Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

6. KollektivtakstaneTakstane for bil- og båtruter vert auka med 2,5% frå 01.01.11. Minstetaksten for einskildbillett (kr 25)vert likevel ikkje endra.Ferjetakstane følgjer riksregulativet (3,1%).Økonomiplanen for 2011-2014Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 155

More magazines by this user
Similar magazines