Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Universell utformingDet må være et mål å nå kravene om universell utforming tidligere enn foreslått. Budsjettet økes derfor medkr. 15 millioner i 2011, og det samme for de seinere år i økonomiplanperioden.”RøystingForslaget frå Hove fekk 1 røyst (V) og fall.Forslaget frå Lussand fekk 1 røyst (SP) og fall.Forslaget frå Holmefjord Olsen fekk 1 røyst (SV) og fall.Forslaget frå Handeland fekk 5 røyster (A) og fall.Forslaget frå Kårbø vart vedteke som innstilling til fylkestinget mot 7 røyster (A, SV, SP, V).INNSTILLING TIL FYLKESTINGETÅrsbudsjett og økonomiplan vert vedtekne i samsvar med det utsende materialet og med følgjandepresiseringar og endringar:”EndringerBeskrivelse Avdeling Nye tiltak InnsparingStatsbudsjettet, inntektsramme Skatt/ramme 11 000Ot/ppt Undervisning 500Bibliotekplan Undervisning 1 000Leksehjelp/sommerskole Undervisning 250Beregnet merinntekt billett kollektivSamferdsel 2 000(jfr. justert grunnlagsdok.) reserven reduseresmed 2 millVegoppgradering (renter og avdrag) Samferdsel 3 000Dette betyr 30 mill i ekstra investering på samferdselSjåføropplæring Samferdsel 2 000FergeAustevollBeregnet rest i 2011 i forhold til 10 mill avsatt,jfr. samferdselssjefens orientering 24/11Samferdsel 2 650Museum Kultur 300Prisjustering idrettskrets Kultur 100Røldal pilgrimssenter Kultur 250Hordaland husflidslag Kultur 100Fossegrimen Kultur 70Skrivekunstakademiet Kultur 250Fjellberg gamle prestgard Kultur 50Rallarveien Kultur 1 000Baroniet Kultur 150Tuba-prosjekt mot vold Kultur 150Tilskudd til prosjektHordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 172

More magazines by this user
Similar magazines