste erfaringene herfra i sykkel-VM organisasjonen. Mulighetene til å involvere og inkludere ungdom idet organisatoriske arbeidet er veldig spennende, og dette vil komme sykkelsporten til gode i årene ettersykkel-VM.Sykkel-VM gir en unik markedsføring av Norge, og betydelige inntekter til statenSykkel-VM vil gi Norge, Vestlandet, Bergen og regionen en fantastisk profilering. De økonomiske ringvirkningeneav mesterskapet er store. Med mer enn 300 millioner reelle tv-seere gir sykkel-VM en unik eksponeringav Norge, som gir store positive ringvirkninger for by, region og land.Norsk idrett og det norske idrettspublikummet er en sterk merkevare som er anerkjent internasjonalt. Når35.000-40.000 nordmenn hvert år reiser til Frankrike for å følge Tour de France live, skaper det internasjonaleoverskrifter. De minnerike bildene fra ski-VM i Oslo 2011, ski-VM i Trondheim i 1997 og OL på Lillehammeri 1994 gir utsikter til en ny folkefest. Verden blir invitert til Bergen og bergensregionen - for å oppleve etuforglemmelig arrangement i et av verdens vakreste kystområder. Markedsverdien dette vil ha for Norge,Vestlandet, Bergen og bergensregionen er dokumentert som mange ganger det bidrag byen og regionenstiller opp med for å kunne arrangere VM.Sykkel-VM gir også store inntekter til staten - i form av skatter og avgifter, både før, under og etter at arrangementetgår av stabelen.15


BUDSJETT OG STATLIG MEDVIRKNINGBergen kommune, Hordaland fylkeskommune og de øvrige samarbeidskommunene har stor vilje og høykompetanse til å arrangere sykkel-VM, men kostnadsbildet og de økonomiske forutsetningene er på et nivåsom krever statlig medvirkning dersom det skal bli en norsk sykkel-VM søknad. Det er en forutsetning forbåde NCF, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og øvrige samarbeidspartnere at det kan presentereset bærekraftig budsjett.I den nye statlige idrettsmeldingen uttrykkes det både vilje og ønske om at Norge skal være vertskap forstore internasjonale idrettsarrangement. Sykkel-VM er et så stort arrangement at det ikke lar seg gjennomføreuten statlig medvirkning. En norsk sykkel-VM søknad har bred støtte hos Norges idrettsforbund,noe som er en forutsetning for en statlig medvirkning.Det Norske Veritas (DNV) har på oppdrag fra NCF gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsbudsjettet.Her er det vurdert to ulike kostnadsscenarier – scenario 1 som representerer et nivå på organisasjons- ogmarkedsrettigheter som UCI har formidlet ønske om, og scenario 2 som representerer et nivå som NCF leggersom en forutsetning for å sende en søknad. Kvalitetssikringen viser for scenario 2 en forventet kostnadpå kr. 156,4 mill., en anbefalt kostnadsramme på kr. 171,6 mill. (P85) inklusive en usikkerhetsavsetning, og enanbefalt styringsramme på kr. 156,1 mill. (P50).DNV har gjennomgått og kvalitetssikret analysene som ligger til grunn for kostnadsberegningene. Analyseneer brutt ned til input nivå, det er gjort usikkerhetsanalyser, man har vurdert og tallfestet faktorer som kanpåvirke kostnadsbudsjettet, og kostnadsbidrag fra eventuelle hendelser som kan inntreffe. Videre er kostnadstallfra VM i København i 2011, VM i Limburg i 2012, ski-VM i Oslo 2011, YOG Lillehammer 2016 og TallShips Races i Bergen 2014 brukt som aktuelle referanserammer. Kvalitetssikringen er basert på metodikkbenyttet i Finansdepartementets regime for kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter, mennoe forenklet grunnet prosjektets karakter. Usikkerheten i modellen er håndtert gjennom estimatusikkerhet,faktorer og hendelser.Offentlige etater, private aktører, NCF og andre samarbeidspartnere har alle vært med og vurdert sineområder i kostnadsbudsjettet.Mesterskapet forutsettes kryssfinansiert som et spleiselag mellom lokale og regionale offentlige myndigheter,sentrale myndigheter, det lokale og regionale næringsliv, salg av Hospitality, VIP og Merchandise, ogmed idretten gjennom salg av tv og medierettigheter samt sponsorinntekter. Det forutsettes en statligmedvirkning på samme nivå som lokale og regionale myndigheter stiller opp med.Nivået på sponsorinntekter vurderes som realiserbart, og på et fornuftig nivå for å fastsette et bærekraftigarrangementsbudsjett.Samlet er den regionale medvirkningen på kr. 40,0 mill., samt kr. 10,2 mill. i usikkerhetsavsetning. Bergenkommune og Hordaland fylkeskommune er de største bidragsyterne med samlet kr. 35,0 mill., samt kr. 10,2 mill.i usikkerhetsavsetning. Det søkes om statlig støtte og medvirkning på kr. 40,0 mill. pluss kr. 5,0 mill. for atbudsjettet skal være bærekraftig.UsikkerhetsavsetningUsikkerhetsavsetningen på kr. 15,2 mill. forutsettes finansiert som en tredeling mellom stat, fylke og Bergenkommune der Bergen kommunes andel utgjør kr. 5,2 mill., Hordaland fylkeskommunes andel kr. 5,0 mill. ogstatens andel kr. 5,0 mill. Både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har vedtatt sin andel avdenne usikkerhetsavsetningen, dersom den inntreffer.16


SYKKEL-VM 2017 BUDSJETTBeløp angitt med forventet kostnad (P50) i MNOK:InntekterKostnaderRegional offentlig medvirkning 40,0 Løyper, ritt 25,2Statlig medvirkning 40,0 Arena og start/målområde 10,6Sponsorinntekter 33,0 Media og presse, TV-produksjon 17,4TV og medierettigheter 17,4 Administrasjon/Organisasjon 20,2Hospitality, VIP pakker 9,4 Transport og logistikk 8,5Overnatting, servering 5,0 Promotering og markedsføring 11,3Publikumsrettede aktiviteter 3,2 Overnatting og innkvartering, møter 4,8Salg av Merchandise 1,5 UCI markeds – og organisasjonsrettigheter 37,5Billettinntekter utover Hospitality og VIP 0,5 Oppbygging av sykkelprogram, folkehelse 3,1Kostnadsinndekking over andre budsjett 5,5 Merverdiavgift 11,8Andre inntekter 0,9 Usikkerhetstillegg (uspesifisert m. m) 10,6Publikumsrettede aktiviteter 2,7Verdifastsetting av UCI varer og tjenester* -7,3Sum inntekter 156,4 Sum kostnader 156,4*For å være i overensstemmelse med DNVs kvalitetssikringsrapportStatlig medvirkningDet søkes statlig medvirkning til inndekking av kostnader som omhandler oppgradering, utrustning, tilretteleggingog midlertidige vegtiltak, ekstraordinære politi og sikkerhetskostnader som følge av at anlegget erbruk av byens vegnett og infrastruktur, tilsvarende tilrettelegging av kollektivtransporten, samtarrangementsstøtte sammenholdt med den store markedsføringsverdien arrangementet har for Norge.Det er viktig å understreke at det her søkes om ressurser for å løse ut offentlige bidrag. Det handler om åakselerere offentlige oppgaver som likevel skal løses, som normale vedlikeholdstiltak på vegnettet. Dette vilvære til det beste for lokalsamfunnet gjennom bedret sikkerhett, bedre trafikkavvikling og bedre byutvikling.Samlet søkes det statlig støtte og medvirkning på kr.40,0 mill. pluss kr. 5,0 mill. i usikkerhetsavsetning.Organisering og videre fremdriftUCI har gitt NCF, Bergen og bergensregionen meget gode tilbakemeldinger på det norske kandidaturet.Spesielt er det fremhevet den kvalitetssikring av prosessen som DNV har bidratt med. Det fremheves ogsåden ryddighet og forankring med alle sentrale aktører som ligger til grunn.UCI har gitt signaler på at de kan forestå tildeling av Sykkel-VM 2017 allerede under UCI ManagementCommittee møtet 24-26. september 2013 i Firenze, Italia. Møtet finner sted under årets VM i Toscanaregionen.Dersom Norge skulle bli tildelt Sykkel-VM 2017, vil NCF sammen med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommuneog de andre samarbeidskommunene opprette et eget arrangementsselskap som skal foreståvidere planlegging og gjennomføring av arrangementet.17


Vedlegg:Konsept og saksutredningKvalitetssikringsrapport DNVBeslutninger og vedtak i Bergen kommuneBeslutninger og vedtak i Hordaland fylkeskommuneOppdaterte vedtak i samarbeidskommunerVedtak i idrettens organerFotokreditering:Side 2 nede til venstre, side 6 oppe: NCF/ScanpixSide 4, side 6 nede, side 8, side 14 nede: Tom Guldbrandsen, TwinhouseSide 10-11: Svein Otto JacobsenSide 12 oppe: ScanpixSide 12 nede, side 18: Tall Ships Races, Bergen kommuneSide 14 oppe: Bernt Hjørnevik, Øygarden kommuneAndre bilder: Bergen ReiselivslagLayout: Artic Reklamebyrå19


¯Askøy kommune Fjell kommune Sund kommune Øygarden kommuneMilj¿ merket trykksak 241 699MILJMERKET699241Trykksak

More magazines by this user
Similar magazines