Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Budsjett 2011 vedteke - Hordaland fylkeskommune

TANNHELSETal i heile 1000 krBudsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %Fellesfunksjonar Bto. driftsutg. 17 762 17 577 -1,0 %TannhelsedistriktAustTannhelsedistriktSørTannhelsedistriktVestTannhelsedistriktNordTannhelsedistrikt SentrumDriftsinntekter -4 441 -4 508 1,5 %Nto. driftsutg. 13 321 13 069 -1,9 %Bto. driftsutg. 26 057 26 786 2,8 %Driftsinntekter -8 084 -8 605 6,4 %Nto. driftsutg. 17 973 18 181 1,2 %Bto. driftsutg. 27 034 27 801 2,8 %Driftsinntekter -6 882 -7 328 6,5 %Nto. driftsutg. 20 152 20 473 1,6 %Bto. driftsutg. 47 095 48 544 3,1 %Driftsinntekter -10 831 -12 331 13,8 %Nto. driftsutg. 36 264 36 213 -0,1 %Bto. driftsutg. 44 167 45 442 2,9 %Driftsinntekter -14 316 -15 435 7,8 %Nto. driftsutg. 29 851 30 007 0,5 %Bto. driftsutg. 68 354 70 856 3,7 %Driftsinntekter -23 523 -23 951 1,8 %Nto. driftsutg. 44 831 46 905 4,6 %Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 230 469 237 006 2,8 %Driftsinntekter -68 077 -72 158 6,0 %Nto. driftsutg. 162 392 164 848 1,5 %SamandragTannhelsetenesta møter fleire utfordringar somkrev ressursar:§ Rekruttering av tannlegar og tannpleiarar,særleg i distrikta§ Styrking av folkehelsearbeidet – trong forfleire tannpleiarar§ Kompetanseheving – styrking av forsking ogfagopplæring§ Område med sterk befolkningsvekstvekst –trong for auka bemanning.For å lette rekrutteringa i distrikta, skape grunnlagfor ei betre arbeidsfordeling mellom tannlegar ogtannpleiarar og redusere utgiftene er det trong forå samlokalisere små tannklinikkar til størreeiningar. I plan for tannhelsetenester er det lagtopp til ein meir sentralisert klinikkstruktur, menkvart forslag til endring i klinikkstrukturen skalhandsamast i fylkesutvalet.Driftsutgiftene har auka på fleire område dei sisteåra, og vil slå ut med full effekt i 2011:Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 87

More magazines by this user
Similar magazines