Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Dette gjev slike rammer:1 a) Investeringsbudsjettet for 2011 vert vedteke med slike rammer:1000 krBruk av lånemidlar 1 193 300Tilskot og refusjonar m.m. 1 255 900Salsinntekter 5 000Bruk av avsetjingarMidlar frå driftsbudsjettet 180 000SUM INNTEKTER 2 634 200Disponert slik:Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. 39 000Opplæring 436 000Tannhelse 14 500Regional utvikling 1 000Samferdsel 2 137 700Kultur 1 000SUM INVESTERINGSUTGIFTER 2 629 200Avsetjingar 5 000SAMLA FINANSIERINGSBEHOV 2 634 200b) Driftsbudsjettet for 2011 vert vedteke med følgjande rammer:1000 krFrie inntekter (skatt, rammetilskot) 4 836 300Finansutgifter netto 329 800Avsetjingar netto -21 700Til finansiering av utgifter i investeringsbudsj. 180 000TIL FORDELING DRIFT 4 348 200Fordelt slik:Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto 234 100Opplæring netto 2 386 151Tannhelse netto 164 848Regional utvikling netto 81 887Fylkeskommunal næringsverksemd netto -88 850Samferdsel netto 1 491 139Kultur netto 155 452FORDELT PÅ SEKTORANE netto 4 424 727Tilleggsløyvingskonto 4 203Lønsavsetjing 80 270Mva-kompensasjon (investering) -161 000TIL SEINARE FORDELING -76 527Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 32

More magazines by this user
Similar magazines