Kvartalsrapport 2013 1. kvartal - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

dnog.dk

Kvartalsrapport 2013 1. kvartal - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk RegisterKvartalsrapport over udvalgte indikatorer1. kvartal 2013DNOR data frosset 2. april 2013.Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april.Rapport færdiggjort 30. april.Rapport udarbejdet afJan NielsenBiostatistikerKompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske DatabaserOdense Universitetshospital


IndholdNoter .............................................................................................................................................................. 3Indrapporterede skemaer ............................................................................................................................. 4Indikator II: Postoperativ MR scanning ......................................................................................................... 5Indikator III: Operatør kompetence .............................................................................................................. 6Indikator IV: Resttumor ................................................................................................................................. 7Indikator V: Overlevelse, Operation .............................................................................................................. 8Indikator VIa: Strålebehandling, planlagt ...................................................................................................... 9Indikator VIb: Strålebehandling, gennemført.............................................................................................. 10Indikator VIIa: Kemoterapi, planlagt ........................................................................................................... 11Indikator VIIb: Kemoterapi, gennemført ..................................................................................................... 12


Noter1. Rapporten redegør for de indikatorer, som meningsfyldt kan værdisættes kvartalsvis.2. Rapporten medtager kun forløb med komplette og valide data i forhold til den enkelte indikator.3. Den enkelte indikator fremtræder ukommenteret.


Indrapporterede skemaerOversigt over antal indberettede skemaerTidsperiode: Dato for indberetning 2013 2013 2012 2011Indrapporterende afdeling 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Total til dato Total TotalAmtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk Afdeling H 0 0 0 29OUH, Neurokirurgisk Afdeling 44 44 206 217OUH, Onkologisk Afdeling 110 110 189 179Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 118 118 653 501Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling 127 127 422 164Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0 4Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 34 34 182 140Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Afdeling 65 65 106 96Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 127 127 235 262Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling 209 209 205 118Total 834 834 2198 1710


Indikator II: Postoperativ MR scanningIndikator II: Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnet efter primær operation ud af alle patienter hvor der er udførtresektion.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Neurokirurgisk Afdeling 14 12 86% 14 12 86% 68 54 79% 60 46 77%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 13 11 85% 13 11 85% 101 75 74% 107 59 55%Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 3 3 100% 3 3 100% 24 20 83% 26 23 88%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 6 6 100% 6 6 100% 43 37 86% 51 42 82%Total 36 32 89% 36 32 89% 236 186 79% 244 170 70%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator III: Operatør kompetenceIndikator III: Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationerTidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Neurokirurgisk Afdeling 20 20 100% 20 20 100% 103 102 99% 91 89 98%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 25 25 100% 25 25 100% 238 230 97% 225 198 88%Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 6 6 100% 6 6 100% 48 48 100% 62 61 98%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 12 11 92% 12 11 92% 94 83 88% 106 98 92%Total 63 62 98% 63 62 98% 483 463 96% 484 446 92%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator IV: ResttumorIndikator IV: Andel af patienter uden resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført efter primær operation ud af samtlige primært diagnosticeredepatienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. (Nævneren er inklusiv patienter hvor der kun er udført biopsi eller hvor kontrol MR-scanning ikke er udført).Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 20% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Neurokirurgisk Afdeling 13 0 0% 13 0 0% 58 13 22% 55 5 9%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 11 0 0% 11 0 0% 100 22 22% 98 12 12%Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 4 1 25% 4 1 25% 26 5 19% 33 6 18%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 6 4 67% 6 4 67% 40 6 15% 46 6 13%Total 34 5 15% 34 5 15% 224 46 21% 232 29 13%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator V: Overlevelse, OperationIndikator V: Andel patienter i live mere end 30 dage efter første operationsdato ud af alle patienter, der har gennemgået en operationTidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Neurokirurgisk Afdeling 15 14 93% 15 14 93% 82 80 98% 80 78 98%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 14 14 100% 14 14 100% 162 159 98% 173 165 95%Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 4 4 100% 4 4 100% 39 39 100% 52 49 94%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 11 11 100% 11 11 100% 79 78 99% 102 100 98%Total 44 43 98% 44 43 98% 362 356 98% 407 392 96%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIa: Strålebehandling, planlagtIndikator VIa: Andel af patienter der påbegynder fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion ellerbiopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 80% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 58 48 83% 57 45 79%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 2 1 50% 2 1 50% 74 51 69% 97 64 66%Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 1 0 0% 1 0 0% 25 14 56% 25 18 72%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 6 2 33% 6 2 33% 40 18 45% 45 19 42%Total 9 3 33% 9 3 33% 197 131 66% 224 146 65%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIb: Strålebehandling, gennemførtIndikator VIb: Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling som planlagt ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvorden histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter behandlende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 48 45 94% 44 44 100%Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling 1 1 100% 1 1 100% 50 49 98% 65 62 95%Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 14 13 93% 18 18 100%Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling 2 0 0% 2 0 0% 18 16 89% 18 17 94%Total 3 1 33% 3 1 33% 130 123 95% 146 142 97%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIIa: Kemoterapi, planlagtIndikator VIIa: Andel af patienter der påbegynder konkomitant kemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der hargennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 80% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter udredende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Neurokirurgisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 55 47 85% 57 43 75%Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 2 1 50% 2 1 50% 67 37 55% 86 37 43%Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Afdeling 1 0 0% 1 0 0% 25 9 36% 25 18 72%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 6 2 33% 6 2 33% 40 16 40% 44 18 41%Total 9 3 33% 9 3 33% 187 109 58% 212 116 55%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel


Indikator VIIb: Kemoterapi, gennemførtIndikator VIIb: Andel af patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med temozolomid som planlagt under højdosis strålebehandling ud af alle patienter,der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM.Tidsreference: Dato for primært operativt indgreb.Tærskelværdi 90% 2013 2013 2012 20114.kvartal3.kvartal2.kvartal1. kvartal året til dato Hele året Hele åretEfter behandlende afdeling N T A N T A N T A N T A N T A N T A N T AOUH, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 47 46 98% 42 41 98%Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling 1 1 100% 1 1 100% 37 31 84% 37 16 43%Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100%Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Afdeling 0 0 0% 0 0 0% 9 8 89% 18 13 72%Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling 2 0 0% 2 0 0% 16 13 81% 16 13 81%Total 3 1 33% 3 1 33% 109 98 90% 114 84 74%N=Nævner, T=Tæller, A=Andel

More magazines by this user
Similar magazines