Homebase_bruker veiledning

homebase.no

Homebase_bruker veiledning

Brukerveiledning


Intro/Portaltasten/TV-portal


Velkommen til Homebase!Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase.Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder med en innebygd opptaksfunksjon. For å få de krystallklare HD-bildene pådin nye HDTV må du ha en HD-dekoder som den du har fått nå. Så snart du har installert dekoderen kan du sette deg ned ognyte den fantastiske bilde- og lydkvaliteten. Nytelsen blir heldigvis ikke forstyrret av summing fra en harddisk i dekoderensiden løsningen fra Homebase er en såkalt nettverksopptaker. For deg betyr det at du selv kan bestemme hvor mye opptakstiddu ønsker siden du ikke er begrenset av størrelsen på harddisken i dekoderen. Du kan enkelt kjøpe ekstra opptakstid ogdermed aldri være bekymret om du har plass til et ekstra opptak. En annen stor fordel med en nettverksopptaker er at dukan ta opp fra så mange kanaler du vil – samtidig!Vi i Homebase jobber kontinuerlig for at du skal få de beste TV-opplevelsene, samtidig som vi vil gjøre brukeropplevelsen såenkel som overhodet mulig. Vi tror på valgfrihet og du kan derfor skreddersy din egen TV-hverdag, både fra Min Homebase ogTV-portalen. For å få fullt utbytte av dine muligheter så foreslår vi at du tar turen innom Min Homebase.Min Homebase er din egen side hvor du har full oversikt over ditt abonnement. I tillegg til oversikt så kan du blant annetse en programguide hvor du kan velge etter dine interesser, søke etter filmer du ønsker å leie direkte fra sofakroken, endredin brukerinformasjon og lage favorittlister som umiddelbart blir tilgjengelige både i TV-portalen og mobilportalen. PåMin Homebase kan du også endre dine valgfrie tilvalgskanaler, bestille nye kanaler og kanalpakker. Du har full oversikt pådine henvendelser til Homebase Kundeservice. Min homebase finner du ved å gå til www.homebase.no og logge deg innøverst til høyre.Hvis du har spørsmål som ikke besvares i denne manualen kan du enten sjekke www.homebase.no eller kontakte Homebasekundeservice på telefon 815 69 223 og trykk tastevalg 2.Hilsen oss i Homebase3


FjernkontrollDenne fjernkontrollen er en multikontroll, dvs at du kan programmere den til å fungere somfjernkontroll på din egen TV. På homebase.no kan du lese mer om hvordan du kan programmerefjernkontrollen.Fjernkontroll/TV-portal


TV-portalBak befinner det seg en verden av muligheter. Har du lyst til å se en film kan du enkelt trykke på, velge og bla deg gjennom et bredt utvalg av leiefilm. Bak portaltasten finner du også tjenestersom Arkiv, TV-program, Nyheter, Radio, Oppslagstavlen, E-post og Innstillinger.TV velges for å gå tilbake for å se på aktiv kanal.TV-program velges for å se hva som går opptil en uke frem i tid. Her kan man også sette program på opptak.Underholdning er inngangsporten til filmleie via dekoderen. Her finner du mange timer med god underholdning.Arkiv velges for å se opptakene du har gjort, administrere gamle opptak og se hvor mye opptakstid du har igjen.Radio velges for å høre på radio via dekoderen. Skjermen blir sort og det vil kun være lyd som sendes.Oppslagstavle er nyttig for å holde seg oppdatert på nytt fra ditt borettslag eller få nyheter fra Homebase.Her legger vi også ofte ut driftsmeldinger som berører deg.E-post velges for å se om du har fått mail på brukernavn@basemail.noNyheter velges for å kunne lese nyheter direkte døgnet rundt.Innstillinger bruker man for å bytte bruker og for å sette opp funksjoner for mottakeren.5


OpptakOpptak på alle kanaler – samtidig!Som Homebase-kunde har du inkludert en PVR-funksjonaliteti ditt abonnement. Det betyr at du kan sette opptak påopptak på programmer fra TV-program, på internett og påmobil, og se dem på TV når du selv ønsker det.Du kan selv velge hvor mye opptakstid du ønsker. Ved åabonnere på ekstra opptakstid gjennom et av våre PVRprodukter,får du i tillegg muligheten til å ta opp programmerfra alle kanalene du har i ditt abonnement (unntatt HDkanalerog kanaler uten programinformasjon). Hvor mangeopptakstimer du vil ha bestemmer du selv, og du kan kjøpemer opptakstid når som helst.Det er mulig å:- ta opp fra alle kanaler på en gang – ingenbegrensninger i antall opptak- ta opp fra direktevisning eller sette opptak viaTV-program (EPG)- ta opp programmer via kanallistenDu kan sette et program til opptak i TV-program ved å:1. Trykke på og naviger deg frem til .2. Finn frem til programmet du ønsker å ta opp ved å bruke .3. Ved å trykke kan du gå frem 24 timer, mens tar deg24 timer tilbake.(obs: du kan ikke gå tilbake i tid relativt til tidspunktetbrukeren åpnet TV-programmet.4. Trykk på for å sette ønsket program til opptak.Opptak


Sett programmet du ser på til opptak ved å:1. Trykke på opptak på fjernkontrollen for å starte et opptak.2. Stopp opptaket ved å trykke på stopp .Sett program et program på opptak via miniguide:1. Trykke på for å få frem miniguide.2. Finn frem til programmet du ønsker å ta opp ved å brukepiltastene. Bla mellom kanalene med .3. Trykk på for å sette ønsket program til opptak.7


TV-programHer finner du den komplette programoversikten. Her har du oversikt over programmene inntil en hel uke frem i tid. Det er veldigenkelt å planlegge fremover når du både får utfyllende informasjon om hvert enkelt program og har muligheten til å ta det opp.1. Trykk på for å få opp menyen.2. Bruk for å velge .3. Bruk for å navigere i programoversikten.4. Ved å trykke kan du gå frem 24 timer, mens tar deg 24 timer tilbake.(obs: du kan ikke gå tilbake i tid relativt til tidspunktet brukeren åpnet TV-programmet.Her kan du også enkelt sette så mange program du vil til opptak. For å sette et program til opptak trykker du ganske enkeltpå og du får opp en melding som sier ”Programmet er markert for opptak. Gå til Arkiv for å se dine opptak”. Programmeter nå satt på opptak og du kan velge det neste du ønsker å ta opp.TV-program


UnderholdningDette er din egen kino, hvor du selv velger hvilken film du vil se ognår du vil se den. Du velger ønsket kategori, blar til du finner enaktuell film, og har filmen trailer så får du en smugtitt før du leierden. Alderen på den brukeren som er logget inn bestemmeraldersgrensen på filmen. Er brukeren for eksempel under 11 år, såvil filmer med aldersgrense over 11 år ikke være synlige. Har duaktivert slik at du kan se erotisk innhold, så bør du være flink tilå logge deg ut når TV-kvelden er ferdig, slik at ikke mindreårigehar de samme tilgangene som deg. Du slipper å gå ut for å leie,og ikke minst så slipper du å glemme å levere tilbake filmen.Filmene du leier er tilgjengelige i 24 timer og du kan gå til forå se filmen en gang til.1. Trykk for å få opp menyen.2. Bruk til å velge .3. Bruk til å velge film, trykk for å se trailerfor markert film.4. Trykk for å leie valgt film.Underholdning/Arkiv


ArkivHer ligger dine opptak og filmer som er tilgjengelige. Det er her du holder oversikt over dine opptak. Du kan slette de du har setteller se det om igjen. Arkivet er veldig praktisk hvis du har tatt opp flere programmer og endelig har tid til å planlegge TV-kvelden din.1. Trykk for å få opp menylinjen.2. Bruk til å velge .3. Bruk til å velge mellom “mine opptak” mine “filmer” og “TV2 Sumo”.4. Bruk til å velge mellom dine opptak/filmer.5. Trykk for å se opptak/film.11


RadioNå slipper du å ha radioen stående på hylla. Du har den påTV-skjermen din. Du kan velge blant et bredt utvalg av radiokanaler,både nasjonale, utenlandske og lokale.1. Trykk for å få opp menyen.2. Bruk til å velge .3. Bruk til velge radiokanal og trykk for å lyttetil valgt kanal.OppslagPå oppslagstavlen finner du informasjon av ymse slag. Det kanvære alt fra driftsmeldinger fra Homebase eller din fiberleverandørtil gode tilbud og nyheter fra Homebase.1. Trykk for å få opp menyen.2. Bruk til å velge .3. Bruk til å velge mellom oppslagene og trykk for åvise valgte oppslag.Radio/Oppslag/e-post/Nyheter


E-postHar du en e-postadresse fra Homebase så kan du her se om du harfått mail. Du kan ikke lese hele mailen ettersom det kun er avsenderog tittel-feltet som er synlig. Men dette er en praktisk funksjon hvisdu venter på en mail, men ser på TV. Da pauser du enkeltprogrammet og går til E-post. Har du fått mailen du venter på, såleser du den og svarer via PC-en.1. Trykk for å få opp menyen.2. Bruk og til å velge .3. Du får nå opp alle epost som du har mottatt, men ikke lest.Bruk til navigere mellom epostene.4. Logg inn på https://min.homebase.no/ for å lese e-postendu har mottatt.NyheterHer finner du de siste nyhetene fra de største nyhetsformidlerne.Nyheter er en mellomting mellom nyheter på Internett og Text-TV.Du får opp tittelen og kan lese ingressen. Men vil du ha hele sakenmed bilder, så må du nesten reise deg og gå til PC-en din.1. Trykk for å få opp menyen.2. Bruk til å velge .3. Bruk til å velge mellom de forskjellige temaene ogtrykk for å se nyheter under valgt tema.4. Bruk til å velge nyhet og trykk for å lese valgt nyhet.5. Trykk for å returnere til nyheter.6. Trykk å gå tilbake til listen over temaer.13


InnstillingerInnstillinger/PIN-koden/Favoritt


PIN-kodenDin venn PIN-kodenI TV-portalen vil du av og til ha behov for din PIN-kode. Dennebrukes blant annet til å leie film, hente opp dine opptak somligger i Arkiv og sjekke mailen din. Skulle du være uheldig åglemme PIN-koden så er det ikke noe problem. Gå til innstillingerog trykk på (knappen rett under på fjernkontrollen)for å få tilsendt PIN-koden til det mobilnummeret den valgtebrukeren har registrert i Min Homebase.FavorittlisteFavoritterMed funksjonen Favoritter kan du enkelt sette opp en liste medde kanalene du ser mest på, og dermed spare deg for å bla myefrem og tilbake. Du kan ta inn så mange kanaler du vil i Favorittlistendin. Du kan også sette opp egne favorittlister for andrebrukere i familien, eksempelvis en liste bare for barna.1. Trykk for å åpne kanallisten.2. Bla til ønsket kanal med .3. Trykk for å legge kanalen inn i listen.Gjenta trinn 2 og 3 for å legge flere kanaler inn i listen.4. Trykk for å vise favorittlisten.For å ta bort en kanal fra listen, trykk når den er valgt ilisten. Trykk for å gå ut av favorittlisten og vise hele kanallisten.15


telefon 815 69 223homebase.nosalg@homebase.noMartin LingesVei 25 – 1364 Fornebu – Telefon: 815 69 223 – e-post: salg@homebase.no – www.homebase.no

Similar magazines