Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Tabellen nedanfor gjev oversyn over investeringar til fylkesvegar og Bybanen i 2011 og for åra i økonomiplanperiodenfram til og med 2014 basert på fylkestinget sitt budsjettvedtak.Budsjett2011Øk.plan2012Øk.plan2013Øk.plan2014Refusjonar utanom Bergensprogrammet 35 000 33 500 32 100 38 500Store prosjekt utanomBergensprogrammetFv 546 Austevollbrua, ferjetilskot 10 000 10 380 10 690 11 010Fv 546 Austevollbrua refusjon 29 000Fv 48 Løfallstrand - Årsnes 11 000Fv 567 Hauge - Lonevåg 75 900 7 300Fv 107 Jondalstunnelen 180 000 180 000 150 000 59 000Fv 544Tofte - Ranavik 10 000Fv 7/fv 49 Kvammapakken 189 000 119 000 85 000Fv Bømlopakken 103 000 66 000 63 000 60 000Fv 48 Tunnel bak Tysse 10 000 90 000 150 000BergensprogrammetRingveg vest. Byggjesteg 2 299 000 360 000 367 000 238 000Bybanen. Byggjesteg 2 595 000 563 000 123 000Sekkepostar 200 000 180 000 110 000 130 000Refusjonar i Bergensprogrammet 10 000Mindre prosjektFv 555 Eide - Vorland 6 000Fv 546 Hufthamar - Haugland 3 000Fv 565 Undergang Alver 3 000Fv 550 Utne - Herand 5 000Fv 209/233 Brattholmen-Storskaret 1 000Fv 315 Bavallsvegen 6 000Fv 563 Kleppestø - Ask 13 000Fv 70 Jensanesvegen, Stord 10 000Fv Storskaret - Arefjord, Fjell 10 000 20 000 40 000Fv 158 Grindavoll – Lepsøy, Os 20 000 36 000Rv 13 Bratlandsdalen - forskotering 5 000Sekkepostar utanom Bergen 81 800 78 020 78 010 79 990RassikringstiltakFv 344 Trefallstrand 10 000Fv 572 Eddagjelet/Torgilsberget 46 000 10 000Fv 7 Haukanesberget 70 000 70 000 55 000Fv 7 Kattadalen 15 000Fv 7 Lussandberget 40 000 40 000Diverse tiltak 3 000 3 000 3 000 3 000Vegoppgradering 30 000Sum 1 969 700 1 715 200 1 261 800 940 500Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 53

More magazines by this user
Similar magazines