Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Grieghallen forprosjekt, tilskudd Kultur 1 000Oseanna, investeringstilskudd Kultur 2 500Friluftsliv, etablering friluftsråd Kultur 250Barn og unge, aktivitetstilskudd Kultur 200Til disp kultur og ressursutvalgetUsf verftet,ombygging Kultur 5 000Vestlandssatsing, reiseliv (fjord Norge) Regional 2 500Vitensenteret, pris- og lønnsjustering Regional 100Tilskudd kommuneplanarb. m.m. Regional 100Til ekstraordinære utr. kontrollutvalget Admin 1 000Ikke ny stilling arkiv Admin 500Takstøkning 3% ekstra Tannhelse 1 000Innsparing enøk ved ny stilling Admin 1 000(fordeles der innsparingen skjer)ikke gratis kaffe fylkeshuset Admin 800Tilleggsløyvingskonto Admin 170Ekstraordinært vedlikehold Admin 50020 720 20 720OversiktAvdeling Nye tiltak Innsparing EndringAdmin 0 3 970 -3 970Skatt/ramme 0 11 000 -11 000Samferdsel 5 000 4 650 350Regional 2 600 100 2 500Tannhelse 0 1 000 -1 000Undervisning 1 750 0 1 750Kultur 11 370 0 11 370Total 20 720 20 720 0Tekstforslag• Starte arbeidet med en skolebruksplan for Hordaland Fylkeskommune, der avklaringen i forhold tilet eventuelt nybygg ved Austrheim videregående skole blir gitt prioritet.• Forsøk med toppklasser i realfag. Hordaland fylkeskommune har i dag stor aktivitet innenfor fornybarenergi, maritim virksomhet, og marine næringer. Behovet for kompetent arbeidskraft er enn viktigforutsetning for videre verdiskaping og innovasjon, og grunnlaget for denne kompetansen ligger iå være god på realfag.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 173

More magazines by this user
Similar magazines