Beskrivelse av utfordringene 2013-2014 - Norges orienteringsforbund

orientering.no

Beskrivelse av utfordringene 2013-2014 - Norges orienteringsforbund

Klubbledere/trenere/utøverefredag, 23. mars 2012Det inviteres til Åpent møte med klubber i Halden 21.april angåendesesongen 2013 og 2014Sted: Halden, Kaserna på Fredriksten FestningTidspunkt: 1700-1900Deltagere fra forbundet:Arrangementsansvarlig: Jan Arild JohnsenLandslagssjef: Petter ThoresenGeneralsekretær: Bjørnar ValstadAgendaSesongplaner og terminliste 2013- 2014 (senior og junior)Innledende momenterForbundstinget besluttet at NM-natt og NM ultralang består som norgesmesterskap.Det inviteres derfor til klubbmøte hvor det åpnes for diskusjon omkring den nasjonalekonkurranseplan for å skape et sesongopplegg som tilfredsstiller de ulikeinteressegruppene.Viktige momenter i dette arbeidet er den internasjonale terminlisten, landslagenesaktivitets- og utviklingsplaner, plassering av NM distanser, utforming av norgescupenog klubbenes behov for tid til utvikling av egne utøvere. I tillegg er det viktig å se påden totale reisebelastingen for utøverne og klubbenes ressurspersoner.Et siste moment er signaler fra utøverne om at både NM-natt og NM-ultralang bør gåpå høsten som individuelle konkurranser.Angående norgescupTidligere forbundsstyre har vært opptatt av er å bruke norgescup for å bygge oppunder de store løpene som Vårløp i Østfold, Pinseløp, O-Festival m.m. Samtidig hardet vært det et ønske om å arrangere norgescupløp (særlig for junior) som ikke erNM eller testløp.Side 1 av 3


Forbundet mener også det er viktig å bygge opp under Blodslitet, som har etablertseg som ett av o-norges orges tydeligst og beste produkter og har fått status som en slags”sesongavslutning” for mange. Derfor bør det unngås at f.eks NM-ultralang kommeretter Blodslitet i kalenderen.Momenter for sesongen 2013 (se vedlagt skisse for hele 2013)For 2013 er allerede NM-ultralangdistanse tildelt Nittedal (17.august).Testløp, både junior og senior, er plassert i samarbeide med landlagstrenerne.Det er lagt inn flere sprintløp og det er en god balanse mellom de ulike distansene.Mellomdistanse på O-Festivalen er utelatt fra Norgescupen av flere grunner. Det ernok mellomdistanser på norgescuplisten uten O-Festivalen. Junior-VM starter 30.juniog senior-VM 6.juli. Det kan neppe forventes at de norske utøverne som er uttatt tilrepresentasjon på JWOC og WOC løper alle konkurranser på O-Festivalen, men detbør være realistisk med enkelte i startfeltet. Særlig sprinten i Dyreparken kan værenyttig for VM løperne.Angående plassering av NM-nattNM natt er forslått fredag 19.april i Østfold, et annet alternativ kan være27.september. Det er fordeler og ulemper med begge alternativene. 19.april er fredagfør Norwegian Spring som mange deltar på uansett. Erfaring tilsier at det er relativtgreit å få arrangør i Østfold eller syd i Akershus.Helgen 27.september ember er ”ledig”. Dette fordi denne uka er starten på den sentralehøstferieuka, det har vært to viktige helger i forkant for juniorene og at det erWordcup finale for seniorene helgen etter. Høstferien har ofte vært brukt til samlingeller konkurransereise for et utvidet juniorlandslag.Momenter 2014(se vedlagt skisse for hele 2014)Det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter kerhetsmomenter knyttet til Wordcup dette året, men det somer tatt inn i skissen er så konkret som vi har klart å fange opp pr dags dato.Det er også viktig understreke at dette er en skisse og ikke alle arrangører ernødvendigvis kontaktet for konkrete avklaringer enda. (gjelder b.l.a. sprint i Østfoldog Midt-norsk)Når det gjelder testløp så er disse foreløpig plassert av forbundetsarrangementsansvarlig og ikke ferdig koordinert med landslagsledelsen. Men detantas at det er behov for testløp for senior i mai og at pinsen på Kongsberg kan værenaturlig for juniorene.Ang plassering av NM-natt og NM-ultraFor og i møtekomme de tydelige signalene om plassering av disse mesterskapeneSide 2 av 3


på høsten så ser det ut til at den beste løsningen er helgen 26.-28.sept. 28.sept. Det kanvære en ide å lage en ”back to basic” helg med NM-natt fredag kveld og NM-ultralangdistanse søndag med individuell start på begge. Dette vil bli en tøff helg,men det spares en reisehelg. I vedlagt skisse er NM-uka to uker før og juniorhelg/Oidolen uke før dette mesterskapet, disse kan sannsynligvis flytte en uke frem for åskape en frihelg 19.-21.sep.Forbundet mottar gjerne innspill på disse tankene.Det er også i 2014 skissert Worldcup finale i Sveits første helgen en i oktober, men detteer en av de tingene som IOF ikke har endelig avklart pr dags dato.Andre alternativer for NM-natt kan være fredag 24.april (Norwegian Spring helgen)For NM-ultra er antakelig alternativet å legge det i Blodslitet.Med hilsenJan Arild JohnsenArrangementsansvarlig Norges OrienteringsforbundSide 3 av 3

More magazines by this user
Similar magazines