Lavenergibygg som varmeleverandører - Zero

zero.no

Lavenergibygg som varmeleverandører - Zero

Lavenergibygg som varmeleverandørPlussenergihus som eksempelZERO 10 Gardermoen 23. november 2010Per F. Jørgensen,Siv.ing. senior rådgiverpfj@kanenergi.no


RÅDGIVERE Energi & miljø• Rådgivning energi, miljø, teknologi og økonomi• Fornybar energi og effektiv energibruk erspesialområdene• Etablert i 1993• Medlem i RIF (Rådgivende ingeniørers forening)• Totalt ca. 30 ansatte med kontorer i Oslo – Skara– Karlstad – Göteborg• En del av Asplan Viak AS fra 1. november 2010November 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 2


Vinnerforslag til arkitektkonkurranseOppgaven• Forslag til 525 boliger,barnehage og evt. nærbutikk• Lage en masterplan forområdet:– Strukturere landskap,bebyggelse, offentlig romog infrastrukturCODE arkitekturNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 3


Teamet• Code arkitektur• Aurora Landskap• KanEnergiCODE arkitekturNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 4


PlussenergihusEt hus som gjennom driftsfasen genererer mer energi enndet som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift ogavhending av bygget.November 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 5


Områdeplanen• Variasjon i arkitektur,boformer, naboskapsrom oggrøntområder• Materialgjenbruk• Bilfrie utearealer• Stier, gode parkforbindelser• Sosial infrastrukturCODE arkitekturNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 6


Bebyggelse• Førstegangsboligen– Mindre leiligheter forenslige/par (med franskbalkong)• Familieleiligheten– Større leiligheter forpar/familier med behov forprivate balkonger/terrasser• Gatehuset– Rekkehus for familier medinngang på bakkeplan.CODE arkitekturNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 7


Koksa - Energistrategi1. Passivhusnivå på byggene-2. Materialer som krever minst mulig energi ved tilvirkning,som kan gjenvinnes/gjenbrukes og som ”lagrer” CO 2- Eks. massivtre, biobaserte kjemikalier, lavkarbon betong og innslag avresirkulert betong, osv.3. Utnytte lokale, fornybare energikilder- Solfangere: 10 000 m 2 , årlig energioverskudd på minst 200 000 kWh,avhengig av avtale om å levere til fjernvarmenettNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 8


Solceller vs. solfangereSolceller produserer strøm• Systemvirkningsgrad på ca. 12 % netto(nett-tilknyttet)• Investeringer på rundt 12 000 kr. pr. m 2• Produserer årlig ca. 120 kWh/m 2Solfangere varmer vann• Rørsystem koblet til en akkumulatortank• Systemvirkningsgrad på ca. 40 % netto• Investeringer på rundt 3000 kr pr. m 2• Produserer årlig ca. 400 kWh/m 2November 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 9


Prinsipp varmesystemNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 10


Energi”budsjett”• Totalt energibehov 3,8 GWh/år- hvorav 1,7 GWh/år el og 2,1 GWh/år varme• 10 000 m 2 termiske solfangere- gir et overskudd på minst 200 000 kWh/årNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 11


Barrierer• Kulturelle - fjernvarmeselskapet er ikke vant til å kjøpe fraleverandører med uforutsigbar produksjon• Tekniske - temperaturnivåer, behov vs leveringsdyktighet• Økonomiske- kan man forvente at fjernvarmeselskapet er villigtil å betale noe som ikke er ”fastvarme”November 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 12


Hvordan integreres med fjernvarme?FjernvarmesystemetSolenergisystemet• Bør være ”lavtemperatur”• Må være mengderegulert• Må ha behov isommerhalvåret• Bør kunne levere høyetemperaturer.Vacuumrørsolfangere kan gitemperaturer over 100 grCEnergibrukerne – byggene• Lavtemperatur varmesystem• MengderegulertNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 13


Når kan man levere på fjernvarmnettet?November 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 14


Trenger vi både fjernvarme oglavenergibygg?• EU har bestemt at innen 2020 skal alle nye bygg være Near ZeroEnergy Buildings (NZEB).• Neppe tilstrekkelig å bygge passivhus uten egenenergiproduksjon• Avsetning for avfallsenergi, varme fra kraftproduksjon og flyttingav varmeoverskudd i ett bygg til ett annet trenger fjernvarme• Koksa som plussenergihus er kanskje ett sært eksempel, menneppe mulig uten fjernvarmetilknytningNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 15


Takk for oppmerksomhetenwww.kanenergi.nowww.asplanviak.noNovember 26, 2010 Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU 16

More magazines by this user
Similar magazines