Marte Meo i demensomsorg og alderspsykiatri

martemeo.com

Marte Meo i demensomsorg og alderspsykiatri

Vi inviterer til 2. Nasjonale konferanse -Marte Meo i demensomsorg og alderspsykiatriDato: 5. og 6. juni 2013Sted: Oslo Kongressenter, Arbeidernes Hus,Samfunnsalen, adr.: Arbeidersamfunnets PlassMarte Meo-metodenMarte Meo er bearbeidet av det latinske utrykket mars martis som betyr ” av egen kraft” eller ” av egen styrke”.Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som verktøy. Metodener utviklet av Maria Aarts i Nederland og er teoretisk forankret i utviklingspsykologi. Metoden er en anerkjentmetode innen arbeid med familier, mødre med fødselsdepresjon, barnehager, barnevern, skoler og etter hvertogså i veiledning av omsorgspersoner i demensomsorgenVeiledning av omsorgspersonene tar utgangspunkt i grunnelementer i funksjonsstøttende kommunikasjon og erbasert på korte filmopptak av sekvenser fra samspill mellom pasient og omsorgsperson. Fokus er påhensiktsmessig og støttende kommunikasjon.Konferansen har som mål å presentere de ulike områdene metoden kan brukes på innen alderspsykiatrien ogdemensomsorgen. Forskning, eksempler fra praksis og ulike prosjekter danner rammene for innholdet ikonferansen. Konferansen er ment som en inspirasjon og eksempler på person- og relasjonssentrert omsorg.


PROGRAM 5.608.00 – 09.00 Registrering09.00 -09.15 Åpning09.15 – 11.45 Marte Meo in elder anddementia careMaria Aarts, Director ofAarts productions11.45 – 12.30 Lunsj12.30 – 13.15 Kan kunnskap om barnskommunikative utviklingog samspill være relevant imøte med personer somlever med demens?Professor Emeritus SteinBråten13.15 - 13.30 Pause13.30 – 14.15 Marte Meo: en nyinnfallsvinkel idiagnostisering ogbehandling av utfordrendeatferd i demensomsorgen,Ingunn Moser, Rektor vedDiakonhjemmets høgskole14.15 -14.30 Pause14.30 – 15.15 Hvordan bruke Marte Meosom tillitsskapende tiltakfor å forebygge bruk avtvang? Marianne MunchMSc, Lic Marte Meosupervisor, NKS Olavikenalderspykiatriske sykehus15.15 – 15.30 Pause15.30 – 16.30 With Marte Meo fromfrustration to motivation –Marte Meo in the elderly carein Luxemburg, Caroline Pull,psykologPROGRAM 6.608.30 - 09.15 The Music didn`t die,Marte Meo +musikkterapi = sant ,Synnøve Skarpenes,Marte Meo-veileder,NKS Olavikenalderspykiatriske sykehus09.15 - 09.30 Pause09.30 -10.15 Marte Meoogså ettilbud til pårørende,Lone Bakke, Lic MarteMeo supervisor,Danmark10.15 – 10.30 Pause10.30 – 11.15 Hva kan Marte Meobidra med i møte medpersoner medfrontallaps demens?Lone Bakke, Lic MarteMeo supervisor,Danmark11.15 – 12.15 Lunsj12.15 – 13.15 Marte Meo anddementia: UrsulaBecker, Lic Marte Meosupervisor, lege ogfamilieterapeut, Tyskland13.15 – 13.30 Pause13.30 – 15.00 Marte Meo i høgskolenog Marte Meo ihjemmetjenesteneAud Elisabeth Witsø,Marte Meo veileder,Phd, Hist, Ingrid haugOlsen, Marte Meoveileder Ressurssenterfor demens Trondheimkommune15.00 – 15.15 OppsummeringDet blir informasjon om Marte Meo i Fagnett for demens, om ulike utdanninger og om Marte Meoforeningen iNorgeKursansvarligeMarianne Munch, Lic Marte Meo supervisor, Elena Selvåg, psykiater/avd.overlege, Synnøve Skarpenes,Marte Meo veileder, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus,Astrid E. Andersen, Marte Meo supervisor, Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse


Seminarpriser:Kurspakke inkl lunsj to dager kr. 2800,-Dagspakker:kr. 1600,- pr dagPåmelding:Elektronisk bindende påmelding innen 4.april 2013 på vår hjemmeside.Påmelding åpner 20.02.13 på www.olaviken.noVed påmelding trenger vi følgende informasjon:Navn:Arbeidsgiver:Kommune/bydel:Fakturaadresse og ressursnummer:E-post:Tlf:For mer informasjon, ta kontakt med:Marianne Munch tlf 56 15 10 58/92 40 88 72, Synnøve Skarpenes tlf 56 15 1051/922 38 711 eller Astrid E Andersen tlf 48 30 50 56.Påmeldingsfrist: 4.aprilKonferansen er spesialitetsgodkjent hos følgende fagorganisasjoner:* Norsk psykologforening som 13 timers vedlikeholdsaktivitet* Norsk Ergoterapeutforbund som generelt kurs* Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie medtotalt 13 timer* Fagforbundet som tellende i program for fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleieresamt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13 timer.* Den norske legeforening for spesialiteten Allmennmedisin, 14 timer.Andre yrkesgrupper må selv søke godkjennelse etter gjennomgått kurs.

More magazines by this user
Similar magazines