Thesis Forum 23-27.4.2012 - Arcada

studieguide.arcada.fi

Thesis Forum 23-27.4.2012 - Arcada

Thesis Forum 23-27.4.201223.4.2012 Klassrum/ Classroom D4110 - Övervakare/ Supervisor Wallinvirta, Roberts, NyströmTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor8:15 Akutvård Utbildning i nödförstahjälpen av en första delvårdsgrupp inom ett livsmedelsföretag Anders Snellman&Jani Keto Tomas Stenstrand&Peter Tukiainen Eivor Wallinvirta9:15 Akutvård Samarbete mellan jourpoliklinikens personal och den ickebrådskande sjuktransporten - En empirisk kvantitativ undersökning Jan Bäckman&Malin Lönnberg Anders Snellman&Jani Keto Christel Roberts10:15 Akutvård Patienttillfredställelse-Kartläggning av patientens upplevelser av nivån på kvaliteteninom den prehospitala vården: En retrospektiv studie Tomas Stenstrand&Peter Tukiainen Jan Bäckman&Malin Lönnberg Christel Roberts12:15 Akutvård Säkert överförande av vårdansvaret från den prehospitala akutvården till jourpolikliniken Hannes Similä&Niko Loimijoki Yrjö-Pekka Halme&Enni Juusela Christel Roberts13:15 Akutvård Asiakastyytyväisyystutkimus ensihoidon laadusta Keski-Uudenmaanpelastuslaitoksella Heidi Ahonen&Carolina Cederberg Hannes Similä&Niko Loimijoki Christel Roberts14:15 Akutvård Kartläggning över Haartmanska sjukhusets HaiPro-anmälningar Johanna Nyman Heidi Ahonen&Carolina Cederberg Christel Roberts15:15 Akutvård Introduktion till vårdnivå-Ett utvecklingsarbete om introdutkionsprocessen inom den prehospitala vården Yrjö-Pekka Halme&Enni Juusela Johanna Nyman Patrik Nyström23.4.2012 Klassrum/ Classroom D4108 - Övervakare/Supervisor Lejonqvist, Törnqvist, Skogster, Onninen, KiukasTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor11:15 Nursing Introduction to University Studies:Studying the Perspectives of First Year international Students (in English) Denise Villikka Wangeci Kuria Gun-Britt Lejonqvist12:15 Nursing Coping with old age related changes (in English) Wangeci Kuria Denise Villikka Maj-Len Törnqvist13:15 Vård Finländska vårdarens räätigheter och skyldigheter i bemötande av en aggressiv patient Ann-Sofie Asplund-Hiltunen&Maria Långström Saga Gussander&Mari Sievinen Annika Skogster14:15 Vård Pappa för första gången-Upplevelser av mödrarådgivningen och familjeförberelsekursen Mathilda Malmberg Ann-Sofie Asplund-Hiltunen&Maria Långström Berit Onninen15:15 Vård Prevention av övervikt-Föräldrars syn på livsstilsrådgivningen på barnrådgivningen Erica Saarela Mathilda Malmberg Berit Onninen16:15 Vård Övervikt hos barn under skolåldern-orsaker och interventioner Johanna Rosenberg Erica Saarela Berit Onninen17:15 Det sociala området Näktergalen mentorverksamhet som en metod för inklusion av invandrarbarn-En studie av ett pilotprojekt på Arcada Saga Gussander&Mari Sievinen Johanna Rosenberg Carina Kiukas23.4.2012 Klassrum/ Classroom A311 - Övervakare/Supervisor Savolainen, Kajander, SundellTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor13:00 Hagel Alcohol Misuse Among the Elderly (in English) Mary Mwangi Valentina Njuguna Jari Savolainen14:00 Hagel Aphasia care and communication-a literature review (in English) Emiliene Eyongagkpa Tabi Odette Ngum Elisabeth Kajander15:00 Hagel How does communication competence influence elderly care? (in English) David Kariuki&Valentina Njuguna Philip Uanjimogu&Joel Muiruri Solveig Sundell23.4.2012 Klassrum/ Classroom D4109 - Övervakare/Supervisor Haldin, ArolaTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor12:15 Ergoterapi Stödåtgärder i skolan för barn och ungdomar med koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter – En forskningsöversikt Malin Andersson Jenni Ekman Denice Haldin13:15 Ergoterapi Tillgänglighet i funktionshindrades hem- och närmiljö. En systematisk litteraturöversikt Emmy Friberg Jonna Mäkelä Annikki Arola14:15 Ergoterapi Tillgänglighet i fysisk närmiljö för barn med fysiska funktionshinder Jonna Mäkelä Maria Petersén Annikki Arola15:15 Ergoterapi Kartläggning av den fysiska miljön – tillgänglighet för den äldre i vardagen Maria Petersén Emmy Friberg Annikki Arola23.4.2012 Klassrum/ Classroom B320 - Övervakare/Supervisor KukkonenTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor13:15 Fysioterapi Motivationen hos äldre minnessjuka personer vid gruppträningstillfällen. En empirisk studie Tiina Puustinen Göta Kukkonen23.4.2012 Klassrum/ Classroom A511 - Övervakare/Supervisor Rosenbröijer, SteniusTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor11:00 International Business Investing in Orthopedic Implant Industry Alina Selezneva Ingen/None Andreas Stenius11:30 Företagsekonomi Matvaruhandel på internet Robin Repo Ingen/None Carl-Johan Rosenbröijer23.4.2012 Klassrum/ Classroom A510 - Övervakare/Supervisor WillförTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor11.45-> Företagsekonomi Titel? Charlotte Salomaa&Monica Lindberg Ingen/ None Christel WillförFöretagsekonomi Titel? Jenna Visa Ingen/ None Christel WillförFöretagsekonomi Titel? Maria Holm Ingen/ None Christel WillförFöretagsekonomi Titel? Paulina Nickström Ingen/ None Christel WillförFöretagsekonomi Titel? Jessica Sinnclair Ingen/ None Christel Willför24.4.2012 Klassrum/ Classroom D4106 - Övervakare/Supervisor Aittoniemi, FabriciusTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor14:00 Turism Kampanj för ett kulturevenemang case: Reklam och promotion för en teaterfestival "Stage på svenska 2011" Anna Lyubavina Ingen/None Susanna FabriciusTurism Evenemangsplanering case Naisten ilta för Rosa bandet-kampanjen Malin Borgman Ingen/None Hellevi AittoniemiTurism Betydelsen av Apollos resebroschyr i samband med deras försäljning Sofia Nylund Ingen/None Hellevi AittoniemiTurism Kundtillfredställelse undesökning case: A-Ahlström Osakeyhtiö Emma Ahlström Ingen/None Hellevi AittoniemiTurism Planering av evenemang, Planering och genomförande av PAF Open festtillställningar Nico Liljeqvist Ingen/None Hellevi Aittoniemi24.4.2012 Klassrum/ Classroom D398 - Övervakare/Supervisor RanckenTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor13:30 -> Elektroteknik Solpaneler för tilläggsvärme i jordvärmesystem Sebastian Wiksten Ingen/None Kim RanckenElektroteknik ALD –pinnoituslaitteen sähködokumentointijärjestelmän uudistaminen Jonas Andersson Ingen/None Kim Rancken


25.4.2012 Klassrum/ Classroom A311 - Övervakare/Supervisor Kelly, Törnqvist, NylundTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor9:00 Mediekultur Methods for obtaining useful feedback from children using virtual worlds (in English) Frida Båsk Ingen/None Owen Kelly10 - 11:30 Mediekultur Facebook applikationsutveckling. En analys och guide Samuel Klinkman Ingen/None Jutta TörnqvistMediekultur Normaltillriktning av typsnittet Resultat. Jämförelse av två metoders resultat Mathias Lindholm Ingen/None Jutta Törnqvist11:30 Mediekultur Maskulinitet och TV-reklam Sofia Back Ingen/None Mats Nylund12:30 Mediekultur Ethical Gaming: problems and opportunities (in English) Lena Bergholm Ingen/None Owen Kelly25.4.2012 Klassrum/ Classroom A311 - Övervakare/Supervisor Nordström, MårdTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor14-15:30 Mediekultur Vad är det som bär mig? Flerkameraregissörens roll i operaprojektet Eerik XIV Lisa Gerkman Ingen/None Taneli Haro25.4.2012 Klassrum/ Classroom D4108 - Övervakare/Supervisor SvedTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor14:00 -> Företagsekonomi Budgetlös styrning och traditionell budgetering – en jämförande litteraturstudie Dennis Johansson Ingen/None Maj-Britt GranströmFöretagsekonomi Jämförelseanalys av Porvoon Mittaletku Oy:s produkter och leverantörer Janne Tikka Ingen/None Maj-Britt GranströmFöretagsekonomi Import av kläder från USA till Finland Linda Forsell Ingen/None Ann-Christine SvedFöretagsekonomi Implementering av funktioner i affärssystem Fivaldi Oy för disponentbyrå Kiirava Nina Nystén Ingen/None Maj-Britt GranströmIB The English nation-brand and international recruitment from Finland (in English) Tove Eriksson Ingen/None Peter MildénFöretagsekonomi Manual för lyckade förhandlingar Erik Liljeström Ingen/None Peter MildénIB Mobile marketing (in English) Thach To Ingen/None Peter Mildén25.4.2012 Klassrum/ Classroom A309 - Övervakare/Supervisor Nåls, NordströmTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor14-16.00 Mediekultur Konflikt, kamera - Käy! En scen regisserad med konflikten som utgångspunkt Arthur Sallinen Ingen/None Jan Nåls16-17.30 Mediekultur The underrepresentation of Women as Cinematographers - What hinders a woman on her way to become a cinematographer? (in English) Pia-Maria Lehto Ingen/None Fred Nordström27.4.2012 Klassrum/ Classroom B326 - Övervakare/Supervisor PulkkisTid/ Time UP/ Programme Titel/ Title Respondent Opponent Handledare/ Supervisor9:15 Informationsteknik Digitala hälsovårdstjänster baserade på mobilcertifikat (eng. "Mobile Certificate based Healthcare Services") Farzan Yazdani Ingen/None Göran Pulkkis

More magazines by this user
Similar magazines