12.07.2015 Views

Det fynske ryttergods Navne og herredsregister 1681-1719.pdf

Det fynske ryttergods Navne og herredsregister 1681-1719.pdf

Det fynske ryttergods Navne og herredsregister 1681-1719.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1Jens Knudsen Sandager Anne Christophersdatter 1688 14.2 146, hans skifte ? 1Niels Rasmussen Sandager Karen Nielsdatter 1708 3.2. IV-195b skifte hustru ? 4hun ~ 1 Hans ?Peder Madsen Tårup s<strong>og</strong>nMaren Rasmusdatter 1716 14.7. skifte hustru 249 ? 5<strong>og</strong> byMads Christensen Højrup Maren Knudsdatter 1699 18.7 203b, skifte hustru ? 3Niels Pedersen Lunde Mette Thomasdatter 1699 15.7 199b, skifte hustru ? 3Bjerge HerredHans Pedersen Agedrup Dorthe Madsdatter 1708 17.1. IV-19skifte hustru bj 4Marqvar Hansen Agedrup Karen Sørensdatter 1705 9.3. IV-94 hans skifte, enken bj 4~2 Søren Rasmussen?Anders Madsen Drigstrup Anne Hansdatter 1698 13.8 159b, hans skifte, enken bj 3~ 2 Mads AndersenMads Andersen Drigstrup Anne Hansdatter 1708 16.1 IV-191b skifte hustru ~ 1 bj 4Christen?Lars Pedersen Lille Viby Drigstrup Kirsten Hansdatter 1695 1.11 66 hans skifte, enken ~2 bj 3Hans RasmussenLars Andersen Over Kærby Drigstrup Gertrud Nielsdatter 1694 16.8 9, hans skifte, enken ~ 2 bj 3Niels IbsenNiels Ibsen Over Kærby Drigstrup Gertrud Nielsdatter 1700 21.11 250, skifte hustru ~ 1 bj 3Lars AndersenNiels Ibsen Over Kærby Drigstrup Kirsten Andersdatter 1709 12.7. IV-243 hans skifte ~ 1 bj 4Gertrud Nielsdatter sk.III-250, 21.11.1700enken ~ 2 Mads NielsenRasmus Hansen Over Kærby Drigstrup hustru 1714 11.6. skifte begge 183 bj 5Rasmus Jensen Kølstrup Anne Nielsdatter 1689 19.2 190, hans skifte, enken ~ bj 1sø 2ren HansenSøren Hansen Kølstrup Kirsten Sørensdatter 1709 12.7. IV-246 skifte hustru hun bj 4~ 1 Rasmus Jensen sk.I-190, 19.2.1689Jens Jespersen Hundslev Kølstrup Kirsten Jørgensdatter 1697 6.7 120b, skifte hustru bj 3Jesper Jensen Hundslev Kølstrup Maren Andersdatter 1710 4.6. IV-27ska3ifte hustru bj 4Oluf Hansen Hundslev Kølstrup Sidsel Nielsdatter 1683 12.10 32, skifte hustru ~ 1 bj 1ChristenOluf Hansen Hundslev Kølstrup Anne Rasmusdatter 1686 1.3 105, skifte hustru bj 1Oluf Hansen Hundslev Kølstrup Karen Gregersdatter 1687 5.10 133, skifte hustru bj 1Oluf Hansen Hundslev Kølstrup Karen Larsdatter 1699 23.4 186, hans skifte ~ 1 Karen bj 3Gregersdatter sk. 1-133,enken ~ 2 Morten HansenAnders Hansen Kertinge Kølstrup Maren Andersdatter 1699 24.11 214, hans skifte bj 3Anders Ibsen Kertinge Kølstrup Anne Jacobsdatter 1710 13.12 hans skifte 37b enken ~ bj 5Peder NielsenJens Madsen Kertinge Kølstrup Maren Andersdatter 1691 2.5 101, hans skifte, enken ~ bj 22 Anders HansenJens Nielsen Kertinge Kølstrup Maren Larsdatter 1711 16.3 hans skifte 51b enken ~ bj 52 Peder AndersenChristen Rasmussen Ladby Kølstrup Kirsten Larsdatter 1713 28.11 skifte hustru 160, hun ~ 1 bj 5RasmusMads Pedersen Ladby Kølstrup Maren Knudsdatter 1696 10.2 79 hans skifte bj 3Niels Jensen Ladby Kølstrup Anne Nielsdatter 1706 26.3. IV-139b skifte hustru bj 4


2Niels Jensen Ladby Kølstrup Maren Rasmusdatter 1710 12.12 hans skifte 35 bj 5Rasmus Jensen Ladby Kølstrup Kirsten Andersdatter 1688 24.7 162, hans skifte, enken ~ bj 12 Christen RasmussenHans Hansen Munkebo Maren Hansdatter 1700 19.7 235, hans skifte bj 3Peder Larsen Munkebo Lene Ibsdatter 1691 6.4 97, skifte hustru bj 2Peder Larsen Munkebo Anne Clausdatter 1704 22.11. IV-74 skifte hustru bj 4Peder Nielsen Dræby Munkebo Anne Jensdatter 1704 3.4. IV-61b skifte hustru bj 4hans sk. IV-75Peder Nielsen Dræby Munkebo Sidsel Hansdatter 1704 23.11. IV-75 hans skifte ~ 1 Annebj 4Jensdatter sk. IV-61 3.4.1704,enken ~ 2 Jens RasmussenBåg herredSimon Larsen Holevad Malene Hansdatter 1715 20.10 skifte hustru 93b bå 6Mads Jensen Hårby Karen Hansdatter 1717 12.8. skifte hustru 253, hun ~ 1 bå 6Hans ChristensenHenning Andersen Sarup Hårby Dorthe Olufsdatter 1716 16.6. hans skifte 156, enken ~ bå 62 Hans AndersenAnders Nielsen Faurskov Kerte Maren Andersdatter 1715 4.7. skifte begge 95b bå 6Hiere Madsen Faurskov Kerte Karen Sørensdatter 1716 17.7. hans skifte 180b, enken bå 6~ 2 Jens KnudsenJørgen Andersen Faurskov Kerte ungkarl 1716 4.9. hans skifte 197 bå 6Jens Pedersen Ørsbjerg Kerte Kirsten Pedersdatter 1717 12.8. hans skifte 250 bå 6Niels Jørgensen Ørsbjerg Kerte Maren Hansdatter 1717 25.10 hans skifte bå 6Rasmus Hansen Ørsbjerg Kerte Karen Berentsdatter 1717 26.11 hans skifte 278b bå 6Lars Rasmussen Ebberup Kærum Karen Olufsdatter 1717 27.11 hans skifte 280b bå 6Anders Nielsen Sandager Maren Andersdatter 1717 28.1. skifte hustru 226 bå 6Jens Larsen Sandager Maren Jensdatter 1715 8.6. skifte hustru 86b bå 6Niels Andersen Næs Sandager Dorthe Andersdatter 1715 30.10 skifte hustru 97b, han ~ bå 62 Anne ChristensdatterOluf Nielsen Torup Sandager Maren Pedersdatter 1717 7.5. hans skifte 243b, enken bå 6~ 2 Peder PedersenAnders Rasmussen Skydebjerg Anne Madsdatter 1717 2.4. hans skifte 241b, han ~ bå 61 Apelone LarsdatterHans Jensen Turup Gertrud Andersdatter 1715 29.10 skifte begge 96b bå 6Peder Hansen Turup Maren Nielsdatter 1717 7.1. hans skifte 222, enken ~ bå 62 Peder ThomasenRasmus Pedersen Ørsted Birthe Pedersdatter 1716 19.6. hans skifte 159b bå 6Gudme herredHans Jensen Brudager Dorthe Pedersdatter 1693 23.3 231, hans skifte gu 2Hans Larsen Brudager Maren Christensdatter 1703 2.11. IV-49b skifte hustru hun ~ gu 1 4M<strong>og</strong>ensHerman Simonsen Brudager Margrethe Eriksdatter 1714 23.8 skifte begge 197 hun ~ 1 gu 5Jørgen Rasmussensk 26.3.2689Jens Pedersen Brudager Maren Hansdatter 1684 21.6 52, skifte hustru, hun ~ 1 gu 1ErikJens Pedersen Brudager Kirsten Hansdatter 1700 16.7 231, hans skifte gu 3Jørgen Rasmussen Brudager Margrethe Eriksdatter 1689 26.3 204, hans skifte gu 1Lars Eriksen Brudager Anne Hellesdatter 1701 5.7 269, hans skifte ~ 1 GertrudJørgensdatter skifte1-27, enken ~ 2 Nielsgu 3


3RasmussenPeder RasmussenBrudager Gertrud Larsdatter 1706 22.11. IV-169b hans skifte gu 4KokkenborgAnders Gaas Gislev Karen Rasmusdatter 1707 9.6. IV-177b hans skifte, gu 4enken ~ 2 Claus JacobsenClaus Jacobsen Gislev Karen Rasmusdatter 1708 28.9. IV-218 hans skifte, enken gu 4~ 2 Gorm LarsenMorten Mikkelsen Gislev Anne Jensdatter 1712 15.8 skifte begge 108 gu 5Niels Stephensen Gislev Anne Christensdatter 1701 4.7 266b, hans skifte gu 3Hans Hansen Møller Gislevholme Gislev Margrethe Hansdatter 1694 22.1 263, hans skifte gu 2Hans Jensen Gislevholme Gislev Johanne Rasmusdatter 1693 3.7 238, hans skifte, ~ 1 ? gu 2Hans Jørgensen Gislevholme Gislev Anne Larsdatter 1693 3.7 242, skifte hustru, ~ 1 gu 2RasmusHans Jørgensen Gislevholme Gislev Maren Ibsdatter 1707 9.6. IV-179b skifte hustru gu 4Hans Jørgensen Gislevholme Gislev Kirsten Johansdatter 1709 26.1. IV-226 hans skifte ~ 1 gu 4Anne Larsdatter sk. II-242, 3.7.1693, ~ 2 MarenIbsdatter sk. IV-179b, 9.6.1707Hans smed Gislevholme Gislev Maren Larsdatter 1696 16.12 109b skifte hustru gu 3Jacob Hansen Gislevholme Gislev Sidsel Johansdatter 1716 6.5. hans skifte, enken ~ gu 52 Søren HansenJens Mortensen smed Gislevholme Gislev 1685 13.3 74, registrering af bo gu 1Jørgen Knudsen Gislevholme Gislev Mette Hansdatter 1694 22.1 260, skifte hustru gu 2Oluf Jensen Gislevholme Gislev Kirsten Clemensdatter 1697 15.11 125b hans skifte gu 3Rasmus Jørgensen Gislevholme Gislev Anne Cathrine Jensdatter 1701 26.5 266b, hans skifte gu 3Hans Kier Ravndrup Gislev Agnete Berntsdatter 1705 13.7. IV-117 hans skifte gu 4Hans Kier Ravndrup Gislev Agnete Berentsdatter 1711 27.2. skifte enken 57b gu 5hans sk. 13.7.1705Hans Knudsen Ravndrup Gislev Anne Henriksdatter 1712 15.8. hans skifte 110b gu 5Knud Hansen Ravndrup Gislev Lisbeth Hansdatter 1702 8.8. IV-9b hans skifte enken ~ 2gu 4Jesper HansenNiels Christensen Ravndrup Gislev Maren Hansdatter 1702 6.3 IV-5 hans skifte gu 4enken ~ 2 Peder RasmussenNiels Pedersen Ravndrup Gislev Inger Hansdatter 1703 21.7. IV-29b hans skifte, enken ~ gu 2 4Hans PedersenNiels Rasmussen Ravndrup Gislev hustru 1682 7.7 13, skifte hustru hun ~ 1 gu 1JensPeder Rasmussen Ravndrup Gislev Maren Hansdatter 1716 3.12 hans skifte 260 gu 5Rasmus Jensen Kier Ravndrup Gislev Maren Sørensdatter 1688 20.7 151, hans skifte, ~ 2 enkengu 1Find Jørgensen Sandager Gislev Anne Andersdatter 1693 14.10 247, skifte hustru gu 2Find Jørgensen Sandager Gislev 1700 29.7 242b hans skifte gu 3Rasmus Olufsen Sandager Gislev Maren Andersdatter 1691 2.12 131, hans skifte gu 2Hans RasmussenGudme Karen Madsdatter 1698 11.1 133, skifte begge gu 3StrøyMorten Pedersen Gudme Maren Pedersdatter 1706 29.4. IV-155b skifte hustru hun gu 4~ 1 Knud ?Lars Eriksen Brudager Gudme Gertrud Jørgensdatter 1683 17.7 27, skifte hustru hun ~ 1 gu 1Jesper Hansen, sk.22.6.1672Anders Hansen Oure 1706 28.4. IV-149b hans skifte gu 4Anders HansenOure Anne Andersdatter 1713 7.11 hans skifte 157b gu 5skytteAnders Jensen Oure Karen Hansdatter 1713 7.11 skifte hustru 156b gu 5Hans Andersen Oure 1693 9.1. 225, hans skifte gu 2Hans Pedersen Oure Maren Jensdatter 1716 14.1. skifte hustru 222 gu 5


4Hans Povlsen Oure Gertrud Andersdatter 1700 8.6 221, hans skifte, enken ~ gu 32 Peder OlufsenJens Andersen Oure Gertrud Povlsdatter 1715 22.3. hans skifte 206b gu 5Morten Andersen Oure Maren Andersdatter 1716 20.4. skifte hustru 236b gu 5Morten Rasmussen Oure Gertrud Andersdatter 1683 5.11 33, hans skifte gu 1Rasmus Dinesen Oure Anne Andersdatter 1697 3.11 127b skifte hustru gu 3Rasmus Dinesen Oure Johanne Pedersdatter 1706 28.4. IV-15ska1ifte hustru gu 4Rasmus Jørgensen Oure Mette Andersdatter 1703 2.11 IV-47b gu 4Christen Larsen Albjerg Oure Maren Andersdatter 1699 14.9 208, skifte hustru gu 3Christen Larsen Albjerg Oure Maren Rasmusdatter 1701 5.7 271b, skifte hustru gu 3Christen Larsen Albjerg Oure Johanne Rasmusdatter 1705 29.6. IV-107 skifte hustru gu 4Christen Larsen Albjerg Oure Anne Larsdatter 1714 5.10 skifte hustru 199b gu 5Christen Rasmussen Albjerg Oure 1683 1.6 38, hans skifte gu 1Hans Povlsen Albjerg Oure Gertrud Povlsdatter 1695 20.1 26 hans skifte enken ~2 gu 3Niels RasmussenJens Andersen Albjerg Oure Karen M<strong>og</strong>ensdatter 1716 19.4. hans skifte 234 gu 5Jens Rasmussen Albjerg Oure Karen M<strong>og</strong>ensdatter 1714 510 skifte hustru 200b gu 5Jens Rasmussen Albjerg Oure Karen M<strong>og</strong>ensdatter 1714 5.10 skifte hustru 200b hun ~ 1 gu 5Morten Hansen skifte26.6.1684M<strong>og</strong>ens Andersen Albjerg Oure Bodil Rasmusdatter 1706 28.4. IV-154 hans skifte gu 4Morten Hansen Albjerg Oure Karen M<strong>og</strong>ensdatter 1684 26.6 56, hans skifte, enken ~ gu 12 Jens RasmussenMorten Ibsen Albjerg Oure Bodil Christensdatter 1716 20.4. hans skifte 236 gu 5Morten Madsen Albjerg Oure Kirsten Larsdatter 1696 26.6 100b skifte hustru ~ 1 gu 3PederNiels Larsen Albjerg Oure Dorthe Larsdatter 1691 28.5 106, skifte hustru, hun ~ gu 21 Niels Andersen skifte1671, ~ 2 Peder skytte, ~3 enkemandenNiels Rasmussen Albjerg Oure Gertrud Povlsdatter 1706 28.4. IV-152 skifte hustru hun gu 4~ 1 Hans Povlsen sk.III-26, 20.1.1695Niels Rasmussen Albjerg Oure Maren Mortensdatter 1715 7.5. skifte hustru 211 gu 5Niels Rasmussen Albjerg Oure Anne Mortensdatter 1716 20.4. hans skifte 235, ~ 1 Karen gu 5Mortensdatter skifte 7.5.1715, enken ~ 2 HansNielsenRasmus Hansen Albjerg Oure Maren Sørensdatter 1695 20.1 23, hans skifte gu 3Hans Ringe Anne Pedersdatter 1691 29.7 120, skifte hustru, hun ~ gu 21 RasmusKnud Rasmussen Ringe Maren Jensdatter 1685 4.5 85, skifte hustru, ~ 1 gu 1Niels, skifte 13.6.1677Knud Rasmussen Ringe Anne Larsdatter 1713 18.7 hans skifte 140b gu 5Niels Hansen Ringe Anne Hansdatter 1698 14.7 155 skifte hustru gu 3Niels Jyde Ringe Birgitte Pedersdatter 1689 2.2 6, skifte hustru gu 2Peder Nielsen Ringe Anne Mikkelsdatter 1714 21.2. skifte hustru 165 gu 5Rasmus Jensen Ringe Maren Jensdatter 1684 4.6 51, hans skifte, enken ~ gu 12 Niels HansenLars Rasmussen Boltinge Ringe Margrethe Hansdatter 1714 23.2. hans skifte 168, enken ~ gu 5Anders KnudsenRasmus Larsen Boltinge Ringe Anne Nielsdatter 1694 18.1 249, skifte hustru, han ~ 1 gu 2Anne PedersdatterMads Eriksen Brangstrup Ringe Anne Jørgensdatter 1700 3.11 246b, hans skifte gu 3Niels Hansen Brangstrup Ringe Anne Rasmusdatter 1715 20.2. hans skifte 206 gu 5


5Rasmus Nielsen Brangstrup Ringe Karen Pedersdatter 1696 12.12 111 hans skifte, gu 3Hans Rasmussen Rynkeby Ringe Karen Rasmusdatter 1685 28.4 84, hans skifte gu 1Rasmus Hansen Rynkeby Ringe Birgitte Madsdatter 1690 5.12 81, hans skifte, enken~ 2 gu 2Christopher ChristensenFrands Rasmussen Volstrup Ringe Margrethe Nielsdatter 1701 14.2 254b, skifte hustru gu 3Hans Larsen Ryslinge Maren Hansdatter 1703 25.1. IV-21b hans skifte gu 4Jacob Jensen Elling Ryslinge Anne Larsdatter 1694 19.1 260, skifte hustru gu 2Jacob Jensen Elling Ryslinge Kirsten Madsdatter 1694 5.7 7, skifte hustru gu 3~ 1 Anne LarsdatterII-260, 19.1.1694Jens Elling Ryslinge Margrethe Andersdatter 1694 7.2. 273, skifte begge, han ~ 1 gu 2?Jens Sørensen Ryslinge Dorthe Nielsdatter 1708 28.6. IV-222 hans skifte ~ 1 ? gu 4Jeppe Hansen Ryslinge Karen Jensdatter 1707 18.10. IV-185b skifte hustru hun gu 4~ 1 BendixMads Therkelsen Ryslinge Maren Rasmusdatter 1694 19.1 258, hans skifte gu 2Mikkel Pedersen Ryslinge Maren Nielsdatter 1698 14.1 134, hans skifte gu 3Niels Skovsgaard Ryslinge 1684 5.11 67, gårdoverdragelse til gu 1søn Hans NielsenRasmus Hansen Ryslinge Mette Larsdatter 1712 17.8 skifte hustru 113 gu 5Rasmus Nielsen Ryslinge Maren Hansdatter 1702 20.1 IV-3b skifte hustru gu 4Christen Christensen Lørup Ryslinge Margrethe Johansdatter 1710 23.12 skifte hustru 28b gu 5Christen Jørgensen Lørup Ryslinge Sidsel Hansdatter 1690 20.5 9, skifte hustru gu 2Anders Jensen Lørup Ryslinge Apelone Madsdatter 1690 6.5 250, skifte enken gu 1Rasmus Nielsen Lørup Ryslinge Maren Nielsdatter 1710 29.4. IV-266 hans skifte, enken gu 4~ 2 Jens JensenLykke Knudsen Sandager Maren Rasmusdatter 1712 15.8 skifte begge 109 gu 5Jens Jensen Svindinge Maren Hansdatter 1713 7.7. skifte hustru 140 gu 5Christopher Madsen Vejstrup Gertrud Hansdatter 1717 25.6. hans skifte 279 gu 5Erik Rasmussen Vejstrup Birgitte Jacobsdatter 1717 25.6. skifte hustru 278b gu 5Rasmus Larsen Vejstrup Karen Andersdatter 1706 19.6. IV-156b skifte hustru gu 4Hans Jensen Øksendrup Maren Povlsdatter 1715 20.2. skifte enken 204b gu 5Hans Rasmussen Øksendrup Kirsten Rasmusdatter 1699 19.4 183 hans skifte gu 3Peder Johansen smed Øksendrup 1687 1.12 128, skifte hustru gu 1Rasmus Jensen Øksendrup Karen Pedersdatter 1708 5.2. IV-197b hans skifte gu 4Rasmus Pedersen Øksendrup Anne Rasmusdatter 1710 17.7 hans skifte 3b gu 5Langeland Nørre herredMorten Mikkelsen Korsebølle Elisabeth Nielsdatter 1690 3.7 26, hans skifte enken ~ 2 nø 2Hans LarsenChristopher Nielsen Lindelse Maren Simonsdatter 1700 19.6 224b, skifte hustru, hans nø 3skifte 4-139bJørgen HansenSimmerbølle Maren Mikkelsdatter 1700 24.10 243, hans skifte nø 3KrøgerMorten Hansen Bai Rifbjerg Simmerbølle Bodil Hansdatter <strong>1681</strong> 7.3 2, hans skifte Nø 1Hans Nielsen Skebjerg Tullebølle Dorthe Hansdatter 1684 17.3 43, hans skifte Nø 1Jørgen Mikkelsen Skebjerg Tullebølle Mette Hansdatter <strong>1681</strong> 8.3 4, hans skifte enken ~ 1Niels Hansen sk.3.5.1664Nø 1Langeland Sønder herredAnders Jensen Haubølle Humble Johanne Pedersdatter 1690 7.7 32, hans skifte sø 2Lars Hansen Haubølle Humble Maren Christensdatter 1690 7.7 30, hans skifte sø 2


6<strong>Navne</strong> Pedersen Haubølle Humble Karen Rasmusdatter <strong>1681</strong> 11.3 8, hans skifte Sø 1Niels Hansen Haubølle Humble Maren 1690 7.8 67, enke efter Rasmus, sø 2hun bor hos hamPeder Rasmussen Haubølle Humble Anne Hansdatter 1690 7.7 28, hans skifte sø 2Erik Nielsen Pederstrup Longelse 1691 5.12 135, hans skifte sø 2Niels Mikkelsen Longelse Gertrud Clemensdatter 1685 11.6 87, hans skifte Sø 1Lunde HerredAnders Madsen Allese Anne Jørgensdatter 1700 22.7 239b, skifte hustru lu 3Anders Olufsen Allese Apelone Rasmusdatter 1690 26.2 245, skifte enken lu 1Anders Olufsen Allese Maren Andersdatter 1698 4.2 137b, hans skifte ~ 1 ? lu 3enken ~ 2 Rasmus NielsenAnders Pedersen Allese Anne Knudsdatter 1701 24.2 259b, skifte hustru lu 3Hans Andersen Allese Anne Ibsdatter 1707 10.8. IV-182 hans skifte lu 4Hans Pedersen Allese Karen Mikkelsdatter 1692 19.2 139, skifte hustru lu 2Jacob Madsen Allese Karen Nielsdatter 1715 18.7. hans skifte 213b lu 5Jørgen Andersen Allese Maren Rasmusdatter 1710 4.8 skifte hustru 11 lu 5Knud Stephensen Allese Maren Jørgensdatter 1709 31.7. IV-247b hans skifte lu 4Oluf Jensen Allese Anne Olufsdatter 1703 6.10. IV-32 hans skifte lu 4Peder Clausen Allese Anne Hansdatter 1696 7.2 77b hans skifte, enken lu 3~3 Rasmus MikkelsenPeder Hansen Allese Karen Pedersdatter 1700 22.7 238b, skifte hustru lu 3Peder Larsen Allese Karen Pedersdatter 1710 4.8 hans skifte 9 enken ~ 2 lu 5Jørgen NielsenRasmus Christensen Allese 1692 19.2 136 hans skifte, enken ~ lu 22 Niels AndersenRasmus Mikkelsen Allese Anne Hansdatter 1695 5.6 47b hans skifte lu 3Rasmus Nielsen Allese Maren Andersdatter 1700 22.7 237, hans skifte, enken ~ lu 31 Anders Olufsen, sk.3-137, ~ ? 3 JensChristensenSimon Knudsen Allese Maren Olufsdatter 1716 22.3. hans skifte 334b, ~ 1 lu 5Anne Rasmusdatter skifte18.8.1707Hans Jørgensen Fremmelev Margrethe Nielsdatter 1693 8.7 244, skifte hustru lu 2Jesper Pedersen Fremmelev Maren Simonsdatter 1710 8.8. skifte hustru 15b lu 5Knud Jørgensen Fremmelev Karen Jensdatter 1692 25.7 165, skifte hustru lu 2Knud Jørgensen Fremmelev Mette Larsdatter 1706 21.4. IV-143b hans skifte ~ 1 lu 4Karen Jensdatter sk. II-165,25.7.1692Hans Rasmussen Hjadstrup Margrethe Christensdatter 1704 1.4 IV-6 skifte hustru lu 4Lars Rasmussen Hjadstrup Kirsten Andersdatter 1689 23.2 197, hans skifte enken ~ lu 12 Erik MadsenJørgen Hansen Bladstrup Hjadstrup Margrethe Larsdatter 1692 17.10 167, hans skifte lu 2Niels Andersen Bladstrup Hjadstrup Madsdatter 1698 15.7 156 hans skifte lu 3Niels Hansen Bladstrup Hjadstrup Else Jørgensdatter 1703 26.3. IV-25 skifte hustru enkemanden lu 4~ 2 Maren NielsdatterKnud Pedersen Brandsby Hjadstrup Anne Pedersdatter 1692 27.5 151, hans skifte lu 2Mads Hansen Brandsby Hjadstrup Anne Pedersdatter 1703 15.9 IV-32 hans skifte lu 4Oluf Nielsen Brandsby Hjadstrup Mette Pedersdatter 1715 2.7. hans skifte 211b lu 5Lars Hansen Emmelev Hjadstrup Anne Ibsdatter 1686 19.3 106, hans skifte, enken ~ lu 12 Lars RasmussenLars Rasmussen Emmelev Hjadstrup Anne Ibsdatter 1700 21.7 237, skifte hustru, ~1 Lars Hansenlu 3


7Jesper Hansen Lumby Johanne Hansdatter 1691 23.9 125, skifte hustru lu 2Morten Jørgensen Anderup Lumby Maren Jensdatter 1714 25.5. hans skifte 181b ~ 1 ? lu 5Hans Andersen Tårup Lumby Maren Simonsdatter 1700 21.7 236, skifte hustru lu 3Hans Andersen Tårup Lumby Maren Simonsdatter 1716 4.5. hans skifte 240, hendes lu 5skifte 21.7.1700Oluf Larsen Tårup Lumby Karen Larsdatter 1688 6.7 150, skifte hustru lu 1Bertel Hansen Lunde Maren Knudsdatter 1691 23.1 92, skifte hustru lu 2Bertel Hansen Lunde Anne Sørensdatter 1709 29.12. IV-259 hans skifte ~ 1 lu 4Maren Knudsdatter sk.II-92, 23.1.1691. Ny fæsterSøren LarsenRasmus Hansen Lunde Karen Christensdatter 1717 27.2. hans skifte 270 lu 5Rasmus Larsen Lunde Maren Ibsdatter 1691 28.7 111, hans skifte, enken ~ lu 22 Jep NielsenHans Jørgensen Beldringe Lunde Margrethe Knudsdatter 1687 2.7 124, skifte hustru lu 1Dines Jørgensen Fremmelev Lunde Bodil Henriksdatter 1683 22.1 20, hans skifte enken ~ 1 lu 1Christen Andersen sk.24.4.1672,~ 3Søren AndersenHans Jørgensen Fremmelev Lunde Kirsten Olufsdatter 1716 11.12 hans skifte 262b lu 5Jørgen Nielsen Fremmelev Lunde Anne Andersdatter 1717 16.4 hans skifte 271b lu 5Knud Nielsen Agge Fremmelev Lunde Karen Christensdatter 1710 7.2. IV-262b skifte hustru lu 4Knud Pedersen Fremmelev Lunde Apelone Simonsdatter 1718 15.1. skifte hustru 291 b lu 5Lars Hansen Fremmelev Lunde Karen Knudsdatter 1689 23.2 201, hans skifte lu 1Mads Larsen Fremmelev Lunde Maren Jørgensdatter 1704 29.3 IV-56b skifte hustru lu 4Peder Jespersen Fremmelev Lunde 1685 9.8 89, hans skifte lu 1Søren Andersen Fremmelev Lunde Bodil Hansdatter 1710 29.4. IV-270 b skifte hustru hun lu 4~ 1 Christen Andersensk. 1672, ~ 2 DinesJørgensen sk. I-20, 22.1.1683Hans Pedersen Tåstrup Lunde Anne Madsdatter 1689 18.12 231, hans skifte, enken ~ lu 12 Niels KnudsenMads Nielsen Tåstrup Lunde Birgitte Rasmusdatter 1688 5.7 149, skifte hustru, hun ~ 1 lu 1RasmusNiels Knudsen Tåstrup Lunde Anne Madsdatter 1698 26.10 168 skifte hustru hun ~ 1 lu 3Hans Pedersen sk.1-231Oluf Jensen Tåstrup Lunde Kirsten Andersdatter 1709 29.12. IV-258b skifte hustru lu 4Anders Jørgensen Øster Lunde Lunde Maren Ibsdatter 1686 22.1 99, hans skifte, enken ~ lu 12 Rasmus LarsenHans Andersen Øster Lunde Lunde Maren Pedersdatter 1708 22.6. IV-207 skifte hustru lu 4Hans Hansen Øster Lunde Lunde Maren Nielsdatter 1704 27.11. IV-77 hans skifte lu 4Hans Larsen Øster Lunde Lunde Apelone Jensdatter 1690 26.7 54, hans skifte, enken ~ lu 22 Jesper LarsenHans Madsen Øster Lunde Lunde Maren Hansdatter 1708 22.5 IV-205b hans skifte enken lu 4~ 2 Rasmus NielsenHans Nielsen Øster Lunde Lunde Kirsten Rasmusdatter 1692 15.6 163, skifte hustru lu 2Hans Nielsen Øster Lunde Lunde Ingeborg Pedersdatter 1710 28.11 hans skifte 24b enken ~ lu 5Hans MortensenHans Rasmussen Øster Lunde Lunde 1696 1.4 87b gårdoverdragelse til lu 3stedsøn Casper AndersenJens Andersen Øster Lunde Lunde 1707 26.11. IV-190 hans skifte lu 4ungkarlJeppe Nielsen Øster Lunde Lunde Maren Ibsdatter 1704 23.7 IV-64b skifte hustru ~ 1 Anders lu 4Jørgen Madsen Øster Lunde Lunde Anne Hansdatter 1709 23.4. IV-233 hans skifte, lu 4


8enken ~ 2 Niels AndersenJørgen Rasmussen Øster Lunde Lunde Margrethe Jespersdatter 1697 12.7 121b, hans skifte, enken lu 3~ 2 Niels NielsenRasmus Nielsen Øster Lunde Lunde Kirsten Mikkelsdatter 1706 22.4. IV-145 hans skifte lu 4Hans Knudsen Egense Norup Maren Jørgensdatter 1690 26.7 50, skifte hustru lu 2Oluf Hansen Egense Norup Malene Pedersdatter 1699 15.7 198, skifte hustru lu 3Oluf Hansen Egense Norup Kirsten Andersdatter 1716 1.8. skifte hustru 251b lu 5Oluf Hansen Egense Norup Maren Jespersdatter 1717 4.11 skifte hustru 287 lu 5Anders Olufsen Øster Norup Dorthe Pedersdatter 1708 21.1. IV-194b hans skifte lu 4EgenseAnders Simonsen Øster Norup Gye Hansdatter 1683 12.10 31, skifte hustru lu 1EgenseAnders Simonsen Øster Norup Maren Andersdatter 1710 2.6. IV-271 hans skifte lu 4Hans Andersen AggeEgenseØsterEgenseNorup Karen Hansdatter 1706 2.12. IV-172 skifte hustru ~ 1Peder Pedersen sk. II-52,26.7.1690lu 4Norup Gertrud Olufsdatter 1712 1.4. hans skifte 91b lu 5Oluf Larsen ØsterEgensePeder Pedersen Øster Norup Karen Hansdatter 1690 26.7 52, hans skifte, enken ~ lu 2Egense2 Hans AndersenJørgen Rasmussen Hjorslev Otterup Birgitte Pedersdatter 1703 11.3 IV-39b skifte hustru lu 4Oluf Knudsen Hjorslev Otterup Birgitte Pedersdatter 1695 24.10 63 b hans skifte, ny lu 3fæster Jørgen RasmussenPeder Larsen Hjorslev Otterup Birthe Pedersdatter 1684 3.6 56, hans skifte enken ~ 2 lu 1Oluf KnudsenAnders Larsen Gerskov Skeby Maren Eriksdatter 1699 7.1 172b hans skifte lu 3Christen Knudsen Hessum Skeby Karen Christensdatter 1699 27.7 204b, skifte hustru lu 3Knud Hansen Hessum Skeby Anne Jørgensdatter 1699 7.1 170b hans skifte lu 3Lars Andersen Hessum Skeby Ester Andersen 1692 19.10 172, skifte hustru lu 2Jens Dagstrup Østrup Apelone Jørgensdatter 1698 15.7 157b skifte hustru hun ~ lu 31 MadsJens Nielsen Dagstrup Østrup Apelone Jørgensdatter 1683 1.6 24, hans skifte enken ~ 2 lu 1Lars SørensenJep Andersen Dagstrup Østrup Margrethe Mikkelsdatter 1716 22.12 hans skifte 264 lu 5Lars Sørensen Dagstrup Østrup Apelone Jørgensdatter 1692 18.10 171, hans skifte, enken ~ lu 21 Mads Andersen sk.1668, ~ 2 Jens Nielsen,sk. 1.6.1683Søren Hieresen Dagstrup Østrup Margrethe Mikkelsdatter 1689 22.2 195, hans skifte lu 1Odense herredJens Knudsen Bellinge Anne Nielsdatter 1719 24.1 skifte hustru 309 od 6Peder Andersen Bellinge Maren Stephensdatter 1716 28.10 skifte hustru 207 od 6Peder Pedersen Bellinge Kirsten Knudsdatter 1717 27.3. skifte hustru 232b od 6Rasmus Hansen Gundestrup Brylle Maren Madsdatter 1719 25.2. hans skifte 314 od 6Peder Pedersen Fangel Maren Larsdatter 1706 12.7 IV-161b skifte begge od 4Anders Hansen Hjallese Kirsten Andersdatter 1693 23.6 235, hans skifte enken ~ 2 od 2Hans MortensenChristen Christensen Hjallese Maren Hansdatter 1698 28.1 135, skifte hustru ~ 1 od 3HansChristen Hansen Hjallese Anne Nielsdatter 1706 23.4. IV-145b hans skifte od 4Claus Andersen Hjallese Karen Hansdatter 1699 12.1 174b skifte hustru, hanssk. 3-200 ~ 2 Anneod 3


9RasmusdatterClaus Andersen Hjallese Anne Rasmusdatter 1699 17.7 200, hans skifte ~ 1 Karen od 3Hansdatter, 3-174Hans HansenHjallese Karen Povlsdatter 1705 5.8. IV-127 hans skifte enken od 4Schiøtte~ 2 Niels NielsenHans Mortensen Hjallese Maren Larsdatter 1711 12.3 skifte hustru 51 od 5Hans PedersenHjallese Anne Larsdatter 1706 12.7 IV-164 hans skifte, od 4grovsmedenken ~ 2 ?Jens Jørgensen Hjallese Maren Larsdatter 1711 12.3 skifte hustru 48b od 5Jørgen Hjallese Karen Mortensdatter 1711 2.10 skifte hustru hans far er od 5Niels AndersenJørgen PedersenHjallese Anne Madsdatter 1695 11.1 19, hans skifte od 3BrodJørgen Rasmussen Hjallese Karen Mortensdatter 1701 5.3 259b, hans skifte od 3Lars Andersen Hjallese Dorthe Hansdatter 1711 12.3 skifte hustru 49 od 5Mads Hansen Hjallese 1696 4.4. 91b gårdafståelse til søn od 3Niels NielsenhusmandLars MadsenHjallese Karen Povlsdatter 1717 22.12 skifte hustru 287bhun ~ 1 Hans Hansenschiøtte sk. 5.8.1705Peder Ibsen Hjallese Maren Larsdatter 1698 16.8 160b hans skifte, enken~ 2 ny fæster JensJørgensen?Rasmus Hansen Hjallese Karen Pedersdatter 1695 11.1 18b hans skifte enken ~ od 32 Rasmus JacobsenRasmus Jacobsen Hjallese Karen Pedersdatter 1711 2.10 skifte hustru 76 od 5Rasmus Jensen Hjallese Dorthe Hansdatter 1698 9.6 144b, hans skifte, enken ~ 2od 3Lars PedersenHans Christensen Christiansda Hjallese Maren Christensdatter 1715 10.4. skifte hustru 207 od 5lAnders Rasmussen Tårup Hjallese Gertrud Povlsdatter 1712 23.6. hans skifte 99, enken ~ od 5Anders AndersenFrands Ibsen Tårup Hjallese Karen Pedersdatter 1698 7.7 149 skifte hustru od 3Povl Svendsen Tårup Hjallese Anne Hansdatter 1704 28.3. IV-53b skifte hustru od 4Peder Hansen Næsbyhoved Anne Jørgensdatter 1695 5.10 56 hans skifte od 3Casper Jensen Broby Næsbyhoved Anne Olufsdatter 1686 25.6 113, hans skifte od 1Gotfred Ibsen Broby Næsbyhoved Karen Olufsdatter 1703 15.9. IV-30b hans skifte, enken ~ od 2 4Oluf BertelsenHans Jørgensen Broby Næsbyhoved Maren Hansdatter 1718 23.12 skifte hustru 308 od 6Hans Larsen Broby Næsbyhoved Karen Pedersdatter 1693 11.1 hans skifte ~ ska1. 17.3.1679, enken ~ 2 HansNielsenod 2Jørgen Hansen Broby Næsbyhoved Karen Jørgensdatter 1691 28.7 112, hans skifte, enken ~ od 2sø 2ren JensenMads Larsen Broby Næsbyhoved Maren Nielsdatter 1690 29.7 60, hans skifte od 2Morten Nielsen Broby Næsbyhoved Kirsten Thomasdatter 1704 29.3. IV-55 hans skifte enken ~ 2od 4Claus Hansen?Niels Olufsen Broby Næsbyhoved Anne Olufsdatter 1717 27.2. hans skifte 270b od 5Peder Jensen Broby Næsbyhoved Apelone Knudsdatter 1717 1.6. skifte hustru 278 od 5Peder Jørgensen Broby Næsbyhoved Gertrud Nielsdatter 1705 25.7. IV-123b hans skifte od 4smedenken ~ 2 Mads PedersenSøren Jensen Broby Næsbyhoved Karen Jørgensdatter 1707 23.11 IV-186 skifte hustru hun~ 1 Jørgen Hansen sk.II-112, 28.7.1691od 4Jørgen Christensen Kirkendrup Næsbyhoved Anne Pedersdatter 1705 21.2. IV-79b skifte hustru od 4Jens Andersen Næsby Næsbyhoved Gertrud Nielsdatter 1693 4.9 245, hans skifte, enken od 2od 5od 3


10~ 2 Peder JørgensenNiels Ibsen Næsby Næsbyhoved Kirsten Simonsdatter 1694 19.2 4b, skifte hustru od 3Niels Rasmussen Pårup 1687 19.4 122, hans skifte od 1Simon Hansen Kr<strong>og</strong>shøj Pårup Johanne Hansdatter 1714 31.5. gårdafståelse 26 od 6Jørgen Madsen Munkerod Pårup Anne Ibsdatter 1714 26.7. skifte hustru 34 od 6Anders Pedersen Snestrup Pårup Maren Rasmusdatter 1710 17.12 hans skifte 34b enken ~ od 5Hans NielsenHans Andersen Villestofte Pårup Maren Nielsdatter 1718 5.12 hans skifte 296 od 6Anders Pedersen Sanderum Karen Ibsdatter 1716 12.6. hans skifte 152, ~ 1 od 6Anne Nielsdatter, enken~ 2 Jørgen LarsenJørgen Pedersen Sanderum Maren Nielsdatter 1716 13.1. hans skifte 122b od 6Mads Andersen Sanderum Maren Jørgensdatter 1716 6.7. skifte hustru 175 od 6Niels Pedersen Sanderum Karen Jacobsdatter 1716 13.1 skifte hustru 118b, han ~ od 61 ?Hans Rasmussen Bøllemose Sanderum Karen Henningsdatter 1715 30.12 skifte hustru 113b, hun od 6~ 1 Mads BøllemoseAnders Nielsen Elmelund Sanderum Anne Madsdatter 1714 20.9. hans skifte 39 od 6Peder Andersen Elmelund Sanderum Maren Rasmusdatter 1715 5.12 skifte hustru 110 od 6Peder Hansen Elmelund Sanderum Karen Andersdatter 1716 28.2. hans skifte 126b, enken od 6~ 2 Anders NielsenAnders Pedersen Ravnebjerg Sanderum Karen Madsdatter 1714 23.6. hans skifte 29, enken ~ 2 od 6Jens NielsenChristen Jørgensen Ravnebjerg Sanderum Kirsten Madsdatter 1714 23.3. hans skifte 10b, enken ~ od 62 Knud HansenHans Nielsen Ravnebjerg Sanderum Karen Madsdatter 1716 22.6. skifte hustru 163b, hun od 6~ 1 Knud HansenJørgen Clausen Ravnebjerg Sanderum Gertrud Andersdatter 1716 26.10 hans skifte 206 ny fæster od 6Christen LarsenLars Andersen Ravnebjerg Sanderum Maren Hansdatter 1716 3.6. hans skifte 148, ny od 6fæster Hans StephensenGregers Andersen Svenstrup Stenløse Anne Rasmusdatter 1716 28.5. hans skifte 242b, enken od 5~ 2 Mads HansenKnud Nielsen Svenstrup Stenløse Anne Pedersdatter 1709 31.7. IV-246 skifte begge od 4Lars Hansen Svenstrup Stenløse Maren Rasmusdatter 1705 12.3. IV-97b hans skifte od 4Niels Stephensen Svenstrup Stenløse Karen Nielsdatter 1705 12.3. IV-95b hans skifte od 4Thomas Rasmussen Svenstrup Stenløse Anne Andersdatter 1704 25.7. IV-65 skifte hustru ~ 1 od 4HansNiels Andersen Volderslev Stenløse Dorthe Ibsdatter 1696 4.4 89b hans skifte, ny od 3fæster Peder LarsenNiels Mortensen Volderslev Stenløse Karen Svendsdatter 1698 1.10 16ska3ifte hustru hun ~ 1 od 3JensPeder Christensen Vollerslev Stenløse Anne Rasmusdatter 1716 14.7. skifte hustru 249 od 5Rasmus Nielsen Lille Ubberud Maren Jensdatter 1716 22.6. skifte hustru 167b od 6HesbjergNiels Nielsen smed Radby Ubberud Maren Jørgensdatter 1716 30.6. skifte hustru 147, hun ~ od 61 Knud ?Jens Nielsen Spesbjerg Ubberud Maren Madsdatter 1716 30.7. hans skifte 188 od 6Mathias Povlsen Tanggård Ubberud Mette 1718 6.12 hans skifte 297b, han ~ od 61 Sidsel Jensdatter, sk.13.11.1685Hans Nielsen Andebølle Vissenbjerg Anne Madsdatter 1706 27.11. bilag skifte hustru od 4han ~ 2 BirtheKjeldsdatter sk. IX-425,14.7.1755Peder Jacobsen Assenbølle Vissenbjerg Margrethe Olufsdatter 1714 18.5. hans ksifte, ny fæster od 6


11Anders HansenOluf Nielsen Bred Vissenbjerg Karen Nielsdatter 1716 13.5. skifte hustru 137, hun ~ od 61Niels ChristensenJørgen Knudsen Brønse Vissenbjerg Kirsten hansdatter 1714 2.10 hans skifte 42 od 6Claus Thomasen Gadsbølle Vissenbjerg Karen Ibsdatter 1715 8.2. skifte hustru 60b od 6Rasmus Christensen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Jørgensdatter 1715 7.11 skifte hustru 104, han ~ od 61 Anne RasmusdatterBjørn Mathiasen Koelbjerg Vissenbjerg Birthe Jørgensdatter 1714 12.5. hans skifte 12, enken ~ 1 od 6Hans Jørgensen skifte16.3.1714, ~ 3 AndersMadsenHans Jørgensen Koelbjerg Vissenbjerg Birthe Jørgensdatter 1714 16.3. hans skifte 2, enken ~ 2 od 6Bjørn MathiasenClaus Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Karen Pedersdatter 1718 5.8. skifte hustru 293 od 6Anders Andersen Skalbjerg Vissenbjerg Mette Jensdatter 1715 29.4. hans skifte 73b od 6Anders Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg Ellen Nielsdatter 1716 6.4. hans skifte 130 od 6ny fæster Anders JensenBaltzer Mortensen Skalbjerg Vissenbjerg Bodil Pedersdatter 1716 18.5. hans skifte 141, enken ~ od 62 Jørgen AndersenLars Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg Johanne Nielsdatter 1717 17.10 skifte hustru 269b od 6Sallinge herredJørgen Hansen Bjørnø Anne Christensdatter 1687 22.10 133, hans skifte sa 1Jørgen Mikkelsen Bjørnø Anne Christensdatter 1690 17.9 80, skifte hustru sa 2Christen Madsen Nybølle Hillerslev Anne Pedersdatter 1710 28.4. IV-265 skifte hustru sa 4Otto Andersen Nybølle Hillerslev Maren Larsdatter 1704 11.3. IV-52 skifte hustru sa 4Rasmus Rasmussen Nybølle Hillerslev Abigal Nielsdatter 1694 10.2 252, skifte hustru sa 2Rasmus Rasmussen Nybølle Hillerslev Kirsten Larsdatter 1712 7.3. hans skifte ~ 1 Abigal sa 5Nielsdatter sk 10.2.1694enken ~ Peder HansenAnders Hansen Lyø Kirsten Hansdatter 1686 10.5 113, hans skifte sa 1Anders Pedersen Lyø Voldborg Mikkelsdatter 1692 22.12 209, hans skifte, enken ~ sa 22 Joseph PedersenClaus Madsen Lyø Maren Albertsdatter 1692 22.12 215, hans skifte enken ~ 2 sa 2Rasmus MikkelsenHans Andersen Lyø Anne Hansdatter 1692 28.2 144 skifte begge sa 2Hans Nielsen Lyø Maren Andersdatter 1692 23.12 217, skifte begge sa 2Hans Pedersen Lyø Karen Christensdatter 1692 21.12 192, hans skifte sa 2Hans Tønnesen Lyø Johanne Pedersdatter 1692 22.12 205, skifte begge sa 2Jacob Andersen Lyø Kirsten Hansdatter 1692 21.12 188, skifte begge sa 2Jesper Rasmussen Lyø Karen Andersdatter 1692 22.12 198, skifte hustru, hun ~ 1 sa 2Mikkel Rasmussen sk.10.5.1686Just Hansen Lyø Kirsten Knudsdatter 1692 22.12 207, skifte hustru sa 2Knud Andersen Lyø Maren Andersdatter 1692 21.12 194, hans skifte, enken ~ sa 22 Jens HansenKnud Mikkelsen Lyø Anne Larsdatter 1692 23.12 218, skifte hustru sa 2Mads LarsenLyø Maren Ibsdatter 1692 23.12 221, skifte hustru sa 2birkedommerMads Madsen Lyø Kirsten Pedersdatter 1692 22.12 213, skifte hustru, ~ 1 sa 2MadsMikkel Rasmussen Lyø Karen Andersdatter 1686 10.5 108, hans skifte sa 1Niels Hansen Bjørnø Lyø Margrethe Nielsdatter 1684 15.9 59, hans skifte sa 1


12Niels Mikkelsen Lyø Maren Hansdatter 1692 22.12 200, skifte begge sa 2Peder Andersen Lyø Anne Hansdatter 1684 16.9 60, hans skifte sa 1Peder Justesen Lyø Karen Pedersdatter 1692 22.12 211, skifte hustru sa 2Peder Larsen Lyø Maren Hansdatter 1692 29.2 146, skifte hustru sa 2Peder Pedersen Lyø Karen Hansdatter 1692 21.12 186, skifte hustru sa 2Peder Sørensen Lyø Volborg Pedersdatter 1686 10.5 111, skifte hustru sa 1Peder Sørensen Lyø Maren Pedersdatter 1690 20.5 7, skifte hustru, han ~ 1 sa 2Volborg Pedersdatter1-111Peder Sørensen Lyø Maren Larsdatter 1692 22.12 203, hans skifte ~ 1 Maren sa 2Pedersdatter sk. 20.5.1690enken ~ 2 AndersKnudsenRasmus Andersen Lyø Karen Hansdatter 1684 16.9 61, skifte begge sa 1Rasmus Andersen Lyø Sidsel Pedersdatter 1692 21.12 190, skifte hustru sa 2Rasmus Jespersen Lyø Else Mikkelsdatter 1688 25.5 2, skifte hustru, hans sa 2skifte 13.5.1672Rasmus Madsen Lyø Anne Hansdatter 1692 28.2 141, skifte hustru, hun ~ sa 21 Peder Andersen sk.16.9.1684Rasmus Pedersen Lyø Karen Nielsdatter 1692 21.12 196, skifte begge sa 2Jesper IbsenSandholtLyndelseKaren Rasmusdatter 1695 28.6 5skifte hustru, hans sk.IV-82 ~2 Marensa 3Jesper IbsenMikkel NicolajsenSandholtLyndelseSandholtLyndelsePedersdatterMaren Pedersdatter 1705 9.2. IV-82 hans skifte ~ 1Karen Rasmusdatter sk.III-53, 28.6.1695,enken ~ 2 MikkelNicolajsen, hendessk. IV-234b, 3.5.1709Maren Pedersdatter 1709 3.5. IV-234b skifte hustru hun~ 1 Jesper Ibsen sk. IV-829.2.1705Christen Iversen Faldsled Svanninge Anne Hansdatter 1716 10.10. skifte hustru 205 sa 6Hans Jensen Faldsled Svanninge Maren Nielsdatter 1718 12.4. skifte hustru 287b, hun ~ 1sa 6Christen Jacobsen, ~ 2Hans PedersenJørgen Ibsen Falsled Svanninge Karen Ibsdatter 1686 8.2 102, hans skifte ~ ska1.18.6.<strong>1681</strong>, enken ~ 2Christen IversenNiels Hansen Millinge Svanninge Maren Hansdatter 1716 10.10. skifte hustru 201b sa 6Anders Hansen Ulbølle Anne Pedersdatter 1701 4.7 267b, hans skifte, ny sa 3fæster Rasmus RasmussenEjler Rasmussen Ulbølle Malene Caspersdatter 1713 16.12 hans skifte 160b, enken sa 5~ 2 Hans NielsenHans Pedersen Ulbølle Sidsel Pedersdatter 1705 30.6. IV-109 hans skifte ~ 1 ? sa 4Jens Hansen Ulbølle Anne Rasmusdatter 1703 27.10 IV-43b hans skifte sa 4Jens Jørgensen Dyre Ulbølle Karen Pedersdatter 1694 23.11 16b, skifte hustru sa 3Jep Pedersen Ulbølle Karen Hansdatter 1709 5.3. IV-228 hans skifte sa 4Jørgen Hansen Ulbølle Sidsel Jørgensdatter 1707 15.6. IV-180, hans skifte sa 4Jørgen Mikkelsen Ulbølle Maren Rasmusdatter 1716 30.11 skifte hustru 257b sa 5Lars Mortensen Ulbølle Anne Jørgensdatter 1710 26.9 hans skifte 21a sa 5Mads Rasmussen Ulbølle Maren Hansdatter 1698 8.1 129b, skifte hustru sa 3Mikkel Pedersen Ulbølle Kirsten Hansdatter 1710 26.9 hans skifte 20 sa 5Morten HenrikAndreasenUlbølle Lucia Jacobsdatter 1710 27.4. IV-268 hans skifte sa 4sa 4sa 4sa 1


13Niels Rasmussen Ulbølle Anne Andersdatter 1689 15.12 229, skifte hustru sa 1Niels Rasmussen Ulbølle Johanne Pedersdatter 1715 21.2. skifte hustru 205b sa 5Peder Andersen Ulbølle Maren Pedersdatter 1698 30.7 158 hans skifte sa 3Peder Clausen Ulbølle Anne Olufsdatter 1689 14.12 227, hans skifte, enken ~ sa 12 Peder RasmussenPeder Johansen Ulbølle Anne Madsdatter 1718 18.1. skifte hustru 292 sa 5Peder Thomasen Ulbølle Anne Henriksdatter 1689 11.2 186, skifte hustru sa 1Rasmus Christensen Ulbølle Anne Jørgensdatter 1699 18.4 180b skifte hustru sa 3Rasmus Nielsen Ulbølle Anne Clausdatter 1690 12.8 75, skifte hustru sa 2Rasmus Nielsen Ulbølle Dorthe Rasmusdatter 1705 30.6. IV-107b hans skifte ~ 1 sa 4Anne Clausdatter sk. II-72,12.8.1690, enken ~ 2Rasmus MadsenRasmus Rasmussen Ulbølle Anne Jensdatter 1689 14.12 225, hans skifte sa 1Søren Pedersen smed Ulbølle Johanne Hansdatter 1714 22.1. skifte hustru 163b sa 5Anders Madsen Vantinge Anne Hansdatter 1689 5.5. 211, hans skifte, enken ~ sa 12 Rasmus JørgensenHans Larsen Vantinge Maren Pedersdatter 1716 11.8. hans skifte 253 b sa 5Lars Nielsen Vantinge Margrethe Povlsdatter 1716 6.2. skifte hustru 223 sa 5Mads Jørgensen Vantinge Karen Andersdatter 1689 12.12 222, skifte hustru sa 1Mads Jørgensen Vantinge Malene Jacobsdatter 1695 22.7 54 hans skifte sa 3Peder Hansen Vantinge Johanne 1697 8.10 124 hans skifte sa 3Peder Rasmussen Vantinge Mette Nielsdatter 1690 12.8 77, hans skifte sa 2Rasmus Jørgensen Vantinge Anne Hansdatter 1717 27.1. skifte hustru 268b hun ~ 1 sa 5Anders Madsen skifte5.5.1689Rasmus Nielsen Vantinge 1701 15.2 255b hans skifte sa 3Tyge Pedersen Vantinge Karen Pedersdatter 1716 6.2. skifte hustru 223 sa 5Jens ChristensenVester Maren Olufsdatter 1703 27.10 IV-45b hans skifte sa 4SkerningeLars JørgensenVester Dorthe Jørgensdatter 1701 14.10 277b, skifte hustru sa 2SkerningeNiels PedersenVester Margrethe Mathiasdatter 1692 24.12 222, hans skifte, enken ~ sa 2Oluf AndersenSkerningeVesterSkerninge2 Oluf AndersenMargrethe Mathiasdatter 1712 7.7. skifte hustru 102, hun ~1 Niels Pedersen sk.24.12.1692Oluf AndersenVester Maren Olufsdatter 1713 30.8. hans skifte 151b enken~ sa 5Skerninge2 Peder PedersenRasmus AndersenVester Ellen Pedersdatter 1693 28.4 332, skifte hustru sa 2SkerningeRasmus HansenVester Bodil Eriksdatter 1716 1.12 hans skifte 258 sa 5SkerningeAnders Pedersen Vester Åby Anne Olufsdatter 1699 19.4 183b hans skifte sa 3Hans Hansen Vester Åby Maren Andersdatter 1694 27.1 267, hans skifte ~ 1 ?, sa 2enken ~ 2 Rasmus HansenHans Hansen Vester Åby Maren M<strong>og</strong>ensdatter 1701 5.3 259b, skifte hustru ~ sa 31 RasmusHans Hansen Vester Åby Maren Rasmusdatter 1708 20.2 IV-199 skifte hustru sa 4Hans HansenVester Åby Kirsten Jørgensdatter 1703 2.3. IV-23 b skifte hustru sa 4skomagerHans Madsen Vester Åby Mette Larsdatter 1703 28.10. IV-47 hans skifte sa 4Jacob Holm Vester Åby Karen Rasmusdatter 1712 23.12 skifte hustru 124b sa 5Jacob Thomasen Vester Åby Anne Olufsdatter 1696 17.6 95 hans skifte sa 3Jens Hansen Vester Åby Karen Sørensdatter 1710 28.4. IV-268b skifte hustru sa 4Lars Nielsen Vester Åby Johanne Pedersdatter 1705 12.2 IV-83b skifte hustru, hans skifte sa 4sa 5


14IV-214, 14.8.1708Lars Nielsen Vester Åby Anne Sophie Jensdatter 1708 14.8. IV-214 hans skifte ~ 1 sa 4Johanne Pedersdatter sk.IV-83b, 12.2.1705, enken~ 2 Jens NielsenOluf Povlsen Vester Åby Karen Sørensdatter 1687 24.10 136, hans skifte sa 1Peder RasmussenVester Åby Bodil Hansdatter 1697 22.7 122b, skifte hustru sa 3HolmRasmus Hansen Vester Åby Maren Andersdatter 1701 29.4 262b, hans skifte sa 3Rasmus Nielsen Vester Åby Karen Pedersdatter 1714 30.12 skifte hustru 202 sa 5Rasmus Nielsen Vester Åby Karen Pedersdatter 1714 30.12 skifte hustru 202 sa 5Rasmus Pedersen Vester Åby Kirsten Henriksdatter 1696 25.1 73 hans skifte sa 3Skam herredAnders Andersen Bederslev Karen Madsdatter 1703 6.10. IV-33b skifte hustru ska4Hans Ibsen Bederslev Maren Rasmusdatter 1708 11.10 IV-220 skifte hustru ska4Jens Pedersen Bederslev Karen Jørgensdatter 1689 23.2 198, hans skifte, enken ~ ska12 Niels AndersenJørgen Christensen Bederslev Mette Andersdatter 1716 11.5. hans skifte 241, enken ~ ska52 Jens PedersenMads Pedersen Bederslev Anne Knudsdatter 1690 28.7 59, hans skifte, enken ~ ska22 Peder JensenMorten Hansen Bederslev Anne Eriksdatter 1717 26.2. hans skifte 269 ska5Peder Jensen Bederslev Apelone Knudsdatter 1692 27.5 149, skifte hustru ska2Peder Jensen Bederslev Karen Andersdatter 1704 31.3 IV-59b hans skifte ska4Rasmus Jørgensen Bederslev Sidsel Ibsdatter 1702 3.5. IV-8 skifte hustru ska4Rasmus Pedersen Bederslev Maren Rasmusdatter 1688 6.2 144, hans skifte, enken ~ ska12 Hans IbsenRasmus Pedersen Bederslev Maren Jørgensdatter 1704 31.3. IV-58 hans skifte ska4Søren Nielsen Bederslev Apelone Madsdatter 1698 13.7 151b skifte hustru ska3Peder Jensen Vellinge Bederslev Karen Andersdatter 1710 29.11 hans skifte 26b ska5Albert Pedersen Nørreby Klinte Maren Bertelsdatter 1705 12.6 IV-105b skifte hustru ska4Anders Andersen Nørreby Klinte Gertrud Rasmusdatter 1699 20.4 185 hans skifte ska3Anders Christensen Nørreby Klinte Johanne Andersdatter 1693 6.7 243, skifte hustru ~ 1 ska2AndersAnders Pedersen Nørreby Klinte Maren Larsdatter 1691 29.7 116, hans skifte, enken ~ ska22 Jørgen JespersenChristen Andersen Nørreby Klinte Mette Ibsdatter 1714 23.5 hans skifte 178, enken ~ 2 Niels ska5PovlsenChristen Ibsen Nørreby Klinte Anne Nielsdatter 1697 2.6 117b skifte hustru ~ 1 ska3PovlChristen Ibsen Nørreby Klinte Karen Larsdatter 1698 14.7 153 hans skifte, enken ~ ska31 ?Hans Hansen Nørreby Klinte Maren Knudsdatter 1713 19.6. hans skifte 143 ska5Jep Pedersen Nørreby Klinte Maren Mortensdatter 1713 21.7 hans skifte 146 ska5Jesper Rasmussen Nørreby Klinte Kirsten Knudsdatter 1683 26.9 29, hans skifte, enken ~ ska12 Jørgen JørgensenJørgen Christensen Nørreby Klinte Kirsten Sørensdatter 1684 4. 19, hans skifte, enken ~ ska1Søren Nielsen?Jørgen Hansen Nørreby Klinte Apelone Sørensdatter 1705 12.6. IV-104 hans skifte ska4Jørgen Jespersen Nørreby Klinte Maren Larsdatter 1709 2.8. IV-249 hans skifte enken ska4~ 1 Anders Pedersen sk.II-116b, 29.7.1691Jørgen Jørgensen Nørreby Klinte Kirsten Knudsdatter 1716 11.8. skifte hustru 253 b, hun ska5


15~ 1 Jesper Rasmussenskifte 26.9.1683Jørgen Rasmussen Nørreby Klinte Anne Jensdatter 1705 24.7. IV-122b hans skifte ska4Lars Rasmussen Nørreby Klinte Maren Ibsdatter 1699 20.12 218b, skifte hustru ~ 1 ska3Jens HansenLars Rasmussen Nørreby Klinte Karen Olufsdatter 1707 25.11 IV-188 hans skifte ska4Mads Hansen Nørreby Klinte Dorthe Christensdatter 1696 27.3 82b hans skifte ska3Niels Knudsen Nørreby Klinte Kirsten Hansdatter 1709 2.8. IV-251 hans skifte ska4Povl Rasmussen Nørreby Klinte Barbara Hansdatter 1683 26.9 30, skifte hustru ~ 1 ska1AndersPovl Rasmussen Nørreby Klinte Maren Olufsdatter 1714 23.5 hans skifte 179 ska5Søren Nielsen Nørreby Klinte Anne Madsdatter 1698 14.7 154b skifte hustru ska3Jørgen Jespersen Bårdesø Kr<strong>og</strong>sbølle Barbara Jørgensdatter 1706 19.2. IV-138 skifte hustru ska4Morten Jespersen Bårdesø Kr<strong>og</strong>sbølle Barbara Jørgensdatter 1692 28.5 153, hans skifte, enken ~ ska22 Jørgen JespersenPeder Andersen Bårdesø Kr<strong>og</strong>sbølle Anne Rasmusdatter 1699 14.7 196, hans skifte ska3Peder Knudsen Bårdesø Kr<strong>og</strong>sbølle Apelone Nielsdatter <strong>1681</strong> 23.4 9, hans skifte ska1Jørgen Hansen Bårdesø, Kr<strong>og</strong>sbølle Margrethe Nielsdatter 1715 12.2. hans skifte 203 ska5HundstrupHans Jørgensen Tørresø Kr<strong>og</strong>sbølle Maren Knudsdatter 1714 24.5 skifte hustru 181 ska5Hiere Nielsen Højrup Nørre Højrup Maren Knudsdatter 1697 1.6 115 skifte hustru ska3Niels Hansen Ringe Nørre Nærå Maren Jensdatter 1697 2.6 116 skifte hustru ~ 1 ska3RasmusDitlev Wolf Roerslev Nørre Nærå Mette Pedersdatter 1698 14.7 153b hans skifte ska3Lars Jørgensen Roerslev Nørre Nærå Anne Pedersdatter 1707 12.8. IV-18ska3ifte hustru ska4Lars Jørgensen Roerslev Nørre Nærå Anne Povlsdatter 1715 12.2. skifte hustru 203 ska5Han ~ 2 EllenThomasdatterNiels Eriksen Roerslev Nørre Nærå Apelone Pedersdatter 1711 26.2 hans skifte 43b ny fæster ska5Peder RasmussenNiels Ibsen Roerslev Nørre Nærå Anne Jensdatter 1694 17.2 278, skifte hustru ska2Niels Ibsen Roerslev Nørre Nærå Mette Jensdatter 1714 9.8. hans skifte 193 ~ 1 Anne ska5Jensdatter sk 17.2.1794,enken ~ 2 Anders RasmussenNiels Pedersen Roerslev Nørre Nærå Johanne Jensdatter 1705 13.6. IV-106b skifte hustru ska4Niels Pedersen Roerslev Nørre Nærå Maren Hansdatter 1714 14.12 hans skifte ~ 1 Johanne ska5Jensdatter sk. 13.6.1705enken ~ 2 Hans AndersenPovl Jørgensen Roerslev Nørre Nærå Sidsel Nielsdatter 1691 29.7 119, hans skifte ska2Rasmus Andersen Roerslev Nørre Nærå Maren Mikkelsdatter 1684 3.6 48, hans skifte ska1Niels Sørensen Skamby Susanne Jørgensdatter 1694 17.2 2, hans skifte ska3Peder Madsen Skamby Anne Andersdatter 1715 4.12 skifte hustru 107, hun ~ ska61 Søren NielsenRasmusBastrup Skamby Rebekka Hansdatter 1705 24.7. IV-120 skifte begge ska4AlexandersenKnud Sørensen Bolmerud Skamby Maren Eriksdatter 1706 24.4. IV-141b skifte hustru ska4Lars Hansen Møller Brøndstrup Skamby Apelone Hansdatter 1701 15.1 251b, hans skifte ska3Niels Madsen Brøndstrup Skamby Maren Ibsdatter 1694 16.2 276, skifte hustru ska2Niels Madsen Brøndstrup Skamby Apelone Hansdatter 1696 29.7 104 hans skifte ~ 1 ?, ska3enken ~ 2 Lars HansenHans Jørgensen Rostrup Skamby Mette Knudsdatter 1716 5.8. skifte hustru 190b, hun ~ ska61 Jens Hansen, skifte25.6.1703, han ~ 2Maren JensdatterPeder Jørgensen Rostrup Skamby Karen Knudsdatter 1717 31.5. hans skifte 246b, enken ~2 Hans Stephensenska6


16Oluf Nielsen Tårup Skamby Bodil Olufsdatter 1698 8.3 139 hans skifte, enken ~ ska31 Peder Pedersen, sk.1697, ~ 3 JørgenThomasenPeder Knudsen Tårup Skamby Karen Nielsdatter 1690 28.7 57, hans skifte, enken ~ ska22 Peder PedersenPeder Pedersen Tårup Skamby Bodil Olufsdatter 1697 12.2 112b hans skifte enken ~ ska32 Oluf Nielsen, ~ 3Jørgen ThomasenPeder Pedersen Tårup Skamby Karen Nielsdatter 1691 27.9 123, skifte hustru ska2Søren Jensen Tårup Skamby Maren Rasmusdatter 1710 3.6. IV-271b hans skifte ska4enken ~ 2 Jørgen HansenHans Hansen Ullerup Skamby Inger Ibsdatter 1715 7.2. skifte hustru 60 ska6~ 1 JesperHans Hansen Ullerup Skamby Kirsten Jørgensdatter 1716 5.8. skifte hustru 189b ska6Christen Hansen Uggerslev Karen Andersdatter 1698 13.7 150b hans skifte enken ~ 2 ska3 LarsHansenClaus Nau Uggerslev 1715 28.3. hans skifte 208 ska5Hans Knudsen Uggerslev Bodil Rasmusdatter 1716 2.8. skifte hustru 252 hun ~ 1 ska5Peder PedersenHans Knudsen Uggerslev Mette Nielsdatter 1717 9.6. skifte hustru 278 ska5Hans Rasmussen Uggerslev Johanne Jørgensdatter 1706 20.4. IV-1ska41ifte hustru ska4Hiere Hansen Uggerslev Maren Larsdatter 1709 1.8. IV-249 hans skifte, enken ska4~ 2 ?, ny fæster NielsJensenJørgen Jensen Uggerslev Karen Jørgensdatter 1695 6.6 50 skifte hustru ska3Knud Hansen Uggerslev Maren Nielsdatter 1713 20.7. skifte hustru 143b ska5Lars Hansen Uggerslev Karen Andersdatter 1700 22.11 249, skifte hustru hun ~ ska31 Christen Hansen skifte3-150bMathias Guresen Uggerslev Maren Pedersdatter 1698 25.10 167 hans skifte ska3Niels Hansen Uggerslev Maren Nielsdatter 1696 28.3 84b skifte hustru ska3Niels Knudsen Uggerslev Anne Larsdatter 1708 28.1. IV-194 hans skifte ska4Niels Larsen Uggerslev Kirsten Hansdatter 1694 21.5 6b, skifte hustru ska3ny fæster Hans LarsenNiels Larsen Uggerslev Gertrud Andersdatter 1710 5.8 hans skifte 13b enken ~ ska52 Hans JensenPeder Jensen jyde Uggerslev Anne Hansdatter 1698 13.7 152b skifte hustru ska3Rasmus Rasmussen Uggerslev Karen Rasmusdatter 1699 22.3 178 skifte hustru ska3Søren NielsenhjulmandUggerslev Maren Nielsdatter 1706 18.2. IV-137 skifte hustru ska4Skovby herredLars Nielsen Ejlskov Hårslev Anne Povlsdatter 1717 24.11 hans skifte 275 sko6Søren Sørensen Farsbølle Hårslev Maren Albertsdatter 1717 8.2. hans skifte 229 sko6Christen Madsen Gamby Hårslev Maren Eriksdatter 1716 16.5. hans skifte 140 sko6HeltehusJørgen Eriksen Lille Padesø Hårslev Anne Jensdatter 1714 5.7. skifte hustru 33, hun ~ 1 sko6Claus Larsen skifte10.10.1710Christen Jensen Skovsgårde Hårslev Bodil Pedersdatter 1717 8.2. hans skifte 229b, enken ~ sko62 Rasmus HansenJens Larsen Skovsgårde Hårslev Maren Mikkelsdatter 1714 5.7. hans skifte 32, enken ~ 2 sko6Povl RasmussenNiels Jensen Skovsgårde Hårslev 1716 29.5. gårdafståelse til søn 146 sko6


17NymarkNiels Jørgensen Melby Gertrud Hansdatter 1717 31.3. hans skifte 235, enken ~ sko62 Jens JørgensenAnders Povlsen Kærby Skovby Mette Pedersdatter 1716 23.6. skifte hustru 172b, hun ~ sko61 Jep JørgensenKnud Hansen Skårup Skovby Maren Rasmusdatter 1714 17.3. hans skifte sko6Lars Jørgensen Askeby Særslev Karen Ibsdatter <strong>1681</strong> 28.5 10, hans skifte sko1Hans Olufsen Maderup Særslev Maren Jensdatter 1716 7.5. skifte hustru 134, hun ~ sko61 OlufPeder Jensen Maderup Særslev Maren Pedersdatter 1715 12.6. hans skifte 87, enken ~ 2 sko6Niels ThomasenMikkel Pedersen Slagstrup Særslev Gertrud Pedersdatter 1718 12.1. skifte hustru 286 sko6Knud Eriksen Ørritslev Søndersø Kirsten Jørgensdatter 1716 5.8. hans skifte 195 sko6Niels Pedersen Tørren Veflinge Maren Nielsdatter 1718 13.4. hans skifte 289, ~ 1 Anne sko6Hansdatter, skifte10.4.1702Jørgen Pedersen Blæsbjerg Vigerslev Apelone Madsdatter 1717 6.9. hans skifte 266b. Ny sko6fæster Peder JacobsenAnders Rasmussen Rue Vigerslev Anne Christophersdatter 1717 13.1. hans skifte 223b, enken sko6~ 2 Thomas LarsenErik Nielsen Rue Vigerslev Maren Jørgensdatter 1717 7.6. skifte begge 264, han ~ 1 sko6Anne Pedersdatter skifte6.5.1690Anders Rasmussen Rørskovgård Vigerslev Barbara Kirstine Nielsdatter 1715 14.2. skifte hustru 69 sko6Mads Andersen Tågerud Vigerslev Karen Rasmusdatter 1715 2.5. hans skifte 77b, ~ 1Bodil Jørgensdatter,enken~ 2 Hans Andersensko6Sunds herredAnders Andersen Egense Jytte Kirstine Jensdatter 1700 9.6 225b, hans skifte su 3Anders Nielsen Egense Maren Rasmusdatter 1694 28.1 265, skifte begge, han ~ 1 su 2?Peder HansenEgense Maren Andersdatter 1696 7.4 93 hans sk su 3BisgaardRasmus Rasmussen Egense Karen Johansdatter 1718 10.2. skifte hustru 293b su 5Hans Nielsen Skovsbo Egense Kirsten Rasmusdatter 1700 6.6 226b, skifte hustru hun ~ su 31 Rasmus PedersenPeder Nielsen Skovsbo Egense Maren Christensdatter 1696 25.1 75 hans skifte, ny fæster su 3Peder RasmussenPeder Rasmussen Skovsbo Egense Maren Christensdatter 1701 16.2 256, skifte hustru ~ 1 su 3Peder Nielsen skifte 3-75Lars Larsen Kirkeby Karen Nielsdatter 1700 14.7 228, skifte hustru su 3Peder Hansen Kirkeby Maren Rasmusdatter 1705 13.2. IV-85b hans skifte su 4Jens Andersen Dongshøjru Kirkeby Kirsten Andersdatter 1687 26.10 140, skifte hustru su 1pPeder Hansen Dongshøjru Kirkeby Maren Hansdatter 1709 7.3. IV-229 hans skifte su 4pKnud Mortensen Egebjerg Kirkeby Maren Rasmusdatter 1712 16.9 hans skifte 117b su 5smedLars Hansen Egebjerg Kirkeby Anne Hansdatter 1712 1.10 hans skifte 121 su 5Morten Andersen Egebjerg Kirkeby Sidsel Hansdatter 1712 1.10 hans skifte 119 su 5Morten Mortensen Egebjerg Kirkeby Johanne Madsdatter 1711 6.3 hans skifte 46b su 5Oluf Mikkelsen Egebjerg Kirkeby Kirsten Madsdatter 1708 5.3. IV-205 skifte hustru su 4Peder Nielsen Egebjerg Kirkeby Kirsten Andersdatter 1704 20.10 IV-78 skifte hustru ~ 1 ? su 4


18Rasmus Frandsen Egebjerg Kirkeby Johanne Hansdatter 1684 12.3 42, hans skifte su 1Rasmus Rasmussen Egebjerg Kirkeby Kirsten Rasmusdatter 1709 31.12. IV-259b skifte hustru hun su 4~ 1 HansChristen Pedersen Rårud Kirkeby Maren Jespersdatter 1682 29.9 17, hans skifte su 1Claus Hansen Rårud Kirkeby Maren Jensdatter 1700 15.7 229, hans skifte, enken ~ su 32 Mads RasmussenHans Pedersen Rårud Kirkeby Anne Jensdatter 1706 16.7. IV-165b hans skifte, su 4enken ~ 2 Jørgen HansenJørgen Hansen Rårud Kirkeby Anne Jensdatter 1706 16.9. IV-169 trolovede fæstmø, su 4hun ~ 1 Hans Pedersensk. IV-165, 16.7.1706Jørgen Hansen Rårud Kirkeby Maren Povlsdatter 1711 7.2. hans skifte 43 ~ 1 Anne su 5JensdatterMads Rasmussen Rårud Kirkeby Maren Jensdatter 1716 18.4. skifte hustru 231, hun ~ 1 Claus su 5Claus Hansen, skifte15.7.1700Jep Pedersen Slæbæk Kirkeby Anne Hansdatter 1687 25.10 138, hans skifte su 1Lars Larsen Slæbæk Kirkeby 1703 27.1. IV-2ska3ifte hustru su 4Lars Larsen Slæbæk Kirkeby Maren Pedersdatter 1715 7.5. skifte hustru 210 su 5Lars Larsen Slæbæk Kirkeby Maren Hansdatter 1716 19.4. hans skifte 232, enken ~ 2 su 5Hans RasmussenNiels Knudsen Slæbækgård Kirkeby Anne Pedersdatter 1705 14.2. IV-87 hans skifte, enken ~ su 1 Jep 4NielsenNiels Knudsen Slæbækgård Kirkeby Anne Pedersdatter 1708 27.6. IV-207b skifte enken su 4hun ~ 1 Jep Nielsen +1679, ~ 2 Niels Knudsensk. IV-87, 14.2.1705Hans Hansen Kværndrup Bodil Pedersdatter 1713 29.7. hans skifte 150 su 5Peder Jacobsen Kværndrup Bodil Knudsdatter 1709 7.8. IV-25ska1ifte hustru su 4Anders Rasmussen Lunde 1715 21.3. hans skifte ungkarl 209 su 5Jens Christensen Høje Lunde Dorthe Olufsdatter 1707 17.6. IV-18ska1ifte hustru su 4Jens Henriksen Høje Lunde Anne Larsdatter 1710 22.7 skifte hustru b su 5Niels Knudsen Høje Lunde Karen Hansdatter 1718 18.1. skifte hustru 292b su 5Hans Villumsen Kokkenborg Lunde Johanne Ibsdatter 1697 23.3 114b skifte hustru su 3Anders Mortensen Lunde Karen Madsdatter 1690 20.3 247, hans skifte, enken ~ su 12 Hans IbsenAnders Hansen Ollerup Johanne Jørgensdatter 1708 20.7. IV-212b skifte hustru ~ 1 su 4Niels?Anders Svendsen Ollerup Maren Andersdatter 1703 22.1. IV-20 b hans skifte su 4Henrik Jørgensen Ollerup Maren 1684 12.3 44, hans skifte su 1Jacob Jensen Ollerup Maren Andersdatter 1706 26.4. IV-147 hans skifte su 4Knud Pedersen Ollerup Sidsel Olufsdatter 1692 25.12 223, hans skifte su 2Mikkel Pedersen Ollerup Johanne Nielsdatter 1698 6.6 143b, skifte hustru su 3Mikkel Pedersen Ollerup Maren Nielsdatter 1716 7.7. hans skifte 247b su 5Johan Thul Skårup Anne Marie Hansdatter 1709 28.1. IV-225 hans skifte su 4Mads Jørgensen Skårup Ellen Hansdatter 1698 10.1 131, skifte hustru su 3Mads Jørgensen Skårup Johanne Hansdatter 1701 4.10 277, skifte hustru su 3Oluf Rasmussen Skårup Anne Rasmusdatter 1684 11.3 41, hans skifte enken ~ su 12 Peder HansenPeder Madsen Skårup Karen Hansdatter 1714 5.7. skifte hustru 189b su 5Rasmus Olufsen Skårup Anne Jørgensdatter 1682 18.9 16, hans skifte su 1Hans Hansen Holmdrup Skårup Mette Jørgensdatter 1701 4.10 275b, hans skifte, enken su 3~ 2 Jens Clausen,hans skifte 4-529bJens Clausen Holmdrup Skårup Mette Jørgensdatter 1710 31.1 IV-259b hans skifteenken ~ 1 Hans Hansensu 4


19sk. III-275b, 4.10.1701Rasmus Nielsen Holmdrup Skårup Bodil Pedersdatter 1709 12.7 IV-240b hans skifte su 4Rasmus Rasmussen Holmdrup Skårup Anne Nielsdatter 1712 8.7. hans skifte 104b su 5Jørgen Madsen Skårupøre Skårup Johanne Pedersdatter 1712 12.8 skifte hustru 107b su 5Rasmus Mortensen K<strong>og</strong>tved St. Jørgens Maren Rasmusdatter 1695 17.10 61b hans skifte su 3Gregers Hansen Tved Karen Pedersdatter 1718 23.5. skifte hustru 296, hun ~ su 51 Jørgen(Jørgensen/Povlsen)skifte 17.10.1695Jørgen Povlsen Tved Karen Pedersdatter 1695 17.10 58b hans skifte su 3Hans Andersen Heldager Tved Karen Knudsdatter 1698 18.6 148, skifte hustru su 3Hans Hansen Heldager Tved Maren Jacobsdatter 1687 1.6 129, 131hans skifte, ~ su 12 enkenHans Larsen Heldager Tved Maren Hansdatter 1701 17.2 257b, hans skifte enken su 3~ 2 Peder RasmussenHans Larsen Heldager Tved Maren Rasmusdatter 1701 17.2 258b, skifte hustru su 3Peder Larsen Heldager Tved Maren Jacobsdatter 1706 27.4. IV-148 skifte hustru hun su 4~ 1 ?Rasmus Rasmussen Heldager Tved Maren Pedersdatter 1716 19.6. skifte hustru 248b su 5Mathias Ulrich Ulbølle 1687 18.7 128, hans skifte enkemand su 1Anders HansenØster Kirsten Hansdatter 1706 17.7. IV-167b hans skifte su 4SkerningeHans LarsenØster Mette Hansdatter 1706 17.7 IV-167 skifte hustru su 4SkerningeHans Pedersen Skerningball Øster Anne Povlsdatter 1698 17.6 146, skifte hustru su 3eSkerningeEggert Jørgensen Skerningball Øster Johanne Hansdatter 1695 23.1 31b hans skifte enken ~ 2 Hans su 3eSkerningeJensenHans Pedersen Skerninghol Øster Maren Larsdatter 1703 22.1 IV-19b hans skifte su 4mSkerningeJesper Jespersen Skerninghol Øster Maren Madsdatter 1694 24.10 14b, hans skifte su 3mSkerningePeder Andersen Ullemose ØsterSkerningeRasmus Rasmussen Ullemose ØsterSkerningeVends herredMette Pedersdatter 1711 3.2. skifte hustru 42 hun ~ 1Niels, ~ 2 RasmusRasmussen sk.24.1.1695su 5Mette Pedersdatter 1695 24.1 34, hans skifte su 3Anders Stephensen Asperup Ellen Andersdatter 1715 2.11 hans skifte 99 ve 6Hans Andersen Båring Asperup Kirsten Hansdatter 1717 9.2. hans skifte 231, ~ 1 ve 6Maren NielsdatterJørgen Povlsen Båring Asperup Dorthe Hansdatter 1715 5.6. hans skifte 81 ve 6Hans Lunde Brenderup Anne Hansdatter 1698 26.8 162 hans skifte, enken ~ ve 32 Niels Nielsen, hendessk. 3-173Stephen Thomasen Brenderup Sidsel Nielsdatter 1714 6.10 hans skifte 56 ve 6Jens Eriksen Ejby Karen Bertelsdatter 1716 26.11 hans skifte 212. Ny fæster ve 6Hans IbsenMarcus Iversen Fjellerup Fjeldsted Gertrud Hansdatter 1714 4.10. skifte hustru 45b ve 6Lars Jørgensen Fjelsted Anne Jacobsdatter 1717 31.3 skifte hustru 238, han ~ ve 61 Dorthe SørensdatterJørgen Jørgensen Gamborg Anne Jørgensdatter 1714 31.8. skifte hustru, hun ~ 1Niels Mortensenve 6


20Jørgen Larsen Gamborg Apelone Rasmusdatter 1717 5.6. hans skifte 248b, enken ~ ve 62 Rasmus HansenNiels Hansen Gamborg Apelone Larsdatter 1715 4.10 skifte hustru 92b, hun ~ ve 61 Rasmus Rasmussenskifte 14.5.1714Rasmus Rasmussen Gamborg Apelone Larsdatter 1714 4.7. hans skifte 31, enken ~ 2 ve 6Niels HansenJacob Christensen Kindstrup Gelsted Karen Andersdatter 1714 5.10 hans skifte 49, ~ 1 ve 6Karen Knudsdatter skifte5.11.1692Lars Rasmussen Kindstrup Gelsted Kirsten Andersdatter 1715 5.6. hans skifte 85b ve 6gamleJens Madsen Harndrup Karen Hansdatter 1716 18.7. skifte begge 185 ve 6Jens Hansen Vejrup Indslev Maren Andersdatter 1714 5.10 hans skifte 48, enken ~ 2 ve 6Hans PedersenJens Bertelsen Voldby Kauslunde Maren Rasmusdatter 1717 5.1 skifte begge. Ny fæster ve 6Anders HansenJens Jensen Fænø Middelfart Maren Hansdatter 1717 5.6. skifte hustru 249b ve 6Jens Hansen Åbymarkgår Nørre Åby Karen Rasmusdatter 1717 13.8. skifte hustru 266 ve 6dJørgen Hansen Munkegård Rørup Maren Jørgensdatter 1715 13.2. hans skifte 64, ~ 1 ve 6Maren KnudsdatterOluf Rasmussen Udby Mose Udby Karen Hansdatter 1717 11.12 hans skifte 283, enken ~ 1 ve 6Peder Rasmussen skifte5.6.1717, ~ 3 NielsHansenPeder Rasmussen Udby Mose Udby Karen Hansdatter 1717 5.6. hans skifte 256, enken ~ 2 ve 6Oluf RasmussenHenning Jensen Vejlby Karen Nielsdatter 1717 5.1. hans skifte 219b ve 6Hans Jørgensen Staurby Vejlby Karen Hansdatter 1716 3.11 skifte hustru 211 ve 6Henrik Mathiasen Staurby Vejlby Maren Hansdatter 1718 17.3. hans skifte 286b, han ~ ve 61 ?, enken ~ 2 AndersHansenSøren Hansen Staurby Vejlby Kirsten Madsdatter 1716 3.11 skifte hustru, hun ~ 1 ve 6Anders AndersenPovl Nielsen sn. Strib Vejlby Anne Jacobsdatter 1717 7.6. skifte hustru 258b, hun ~1 Hans Jensen Munkve 6Vindinge herredAnders Sørensen Aunslev Else Pedersdatter 1692 13.6 160 skifte hustru, hun ~ vi 21 KnudChristen Ibsen Aunslev Karen Jensdatter 1682 3.8 15, skifte hustru Vi 1Christen Ibsen Aunslev Kirsten Pedersdatter 1685 13.4 78, hans skifte ~ 1 Vi 1Kirsten Jensdatter, sk.3.8.1682Christen Jensen Aunslev Johanne Nielsdatter 1687 5.3 116, hans skifte Vi 1Hans Hansen Aunslev Birthe Ibsdatter 1699 18.6 189b, skifte hustru hun vi 3~ 1 Rasmus Hansen skifte1-11bHans Hansen Aunslev Birthe Jensdatter 1706 28.7. IV-158 hans skifte, ~ 1 vi 4Birthe Ibsdatter sk.III-189b, 18.6.1699enken ~ 2 Jep RasmussenHans Larsen Aunslev Bodil Hansdatter 1699 7.9 206, skifte hustru ~ 1Hans Andersenvi 3


21Hans Larsen Aunslev Margrethe Jensdatter 1701 4.5 264, hans skifte, ny vi 3fæster Hans HansenJep Hansen skrædder Aunslev Maren Tybbensdatter 1695 6.3 37b skifte hustru vi 3Jørgen Hansen Aunslev Anne Pedersdatter 1698 18.3 139b, hans skifte enken ~ 2vi 3Hans JensenNiels ChristensenAunslev Kirsten Hansdatter 1701 10.9 275 skifte hustru vi 3skomagerNiels Jensen Humble Aunslev Dorthe Pedersdatter 1700 4.10 241b, hans skifte vi 3Peder Brehmer Aunslev Anne Cathrine Clemensdatter 1705 31.3. IV-101 hans skifte vi 4Peder Larsen Kiempe Aunslev Karen Larsdatter 1688 21.12 167, skifte hustru Vi 1Rasmus Hansen Aunslev 1682 2.5 11, hans skifte enken ~ 2 Vi 1Hans HansenRasmus Larsen Aunslev Anne Pedersdatter 1699 15.4 180 hans skifte, ny fæster vi 3Morten ChristensenLars Andersen Agetved Aunslev Karen Nielsdatter 1684 18.9 66, skifte hustru Vi 1KiempeLars Pedersen Agetved Aunslev Anne Nielsdatter 1684 18.9 65, skifte hustru, han ~ 1 Vi 1skifte 5.6.1680Joen Pedersen Agetvedhus Aunslev Maren Jensdatter 1715 7.8. hans skifte 215 vi 5ePeder Eriksen Agetvedhus Aunslev Johanne Pedersdatter 1685 23.2 68, skifte hustru hun ~ 1 Vi 1eTybben Nielsen sk.8.2.1683Tyge Hansen Agetvedhus Aunslev Else Nielsdatter 1703 14.5. IV-28b skifte hustru hun ~ vi 1 4eEjlerHans Nielsen Grønholt Aunslev Maren Madsdatter 1684 19.6 63, hans skifte Vi 1Hans Ibsen Korkendrup Aunslev Anne Pedersdatter 1709 18.6. IV-237 skifte hustru vi 4Hans Rasmussen Korkendrup Aunslev Gertrud Pedersdatter 1705 7.7. IV-115 hans skifte vi 4Jep Justesen Korkendrup Aunslev Karen Mikkelsdatter 1690 26.6 22, hans skifte vi 2Knud Pedersen Korkendrup Aunslev Anne Hansdatter 1685 24.2 72, skifte hustru Vi 1Knud Pedersen Korkendrup Aunslev Gertrud Jensdatter 1703 20.11 IV-50 hans skifte ~ 1 Annevi 4HansdatterMads Jensen Korkendrup Aunslev Johanne Madsdatter 1696 7.1 67 skifte hustru vi 3Oluf Hansen Korkendrup Aunslev Anne Rasmusdatter 1717 7.5. skifte hustru 274b vi 5Rasmus Albertsen Korkendrup Aunslev Karen Rasmusdatter 1690 19.7 34, hans skifte, ~ 1 Bodil vi 2PedersdatterRasmus Pedersen Korkendrup Aunslev Maren Madsdatter 1711 17.3 hans skifte 52b vi 5Simon Nielsen Korkendrup Aunslev Bodil Knudsdatter 1717 9.10 skifte hustru 284b vi 5Anders Hansen Skalkendrup Aunslev Karen Jostdatter 1685 23.2 70, skifte begge Vi 1Anders Knudsen Skalkendrup Aunslev Margrethe Povlsdatter 1705 6.7. IV-113 hans skifte, enken vi 4~ 2 Lars HansenAnders Pedersen Skalkendrup Aunslev Mette Madsdatter 1710 4.7 skifte hustru 2 vi 5Hans Hansen Skalkendrup Aunslev Maren Larsdatter 1690 17.2 240, skifte hustru hun ~ 1 Vi 1FrederikHans Hansen Skalkendrup Aunslev Maren hansdatter 1701 6.2 259, skifte hustru vi 3Hans Hansen Skalkendrup Aunslev Anne Povlsdatter 1703 3.1 IV-14b skifte hustru vi 4Mads Clausen Skalkendrup Aunslev Johanne Rasmusdatter 1702 4.4 IV-6 skifte hustru vi 4Mads Clausen Skalkendrup Aunslev Johanne Pedersdatter 1717 17.8. hans skifte 280, ~ 1 vi 5Johanne Rasmusdatterskifte 4.4.1702, enken~ 2 Knud PovlsenMads Jensen Skalkendrup Aunslev Maren Andersdatter 1701 12.8 272b, skifte hustru vi 3Mads Rasmussen Skalkendrup Aunslev Anne Rasmusdatter 1709 17.5 IV-235b skifte hustru vi 4Mads Rasmussen Skalkendrup Aunslev Maren Hansdatter 1715 6.8. hans skifte 216 ~ 1 AnneRasmusdatter skifte17.6.1709, skifte hstvi 5


2214.1.1717Niels Hansen Skalkendrup Aunslev Maren Larsdatter 1687 9.7 skifte hustru Vi 1Niels Hansen Skalkendrup Aunslev Maren Sørensdatter 1703 3.1. IV-17b hans skifte vi 4Peder Jensen Humble Skalkendrup Aunslev Kirsten Hansdatter 1690 26.6 19, hans skifte, ny fæster vi 2Lars RasmussenPeder Jespersen Skalkendrup Aunslev Anne Hansdatter 170 23.4. IV-99 hans skifte ~ 1 ?, vi 45enken ~ 2 Peder AndersenPeder Larsen Skalkendrup Aunslev Maren Hansdatter 1717 14.1. skifte hustru 265, hun ~ 1¨ vi 5Mads Rasmussen skifte6.8.1715Peder Povlsen Skalkendrup Aunslev Anne Christensdatter 1683 6.2 21, hans skifte ~ 1 Dorthe Vi 1Dinesdatter. Enken ~ 2Lars HansenPovl Madsen Skalkendrup Aunslev Kirsten Hansdatter 1683 17.12 34, skifte hustru ~ 1 Povl Vi 1Madsen. Enkemanden ~1 Sidsel JørgensdatterPovl Madsen Skalkendrup Aunslev Sidsel Andersdatter 1695 16.1 21, skifte 4. hustru vi 3Rasmus Knudsen Skalkendrup Aunslev Mette Andersdatter 1691 17.1 90, skifte hustru vi 2Anders Hansen Skrøbeshave Aunslev Dorthe Rasmusdatter 1713 11.4. skifte begge 127 vi 5Søren Andersen Skrøbeshave Aunslev Dorthe Rasmusdatter 1682 2.8 15, hans skifte Vi 1Tybben Nielsen Skrøbeshave Aunslev Johanne Pedersdatter 1683 8.2. 23, hans skifte, enken Vi 1(sk. 23.2.1685)~ 2 PederEriksenHans Justesen Åskov Aunslev Anne Pedersdatter 1690 16.2 235, skifte begge Vi 1Just Hansen Åskov Aunslev Alhed Pedersdatter 1710 20.10 hans skifte 22 enken ~ vi 5Anders HansenPeder Hansen Åskov Aunslev Anne Rasmusdatter 1716 16.3. skifte enken 224b, hans vi 5skifte 21.12.1712Peder Hansen Åskov Aunslev Anne Rasmusdatter 1712 21.12 hans skifte 123 vi 5Oluf Nielsen Bovense Maren Povlsdatter 1712 31.3. hans skifte 89b, ny vi 5fæster Anders MortensenPeder Nielsen Bovense Karen Andersdatter 1711 17.3 skifte hustru 52 vi 5Peder Nielsen Bovense Karen Jensdatter 1713 11.4. hans skifte, ~ 1 ?, enken ~ vi 52 Povl HansenJens Nielsen Hekkenfeld Bovense Gertrud Andersdatter 1690 26.2 243, hans skifte Vi 1Jens Jensen Ellinge Karen Clausdatter 1713 26.5 skifte hustru 136, hun ~ vi 51 PederJens Jensen Ellinge Karen Hansdatter 1716 7.4. hans skifte 228 enken ~ 2 vi 5Hans IbsenNiels Jensen Ellinge Karen Eriksdatter 1705 3.3. IV-93 hans skifte ~ 1 ? vi 4Niels Pedersen Ellinge Karen Eriksdatter 1716 5.6. skifte hustru 244b, hun vi 5~ 1 Niels Jensen, skifte3.3.1705Hans Rasmussen Bejstrup Ellinge Inger Eriksdatter 1690 25.6 12, hans skifte vi 2Hans Nielsen Pårup Ellinge Anne Clausdatter 1715 11.10 hans skifte 218 vi 5Henrik RasmussenFlødstrup Ellen Nisdatter 1716 25.5. skifte hustru 250b, hun vi 5Kier~ 1 JørgenLars Gregersen Flødstrup Anne Jensdatter 1698 28.11 169 skifte hustru vi 3Peder Hansen Flødstrup Anne Frandsdatter 1702 7.9 IV-10 hans skifte vi 4Peder Pedersen Flødstrup Anne Nielsdatter 1704 21.11. IV-71b skifte begge vi 4Mads Ovesen Hagendrup Flødstrup 1688 19.12 170, hans skifte ungkarl, Vi 1far Ove MadsenHans Nielsen Kirsendrup Flødstrup Karen Knudsdatter 1717 7.5. skifte hustru 273b vi 5Anders Christensen Kissendrup Flødstrup Sidsel Pedersdatter 1704 21.11 IV-70 hans skifte ~ 1 ? vi 4Hans Knudsen Kissendrup Flødstrup Anne Pedersdatter 1706 29.7. IV-159b hans skifte. vi 4Jens Jensen Kissendrup Flødstrup Margrethe Sørensdatter 1703 9.10. IV-35 hans skifte vi 4


23Jørgen Hansen F<strong>og</strong>ed Kissendrup Flødstrup Anne Hansdatter 1705 6.7 IV-110b skifte begge vi 4ChristenMullerup Flødstrup Margrethe Pedersdatter 1704 7.7. IV-60 hans skifte ~ 1 Agnete vi 4ChristophersenhollænderMadsdatter, sk. 1678, ~ 2 KarenNielsdatter III-212, 11.11.1699,enken ~ 2 V<strong>og</strong>n RasmussenAnders Pedersen Frørup Karen Andersdatter 1683 19.12 35, hans skifte Vi 1Anders PedersenFrørup Mette Pedersdatter 1690 1.8 61, skifte hustru vi 2KochHans Ebbesen Frørup Karen Andersdatter 1716 5.6. skifte hustru 246, hun ~ 1 vi 5Anders Pedersen, skifte19.12.1683Hans Nielsen Frørup Johanne Davidsdatter 1694 1.2 270, skifte hustru hun ~ vi 21 EbbeHans Pedersen Frørup Inger Larsdatter 1710 17.7 skifte hustru 4b vi 5Hans Rasmussen Frørup Johanne Pedersdatter 1704 19.11 IV-68 skifte hustru vi 4Knud Hansen Frørup Marie Vollesdatter 1711 10.8 skifte hst 71b vi 5Knud Hansen Frørup Cathrine Povlsdatter 1717 8.10 skifte hustru 284, hun vi 5~ 1 MikkelMorten Madsen Frørup Karen Hansdatter 1705 17.4. IV-101b skifte begge vi 4Niels Hansen Frørup Malene Hartvigsdatter 1713 26.7. skifte hustru 149 vi 5Niels Mortensen Frørup Maren Jensdatter 1696 9.1 70 hans skifte, ny fæster vi 3Baltzer HansenPeder Clausen Frørup Mette Pedersdatter 1685 15.8 96, hans skifte Vi 1Peder Hansen Frørup 1685 15.8 93, hans skifte, enken ~ Vi 12 Hans ChristensenPeder Hansen Frørup Anne Jensdatter 1705 29.7. IV-125 hans skifte vi 4Peder Hansen Frørup Gertrud Andersdatter 1716 6.4. skifte hustru 227b vi 5Peder Madsen Frørup Karen Ebbesdatter 1705 29.7. IV-126 hans skifte vi 4Rasmus Hansen Frørup Margrethe Jensdatter 1709 8.4. IV-232b enkemand hans vi 4skifte, hendes IV-196,4.12.1708Rasmus Stephensen Frørup Kirsten Hansdatter 1699 22.6 192, hans skifte enken ~ 2 vi 3Rasmus HansenHans Rasmussen Tårup Frørup Karen Gregersdatter 1704 31.10. IV-67 skifte hustru vi 4smedHans Rasmussen Tårup Frørup Maren Pedersdatter 1705 5.11 IV-128 skifte begge vi 4smedJacob Rasmussen Tårup Frørup Karen Rasmusdatter 1716 5.6. hans skifte 245b, enken ~ vi 52 Søren HansenKnud Sonnesen Tårup Frørup Kirsten Jensdatter 1710 1.3. IV-264b skifte hustru vi 4Mads Clemensen Tårup Frørup Bodil Pedersdatter 1697 11.6 117b, skifte hustru vi 3Mads Clemensen Tårup Frørup Kirsten Jensdatter 1698 1.6 142b, hans skifte, enken ~ 2vi 3Knud BonnesenRasmus Hansen Tårup Frørup Margrethe Jensdatter 1708 4.2. IV-196 skifte hustru, hans sk. vi 4IV-8.4.1709Rasmus Hansen Tårup Frørup Margrethe Rasmusdatter 1685 15.8 97, hans skifte Vi 1smedRasmus Rasmussen Tårup Frørup Anne Jensdatter 1709 6.3. IV-230b hans skifte vi 4Rasmus Rasmussen Tårup Frørup Else Clemensdatter 1711 10.8 skifte hst 72 vi 5Hans Rasmussen Højrup Karen Eriksdatter 1702 10.11 IV-12 skifte hustru vi 4Rasmus Nielsen Højrup Alhed Hellesdatter 1683 20.12 37, hans skifte enken ~ 2 Vi 1ChristenChristophersenhollænderHans MadsenMollerup Karen Nielsdatter 1699 11.11 212, skifte hustru, han ~ 1 vi 3Agnete Madsdatter, skifte 1678,~ 3 Margrethe Pedersdatter,hans sk. 4-63


24Albret Hansen Refsvindinge Sidsel Larsdatter 1689 7.5 213, hans skifte Vi 1Jens Jensen Refsvindinge Mette Pedersdatter 1718 16.3. hans skifte 295, ~ 1 Maren vi 5Hansdatter skifte 7.7.1713David Christensen Sandager Anne Jespersdatter 1712 16.8 hans skifte 112 vi 5Hans Rasmussen Biskoptorp Skellerup Karen Christensdatter 1708 14.3. IV-200b skifte hustru, vi 4hans sk. IV.254, 9.12.1709 ~ 2 Karen AndersdatterAnders Jørgensen Biskoptorup Skellerup Karen Andersdatter 1711 21.7 skifte begge 62 b vi 5Hans Nielsen Biskoptorup Skellerup Anen Andersdatter 1711 12.10 hans skifte 77 vi 5Hans Rasmussen Biskoptorup Skellerup Karen Andersdatter 1709 9.12. IV-254 b hans skifte ~ 1 vi 4Karen Christensdatter sk.IV-200b, 14.3.1708enken ~ 2 AndersJørgensenNiels Hansen Biskoptorup Skellerup Anne Hansdatter 1682 16.6 14, hans skifte ~ 1 Vi 1Barbara Nielsdatter sk.27.6.1676Niels Nielsen Såderup Skellerup Anne Hansdatter 1699 9.1 17ska3ifte hustru ~ 1 vi 3Hans Lunde sk.3-163Rasmus Hansen Såderup Skellerup Bodil Nielsdatter 1711 9.3. skifte begge 53b vi 5Hans Nielsen Søllinge Kirsten Olufsdatter 1701 31.8 274, hans skifte enken ~ vi 32 Hans LarsenChristen HansenSønder Karen Hansdatter 1690 23.7 38, hans skifte vi 2HøjrupHans EriksenSønder Maren Knudsdatter 1710 5.8 hans skifte 12 vi 5HøjrupKnud HansenSønder Anne Hansdatter 1690 23.7 41, hans skifte, enken ~ 2 Simon vi 2HøjrupHansenMads ChristensenSønder Maren Jørgensdatter 1710 23.7 hans skifte 6b enken ~ vi 5HøjrupJørgen PovlsenNiels ChristensenSønder Anne Knudsdatter 1714 17.5. hans skifte 174b, enken ~ 2vi 5HøjrupSøren HansenPovl PedersenSønder Apelone rasmusdatter 1715 2.8. skifte hustru 214b vi 5HøjrupAnders Madsen Ullerslev Cathrine Margrethe 1709 18.6 IV-238b hans skifte, enkenvi 4Mortensdatter~ 2 Hans ChristensenErik Ibsen Ullerslev Karen Frandsdatter 1696 23.6 97b hans skifte, enken ~ vi 31 Niels Rasmussen, ~ 3Mads AndersenFrands Nielsen Ullerslev Karen Hansdatter 1710 12.8 hans skifte 16b gift 3. vi 5gangHans Christensen Ullerslev Anne 1687 24.4 130, hans skifte Vi 1Hans Madsen Ullerslev Karen Hansdatter 1712 16.6. skifte hustru 96 vi 5Hindse Larsen Ullerslev Apelone Sørensdatter 1689 20.2 187, hans skifte Vi 1Jacob Rasmussen Ullerslev Anne Hansdatter 1701 23.6 265b, skifte hustru ~ 1 vi 3Søren Hindsen skifte3-233Jens Nielsen Ullerslev Helene Andersdatter 1712 16.6. skifte hustru 94, hun ~ 1 vi 5FrandsJens Nielsen Ullerslev Kirsten Christensdatter 1714 5.3. hans skifte 170b, enken ~ 2vi 5Hans RasmussenJørgen HansenUllerslev Johanne Pedersdatter 1691 4.3 94, hans skifte vi 2hjulmandLars Jørgensen Ullerslev Margrethe Andersdatter 1711 30.10 skifte hustru 79b vi 5Niels Rasmussen Ullerslev Frandsdatter 1690 25.6 15, hans skifte, enken ~ vi 2


252 Erik IbsenNiels Tange Ullerslev Anne Dinesdatter 1710 20.6. IV-274 hans skifte vi 4enken ~ 2 Lars JørgensenOluf Pedersen Ullerslev Apelone Hansdatter 1713 5.7. skifte hustru 146 vi 5Peder Nielsen Tange Ullerslev Maren Mortensdatter 1694 17.8 12, skifte hustru vi 3Rasmus Hieresen Ullerslev Maren Hindsesdatter 1687 5.3 118, skifte hustru Vi 1Rasmus Madsen Ullerslev Karen Hansdatter 1696 10.12 107 hans skifte, enken ~ vi 32 Hans MadsenRasmus Pedersen Ullerslev Anne Dorthe Jochumsdatter 1693 17.1 229, hans skifte vi 2Søren Hindsen Ullerslev Anne Hansdatter 1700 19.7 233, hans skifte, enken ~ vi 32 Jacob Rasmussen,hendes sk. 3-265Anders Pilegaard Vindinge Bodil Hansdatter 1685 14.8 92, skifte hustru, han ~ 1 Vi 1Maren Andersdatter sk.25.3.1680Anders Pilegaard Vindinge Mette Rasmusdatter 1703 9.5. IV-26b hans skifte ~ 1 Maren vi 4Andersdatter +1680, ~ 2 BodilHansdatter sk. 14.8.1684Dines Justesen Vindinge Margrethe Hansdatter 1702 17.1. IV-2 skifte begge vi 4Jep Sørensen Vindinge Karen Olufsdatter 1690 29.12 86, hans skifte vi 2Jørgen Jensen Vindinge Maren Jensdatter 1698 21.3 1ska41ifte hustru, han ~ 1 ?vi 3Mads Pedersen Vindinge Bodil Sørensdatter 1696 27.6 101b skifte hustru vi 3Mads Pedersen Vindinge Karen Nielsdatter Pilegaard 1699 23.6 194, skifte hustru vi 3Mads Pedersen Vindinge Johanne Andersdatter 1716 27.11 skifte hustru 256 vi 5Mads Pedersen Vindinge 1717 8.10 hans skifte 282b vi 5~ 1 Bodil Sørensdatterskifte 27.6.1696~ 2 Karen Nielsdatterskifte 23.6.1699~ 3 Johanne Andersdatterskifte 27.11.1716Niels Jørgensen Vindinge Karen Olufsdatter 1709 17.5. IV-235b vi 4Niels RasmussenVindinge Kirsten Hansdatter 1711 17.4 hans skifte 60b enken ~ vi 5BrofHans NielsenPeder Bolt Vindinge Apelone Pedersdatter 1695 28.5 44b skifte hustru em ~ 2 vi 3Anne RasmusdatterPeder Bolt Vindinge Anne Rasmusdatter 1699 23.6 195b, skifte hustru, han ~ 1vi 3Apelone Pedersdatterskifte 3-44bPeder NielsenVindinge Karen Mikkelsdatter 1695 28.4 42 skifte begge vi 3Br<strong>og</strong>aardSøren Nielsen Vindinge Margrethe Hansdatter 1691 20.4 100, skifte hustru vi 2Erik M<strong>og</strong>ensen Lamdrup Vindinge Kirsten Clausdatter 1691 16.12 129, skifte hustru vi 2Erik M<strong>og</strong>ensen Lamdrup Vindinge Gertrud Nielsdatter 1708 2.3. IV-204 hans skifte vi 4Hans Olufsen Lamdrup Vindinge Ellen Nielsdatter 1715 12.12. hans skifte 220 vi 5Morten Pedersen Lamdrup Vindinge Anne Andersdatter 1716 6.4. skifte hustru vi 5Niels Madsen Lamdrup Vindinge Johanne Madsdatter 1706 16.1. IV-132 skifte hustru vi 4Niels Madsen Lamdrup Vindinge Maren Larsdatter 1716 15.7. hans skifte 221, ~ 1 vi 5Johanne Madsdatter, skifte16.1.1706Hans Hansen Rosilde Vindinge Karen Nielsdatter 1717 7.5. hans skifte 275 vi 5Rasmus Christensen Rosilde Vindinge Karen Nielsdatter <strong>1681</strong> 14.4 8, hans skifte Vi 1Anders Andersen Eble Ørbæk Dorthe Hindsesdatter 1710 3.3. IV-262b, hans skifte vi 4Anders Lang Eble Ørbæk Margrethe Hansdatter 1687 19.12 142, skifte begge vi 1Hans Larsen Eble Ørbæk Kirsten Nielsdatter 1683 17.7 25, skifte hustru ~ 1PederVi 1


26Jens Hansen Eble Ørbæk Maren Rasmusdatter 1706 1.2. IV-135 skifte hustru vi 4Niels Andersen Eble Ørbæk Maren Nielsdatter 1717 15.1. hans skifte 268 vi 5Rasmus Pedersen Eble Ørbæk Dorthe Jensdatter 1706 31.1. IV-133, hans skifte enken vi 4~ 2 Jens PedersenJens Povlsen Årslev Karen Hansdatter 1714 29.6. skifte hustru 186b vi 5Niels RasmussenÅrslev Anne Jørgensdatter 1699 10.11 210b, skifte hustru vi 3skomagerNiels RasmussenÅrslev Maren Henriksdatter 1703 10.10. IV-36b hans skifte vi 4skomagerOluf Pedersen væver Årslev Anne Clausdatter 1702 23.1 IV-4 hans skifte vi 4Peder Pedersen Årslev Anne Andersdatter 1710 23.12 skifte hustru 41b vi 5Peder Pedersen Årslev Anne Rasmusdatter 1718 3.3. skifte hustru 294b vi 5Povl Andersen Årslev Karen Jørgensdatter 1697 10.9 124b, skifte hustru ~ 1 vi 3JensPovl Knudsen smed Årslev Karen Rasmusdatter 1711 18.12 hans skifte 82 vi 5Rasmus Ernstsen Årslev Anne Pedersdatter 1710 22.12 hans skifte 39b vi 5Niels Hansen dragon død i Skåne Årslev 1712 8.3. hans skifte 87b ungkarl vi 5Åsum herredMads Christensen Tårup Allerup Maren Rasmusdatter 1711 1.10 hans skifte ås 5Simon Knudsen Allese Anne Rasmusdatter 1707 18.8. IV-185 skifte hustru ås 4Hans Larsen Birkum Fraugde Maren Andersdatter 1701 5.2 253, skifte hustru ås 3Peder Pedersen Birkum Fraugde Anne Ibsdatter 1716 26.2. skifte hustru 224. hun ~ 1 ås 5MadsRasmus Andersen Birkum Fraugde Maren Rasmusdatter 1701 12.7 271b, hans skifte. Ny ås 3Christopher NielsenNørreLyndelseHansNørreLyndelseHans JensenNørreLyndelseHans SørensenNørreLyndelseLars MadsenNørreLyndelseMads JensenNørreLyndelsePeder JensenNørreLitebæhrLyndelseRasmus LarsenNørreLyndelseThomas PedersenNørreLyndelseHans Madsen Freltofte NørreLyndelseHans Nielsen Møller Freltofte NørreLyndelseLars Jensen Freltofte NørreLyndelsefæster Anders RasmussenMaren Simonsdatter 1706 19.4. IV-139b enkemand hans ås 4skifte, hendes sk. III-224b,19.6.1700Anne Pedersdatter 1703 11.10. IV-41b skifte enken ås 4Dorthe Hansdatter 1707 8.2. IV-176b skifte hustru ås 4Gertrud Jørgensdatter 1716 12.6. hans skifte 246b ås 5Anne Stephensdatter 1717 8.1. skifte hustru 265 ås 5Maren Nielsdatter 1703 11.10. IV-38b hans skifte ås 4Anne Frederiksdatter 1708 22.9. IV-217 skifte hustru ås 4Karen Hansdatter 1717 8.1. skifte hustru 264b ås 5Maren Madsdatter 1699 18.9 216b, hans skifte ås 3hustru 1715 8.5. skifte hustru 211b ås 5Anne Pedersdatter 1699 18.7 202, hans skifte ås 3Anne Hansdatter 1700 18.6 222b, skifte hustru hun ~1 Lars Thomasen skifte2-47Anne Hansdatter 1690 25.7 47, hans skifte, enken ~2 Lars JensenLars Thomasen Freltofte Nørreås 2LyndelseRasmus Jørgensen Freltofte Nørre Birgitte Andersdatter 1700 18.6 223b, skifte begge ås 3ås 3


27LyndelseTyge Sørensen Rolsted Karen Nielsdatter 1703 10.10. IV-37b hans skifte ås 4Jens Jensen Ferritslev Rolsted Anne Knudsdatter 1707 20.1. IV-174b hans skifte ås 4Christopher Jensen Kappendrup Rolsted Margrethe Hansdatter 1688 9.8 165, skifte hustru ås 1Christopher Jensen Kappendrup Rolsted Kirsten Madsdatter 1695 1.4 40 hans skifte ås 3Hans Simonsen Kappendrup Rolsted Anne Hansdatter 1713 12.4 skifte hustru 135 ås 5Mads Ibsen Kappendrup Rolsted Maren Hansdatter 1707 25.6. IV-181b hans skifte ås 4enken ~ 1 MadsRasmussen sk. IV-89b,2.3.1705Mads Rasmussen Kappendrup Rolsted Anne Hansdatter 1705 2.3. IV-89b hans skifte, enken ~ ås 24M<strong>og</strong>ens Jørgensen eller MadsIbsen sk. IV-181b, 17.6..1707M<strong>og</strong>ens Jørgensen Kappendrup Rolsted Anne Hansdatter 1706 18.3 IV-138b hans skifte ås 4Rasmus Nielsen Kappendrup Rolsted Margrethe Larsdatter 1695 21.1 29b, skifte hustru ås 3Anders Madsen Rønninge Maren Knudsdatter 1700 29.7 240b, skifte hustru ås 3Anders MadsenRønninge Elisabeth Jørgensdatter 1709 28.12. IV-257b hans skifte, enkenås 4grovsmed~ 2 Claus LarsenHans Ibsen Rønninge Mette Larsdatter 1697 3.7 118b, skifte hustru ås 3Niels Pedersen Rønninge Maren Hansdatter 1690 5.8 63, hans skifte, enken ~ ås 22 Jep JensenRasmus Hansen Rønninge Karen Sørensdatter 1692 3.6 157, skifte hustru ås 2Christen Nielsen Lavindsgård Rønninge Karen Pedersdatter 1716 7.10 skifte hustru 254b ås 5Hans Jensen Sønder Nærå Dorthe Andersdatter 1700 2.11 245b, skifte hustru hun ås 3~1 LarsHans Jensen Sønder Nærå Dorthe Andersdatter 1703 12.10 IV-43 enkemand hans skifte, ås 4skifte hustru 2.11.1700Hans Pedersen Sønder Nærå Gertrud Nielsdatter 1710 15.8 skifte hustru 18 ås 5Knud Hansen Sønder Nærå Kirsten Knudsdatter 1700 2.11 244b, skifte hustru, hans ås 3skifte 4-252b ~ 2 KarenPovlsdatterKnud Hansen Sønder Nærå Karen Povlsdatter 1709 9.8. IV-252b hans skifte ~ 1 ås 4Kirsten Knudsdatter sk.III-244b, 2.11.1700enken ~ 2 Lars KnudsenLars Knudsen Sønder Nærå Karen Povlsdatter 1715 5.7. skifte hustru 212b hun ~ ås 51 Knud Hansen skifte 9.8.1709Thomas Larsen Sønder Nærå Ellen Hansdatter 1714 11.8 skifte hustru 194b ås 5Jørgen Nielsen Ringe Sønder Nærå Maren Pedersdatter 1692 28.5 133, skifte hustru ås 2Anders Knudsen Åsum Anne Nielsdatter 1700 14.2 220b, skifte hustru, han ~ 2ås 3Anne Nielsdatter sk.5-125Anders Knudsen Åsum Karen Nielsdatter 1713 8.3. skifte hustru 125b ås 5han ~ 1 Anne Nielsdattersk. 14.2.1700Anders Knudsen Åsum Maren Rasmusdatter 1716 30.4. hans skifte 237, ~ 1 Anne ås 5Nielsdatter skifte14.2.1700, ~ 2 KarenNielsdatter skifte 8.3.1713Anders Rasmussen Åsum Maren Pedersdatter 1717 10.5. hans skifte ås 5Anders Sørensen Åsum Apelone Jørgensdatter 1698 6.10 164b hans skifte, han ~ ås 31 ?, enken ~ 2 Lars JensenHans Pedersen Åsum Sidsel Hansdatter 1699 21.3 177b hans skifte ås 3Jacob Hansen Åsum Karen Andersdatter 1685 11.4 77, hans skifte ås 1Jep Madsen Åsum Sidsel Pedersdatter 1692 29.11 177, hans skifte, skifteenken i margin + 1695ås 2


28Jørgen Jørgensen Åsum Karen Andersdatter 1689 18.5 220, skifte hustru, ~ 1 ås 1JacobJørgen Jørgensen Åsum Maren Hansdatter 1716 3.4. hans skifte 226 ås 5Jørgen RasmussenÅsum Karen Madsdatter 1691 30.11 126, skifte hustru ås 2MuusJørgen RasmussenÅsum Mette Stephensdatter 1702 5.12. IV-13 hans skifte ås 4MuusKnud Clemensen Åsum Mette Stephensdatter 1690 24.7 43, hans skifte ås 2Knud Clemensen Åsum Mette Stephensdatter 1711 9.12 skifte enken, hans sk. ås 524.7.1690Mads Ibsen Åsum Karen Pedersdatter 1693 21.9 246, skifte hustru ås 2Mads Ibsen Åsum Anne Rasmusdatter 1699 21.3 178 skifte hustru ås 3Mads Ibsen Åsum Anne Hansdatter 1712 22.6. skifte hustru 96b, han ~ ås 51 Anne Rasmusdatter sk.21.3.1699Mads Ibsen Åsum Maren Nielsdatter 1717 2.11 hans skifte 285b ås 5~ 1 Anne Rasmusdatterskifte 21.3.1699~ 2 Anne Hansdatter,skifte 22.6.1712Morten Larsen Åsum Karen Knudsdatter 1699 11.12 215b, skifte hustru, han ås 3~ 2 Helvig ChristensdatterMorten Larsen Åsum Helvig Christensdatter 1718 3.1. skifte begge 288, han ~ ås 51 Maren Knudsdatterskifte 1.12.1699Morten Muus Åsum Kirsten Nielsdatter 1689 21.2 193, 194, ~ 2 enken ås 1Niels Pedersen Åsum Karen Hansdatter 1708 17.1 IV-19skifte hustru ås 4Peder Andersen Åsum Sidsel Pedersdatter 1685 11.4 75, hans skifte, enken ~ ås 12 Jep MadsenRasmus AndersenÅsum Gertrud Hansdatter 1713 13.10 hans skifte 154b ås 5MuusRasmus Madsen Åsum Karen Christophersdatter 1697 24.11 127b, hans skifte ås 3Rasmus Mortensen Åsum Maren Andersdatter 1718 3.1. hans skifte 290 ås 5Simon Hansen Åsum 1692 30.12 181, gårdoverdragelse til ås 2søn Hans Simonsen ~Maren JacobsdatterStephen Pedersen Åsum Sidsel Hansdatter 1711 9.12 skifte hustru 80b ås 5Søren ChristensensmedÅsum Hedevig Knudsdatter 1699 21.3 176b skifte hustru, han ~1 Maren Nielsdatter, ~ 3Gertrud Rasmusdatterås 3Søren ChristensensmedSøren Christensensmedsk. 4-183bÅsum Gertrud Rasmusdatter 1707 12.8. IV-183b skifte 3. hustruhan ~ 2 HelvigKnudsdatter sk. III-176,21.3.1699Åsum Margrethe Gregersdatter 1714 16.5 skifte hustru 172, han ~1 Maren Nielsdatter,~ 2 ?, ~ 3 GertrudRasmusdatter sk14.8.1707Niels Andersen Rågelund Åsum Dorthe Jensdatter 1700 20.11 247b, hans skifte, nyfæster Simon Ibsenås 4ås 5ås 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!