Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

OPPLÆRINGBudsjett2010Budsjett2011Tal i 1000 krEndring %510 Skulelokale, forvaltning Brutto driftsutgifter 312 829 302 275 -3,4 %Driftsinntekter -1 000 -15 127 1412,7 %Netto driftsutgifter 311 829 287 148 -7,9 %515 Fellesutg og støttefunksjonar Brutto driftsutgifter 2 792 2 900 3,9 %vdg opplæring Driftsinntekter -519 -570 9,8 %Netto driftsutgifter 2 273 2 330 2,5 %520 Pedagogisk leiing, ped Brutto driftsutgifter 325 452 351 876 8,1 %fellesutg, og gjestelevoppgjer Driftsinntekter -26 930 -27 029 0,4 %Netto driftsutgifter 298 522 324 847 8,8 %521- Utdanningsprogramma ved Brutto driftsutgifter 1 088 811 1 158 199 6,4 %532 dei vidaregåande skulane Driftsinntekter -10 985 -5 314 -51,6 %Netto driftsutgifter 1 077 826 1 152 885 7,0 %554 Fagskule Brutto driftsutgifter 71 630 67 594 -5,6 %Driftsinntekter -6 -17 183,3 %Netto driftsutgifter 71 624 67 577 -5,7 %559 Landslinje Brutto driftsutgifter 13 433 13 481 0,4 %Driftsinntekter -10 756 -10 917 1,5 %Netto driftsutgifter 2 677 2 564 -4,2 %560 Spesialundervisning og Brutto driftsutgifter 225 087 229 528 2,0 %særskilt tilpassa opplæring Driftsinntekter -741 -721 -2,7 %Netto driftsutgifter 224 346 228 807 2,0 %570 Fagopplæring i arbeidslivet Brutto driftsutgifter 256 352 255 780 -0,2 %Driftsinntekter -20 629 -18 503 -10,3 %Netto driftsutgifter 235 723 237 277 0,7 %581 Vaksenopplæring etter Brutto driftsutgifter 27 820 30 944 11,2 %Opplæringslova Driftsinntekter -59 -69 16,9 %Netto driftsutgifter 27 761 30 875 11,2 %590 Andre føremål Brutto driftsutgifter 115 216 102 032 -11,4 %Driftsinntekter -63 137 -51 384 -18,6 %Netto driftsutgifter 52 079 50 648 -2,7 %Sum brutto driftsutg. 2 439 422 2 514 609 3,1 %Sum driftsinntekter -134 762 -129 651 -3,8 %Sum netto driftsutgifter 2 304 660 2 384 958 3,5 %Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 71

More magazines by this user
Similar magazines