Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

FylkestingetFylkestinget la inn 30 mill. kr i investeringsbudsjettettil oppgradering av vegar, finansiert medlån. I driftsbudsjettet vart det sett av 3 mill. kr tilrenter og avdrag. Denne auken er lagt inn på avdrag,som etter dette er budsjettert med 198 mill.kr.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 138

More magazines by this user
Similar magazines