Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Harald Hove sette fram slikt forslag:”Venstres budsjettforslag 2011Endringer i forhold til fylkesrådmannens innstilling i revidert budsjettgrunnlag:SamferdselØkte utgifter/reduserte inntekterIngen takstøkning, reduksjon periodekort 20 000Økt ruteproduksjon 15 000Aldersgrense ungdomskort 21 år 4 000Studentkort, oppheving av aldersgrense 3 000Innfartsparkering utenfor Bergensområdet 3 000Prøveordning Bømlo-Stord 1 000Sjåføropplæring 3 000Veioppgradering 3 000Totalt 52 000Økte inntekter/reduserte utgifterOpplæringStyrking av skolebudsjettet – Lærertimer 15 000Kjøp av læremidler utenom NDLA 3 500Spesialundervisning 2 000Oppfølging av bibliotekplanen 1 000Flere lærlinger i fylkeskommunen 500Totalt 22 000Kultur og idrettØkt tilskudd til museene 900Smelteverkstomten i Odda 1 000Fylkesbiblioteket 300Økning tilskudd barn og unge 400Tilskudd andre kulturformål – økning 6 800Totalt 9 400Regional utviklingOppfølging av klimaplanen 2 000Vestlandsatsing, reiseliv (Fjord Norge) 2 500Totalt 4 500TannhelseStyrking 1 500Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 25

More magazines by this user
Similar magazines