Presentation Title second line 28 pt - Energi Norge

energinorge.no

Presentation Title second line 28 pt - Energi Norge

Idriftsettelse av regulatorer.Krav og prosedyrer• Spenningsregulator• Synkronisering


Krav til spenningsregulatorer:•Eksempel på step-respons:UfUgMaal | 2010-02 | 3


Krav til spenningsregulatorer:•For dempetilsats (PSS) skal det taes to impulsresponser.En med- og en uten PSS innkoblet.Disse skal være på 5% av referansen i 200 ms ved 75% last.Dette skal dokumenteres.•Eksempel på sprang uten PSS innkoblet:•Her ser vi også egenfrekvensen til generatoren.Maal | 2010-02 | 4


Generator kapabilitetsdiagram:Maal | 2010-02 | 5


Fallgruber ved idriftsettelse av spenningsregulatorer:•Strømretning på generator må sjekkes.•Begrensere må tilpasses nøye for å holde generatoren innenfordens kapasitets-område.•Ved svake nett må undermagn.begrenser testes nøye.Maal | 2010-02 | 6


Utfordringer ved generatorer på svake nett:•Når mye kraft skal ”trykkes” ut via en svak linje, vil spenningenstige. Dette må kompenseres ved å undermagnetisere generatoren.•Mange generatorer har ikke samme cosφ negativt som positivt.Statnett krever cosφ ≤ 0,91 i begge retninger på oppspenningssidenav transformatoren.Maal | 2010-02 | 7


Utfordringer ved generatorer på svake nett:•Dette gjelder ikke bare småkraft.•Ved spesielle koblingssituasjoner kan også store anlegg havne itilsvarende ”uføre”.•Case: 22 MVA generator på Østlandet mater vanligvis inn på 66 kVvia 3 viklingstrafo:66 kV22 kVΔU = I x RG• Ved ombygging av 66 kV-anlegget ble dette frakoblet oggeneratoren leverte via 22 kV avgang.• Resultat: Spenningen økte til 250 V i stasjonen.Magnetiseringen var ”låst”Maal | 2010-02 | 8


Hva skjedde?• Undermagnetiseringsbegrenser stilles ofte for trangt ved full-last,siden aggregatet sjelden kjøres undermagnetisert på 66 kV.•Ved spennings-stigning på 22 kV avgangen vil setpunktet bli låstmellom øvre setpunktbegrenser og undermagn.begrenseren.Maal | 2010-02 | 9


Regulatorer generelt:•Kopi av idriftsettelsesrapport skal sendes Statnett•Samsvar mellom parametrering av turbinregulator og frekvensstatikkpå magnetisering•Samkjøring ved transiente forløp. PSS•Regulatorer bør få en ”service”/re-parametrering etter et halvt år for åfå med mest mulig nettkonfigurasjoner. (Helst også eget nett evt. svakelinjer)Maal | 2010-02 | 10


Synkronisering:•Alle er nøye på å tilpasse fase og frekvens.•Spenning er man ofte fornøyd med så lenge den er innen 5%.•5% spenning på et stivt nett utgjør veldig mange MVAr.•Det samme gjelder utkobling av aggregater.•Man er nøye på å kjøre ned aktiv effekt for å unngå rusing vedstopp, men lar MVAr være urørt. Da vil effektbryteren måtte bryte enstrøm med spenning og strøm i motfase. Dette er en unødvendigbelastning på effektbryteren.Maal | 2010-02 | 11


Synkronisering:•En feilsynkronisering har ikke bare store konsekvenser på statorog viklingene. Rotoren vil også få en overspenning som kan lageoverslag i feltviklingene.•Verken Statnett eller Statkraft stiller konkrete krav tilinnkoblingsbetingelser. De henviser ikke en gang til denoverliggende forskrift fra NVE; Krav til leveringssikkerhet påspenning.Maal | 2010-02 | 12


Brannfakkel:•Hvor godt er det norske kraftsystemet forberedt for kollaps ogetterfølgende oppbygging av nettet?•Hvor godt er større generatorer forberedt for øydrift alene, evt. isammen med et par andre generatorer?•Hvem har ansvaret og hvem bærer kostnaden for en slikgjennomgang av kraftsystemet?Maal | 2010-02 | 13


Maal | 2010-02 | 14

More magazines by this user
Similar magazines