Gledeleg Jul! - Mediamannen

mediamannen.no

Gledeleg Jul! - Mediamannen

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimDiakon og prestBibelundervisningMeland sokneråd har i høststartet opp en bibelundervisnings-seriei soknerådetsnye lokaler i REMA-bygget påFrekhaug.Undervisningen er lagt opp tilhver onsdag fra kl. 20.30 til21.30. Etter undervisningen erdet mulig å være med på kveldsbønn,for de som ønsker det.Tema dette første året er Bibelensbøker. Dvs. at at bibeltimene girSøndag 21. november på kveldenvar det fest i Alversund kyrkje.May Irene Wergeland vart ordinerttil prest i Den Norske Kyrkja,til teneste som prostiprest iNordhordland Prosti. Ho skaljobbe i eit vikariat som kyrkjelydspresthovudsakleg på Radøy,men vi er glade for å få møta henneogså her i Alversund kyrkje.May Irene tek permisjon frå jobbensin som diakon i Kirkens Bymisjoni Bergen, ein arbeidsplasssom var godt representert underFoto: avisa Nordhordlanden innføring i Bibelens mangebøker. En får innblikk i hva Bibelensbøker forteller og forkynner,samt et innsyn i den historiskebakgrunnen for de enkeltebøkene.I høst har det vært Mosebøkeneog Evangeliene, som har værttema. På nyåret vil en ta for segPaulus’ sine brev, før en utovervåren går tilbake til GT med Rutog Ester, samt Samuels-, KongeogKrønikebøkene og så videre…av Hans Kenneth Sundsbøordinasjonen. Biskop HalvardNordhaug gjennomførte ordinasjonen,og trekte i sin tale tilordinanten fram den unike kompetansenMay Irene sit med, ettermykje erfaring som diakon blantdei svakaste gruppene i samfunnetvårt. Dette er verdifull kunnskapi kyrka vår.Vi gratulerer May Irene medordinasjonen, og ynskjer Gudssigning over tenesta ho skal inn i.Foto: NHForelesere er personer som JanRantrud, Odd Sverre Hove, BeritNøst Dale m. flere.Det er bare å møte opp. Du mågjerne ta med en bibel.Synes du dette høres interessantut, og ønsker å vite mer kan dugå inn på Meland sokneråd sinehjemmesider:www.melandkyrkja.noHer klikker du deg videre tilMøteplassen og Bibeltimer.Foto: avisa NordhordlandSondre Bratland og hardingfelespelaren Annbjørg LienFor soknerådet vart ideen om orgeljubileumeit springbrett til ågjera noko samlande og positivtsom heile bygda kunne ta del i.Det var utruleg kjekt og inspirerandeå oppleva at alle ville veramed på å lage kulturdagar i Seim.Høgdepunkta har kome som perlerpå ei snor, og responsen harvore positiv.Søndag føremiddag opna biskopOle Hagesæther og Alversundkammerkor kulturdagane med eivakker gudsteneste, etterfølgd avkveldskonsert med orgel og songved Magnar Mangersnes og KjerstiWiik. Rasmus Valle fortalde«soga om orgelet».Tysdag og torsdag kom skuleklassarog barnehagegrupper påorgelsafari, der ulike dyr hjalp tilmed å utforske, oppdage og blikjend med orgelet.Onsdag var det igjen duka fororgelkonsert, denne gongen vedJ. William Kay, som hadde medKulturdagari Seim kyrkjeseg Henning Anundsen på trompet.Torsdag kveld opna Seimsongkor dørene for alle, og invitertetil hyggeleg korkafè.Laurdag fekk me ein spesiell ogflott kveld med songaren SondreBratland og hardingfelespelarenAnnbjørg Lien. Mykje folkmøtte fram, både frå Seim og andrestader. Avslutningskonsertensøndag ettermiddag stod Seimmusikklag for, i lag med artistenTanita Kolås og Seim skulekor.Foto: avisa NordhordlandSkuleklassar og barnehagegrupper kom på orgelsafariFør sumaren ymta tidlegaresoknerådsleiar i Seim, RasmusValle, frampå om me ikkje burdemarkera orgelet sitt 25 årsjubileum i november.Ein strålande finale for kulturdaganei Seim 2010! Seim soknerådynskjer å takke alle som var medog fekk kulturdagane til å bli densuksessen den var; Spar Seim (forsponsing av bollar og saft til orgelsafarien),solistar, musikarar,kor og musikklag, kakebakararog kaffitrekkjarar, og ikkje minstalle som møtte opp som tilhøyrarar.Takk for ei flott veke.Med helsing frå Seim sokneråd vedleiar Monika Bøkevoll Aarlands.6 s.7

More magazines by this user
Similar magazines