SLUTTRAPPORT BETA-PROSJEKTET - Fredrikstad kommune

fredrikstad.kommune.no

SLUTTRAPPORT BETA-PROSJEKTET - Fredrikstad kommune

mye som forventet.Pilotprosjektet har bidratt til å heve kompetansen for involverte ledere, ansatte, verneombud,tillitsvalgte, HMS-avdeling og HMS-koordinatorer.Ansatte som har fått behandling har fått en bedre hverdag. Vi har flere fornøyde medarbeidere.48 personer er blitt behandlet for til dels store plager. Det viste seg at de fleste av disse slet medplager i nakke/skulder/hode. Det var ansatte med disse plagene som ga de fleste sykemeldingene.Det ble gjort overraskende funn i forhold til dette som er forårsaket av arbeidssituasjonen.Problemene lå i fremre deler av skulderen rundt muskelen corecobrachialis og senene til biceps.Feil bruk av kroppen gjør at en nerve som går til albuebøyeren kommer i klem. Dette redusererløfteevnen til personen som kompenserer ved å bruke andre skulder- og nakkemuskler som dablir overbelastet. Dette skjer for eksempel ved leiing av barn over tid og at armene ble holdt fremoverved av- og påkledning.Som en konsekvens av dette er det blitt utarbeidet en brosjyre ”Hvordan gjør du det?” som gir tipstil ansatte i barnehage om hvordan ta vare på kroppen sin. Denne er delt ut til alle ansatte ibarnehagene i Fredrikstad og brosjyren ble også utdelt på samlingen med kvalitetskommunene26. og 27. november 2008.ErfaringerI tillegg til funnet med den populært kalt COBRA-muskelen (corecobrachialis) ble det avdekket at i avogpåkledningssituasjoner er det noen barn som har til vane å bruke hodet på den ansatte somstøtte når barnet er stående foran medarbeideren. Dette er belastende på nakken og bør unngås.ResultatoppfølgingerMTK mener at prosjektet har gitt bra resultater, men at menneskekroppen er dynamisk og forandrerseg. De har derfor det synet at et oppfølgingsopplegg hvor oppståtte plager blir tatt hånd om fort vilsikre investeringen som er gjort i dette prosjektet.Bruk av midlerNAV kr. 100.000 i 2007 og 100.000 i 2008KLP 150.000 i 2008Egne kompetansemidler kr. 100.000 i 2007 og kr. 100.000 i 2008SLUTTEVALUERINGHva var hensikten med prosjektetProsjektet hadde som mål å redusere sykefraværet og gi de ansatte en bedre hverdag.Hva skulle skjeMuskel- og skjelettplager skulle reduseres til et så lavt nivå som mulig.Medarbeiderne med spesifikke problemer skulle få kunnskap om problemet sitt slik at de vet hvadet er , hvordan det utvikler seg og hva de må gjøre for å forebygge og redusere den negativeeffekten av det.Ledere og ansatte skulle få råd og informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen for den enkelteut i fra den enkeltes spesifikke behov.Generelle tiltak skulle identifiseres som kan gjøres i avdelingen for å bedre arbeidssituasjonen forde som har plager, men som også kan bedre arbeidsmiljøet for alle.Hva har skjeddProsjektet er gjennomført etter planen og avsluttet oktober 08.105 ansatte har fått tilbud om å være med. 58 har meldt interesse og av disse er 48 blitt behandlet.

More magazines by this user
Similar magazines