Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

InvesteringsinntekterBompengar 1 092 900 978 000 540 000 208 000Forskottering kommunar 10 000Forskottering private 10 000 90 000Tilskot kommunar 30 000 -Tilskot private 3 000Kompensasjonsmidlar 61 000 47 000 20 000Statstilskot 59 000 98 000 113 000 98 000Sum finansiering 1 255 900 1 133 000 763 000 306 000Netto investeringsutgifter 713 800 582 200 498 800 634 500RefusjonarTabellen nedanfor viser fylkesrådmannen sittforslag til refusjon av forskotteringar i komandeperiode. I 2011 er det lagt opp til refusjonar på tilsaman 45 mill. kr.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2010 54

More magazines by this user
Similar magazines