Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Merknader til budsjettheftetFylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget den4. oktober 2010. Statsbudsjettet vart lagt fram 5.oktober.Etter dette utarbeidde fylkesrådmannen eit revidertbudsjettgrunnlag som vart lagt fram 1. november2010. Fylkestinget vedtok budsjettet for2011 og økonomiplanen for 2011 – 2014 i møtet14. desember 2010, sak 65/10.I det føreliggjande budsjettdokumentet er tabellaneoppdaterte med endringane som vart gjort framtil og med fylkestinget sitt budsjettvedtak. I tekstener det teke inn tillegg som omtalar endringarsom kom til i revidert budsjettgrunnlag og i fylkestingsvedtaket.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 3

More magazines by this user
Similar magazines