Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

Ein budsjetterer momskompensasjonen som einsamla sum. Summen vil bli fordelt på slutten avåret, i samsvar med det rekneskapen viser. Einfører opp 161 mill. kr i 2011.Eigendel forsikringarSummen som vert budsjettert på denne posten er eiavsetjing som skal dekkje utgifter til utbetring avskader under eigendelen på bygningsforsikring ogskader der fylkeskommunen ikkje er forsikra (innbrot,tjuveri etc.). Dei siste åra har det stått unyttamidlar igjen på denne kontoen. I 2011 fører ein oppsame summen som i 2010, 1,8 mill. kr,Tilbakebetaling av underskot frå skular /institusjonarDei vidaregåande skulane og tannhelsedistrikta fårbehalda overskot, men må dekka inn underskot 2 åri ettertid. Underskotsdekninga vert inntektsførtsentralt på denne kontoen med same storleik somutgiftsføringa på skulebudsjetta.Det er budsjettert med slik inndekking av underskotfrå tidlegare år:2009-underskot: Kr 1000Sentrum tannhelsedistrikt 109Tanks vgs. 1 510Langhaugen skole 1 270Bergen katedralskole 720Bømlo vgs. 107Odda vgs. 1 899Rubbestadnes vgs. 21Knarvik vgs. 2 332Arna yrk. 2 996Austrheim vgs. 1 022Bergen tekn. fagskole 125Fyllingsdalen vgs. 903Austevoll vgs. 1 686Voss Husflidsskule 454Stend vgs. 1 279Voss jbs. 1 439Garnes vgs. 1 336Stord vgs. 3 408Sum 22 616FylkestingetENØKEi stilling ved eigedomsseksjonen er sett av tilarbeid med energimerking / energiøkonomisering.Fylkestinget la til grunn at dette bør resultera iinnsparingar. Det er ført opp ein negativ sum på 1mill. kr, som vil bli fordelt seinare.Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 69

More magazines by this user
Similar magazines