Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Ymse kunstføremål vert budsjettert slik:Budsjett 2010 Budsjett 2011Hordaland Kunstsenter - drift 2 015 000 2 045 000Hordaland Kunstsenter - verksemd 758 000 769 000Internasjonalt Gjesteatelier 213 000 216 000Skrivekunstakademiet 1 660 000 1 935 000Stiftelsen 3,14 1 064 000 1 080 000Vestlandsutstillinga 139 000 141 000Bergen Kunsthall 371 000 377 000Kunsttrienalen Bergen 200 000 200 000Bergen Senter for elektronisk kunst 125 000 127 000Fargespill 200 000Kunstnarstipend 125 000 125 000Radøy Kunstsenter 120 000 122 000Ambrosiahuset gjesteatelier 59 000 60 000Proscen 100 000 100 000Produsentenhet for visuell kunst 100 000 100 000Hardingpuls 75 000 76 000Vitaliseringstiltak 100 000 102 000Elevutveksling med Orknøyane 150 000 152 000Juleprosjekt Orknøyane, Edinburgh og Cardiff 141 000 143 000Kulturavtale Basse Normandie 200 000 203 000Internasjonalt kultursamarbeid 267 000 271 0007 982 000 8 544 000Fylkesturnear - skulekonsertarTurnekostnadene for skulekonsertane vert finansiertegjennom overføringar frå Rikskonsertane.Ein reknar med utgifter på 5,6 mill. krtil dette i 2011 og budsjetterer med same sumsom refusjon.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 127

More magazines by this user
Similar magazines