LED-kompetanse fra Hella - Hellanor

hellanor.no
  • No tags were found...

LED-kompetanse fra Hella - Hellanor

IFigur 2På fig. 2 er LED-spenningen (I LED) tegnet inn i forhold til dette. Av de forannevntemetodene er det ingen som kan fungere her, siden det verken finnes noen innkoblingsimpulseller strømstyrken er høy nok eller den totale energien gjennom de topærene er lik (flate B er like stor som A).I LEDBILyspæretHvis man setter inn en enkel motstand, f.eks. en motstandskabel, så økes spenningenmed en bestemt verdi (IR) og vi får kurven som vist i figur 3. Her ville bare et blinkreléetter prinsipp c) kunnet fungere. Velger man motstanden litt høyere, kunne eventuelt ogsåprinsipp d) fungere. Hvis deretter lykten svikter på grunn av mekanisk skade, kunneblinkreleet kjenne igjen den innsatte motstanden som funksjonsdyktig lyspære. Da haddedet altså blitt indikert at lykten arbeider feilfritt, selv om den ikke virker! Det betyr: I dettetilfellet er kjøretøyet ikke lenger godkjent til bruk på offentlig vei.IFigur 3IRTil generell bruk er det bare aktuelt med en løsning som virker sammen med alleblinkreleene på markedet. Som de foregående eksemplene har vist, kan det praktisk taltbare sikres hvis man simulerer strømforløpet til en lyspære helt eksakt gjennom enelektronisk kobling.Siden en slik kobling er svært omfattende, er det ikke mulig å integrere den i LED-lykten.For likevel å kunne utnytte fordelene med LED-lykter, trengs det en tennsats til koblingen.Denne kombinasjonen gir den perfekte og fremfor alt lovlige løsningen på problemet.BI LEDtHella-patent på den perfekte løsningen av problemetAlle Hella LED-blinklykter med integrert elektronikk for pærekontroll overvåker seg selv og skaperen enkeltimpuls. Denne impulsen vurderes av den elektroniske tennsatsen. Tennsatsene simulereren 21 W-lyspære. Dermed er det mulig å bruke tradisjonelle blinkreleer. Ved en defekt i lykten, hvisbare én eneste LED ikke virker, skapes ikke den ovennevnte impulsen. Da kobler tennsatsene utlyspæresimuleringen og blinkreleet melder defekten til føreren.Gjennom måling av lampespenningen i tidsvinduet(bilde 4) er en direkte utskiftning mellom en HellaLED-lampe og en glødelampeversjon mulig.Hella-tennsatser kan også ettermonteres utenproblemer.IFigur 4ILyspæreI LEDBilprodusenter kan også sikrepærekontroll i samsvar medECE-reglene ved at deanalyserer impulsen i HellaLED-blinklyktene som er vistved siden av, direkte istyreenhetene sine. Dennøyaktige spesifikasjonen kanfås av Hella.Enkeltimpulst5

More magazines by this user
Similar magazines