Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

Argumenter for nytt ICD/CRT senter til Bærum• Bærum har det største lokalsykehus opplandet dvs færre pasienter må flyttes over tilleD/eRT senter for behandling• Bærum har en velfungerende hjertesvikt poliklinikk med godt irmarbeidede rutiner foroppfølging av svikt pasienter.• Bærum har utdatert rtg gjenomlysningsutstyr som uansett må oppgraderes, også for åivareta pacemaker implantasjoner. Drammen har et velfungerende rtg system forordinære pacemaker implantasjoner, men tilfredsstiller ikke kravene anbefalt fra"Arbeidsgruppen for leD".• Bærum sykehus har ledige arealer og sengerom med kapasitet til å ivareta flerepasienter ved behov. Et fremtidig implantasjonsvolum på 100 -150 avanserte devicerpr år med forventet liggetid i avdelingen på 2-4 dager så vil det innebære behov for ca300 "nye" liggedøgn.• Bærum har 2 implantører begge med doktorgrad og IBHRE sertifisering.• Bærum har aktivt forskningsmiljø med studiesykepleiere som kan bidra til å danne etforskningsmiljø rundt fremtidig eRT virksomhet.• Bærum har på andre felter mistet fagkompetanse til Drammen - det er viktig åbalansere dette slik at ikke fagmiljøene på Bærum utannes helt med negative følgerfor rekruttering av kompetent personell og faglig standard.I/I

More magazines by this user
Similar magazines