12.07.2015 Views

1 FORSIDE NR 3 - 4 08 - Hemnes Kirkelige Fellesråd

1 FORSIDE NR 3 - 4 08 - Hemnes Kirkelige Fellesråd

1 FORSIDE NR 3 - 4 08 - Hemnes Kirkelige Fellesråd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Menighetsbladfor Hemnes, Korgen og BleikvassliNr. 3 / 4 - 2008Les mer om dette:KristuskransenTo nye portaler på HemnesEn bjørnehistorieInternasjonal sommerleirFriluftsgudstjenestene på Sandnes,på Okstindbreen, ved Køta i Bl.liaog på Neset, Finneidfjord.Intervju med Claus HusnesJul på Grønland,intervju med Ruth JakobsenNygjerdet ved Tustervatn kirkegård


Nr. 3/4 - 2008KRISTUSKRANSENDette året har alle konfirmantene fått udelt en Kristuskrans hver. Kristuskransen er et kjede medperler i forskjellige størrelser og farger hvor hver perle har en symbolsk betydning. Den er mentå skulle brukes til bønn og ettertanke, og det skjer ved at man går gjennom hele rekken av perler ogtenker på hva det er de betyr og hva det vil si oss. Så kan en også legge fram for Gud det som måttedukke opp.Ei av perlene kalles «jeg-perla.» Den skal få oss til å tenke over vår egen verdi og storhet. Hvertmenneske er skapt og villet av Gud, hver eneste en er unik. Slik også jeg. Jeg er skapt i Guds bilde.Ofte kan vi bli hengende ved alt som er galt ved oss, utseende, manglende ferdigheter og tabber kanfå oss til å miste av syne det at vi hver for oss er verdifulle, og at det ikke minst gjelder i forholdet tilGud. Ofte trenger vi å ta tid til å tenke over dette, kunne glede seg over at nettopp jeg finnes, og hentefram takknemligheten for alt godt i livet. Bærer jeg på noe som tynger kan jeg legge det fram for Gud,og har jeg opptrådt dumt kan kan jeg be om tilgivelse. Men aller mest gjelder det å kunne hente framnoe av gleden over at Gud har villet meg, og at jeg er den jeg er.Slik kan perle etter perle fortelle oss noe viktig, og føre oss nærmere inn til Gud.Hans ChrTo nye portaler.Arbeidet med det nye steingjerdet på Hemnes kirkegård er avsluttet for i år. Nå skal man vente til vårenfor å la de oppbygde jordmassene langs nordsiden av kirkegården få satt seg skikkelig før man kan ta fattpå å mure opp gjerdet på denne langsiden. Det er også kommet opp to flotte portaler på den delen der steingjerdeter ferdig. Hovedporten er der inngangen på den eldste delen av kirkegården var tidligere, mens mani tillegg har fått en helt ny inngang direkte fra den nye parkeringsplassen sør for kirkegården.Portalene er levert av Totalbygg, og størrelsen er den samme som den største av de to ved kirka (hovedporten),med en bredde på 350 centimeter. De er laget etter samme mal som de nye portalene ved kirka. Det gjør at kirkaog kirkegården visuelt henger enda bedre i hop enn før. Det samme kan man si om de nye steingjerdene somomkranser både kirka og kirkegården.Portalene er laget i et godt impregnert materiale, og vil, om været tillater det, bli malt i løpet av høsten. Men detkan fort bli slik at vi ikke får malt dem før til våren.NOTISERKonfirmasjon våren 2009 blir på følgende datoer:Hemnes kirke søndag 24. maiKorgen kirke søndag 31. maiBleikvassli kirke søndag 7. juniLOPPEMARKED PÅHEMNES MENIGHETSHUSHemnes menighetsråd arrangerer loppemarkedlørdag 8.november. Omsetning ble ca kr. 15.000,-For å få det til, trenger vi hjelp til å skaffe lopper.Har du liggende et eller annet som du vil kvittedeg med, tar vi gjerne imot. (Ikke klær)Ta kontakt med menighetskontoret – 75 19 75 30Når anleggstiden er over en gang neste sommer vildet bli satt opp en port i nord-enden av kirkegården.Fra da v blir det ikke tillatt for publikum å kjøre innpå området slik praksis har vært til nå. Da blir biltrafikkenhenvist til den nye parkeringsplassen.Tekst / foto: Tore M. FuruhattTil Menighetshusets venner i Korgen, Gislaug, Jullaog alle medhjelpere. Gratulerer hjerteligst med detflotte resultatet av loppemarkedet, som gav eninntekt på ca. 20.000 kroner.Hilsen Anne, som ikke kunne delta i høstens "loppedager".


Nr. 3/4 - 2008Gudstjenesteplan7. desember2. søn. i advent14. desember3.søn. i advent21. desember4. søn. i advent24. desemberJulaften25. desember1. juledag26. desember2. juledag28. desemberSøndag etter jul31. desember11.00 HemnesEnglemesse17.00 KorgenLysmesse19.00 Hemnes Lysmesse11.00 Hemneseldresenter14.00 Bleikvassli16.00 Korgen15.00 HemnesFamiliegudstjenesteFamiliegudstjenesteFamiliegudstjeneste12.30 Hemnes Høytidsgudstjeneste11.00 Korgen Høytidsgudstjeneste11.00 Korgeneldresenter17.00 Hemnes Nyttårsmesse1. januar 17.00 Bleikvassli Høytidsgudstjeneste4. januar 17.00 Finneidfjord Hellige tre kongers fest6. januar 17.00 Hemnes Hellige tre kongers fest11. januar 17.00 Bleikvassli Hellige tre kongers fest18. januar 11.00 Korgen Gudstjeneste25. januar 11.00 Hemnes Gudstjeneste1. februar 11.00 Korgen Familiegudstjeneste1. februar 11.00 Bleikvassli Gudstjeneste8. februar 11.00 Bleikvassli Familiegudstjeneste15. februar 11.00 Korgen Kirkekaffe med årsmøte22. februar 11.00 Bleikvassli Familiegudstjeneste1. mars 11.00 Hemnes Kirkekaffe med årsmøte8. mars 11.00 Korgen Gudstjeneste


Internasjonal sommerleir.Fra 20. juli til 10. august arrangerte Lions Club en internasjonal ungdomsleir i Rana/Vefsn-regionen. Det var deltagere fra Danmark, Finland, Italia, Israel, Polen, Tyrkia,Georgia, Ukraina, Nederland, Østerrike, Belarus, Ungarn, Nord-Irland og Russland.Deltagerne var i alderen 17 til 21 år.Hensikten med denne type aktivitet er å gjøreungdom kjent med andre lands kulturer ogdanne forståelsesgrunnlag for andre nasjonerstenke- og væremåte, fremme internasjonalt vennskapog minske fremmedfrykt. Leirene er åpnefor ungdom fra hele verden, men i hovedsakkommer ungdommene fra Europa.Arrangementet gikk over tre uker, med førsteuke i private hjem, og tre uker samlet i leir. I årvar leiren lagt til Umbukta, der Lions hadde fåttlåne Mestas nyoppussede hus. Der var det 20sengeplasser, godt utstyrt kjøkken, og ellers altsom trengtes. Umbukta var base for en rekkeaktiviteter, på fjord og fjell og i bedrifter.Vi var så heldig å få huse tre flotte ungdommerfra henholdsvis Polen og Tyrkia. Alle var godtskolerte i engelsk, dette var nødvendig for uttagelsen i hjemlandet. Justyna og Wojchiech fra Polen var katolikkerog Yesim fra Tyrkia var muslim. Alle tre var svært samfunnsorientert og vel skolert i egen historie, både den næreog den mer fjerntliggende. I løpet av denne uka ble det fjellturer, Petter Dass-museum, internasjonal konsert iMosjøen, besøk i kraftstasjonen, båttur på Røsvatnet med grilling i Stabbursvika, kino og besøk på Babettes, derYesim møtte sin landsmann Karan, hvilket ble meget vellykket. De var også interessert i det som foregikk pågården hos oss, og til alt hell ble det kalving mens de var her. Alle tre var storbyungdommer, og dette ble deresførste nærkontakt med så store dyr, som de tidligere bare hadde sett bilde av. Den første kalven døpte de tilTurpo, etter Turkey (Tyrkia) og Polen. Yesim stod tidlig opp hver morgen for å være med i fjøset.2Nr. 3/4 20081Fra Korgen reiste de til Umbukta for å ha resten av oppholdetsammen med de andre. Da vi besøkte leiren den siste dagen,virket alle svært tilfreds med Norge og det de hadde opplevdher. Blant de mange turer som ble arrangert fra Umbukta,virket det som om Svartisen og Nasjonalbiblioteket var detmest spesielle. Men som det pleier å være der ungdommerer tett samlet over tid: avskjeden blir tung og våt. Vennskaper knyttet slik, hensikten var. Og med hensyn til våre tre nærevenner, så er vi alle sikre på at vi skal treffes igjen i Poznan,Szczein, Izmir eller Korgen.Esther31.Wojciech og Yesim2.Yesim i fjøsen3.Justyna


Nr. 3/4 - 2008AndakterHemnes eldresenterhøst/vinter 2008torsdag 2.10 kl 16.30torsdag 9.10 kl 16.30torsdag 23.10 kl 16.30torsdag 6.11 kl 16.30nattverdtorsdag 20.11 kl 16.30torsdag 4.12 kl 16.30Gudtjeneste:søndag 21.12 kl 11.00AndakterKorgen eldresenterhøst/vinter 2008tirsdag 23.09 kl 16.00tirsdag 07.10 kl 16.00tirsdag 21.10 kl 16.00tirsdag 4.11 kl 16.00nattverdtirsdag 18.11 kl 16.30tirsdag 2.12 kl 16.30tirsdag 16.12 kl 16.00Gudtjeneste:søndag 28.12 kl 11.00MENIGHETSTREFFKorgen: 23.10 og 27.11Hemnesberget: 15.10 og 19.11Bleikvassli: 11.11 og 9.12SØNDAGSSKOLEKorgen kirke kl 11.009.11 og 16.11DØPTE I HEMNES29.06.08 Kristin Risvik Roghell06.07.08 Marius Kvitnes22.06.08 Mattis Fagereng Kristoffersen, Døpt i Korgen kirke22.06.08 Matilde Fagereng Kristoffersen, Døpt i Korgen kirke27.07.08 Peter Bustnes Gårdvik27.07.08 Anders Johannes Glende. Tilhører Haugerudmenighet, Oslo27.07.08 Mariell Johnsen Skjærvik, Tilhører Rønvik menighet ,Bodø07.09.08 Linas Emilian Skarsbø. Døpt i Korgen kirke14.09.08 Preben Andre Wik14.09.08 Lars-Sofus Øines Andreassen14.09.08 Sondre Rasmussen Pettersen14.09.08 Albert Rønning FjeldavliVIGDE I HEMNES21.06.08 Torunn Helen Øvrevoll og Lars Sivert Larssen Viet iHøyneset.12.06.08 Turid Tetmo og Ansgar Syrstad Viet på TetmoenDØDE I HEMNES12.06.08 Harald Olsen, f. 23.01.1914 i Brønnøysund01.07.08 Alf Kristian Halsos, f. 24.01.191718.07.08 Ragnar Motzfeldt Holmstrand, f. 30.10.1915 i Sør-Rana07.08.08 Kåre Wennberg, f 18.02.1932 i Bodø09.08.08 Åsta Nilsine Husnes, f. 06.03.1913 i Rana19.08.08 Oddbjørg Larssen, f. 03.05.1920 i Hemnes19.07.08 Olav Johan Jacobsen. Urne nedsatt 30.08.190805.05.07 Peder Brendberg. Urne nedsatt 05.09.1908DØPTE I KORGEN22.06.08 Sindre Sundt Mjelle tilhører Nord- Rana menighet13.07.08 Frida Marie Lauvbakk13.07.08 William Johan Hansen13.07.08 Fanny Tverå07.09.08 Heidelin Ånonli ThoresenVIGDE I KORGEN14.06.08 Siv- Helen Stene og Rune Kato Derås12.07.08 Marit Ressem Christiansen og Geir Magne Reinfjell.Viet på Bjerka bygdetun.19.07.08 Beathe Cecilie Hagen og Ivar Johan Tolkmo19.07.08 Edna- Helen Heggedal og Terje Lillebjerka. Viet iSundsli kapell09.08.08 Anette Rise Flostrand og Eirik SvartvassmoDØDE I KORGEN20.06.08 Borghild Nivarda Inderdal, f. 14.01.1938 i Bleikvasslia30.06.08 Lars Andreas Larsen, f. 02.06.192529.07.08 Endre Elmar Finbak, f. 13.06.1928 i Steigen29.08.08 Asbjørn Bjerkmo, f. 25.12.1917 i Hemnes31.08.08 Tormund Jakob Katstrand, f. 23.06.1929 i Hemnes02.09.08 Sverre Kåre Jenssen, f. 04.07.1946 i Hemnes04.09.08 Lillegutt Davidsen Tverrå04.09.08 Jakob Bjerkmo, f. 17.02.1916 i HemnesDØPTE I BLEIKVASSLI08.06.08 Sandra Valen OksfjellelvVIGDE I BLEIKVASSLI28.06.08 Maria Kongsdal og Geir Ove Nilsen


Nr. 3/4 - 200850-årskonfirmanter 2008KORGENBakre rekke fra venstre:Inge Fagereng, John Magne Reinåmo, Roald Arntsen, Knut Harald Reinåmo, Harald Magne Falmår,Harald Andersen, Jarle Tverå, Bjørnar Johan HjerpbakkAndre rekke fra venstreØrnulf Kibsgaard, Eirik Frilstad, Odd Johan Johansen, Knut Harald Hansen, Jakob Jostein Dal,Oddbjørn Petter Nesengmo, Rolf Jonny Hognes, Jon Andor BechTredje rekke fra venstreAstrid Roghell, Inger Sofie Buskli, Unni Jensen, Lillian Helen Johansen, Else Karin Lervik, RandiEvelyn Aspeggen, Randi Hergunn Johansen, Bjørg Marie Granmo, Anne Lotte JakobsenFremste rekke fra venstreMona Lise Skreslett, Sonja Lunde, Elsa Lien, Laila Bleikvassli, Torunn Åmodt, Bjørg Hagland,Vigdis Trongmo, Edith Pernille NorheimBLEIKVASSLIFra venstre fremste rekkeAnne Grethe Albertsen,Else Iren Rugaas, Karin Barbo,Lilly Karoline Rødli.Bakre rekke fra venstreJarle Kristian Valen,Knut Bernhard Oksfjellelv,Harold Holtermann,Kristian Gunnbjørn Finnes.


Nr. 3/4 - 2008HEMNES50-års konfirmanter i Hemnes kirke 8.7 -08.Foran, fra venstre:Randi Lenschow Jensen, Kirsten Gullesen, Liv S. Hansen, Harold Holterman, Sonja Holt, Eina Storholm LeirvikAndre rekke: Eldbjørg Gryteselv, Anne-Martha Rånes, Gunn Langseth, Aud JohansenTredje rekke: Asbjørn Inge Straumfors, Finn Arntsen, Hans Martin Gullesen, Gunnar Skjæran, Øystein ForsbakBakerst: Einar Jamtjord,Terje Iversen, Per Øvringmo, Øystein Åeng, Bjørnar Davidsen, Kjell DahlbergEn bjørnehistorieFoto: Tore M. Furuhattfortalt av Ester V. ØdegaardMin oldemor, Anne Olava Gullesdatter, var født på Mula i 1836. Hun giftet seg til Nerleiren,og min mor hadde mange historier etter Ane Gulldet, som hun kaltes. En av dehistoriene vi som barn likte å høre best, var om jenta som kapprodde med bjørnen.På Mula var de ikke ukjent med bjørn på den tiden, og dette hendte rundt 1850. Det var slåttonn på den tids vis,med høyberging på alle små teiger der strå vaks. I veiløst terreng var det båten de brukte for å komme til og fra.I kvilestundene fra slåttmarka var det river som skulle tinnes og ljåer som skulle slipes. Derfor måtte disse redskaperbringes til gards om kvelden.Men denne gangen var det blitt glømt en ljå, som trengte sliping før neste dag. Anne Olava hadde to søstre, eiav dem het Johanna. Hun ble sendt av sted for å hente ljåen, og hun måtte ro et godt stykke for å få utført detteærendet. Ljåen fant hun, men da hun var kommet seg i roinga på heimtur, veltet en bjørn seg ut i vatnet og la påsvøm etter henne. Vel var de vant med bjørn på Mula, men dette var dramatisk. Johanna rodde av alle krefter,men bjørnen holdt følge. Uheldigvis rauk hamlebandet (som årene gikk gjennom), og hun måtte prøve å få reparertdet. Da hun stoppet, gjorde bjørnen det samme. Da hun tok til roings igjen, fulgte bjørnen med, i sammeavstand. Hva som foregikk i hodet på ungjenta mens dette pågikk, er ikke lett å forestille seg, ei heller hva bjørnenhadde til hensikt, han som har 10 manns styrke og 12 manns vett.Da hun nådde støa heime, var det fremdeles spennende. Hva ville bamsefar gjøre nå? Hadde han bare ventettil hun kom på land for så å angripe? Men nei, jenta kom seg fram til husene, og bjørnen labbet oppover motskogen. I skogkanten snudde han seg, reiste seg på to og brølte. Var det sånn at han bare ville ha følge overfjordstykket, eller så han for seg et stykke mat, som til slutt viste seg for risikabelt å gjøre seg nytte av?Den tids folk levde med store rovdyr rundt husene og var vant til å ta forholdsregler. Likevel var dette også fordem en uvanlig historie, som har levd i over 150 år.


Nr. 3/4 - 2008Menighetsbladet har tatt en tur innom blomsterbutikkenpå Hemnesberget hvor vi finnerClaus Husnes bak disken.Har du byttet arbeid, Claus, du er jo ellersmest kjent for å være driver av Hemnesbegravelsesbyrå?Foto: Tore M. FuruhattNei, grunnen til at jeg står her, er fordivi har slått sammen begravelsesbyråetog blomsterbutikken til en bedrift, Vårblomster og begravelsesbyrå AS. MaritSjøgård og jeg håper det kan være etfruktbart samarbeide hvor vi beggehjelper hverandre. Jeg må også få sagtat folk står fritt til å velge hvilken blomsterbutikkde vil bestille blomster fra tilen begravelse, det trenger ikke være fravår butikk.Hvor lenge har du egentlig vært i begravelsesbransjen?Jeg startet som ekstrahjelp for ho Inger da ho begynte med Hemnes begravelsesbyrå rundt 1995, da haddejeg nylig begynt med gravsteinsvirksomhet. Det fortsetter jeg for øvrig med, men det er ganske sesongbetont.Var det stor overgang fra å drive med arbeide på kirkegården til å bli gravferdskonsulent?Ganske stor, i denne jobben møter jeg personer i akutt sorg, det kan være sterke følelser som rører på seg nåren opplever at ens nærmeste dør. Men jeg føler meg privilegert som får lov til å kunne yte hjelp til folk i envanskeig livssituasjon.Hva synes du byr på størst utfordringer?Det er å komme inn i situasjoner hvor det er snakk om brå død og ulykker. Folk både ønsker å ha meg der,samtidig som de hadde sett at jeg var den siste personen de fikk i huset.Du synes ikke det er ubehagelig å ha med døde personer å gjøre?Nei, det har jeg aldri syntes, når det er snakk om en naturlig død, så er det slik livet er og det er ikke noe skremmendeved det. Når avdøde er skadet, er det meiningsfylt å stelle den døde slik at de pårørende kan få en god opplevelsenår de skal ta avskjed. Jeg tenker også at en dag skal vi alle møtes igjen, og da håper jeg at jeg kan møtealle de jeg har hjulpet med hevet hode. Det er viktig for meg å gjøre arbeidet med verdighet.Klarer du å legge bak deg sterke opplevelser du møter i arbeidet,eller er det vanskelig?Det kan være vanskelig å riste av seg slike inntrykk, daer det godt å ha kollegaer en kan bruke for å bearbeideopplevelsene. Vi har et uformelt nettverk i begravelsesbransjensom det er fint å benytte seg av.Nå må du også lære deg å behandle blomster!Det er et nytt fagfelt, men jeg er vant med form og farge,og mye handler om å ha litt estetisk sans. Når det gjeldervanning og generell behandling av blomster, så er det fullopplæring for tida.Takk for praten!Hans Chr


Nr. 3/4 - 2008Fikk du med deg noen av friluftsgudstjenestene i sommer?Sommeren 2008 har det vært mange friluftsgudstjenester i Hemnes prestegjeld, noenved sjøkanten og noen til fjells. Det skulle stemme bra med kommunens slagord; frasmul sjø til evig snø:13. julivar det gudstjeneste ved Køtaplasseni Bleikvassli. Et fantastisk flott samisk kulturanleggved elva og i nærheten av Gammelskolen.Det var om lag tretti personer som møttefram. Menighetsrådet stilte med kamkaker oganna god-mat. Regnet kom akkurat da prestenhadde lyst velsignelsen!Kirkekaffe på KøtaplassenSøndag 31.augustvar utegudstjeneste på Neset iFinneidfjord. Dette var et samarbeidmed Sanitetsforeninga,Hesteklubben og kirken. Detvar en solrik og varm ettermiddagmed blikkstille fjord.38 personer med stort og småttfant veien til Neset, noen til fots,andre med hesteskyss. Etter gudstjenestenvar det noen som gledetseg over å få ri på hesten.20.juli var det bre-gudstjeneste ved kanten av Vestisen, om lag 1200 m høyde. Noen hadde gått opp til Gråfjellhyttadagen i forveien, mens de fleste tok turen opp til hytta og breen på søndag morgen. Dette var et fellesarrangementmed Hemnes turistforening og kirken i Hemnes. Mørkeskyer, noe regn og kraftig vind møtte oss ved brekanten.Da friluftsgudstjenesten startet, sprakk skydekket og sola fikk overtaket. Det stod i stil med temaet: ”Is som smelter –et hett tema”. Det ble bygd en egen bønnevarde der hver deltaker bidro med sin stein. En sterk og minnerik opplevelsefor deltakerne, den eldste var 78 år og den yngste 6 år.Harold


Nr. 3/4 - 2008Menighetsblad for HemnesFriluftsgudstjeneste på SandnesLørdag 23. august ble det for første gang i i historien arrangert friluftsgudstjeneste på Sandnes.Dagen starter med regn og skodde, men ut på formiddagen lyste det opp, det ble blikk stille påfjorden, temperaturen steg og enkelte solgløtt viste seg. Regnelingene holdt seg på trygg avstandpå nordsiden av Ranfjorden Brunjulf Brattland hentet presten med båtskyss - slik som det var vanlignår presten skulle ut i sognet i gamle dager. Fru Rigmor ventet med varm kaffe da presteskyssen komtil Sandnes.Noen tok ferja fra Hemnesberget til Hestneset og gikk de fire kilometerne til Sandnes, mens andrekom fra hyttene og landstedene sidene på Tvartførlandet til friluftsgudstjenesten. Bjørnar Osmospilte trekkspill og Brynjulf Bratttland gitar under gudstjenesten, Hemnesprest Harold Holtermanledet og prekte, mens June Osmo bygde en bønnevarde på vegne av alle deltakerne.Etter gudstjenesten var det kjempegod kirkekaffe og varme vafler - hjertelig tillaget av Rigmor Brattland.Vennlig hilsen Harold Holterman1 23Bildene: 1.Friluftsgudstjeneste på Sandes ledet av sogneprestHarold Holtermann, Bjørnar Osmo spillertrekkspill og Brynjulg Brattland gitar.Bilde 2. Kirkekaffe på tunet hos Rigmor ogBrynjulf BrattlandBilde 3.Skysskar for presten: Brynjulf Brattland


Nr. 3/4 - 2008........................................................................................................Vi vil sette stor pris på alle bidrag. Det koster en god del å gi ut vårt menighetsblad opptil fire ganger årlig.Derfor ser vi oss nødt til å oppfordre alle til et bidrag for å opprettholde utgivelsene. På forhånd takk.Du kan betale direkte i banken eller benytte vårt konrtonummer og overføre penger via giro eller elektronisk.Tustervatn kirkegårdI juni ble det nye gjerdet ved Tustervatn kirkegård montert. Kirkegården ligger ved «Villmarksveien.» Det blehøsten 2007 bestemt at kirkegården skulle få nytt gjerde. Gjerdetyper ble vurdert og valget falt på skigard.Flere produsenter ble kontaktet. I desember ble skigarden og porter bestilt hos Norsk Skigard AS fra Kvami Gudbrandsdalen for montering i juni 2008.Det gamle nettingsgjerdet ble demontert i mai/juni. Gammelport og portstolper ble demontert og lagt på lager.I midten av juni kom to mann med alt utstyr til Tustervatn. Johnny Tustervatn stilte en hytte til disposisjon formontørene. I løpet av få dager var skigard, portstolper og porter på plass.Klokketårn og porter vil bli beiset. Skigarden skal få en naturlig gråning. I forbindelse med veiarbeidene er detavtalt med vegvesenet en befaring og utbedring av avkjørsel. Bildene viser port og avslutning mot port. Fellesrådethadde kirkegårdsbefaring i august. Fellesrådets Nils Valla og Sverre Storbæk var samstemt på at resultatetble meget bra.For å bedre styrken vinterstid vil det bli montert en streng 20 cm over de skråstilte skigardsstaur.Per Øyvind EriksenkirkevergeLeder i fellesrådet Nils Valla og Sverre Storbæk er godtfornøyd med skigarden ved Tustervatn kirkegård.


Nr. 3/4 - 2008Menighetsblad for HemnesJul påGrønlandRuth Jakobsen bor på Hemnesberget, men er født ogoppvokst på Grønland. Hun flyttet til Hemnes sammenmed sin mann Jan Steinar i 2004, Jan-Steinar er oppvoksti Juvika. Foreldrene til Ruth heter Erik Røde og HelgaFoto: Harold HoltermannFredriksen. De har vært på besøk her på Hemnes, og synesdet er fint på Helgeland. De samme har de tre barna som Ruth og Steinar har, to døtre bor nå i Danmark,sønnen på Grønland.Det er flott å se den smilende Ruth i sin nasjonaldrakt enten det er på julaften iHemneskirka eller på 1.mai. Det gjør det spennende å få vite mer om henne og om hvordan jula feires påGrønland. Denne jula skal nemlig Ruth og Jan Steinar feire jul på verdens største øy.Hvordan var det å vokse opp på Grønland? Vi ser jo for oss iglo, kulde, is og snø?Blir det sommer hvert år?Jeg vokste opp i Qassiarssuk, det er det gamle Brattalid der Erik Raude hadde sin gård. Her ble denførste kirke på Grønland bygget, om lag 1000 år siden. Familien min drev sauehold. Min bror som nådriver gården, har ca 650 vinterforet sauer. Jeg er vant med å arbeide fra jeg var en jentunge. Vi var 8søsken, men 2 døde som barn. Jeg var yngst og arvet klær fra de eldre, det var jeg ikke alltid like begeistretfor. Vi vokste opp med omsorg og kjærlighet. En periode hadde vi noen kyr, men klima varfor barskt for kuhold, det ble vanskelig å skaffe fôr nok. Jeg elsker varm melk fra kua.Er det sterke familiebånd på Grønland?Familiebåndene på Grønland opplever jeg enda sterkere enn i Norge. Samfunnene er små og allekjenner alle. Slekts- bevisstheten er stor. Jeg har om lag 60 søskenbarn bare på pappas slektsside. Farfargav hva hvert av barna 100 sauer slik at de kunne starte opp eget gårdsbruk.Er du vokst opp med et nært forhold til kirka?Hver søndag var vi til gudstjeneste, oftest var gudstjenesten uten prest. Min far ble kateket i godtvoksen alder. På bygdene er det vanlig at kateketen også er organist og leder gudstjenesten.Hvordan feirer dere jula der? Er det veldig forskjellig fra hvordan vi feirer jul i Hemnes?Jeg tenker på hva man gjør hjemme, om man er i kirka, hvordan mat man har og så videre. På lillejulaftenmåtte vi barn legge oss tidlig, for da tok de voksne inn juletreet og pyntet det. Så gikk naboenetil hverandre for å se juletreet og spise tørket fårekjøtt.Vi hadde alltid julekalender, den samme hvert år.Den som var først oppe om morgenen av oss unger, fikk åpne dagens luke. Det sloss vi om, selv om vivisste hvilket bilde det var i luka. På julaften er vi i kirka klokka ett på dagen og senere klokka fem. Påden første gudstjenesten er det barna som leser juleevangeliet og salmer. Så drar hver familie hjem medhest og slede og spiser litt kaker og sånn. Så er den neste gudstjeneste kl 17 og etter den er det middag.Først får vi en tallerken risengrynsgrøt, deretter er det lammestek, grytestekte ryper og hare med stekteog glasserte poteter. Så går vi rundt juletreet, og så endelig er det at julepakkene hentes fram under treet.12


Menighetsblad for HemnesNr. 3/4 - 2008Pappa leser så høyt fra ei bok om julefortellinger. Ofte sovnet de minste barna under dette. Rundt midnattgår unge og voksne fra hus til hus, synger utenfor huset og ønsker gledelig jul, og får litt julegotter.1.juledag er det gudstjeneste kl 08, da er folk kledd i sin fineste stas, mange i nasjonaldrakt. Så er det gudstjenestekl 17, da er det sangkor fra bygda. 2.juledag er det ny gudstjeneste kl 10. Hele bygda deltar i julegudstjenesteneHvilke spesielle julekaker har dere?Vi bruker krydderkake og brune kaker som minner om pepperkaker. Vi har et slags julebrød med rosinersom kalles ”grønlandskake”.Har dere de samme julesalmene og sangene som her?Vi har mange av de samme melodiene og julesalmene. Men vi har også noen egne grønlandske salmeteksterog melodier. Grønlenderne er glad i å synge.Hva har du savnet her i forbindelse med jula?Jeg savner familien og det sterke fellesskapet vi opplever i jula på GrønlandHan som ble din mann, Jan Steinar fra Juvika, fant du på Grønland, hvordan kunne det ha seg?Jan-Steinar var helikopterflyger og kom til Grønland i 1975. Etter 2 år i Nuuk, flyttet han til flyplassen nærNarsarsuaq som ligger rett over fjorden fra heimbygda mi. Jan-Steinar ble kjent med familien min lenge førjeg og han ble gift. Vi ble gift i min barndoms kirke, samtidig ble min søster gift, samt mitt søskenbarn –det ble et stort trippelbryllup!Hvordan synes du det er å bo på Hemnes?Jeg opplever å bli tatt veldig godt imot på Hemnes og trives godt. Jeg synes det er fantastisk vakkert her.Kan alle dansk på Grønland? Hva snakker man til daglig?Alle kan ikke snakke dansk på Grønland. Vi lærte dansk i skolen i min tid, men senere er det blitt valgfritt.Det har ført til problemer for de som ikke kan dansk og ønsker videreutdannelse. Dagligspråket er grønlandsk.Det er store dialektforskjeller på øya.Hva ser du spesielt fram til denne jula?Jeg gleder meg veldig til å feire jul med min familie på Grønnland. Det er 4 år siden sist. Vi skal feire jul på minhjemgård, hos min bror. Vi blir antagelig over 20 personer på julaften. Spesielt setter jeg pris på å få se min morog far igjen.Vi takker for en hyggelig samtale,og ønsker Ruth og hennes familieen riktig god, grønlands julefeiring!Harold Holtermann13


Nr. 3/4 - 2008Menighetsblad for HemnesGylne øyeblikk.Det tas mange bilder i jula. Vi vil fange inn de gylne øyeblikkene. De vi vil huske når festen er over. Devi vil ha med oss videre for en gang å kunne se tilbake på og mimre. ”Sånn” var det den gang”.Jula er et gyllent øyeblikk. I sitt innerste vesen så å si. I sin opprinnelse. Vi har ikke noen bilder av detsom skjedd i en stall i byen Betlehem. Det var før fotografiets tid. Før viktige begivenheter kunne fangesinn av et kamera. Men vi har bilder skapt av fortellingen som evangelisten Lukas har gitt oss. Om Josefog Maria, om reisen fra Nasaret, om den ubeleilige fødselen, om stallen og om hyrdene – englene, ogsangen. Det er mange detaljer vi ikke kjenner til. Detaljer vi gjerne skulle ha kjent. Detaljer som et fotografiville ha avslørt.Men vi vet det var et gyllent øyeblikk. Et historiens dreiepunkt. Øyeblikket som forandret historien. Daer det kanskje bare godt å ha et kortfattet ordbilde. Det åpner for fantasien. Det er fascinerende å se hvormange kunstnere som er blitt inspirert av dette øyeblikket. Samtidig utfordrer det vår egen fantasi til åskape våre egne bilder. Hva Guds nærvær betyr for oss – i dag.For barnet som ble født i det gylne øyeblikket ga et nytt innhold til ord som tro, håp, kjærlighet, fred,forsoning, nåde og frihet. Ja, han var selv ordet, sier Johannes i sitt juleevangelium. Han har gjort detgylne øyeblikk levende for alle tider.Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårneSønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.Biskopen hilser menighetene i Sør-Hålogalandog ønsker en velsignet julehøytid!Biskop Tor B. Jørgensen14


Menighetsblad for HemnesNr. 3/4 - 2008Foto: Harold HoltermannMed et bilde fra Hellige tre kongers fest på Finneidfjordi 2007, tar vi med her en oversikt over tid og sted forHellige tre kongers fest i årFinneidfjord søndag 4. januar kl 17.00Hemnesberget tirsdag 6. januar kl 17.30Bleikvassli søndag 11. januar kl 17.00De beste ønsker forjulen til våre leserefra redaksjonen......HemnesNatt 2009Foto: Tore M FuruhattNatta mellom 13 og 14. februar går Hemnesnatta av stabelen i hall, aula og skolebyggpå Hemnesberget. Konfirmanter fra hele Helgeland er invitert, i tillegg får foråretskonfirmanter og 10 klasse i Hemnes komme. Arrangementet var en suksess nå i år,så ungdommene gleder seg og har store forventninger. Det blir opptredener av lokaleband, ungdomskor fra distriktet, det blir breakdance, hip-hop, tryllekunst ogen mengde aktiviteterog tevlinger i løpet av natta. Klokka 24 er det midnattsgudstjenestei kirka.15


VÅR Blomster ogBegravelsesbyrå ASTORGGT. 4, 8640 HEMNESBERGETButikk, tlf.: 75 19 19 00Byråvakt, tlf.: 75 19 67 11HYDRO TEXACOBJERKATlf.: 75 19 07 33Etablert 1948dsign2re - print: menighetskontoret

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!