Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Dette betyr 30 mill. i ekstra investering på samferdselSjåføropplæring Samferdsel 2 000FerjeAustevollBerekna rest i 2011 i forhold til 10 mill avsett,jfr. samferdselssjefens orientering 24/11.Samferdsel 2 650Museum Kultur 300Prisjustering idrettskrins Kultur 100Røldal pilgrimssenter Kultur 250Hordaland husflidslag Kultur 100Fossegrimen Kultur 70Skrivekunstakademiet Kultur 250Fjellberg gamle prestegard Kultur 50Rallarvegen Kultur 1 000Baroniet Kultur 150Tuba-prosjekt mot vold Kultur 150Tilskot til prosjektGrieghallen forprosjekt, tilskot Kultur 1 000Oseanna, investeringstilskot Kultur 2 500Friluftsliv, etablering friluftsråd Kultur 250Barn og unge, aktivitetstilskot Kultur 200Til disp. kultur og ressursutvaletUsf verftet,ombygging Kultur 5 000Vestlandssatsing, reiseliv (fjord Norge) Regional 2 500Vitensenteret, pris- og lønsjustering Regional 100Tilskot kommuneplanarb. m.m. Regional 100Til ekstraordinære utr. kontrollutvalet Admin 1 000Ikkje ny stilling arkiv Admin 500Takstauke 3% ekstra Tannhelse 1 000Innsparing enøk ved ny stilling Admin 1 000(vert fordelt der innsparinga skjer)Ikkje gratis kaffi fylkeshuset Admin 800Tilleggsløyvingskonto Admin 170Ekstraordinært vedlikehald Admin 50025 720 25 720Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 30

More magazines by this user
Similar magazines